We hebben getracht het spoor van onze families terug te volgen in zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn. Het gaat dus om de familienamen Klein Haneveld (met de zijtakken Roeterdink, Buitenhuis, Schoneveld, Ouwendijk, Brus(se), Spring in 't Veld, Valkenburg, Sevens) en le Clercq (met de zijtakken 't Hart, Karssen, van Leeuwen, Wilson, Vermaak).
Ook hebben we de kwartierstaten van onze kleinkinderen toegevoegd: voor Ise-Noa en Evy Anne de familienamen Bek en Nijs en voor Olaf Willem en Rosa Janne de familienaam De Vrieze.

Er zijn nog genoeg leemtes op te vullen, dus als u een aanvulling of correctie hebt, dan houden we ons graag aanbevolen. Stuur gerust een of gebruik het contactformulier.

Roeland Klein Haneveld

Algemene zoek-index

Deze pagina geeft u de mogelijkheid om onze Aldfaer-kaartenboek te doorzoeken. Kies de beginletter van een familienaam (zonder voorvoegsels, dus De Boer -> kies B).
Het vervolgscherm geeft inzicht in alle familienamen die met de gekozen letter beginnen en hoeveel keer deze naam voorkomt. Klikt u vervolgens op de familienaam dan ontvouwt zich een lijst met de daaronder ressorterende personen. Hierbij wordt de geboortedatum -dan wel bij het ontbreken daarvan de doopdatum - getoond.
Een laatste klik op de persoonsnaam en de persoonskaart wordt getoond.


Op de persoonskaart worden soms begrippen, vanwege hun lengte, afgekort. U kunt evenwel e.e.a. nazoeken als u klikt op de -knop bovenaan de pagina.

Gegenereerd met Aldfaer 10.1 op 17 februari 2024