Kwartierstaat van Roeland Klein Haneveld

Generatie 1 (proband)

rkh_hkh.jpg roeland1.jpg rkhl.jpg gerardaannalec.jpg gerdayoung.jpg gerda-hoed.jpg
1 Roeland en Hannah op de Randmeren
2 Roeland 2004
3 Roeland 2010
4 2003
5 1952
6 2003 Buren Hoedendag
1 Roeland Klein Haneveld (afb. 1 t/m 3), geboren op 09-11-1951 in Dordrecht. Hij is gedoopt op 22-08-1971 in Hoogeveen. Roeland trouwde, 23 jaar oud, op 22-07-1975 in Doorn [bron: eigen waarneming] met Gerarda Anna (Gerda) le Clercq (afb. 4 t/m 6), 24 jaar oud. Gerda is geboren op 08-04-1951 in Sassenheim, dochter van Pieter Anton le Clercq en Gerarda Anna (Ger) Karssen.
Kinderen van Roeland en Gerda:
orange.jpg persfotoorange.jpg
7 De eerste CD (april 2002)
8 Persfoto Orange (midden)
I. Timotheüs Klein Haneveld (afb. 7 en 8), geboren op 28-04-1976 in Oudewater. Timotheüs ging samenwonen, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 2001 met Johanna Maria Cornelia (Joyce) Bek, ongeveer 31 jaar oud. Joyce is geboren op 03-06-1970 in Wognum, dochter van -privacy- en -privacy-. Zij is gedoopt op 20-06-1970 in Wognum [RK].
hannah1.jpg
9 2004
II. Hannah Klein Haneveld (afb. 9), geboren op 26-01-1979 in Oudewater. Hannah ging een geregistreerd partnerschap aan, 25 of 26 jaar oud, in 2005 in Utrecht met Atze de Vrieze, 24 of 25 jaar oud. Het geregistreerd partnerschap werd ontbonden in 2013 in Utrecht. Atze is geboren op 19-04-1980 in Groningen, zoon van -privacy- en -privacy-.

Generatie 2 (ouders)

ontstwedde_stadskanaal_wapen.png
10 gemeentewapen van Onstwedde; thans van Stadskanaal
2 Evert Klein Haneveld (afb. 10), geboren op 13-09-1923 in Onstwedde.
Notitie bij de geboorte van Evert: Onstwedde is een dorp in de gemeente Stadskanaal in de streek Westerwolde van de provincie Groningen (Nederland). Onstwedde telde in 2007 nog 3.040 inwoners; in 2019 woonden er nog 2.900 mensen in het dorp.

Ooit was Onstwedde een zelfstandige gemeente, maar in 1969 werd ze samengevoegd met een gedeelte van de gemeente Wildervank en omgedoopt tot de gemeente Stadskanaal, waarbij het wapen behouden bleef.
Het gemeentehuis van Onstwedde bevond zich aanvankelijk in Onstwedde zelf, maar verhuisde in de 19e eeuw al naar Stadskanaal. Het oude gemeentehuis staat aan de Brink en is een monument.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 16-07-1949 in Santpoort (gem. Velsen) [bron: Trouwboekje] met de 29-jarige Geertruida (Truus) Ouwendijk.
Notitie bij het huwelijk van Evert en Truus: Toen Evert en Truus elkaar leerden kennen, woonde zij met haar ouders in Santpoort. Dat is een dorp in de gemeente Velsen, in de streek Midden-Kennemerland, in de provincie Noord-Holland. Het bestaat tegenwoordig uit de aparte kernen Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid. In 2019 bedroeg het aantal inwoners 10.520, waarvan 7.210 in Santpoort-Noord en 3.310 in Santpoort-Zuid.

De naam Santpoort is een verbastering van Sancta Porta, Latijn voor heilige poort, aangezien in de middeleeuwen pelgrims via dit destijds moeizaam begaanbare merengebied naar het noorden trokken, richting religieus belangrijke plaatsen als Beverwijk, waar St. Agatha vereerd werd, Egmond, waar een belangrijke abdij was, Heiloo, waar nog steeds een mariabedevaartsoord is, en Alkmaar en Bergen, waar volgens overlevering mirakels hadden plaatsgevonden. De naam werd vroeger ook wel geschreven als Zandpoort.

Bezienswaardigheden
Landgoed Duin en Kruidberg - hier hebben Evert en Truus hun huwelijk in 1949 gevierd.
Korenmolen De Zandhaas uit 1779 - na hun huwelijk woonden ze op het adres Hoofdstaat 5, niet ver bij de Korenmolen, die je vanuit de tuin kon zine, vandaan. Omdat woonruimte nog schaars was in de naoorlogse jaren woonden ze in bij de ouders van Truus.
De Ruïne van Brederode - een plaats waar Truus graag ging wandelen (met de hond), onwetend van het feit dat het oorspronkelijk bewoond werd door haar verre voorouders ....
geertruida_1949.jpg korenmolen_de_zandhaas.jpg panorama_brederode.jpg
11 Geertruida 1949
12 korenmolen De Zandhaas
13 Ruïne van Brederode
3 Geertruida (Truus) Ouwendijk (afb. 11 t/m 13), geboren op 23-04-1920 in Rotterdam. Truus is overleden op 05-04-2013 in Hoogeveen, 92 jaar oud. Zij is begraven op 11-04-2013 in Hoogeveen.
Notitie bij overlijden van Truus: Begraafplaats Zevenberg
Kinderen uit dit huwelijk:
I. -privacy-. Hij trouwde met -privacy-. Zij is een dochter van Jentje Schonewille.
II. Roeland Klein Haneveld, geboren op 09-11-1951 in Dordrecht (zie 1).
III. -privacy-. Hij trouwde met -privacy-.

Generatie 3 (grootouders)

vaderland_24-7-1941.jpg _19831226_klein_haneveld.jpg zwammerdam1.jpg nrc_12-1-1922.jpg leid44.jpg fam44.jpg
14 Ook in oorlogstijd kerkelijk actief, zoals blijkt uit dit bericht uit "Het Vaderland" van 24 juli 1941.
15 Grafsteen
16 Schoolfoto (Zwammerdam) met links meester Klein Haneveld. Ook de zonen Jo (naast z’n vader) en Wim (liggend) staan op de foto.
17 "Boekje van A. Klein Haneveld vooral niet lezen!" (NRC 12 januari 1922)
18 Het gezin omstreeks 1917
19 40 jaar getrouwd!
overlijdensakte_albert_kh.jpg detelegraaf_22-12-1959.jpg trouw_26-7-1958.jpg
20 overlijdensakte Albert Klein Haneveld
21 Bericht in DeTelegraaf op 22-12-1959
22 Trouw 26-7-1958
4 Albert (Ab) Klein Haneveld (afb. 14 t/m 22), geboren op 30-10-1886 in Twello (gem. Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1886 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Twello, akte dd. 30-10-1886, nr. 216; geboren te Twello, 30-10-1886]. Ab is overleden op 19-12-1959 in Musselkanaal (gem. Onstweddel), 73 jaar oud (oorzaak: Bromfietsongeval) [bron: O.a. Bericht in De Telegraaf van 22-12-1959 (Delpher)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1959 [bron: AlleGroningers te Groningen, BS Overlijden Onstwedde, akte dd. 22-12-1959, nr. 110; overleden te Musselkanaal op 19-12-1959.]. Hij is begraven op 24-12-1959 in Stadskanaal (gem. Onstwedde).
Notitie bij overlijden van Ab: Bericht in De Telegraaf van 22-12-1959
Bejaarde bromflietser door bus overreden
MUSSELKANAAL, maandag
In de Markstraat te Musselkanaal is gisteren de 73-jarige heer A. Klein Haneveld, rijdend op een bromfiets, door een autobus van de GADO overreden. De man was op slag dood.
Notitie bij Ab: In "De Wachter", een gereformeerd tijdschrift, verscheen een recensie van een boekje van A. Klein Haneveld ’over den Sabbath en den eersten dag der week’. Daarop werd als volgt gereageerd: "Broeder R. v.d. B. te B. voelt zich bezwaard over een recensie die in dit blad heeft gestaan n.l. van het boekje van Klein Haneveld over den Sabbath, en den eersten dag der week. Hij heeft het boekje niet gelezen, maar vindt dat de critiek meer veroordeelend had moeten zijn. Ons bescheid hierop is, dat de waardeering tot op zekere hoogte geschiedde met het oog op de bestrijding van de sabbatisten, maar dat overigens het boekje door ons niet aanbevolen werd. We hadden het zeker in wat forscher termen kunnen doen, maar ook zóó als wij schreven, kon men onze bedoeling vatten: het boekje is niet geschikt voor onze kringen. Het is niet juist dat onze recensie het aanbeval, en tengevolge moest hebben dat deze lectuur ter hand genomen wordt." (Overgenomen in de rubriek Kerknieuws van NRC, avondblad D, 12 januari 1922, met als inleiding: "Als een bewijs, hoe objectief het oordeel onzer ultraorthodoxe broederen pleegt te zijn, knippen wij het volgende uit de vragenbus van de (Geref.) Wachter".
Beroep:
(Hoofd)onderwijzer
Opleiding:
vanaf 07-12-1905     wiskunde (Geslaagd voor het Staatsexamen wiskunde voor het lager onderwijs)   [bron: De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 08-12-1905, p.2]
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 30-07-1908 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, BS Huwelijk Deventer, akte dd. 30-7-1908, nr. 116] met de 21-jarige
5 Berendina Johanna Roeterdink (afb. 15), geboren op 25-12-1886 om 16:00 in Deventer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1886 [bron: Stadsarchief Deventer, Geboorten 1886, akte 816]. Bij de geboorteaangifte van Berendina waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Lutgerhorst (geb. ±1845) en Gradus Albertus Oostendorp (geb. ±1850). Berendina is overleden op 26-12-1983 in Musselkanaal (gem. Stadskanaal), 97 jaar oud. Zij is begraven op 30-12-1983 in Stadskanaal.
Beroep:
Naaister
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Klein Haneveld, geboren op 05-08-1909 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1909 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Arnhem, akte dd. 6-8-1909, nr. 986; geboren te Arnhem op 5-8-1909]. Johannes is overleden op 28-09-2004 in ’t Harde, 95 jaar oud.
Notitie bij Johannes: De NRC en Het Vaderland melden op zaterdag 2 augustus 1924: "Geslaagd voor het examen M.U.L.O. .... en de jongens .... .J. Klein Haneveld, Musselkanaal ......"
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 01-04-1937 in Eindhoven [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum te ’s-Hertogenbosch; BS Huwelijk Eindhoven, akte dd. 1-4-1937, nr. 135] met Afien (Fien) Heijkoop, 28 jaar oud. Fien is geboren op 15-01-1909 in Voorburg, dochter van Hendrik Heijkoop en Hendrika Maria Versloot. Fien is overleden op 02-11-2001 in ’t Harde, 92 jaar oud.
_20000421klein_haneveld.jpg
23 Grafsteen
II. Willem Klein Haneveld (afb. 23), geboren op 24-07-1912 in Zwammerdam. Willem is overleden op 21-04-1998 in Stadskanaal, 85 jaar oud. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 21-10-1937 in Eindhoven [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum te ’s-Hertogenbosch; BS Huwelijk Eindhoven, akte dd. 21-10-1937, nr. 723] met Helena Heykoop (afb. 23), 26 jaar oud. Helena is geboren op 23-08-1911 in Voorburg, dochter van Hendrik Heijkoop en Hendrika Maria Versloot. Helena is overleden op 21-04-2000 in Stadskanaal, 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Helena: Slachtoffer van een RAF-bombardement. Op 6 december 1942 wordt Eindhoven gebombardeerd door de Engelsen (Operation Oyster). Dit Sinterklaasbombardement heeft de fabrieken van Philips aan de Emmasingel als doel, omdat zij goederen voor de Duitsers produceren. Het bombardement heeft een verwoestende uitwerking. De fabrieken, maar ook de Demer, Fellenoord, het stationsgebied en het ziekenhuis worden zwaar getroffen. http://tinyurl.com/8mfpyux
parool_31-7-1986.jpg
24 Parool 31-7-1986
III. Albert (Ab) Klein Haneveld (afb. 24), geboren op 12-02-1915 in Zwammerdam. Ab is overleden op 30-07-1986 in Leiden, 71 jaar oud [bron: Krantenbericht in het Parool van 31-7-1986, waarin wordt vermeld "Gisteren bij een brand overleden"]. Ab trouwde, 23 jaar oud, op 23-09-1938 in ’s-Gravenhage met Maartje Rozendal, 24 jaar oud. Maartje is geboren op 20-08-1914 in USA. Maartje is overleden op 12-04-2003 in Oegstgeest, 88 jaar oud.
vaderland_21-8-1941.jpg jacob_klein_haneveld_1918-1988.jpg lea_kiers_1911-2008.jpg
25 Annonce in Het Vaderland van 21 augustus 1941
26 Jacob Klein Haneveld 1918-1988
27 Lea Kiers 1911-2008
IV. Jacob Klein Haneveld (afb. 25 en 26), geboren op 07-06-1918 in Zwammerdam. Jacob is overleden op 29-04-1988 om 21:00 in Bodegraven, 69 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 12-12-1942 in Enschede met Leonarda Jacoba Geertruida Kiers (afb. 27), 31 jaar oud. Leonarda is geboren op 16-01-1911 in Rotterdam. Leonarda is overleden op 29-08-2008 om 21:15 in Bodegraven, 97 jaar oud.
V. Evert Klein Haneveld, geboren op 13-09-1923 in Onstwedde (zie 2).
_19970628_de_haan.jpg
28 Grafsteen
VI. Berendina Johanna (Annie) Klein Haneveld (afb. 28), geboren op 08-01-1927 in Onstwedde. Annie is overleden op 28-06-1997 in Musselkanaal, 70 jaar oud. Annie trouwde, 21 jaar oud, op 08-01-1948 in Onstwedde met Jacob de Haan (afb. 28), 21 jaar oud. Jacob is geboren op 24-02-1926 in Onstwedde. Jacob is overleden op 05-05-1999, 73 jaar oud.
overlijdensadvertentie1.jpg overlijdensadvertentie2.jpg
29 Overlijdensadvertentie (1)
30 Overlijdensadvertentie (2)
VII. Jacomina (Mientje) Klein Haneveld (afb. 29 en 30), geboren op 11-08-1929 in Onstwedde. Mientje is overleden op 23-06-2014 in Wormer, 84 jaar oud. Zij is begraven op 27-06-2014 in Wormer [bron: Ooggetuige]. Mientje trouwde, 23 jaar oud, op 08-04-1953 in Onstwedde met Mans Willem Oving, 23 jaar oud. Mans is geboren op 10-01-1930 in Onstwedde. Mans is overleden op 13-10-2007 in Wormer, 77 jaar oud. Hij is begraven op 17-10-2007 in Wormer.
aelbrechtskolk_1902.jpg
31 Aelbrechtskolk 1902
6 Hugo Adrianus Ouwendijk (afb. 31), geboren op 30-03-1891 in Delfshaven [bron: GAR Rotterdam BSG 1891-205]. Hugo is overleden op 17-09-1988 in Hoogeveen, 97 jaar oud.
Notitie bij Hugo: Toegangsnummer: 318-04 Archieven van de Holland Amerika Lijn (HAL): Passage A
Inventarisnummer: 862
Folionummer: 71
Afvaart ’SS Potsdam’ op 16-04-1910 vanaf haven Rotterdam naar New York
Titel: Mr.
Voornaam: Hugo
Achternaam: Ouwendijk
Vertrekplaats: Rotterdam
Aankomstplaats: Pittsburgh, Pennsylvania
De reis kostte ƒ 127,-, de reis per trein naar Pittsburgh nog eens ƒ 26,25.

Uit het Bevolkingsregister blijkt, dat hij op 16-6-1911 al weer terug kwam.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 24-07-1919 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1919 Nummer m61v] met de 28-jarige
nrc_1920-4-24.jpg
32 De bevalling van een dochter haalt de krant ... NRC van 24 april 1920
7 Hendrika Sevens (afb. 32), geboren op 23-12-1890 in Rotterdam-Kralingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1890 [bron: NA Kralingen BSG 1890-795]. Hendrika is overleden op 13-04-1974 in Hoogeveen, 83 jaar oud.
Religie:
Hervormd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertruida (Truus) Ouwendijk, geboren op 23-04-1920 in Rotterdam (zie 3).
II. Willemina Pieternella (Wil) Ouwendijk, geboren op 12-09-1923 in Rotterdam. Wil is overleden op 28-10-2007 in Haarlem, 84 jaar oud. Zij is begraven op 02-11-2007 in Haarlem. Wil trouwde, 22 jaar oud, op 11-05-1946 met Henri Johan van der Putten, 26 jaar oud. Henri is geboren op 19-04-1920 in Batavia (Java, v.m. Nederlandsch-Indië). Henri is overleden op 08-01-2010 in Haarlem, 89 jaar oud. Hij is gecremeerd op 11-01-2010 in Haarlem [bron: Rouwkaart].
toossandersouwendijk.jpg
33 overlijdensbericht
III. Cato (Toos) Ouwendijk (afb. 33), geboren op 17-05-1930 in Haarlem. Toos is overleden op 13-01-2017 in Bolsward, 86 jaar oud. Toos trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1952 met Georg Alexander Sanders, 28 jaar oud. Georg is geboren op 01-05-1924 in Den Helder. Georg is overleden op 10-04-1994 in Sneek, 69 jaar oud.

Generatie 4 (overgrootouders)

wilp.jpg klompenfa.jpg nrc_23-1-1925.jpg vaderland_23-1-1925.jpg klompenfa01.jpg deventerdagblad_19040406-1.jpg
34 Het gezin van Johannes en Everdina. Albert is inmiddels getrouwd en de eerste kleinzoon staat ook op de foto!
35 Klompenfabrikant op klompen
36 Het bericht in de NRC van 23 januari 1925
37 Ook "Het Vaderland" bericht van de brand op 23 januari 1925
38 Johannes met Johanna Berendina Rensink (1930)
39 Deventer Dagblad 6 apr 1904
photo1510350.jpg
40 Photo1510350
8 Johannes Klein Haneveld (afb. 34 t/m 40), geboren op 24-07-1859 in Wilp (gem. Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1859 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Voorst, akte d. 25-07-1859, nr. 160; geboren te Wilp (gem. Voorst) op 24-7-1859]. Hij is gedoopt op 21-08-1859 in Wilp [NG]. Johannes is overleden op 10-03-1935 in Diepenveen, buurtschap Snippeling, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1935 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; BS Overlijden Diepenveen, akte dd. 12-3-1935, nr. 15; overleden 10-3-1935 in de buurtschap Snippeling]. Hij is begraven op 14-03-1935 in Diepenveen.
Notitie bij Johannes: Johannes vestigt zich eerst als zelfstandig klompenmaker te Twello. In 1899 treedt hij toe tot het Centraal Bestuur van de Bond van Klompenmakers in Nederland. In 1902 is hij betrokken bij de oprichting van fanfarekorps Excelsior te Twello. Op 6 april 1904 wordt Johannes herkozen in het centraal bestuur van de Nederlandse Klompenmakersbond.
Op 21 mei 1909 koopt hij samen met de boomkweker Mattheus Adrianus Smits, woonachtig aan de Snippeling, een klompenfabriek "op de Snippeling" te Colmschate. Deze fabriek gaat dan verder onder de naam "Klein Haneveld & Smits". Op dat moment zijn er slechts 7 klompenmakersmachines in gebruik in Nederland, en zo’n machine kost ongeveer f. 10.000,00 en maakt honderden paren klompen per dag. Op 28 november 1910 koopt Johannes voor f. 3.300,00 van Jan Willem de Weert een huis aan de Snippeling. Op 29 januari 1912 nemen hij en M.A. Smits een hypotheek op de klompenfabriek.
In 1913 vinden we de firma terug in het telefoonboek van Deventer met telefoonnummer 171. Terwijl Johannes ook nog zijn klompenmakerswerkplaats te Twello bezit, richt hij op 6 mei 1916 met M.A. Smits en H. Kuik uit Wildervank de "N.V. Klompenindustrie v/h Klein Haneveld & Smits" op. Op 23 januari 1925 verschijnt het volgende bericht in de NRC:
"Vannacht is de fabriek der N.V. Klompeninustrie Snippeling, voorheen Smits en Haneveld, te Diepenveen, afgebrand. De machines en groote partijen klompen, die ter aflevering gereed stonden, gingen verloren. De oorzaak van den brand is onbekend. Alles was verzekerd."
Overigens was de ondergang van de fabriek ook te wijten aan het feit dat in dat deel van de gemeente geen brandspuit aanwezig was ... (volgens een bericht in "Het Vaderland").

In Twello woonde het gezin in de Holthuizerstraat, aan De Snippeling op de Weteringweg 2.Overigens was het geen beste tijd voor de fabrikanten. Op 5 november 1919 worden er in de Tweede Kamer aan de minister van Landbouw vragen gesteld over de enorme voorraad van miljoenen paren onverkochte klompen welke voorraad wekelijks met tienduizenden paren toeneemt. Dit komt door de invoerstop die Duitsland heeft afgekondigd en de invoer van goedkopere klompen uit België. Men vreest voor enorme werkeloosheid onder de circa 10.000 klompenmakers in het land (ex: Het Centrum d.d. 5 november 1919). Door de onafwendbare loondalingen ontstond er onrust die er op toe leidde dat besloten werd om met ingang van 20 december 1919 in het hele land de klompenindustrie stil te leggen (ex: Het Centrum d.d. 19 november 1919). Op 20 december 1919 heeft er te Dieren overleg plaats gevonden tussen de minister van Landbouw en vertegenwoordigers van de klompenindustrie. De gezamelijke klompenindustrie besluit zelfs om twee vertegenwoordigers naar Amerika te sturen om te bezien wat daar de eventuele afzetmogelijkheden zijn (ex: Het Vaderland d.d. 17 februari 1920). Pas vanaf juni 1920 wordt de produktie weer mondjesmaat hervat (ex: Het Centrum d.d. 24 juni 1920). Saillant detail in dit geheel is nog dat de stukswerkers in deze bedrijftak de minister hebben verzocht de verplichte 8-urige werkdag voor hun niet van toepassing te verklaren aangezien hun lonen anders absoluut niet voldoende zijn om hun gezinnen te kunnen onderhouden (ex: Het Centrum d.d. 12 november 1920). Zie ook de knipselpagina op https://kleinhaneveld.nl/verhalen/nederlandse-klompenindustrie-in-het-interbellum/

Op 7 maart 1931 treedt Christoffel Johannes Zonneveld als directeur toe tot het bedrijf, maar op 9 februari 1932 wordt de klompenfabricage stopgezet. Het bedrijf gaat dan verder als klompenhandel. Het vestigingsadres wordt statutair gewijzigd in Wilhelminastraat 15 te Oosterbeek, zijnde het woonadres van mededirecteur C.J. Zonneveld. Vermoedelijk is het bedrijf kort daarna opgeheven.
Beroepen:
Klompenmaker
1924     Fabrikant
Johannes trouwde (2), 66 jaar oud, op 19-11-1925 in Olst [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; BS Huwelijk Olst, akte dd. 19-11-1925, nr. 45] met Johanna Berendina Rensink (1872-1969), 53 jaar oud.
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 19-07-1884 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; BS Huwelijk Voorst, akte dd. 19-7-1884, nr. 45] met de 26-jarige Everdina (Dina) Schoneveld (zie 9 hieronder). Johannes en Dina gingen op 06-07-1884 in Twello in ondertrouw.
9 Everdina (Dina) Schoneveld, geboren op 05-01-1858 om 06:00 in Twello (gem. Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1858 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Voorst, 6-1-1858 akte 9; geboren te Twello (gem. Voorst) op 5-1-1858]. Zij is gedoopt op 31-01-1858 in Twello [NH]. Dina is overleden op 05-11-1923 in Weteringen (gem. Diepenveen), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1923 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, BS Overlijden Diepenveen, 6-11-1923 akte 55; overleden te Weteringen (Diepenveen) op 5-1-1923]. Zij is begraven op 10-11-1923 in Diepenveen (gem. Colmschate).
Beroep:
1884     Dienstbode   [bron: Voorst Huwelijken 1884, akte 45]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. - Klein Haneveld, levenloos geboren zoon, geboren op 30-05-1885 in Twello (gem. Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-06-1885 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Voorst, dd. 1-6-1885, nr. 101; Gebeurtenis: levenloos geboren, dd. 30-5-1885 te Twello]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1885 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Voorst, dd. 1-6-1885, nr. 101; Gebeurtenis: levenloos geboren, dd. 30-5-1885 te Twello].
II. Albert (Ab) Klein Haneveld, geboren op 30-10-1886 in Twello (gem. Voorst) (zie 4).
johanna__anna__klein_haneveld.jpg
41 Johanna (Anna) Klein Haneveld
III. Johanna (Anna) Klein Haneveld (afb. 41), geboren op 13-10-1888 in Twello. Zij is gedoopt op 30-12-1888 in Twello [NH]. Anna is overleden op 02-12-1971 in ’s-Gravenhage [Zuidwal ziekenhuis], 83 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-1971 in ’s-Gravenhage [Oud Eik en Duinen].
Notitie bij overlijden van Anna: Geboren te Twello, overleden te Den Haag in het Zuidwal ziekenhuis, begraven op de begraafplaats Oud Eik en Duinen
Adres:
vanaf 19-10-1915     Clarensteeg 6, Leiden   [bron: Burgerlijke stand]
Beroep:
Dienstbode op landgoed Oosterbeek te Wassenaar
Anna trouwde, 27 jaar oud, op 15-12-1915 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1915-pag.t41v] met Petrus Johannes Kuypers, 23 jaar oud. Petrus is geboren op 30-09-1892 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus P. Kuijpers en Marie Reis. Hij is gedoopt op 04-12-1892 in ’s-Gravenhage [NH-Grote Kerk]. Petrus is overleden op 03-11-1946 in ’s-Gravenhage [Zuidwal ziekenhuis], 54 jaar oud. Hij is begraven op 06-11-1946 in ’s-Gravenhage [Oud Eik en Duinen].
Adressen:
tot 24-07-1922     Diepenveen   [bron: RAZ Zutphen Bevolkingsregister 1922]
van 24-07-1922 tot 29-12-1933     Nieuwstad a 76, Zutphen (eerst: Beckerstaat E4)   [bron: RAZ Zutphen Bevolkingsregister 1922]
vanaf 29-12-1933     ’s-Gravenhage   [bron: RAZ Zutphen Bevolkingsregister 1922]
Beroepen:
van 1922 tot 1933     Sergeant maj. instr. Mil. Politie   [bron: RAZ Zutphen Bevolkingsregister 1922]
vanaf 29-12-1933     Adjudant-onderofficier; inspecteur gemeentepolitie te Den Haag
IV. - Klein Haneveld, levenloos geboren zoon, geboren op 29-04-1890 in Twello (gem. Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1890 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Voorst, dd. 30-04-1890, nr. 83; Gebeurtenis: levenloos geboren, dd. 29-4-1890 te Twello]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1890 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Voorst, dd. 30-04-1890, nr. 83; Gebeurtenis: levenloos geboren, dd. 29-4-1890 te Twello].
jacominabrandkh.jpg
42
V. Jacomina (Mien) Klein Haneveld (afb. 42), geboren op 24-09-1891 in Twello (gem. Voorst). Mien is overleden op 02-05-1976 in ’s-Gravenhage [Leyenburg ziekenhuis], 84 jaar oud. Zij is begraven op 06-05-1976 in ’s-Gravenhage [Westduin]. Mien trouwde, 26 jaar oud, op 24-11-1917 in Diepenveen [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Diepenveen BSH 1917-36] met Hendrikus Johannes Brand, 29 jaar oud. Hendrikus is geboren op 22-02-1888 in Deventer, zoon van Derk Brand en Aleida Roeloffina Lokman. Hendrikus is overleden op 09-01-1954 in ’s-Gravenhage, 65 jaar oud.
Beroep:
Notarisklerk, eigenaar administratiekantoor.
VI. - Klein Haneveld, levenloos geboren zoon, geboren op 14-11-1893 in Twello (gem. Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1893 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Voorst, dd. 15-11-1893, nr. 165; Gebeurtenis: levenloos geboren, dd. 14-11-1893 te Twello]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1893 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Voorst, dd. 15-11-1893, nr. 165; Gebeurtenis: levenloos geboren, dd. 14-11-1893 te Twello].
VII. Jannetje (Jannie) Klein Haneveld, geboren op 03-12-1894 in Twello (gem. Voorst). Jannie is overleden op 21-01-1975 in Nieuwleusen, 80 jaar oud. Jannie trouwde, 22 jaar oud, op 22-09-1917 in Diepenveen [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Diepenveen BSH 1917-30] met Johannes Marinus Buitenhuis, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 14-08-1889 in Apeldoorn, zoon van Gerrit Jan Buitenhuis en Rika Terwel. Johannes is overleden op 17-06-1957 in Hengelo (Overijssel), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1957 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Hengelo BSO 1957-192].
Beroep:
Stoffeerder   [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Diepenveen BSH 1917-30]
fam46.jpg everdina_klein_haneveld_1897-1977.jpg klein_haneveld-everdina_1897-1977_5_.jpg photo1503301.jpg anne_zijlstra_1889-1974.jpg
43 1947
44 Everdina Klein Haneveld 1897-1977
45 Klein Haneveld-Everdina 1897-1977(5)
46
47 Anne Zijlstra 1889-1974
VIII. Everdina (Dies) Klein Haneveld (afb. 43 t/m 46), geboren op 13-01-1897 in Twello. Dies is overleden op 25-09-1977 in Gorssel, 80 jaar oud.
Beroep:
Lerares naaien aan de Vrouwen Arbeidersschool te Deventer
Dies trouwde, 25 jaar oud, op 20-06-1922 in Diepenveen [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Diepenveen BSH-24] met Anne Zijlstra (afb. 47), 33 jaar oud. Anne is geboren op 15-03-1889 in Aengwirden, zoon van Hinne Zijlstra en Grietje Boomsma. Anne is overleden op 17-08-1974 in Gorssel, 85 jaar oud.
Beroep:
Koopman
willem_christien.jpg christina_johanna_klein_haneveld.jpg leids_dagblad_1972-30-11.jpg trouw_19721201.jpg
48 Willem en Christien
49 Grafsteen in Colmschate
50 Leids Dagblad 1972-30-11
51 Trouw 19721201
IX. Christina Johanna Klein Haneveld (afb. 48 en 49), geboren op 01-01-1900 in Twello. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1900 [bron: Gelders Archief tee Arnhem; BS Geboorte Voorst, akte. dd 2-1-1900, nr. 2; geboren te Twello op 1-1-1900]. Christina is overleden op 15-11-1984 in Ellecom, 84 jaar oud. Zij is begraven in 1984 in Colmschate. Christina trouwde, 24 jaar oud, op 23-12-1924 in Diepenveen [bron: Historisch Centrum OVerijssel te Zwolle; BS Huwelijk Diepenveen, akte dd. 23-12-1924, nr. 55] met Hendrik Willem Brinkman (afb. 50 en 51), 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 08-10-1899 in Colmschate, zoon van Teunis Brinkman en Harmina Rensink. Hij is gedoopt op 19-11-1899 in Colmschate. Hendrik is overleden op 28-11-1972 in Ellekom, 73 jaar oud. Hij is begraven op 02-12-1972 in Colmschate.
Beroep:
vanaf 1924     Monteur
10 Willem Roeterdink, geboren op 11-02-1853 om 01:00 in Deventer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1853 [bron: Historisch Centrum Ovrijssel te Zwolle; BS Geboorte, Deventer 11-2-1853; Akte te Deventer, 11-2-1853, nr. 68]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Bronsvoort (geb. ±1809) en Albert Kappert (geb. ±1822). Willem is overleden op 31-12-1918 om 00:30 in Deventer, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1918 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; BS Overlijden, Deventer 31-12-1918; Akte te Deventer, 31-12-1918, nr. 667].
Beroepen:
1886     Dagloner   [bron: Deventer, Geboorten 1886, akte 816]
1908     Pakhuisknecht   [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSH 1908-116]
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 06-05-1886 in Deventer [bron: Historisch Centum Overijssel te Zwolle, BS Hiwelijk Deventer, Deventer 6-5-1886; akte dd, 6-5-1886, nr. 40] met de 25-jarige Esselina Johanna Buitenhuis. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Esselina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Harmen van Oortmarsen (1840-1914) [zie 22,I] [zwager bruid], Derk Jan Wansink (1849-1894) [zie 20,IV] [zwager bruidegom], Derk Jan Roeterdink (1850-1918) [zie 20,VI] [broer bruidegom] en Teunis Roeterdink (1859-1933) [zie 20,VIII] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Esselina: na afkondiging op zondag 25 april en op zondag 2 mei.

Getuigen:
Derk Jan Roeterdink, 35 jaar, spekslager, wonende te Twello;
Teunis Roeterdink, 27 jaar, besteller, wonende te Deventer, beiden broeders van de bruidegom;
Derk Jan Wansink, 37 jaar, dagloner, wonende te Deventer, zwager van de bruidegom;
Jan Harmen van Oortmarsen, 39 (45!) jaar, schoenmaker, wonende te Diepenveen, zwager van de bruid.
11 Esselina Johanna Buitenhuis, geboren op 11-10-1860 in Olst [bron: BS Geboorte Olst 11-10-1860; akte Olst, dd. 11-10-1869, nr. 122]. Esselina is overleden op 09-01-1916 om 07:30 in Deventer, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1916 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; BS Overlijden Deventer; Akte: Deventer dd. 10-1-1916, nr. 16]. Zij is begraven op 13-01-1916 in Deventer [Diepenveenseweg].
Kind uit dit huwelijk:
I. Berendina Johanna Roeterdink, geboren op 25-12-1886 in Deventer (zie 5).
nrc_5-7-1912.jpg nrc_11-9-1920.jpg nrc_22-3-1922.jpg
52 Annonce in de NRC van 5 juli 1912
53 Deel van de notabelen der Ned. Hervormde Gemeente te Delfshaven, aldus de NRC van 11 september 1920
54 Annonce over het verlaten van de brandweer in de NRC van 22 maart 1922
12 Hugo Adrianus Ouwendijk (afb. 52 t/m 54), geboren op 07-03-1853 in Rotterdam-Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1853 [bron: Nationaal Archief te Den Haag, BS Geboorte]. Hugo is overleden op 30-12-1924 in Rotterdam-Delfshaven, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1924 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Overlijden Rotterdam, akte dd. 31-12-1924, inventarisnr. 1924E, folio e076v, nr. 4973; overleden te Rotterdam op 30-12-1924].
Notitie bij Hugo: Had een koperslagerij en ging op 17 april 1917 op 64 jarige leeftijd met pensioen. Hij werd op 7 juni 1887 Brandmeester van spuit 28, later spuit 35.
Beroep:
Koperslager
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 11-09-1879 in Delfshaven [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; BS Huwelijk Delfshaven, akte dd. 11-9-1879, nr. 73] met de 21-jarige
13 Geertruida Brus, geboren op 04-11-1857 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-11-1857 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; BS Geboorte Rotterdam, akte dd. 5-11-1857, nr. 3445; geboren te Rotterdam op 4-11-1857]. Geertruida is overleden op 07-02-1943 in Santpoort (gem. Velsen), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-02-1943 [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; BS Overlijden Velsen, akte dd. 9-2-1943, nr. 64; overleden te Santpoort (gem. Velsen) op 7-2-1943].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Roeland Ouwendijk, geboren op 18-03-1880 om 04:00 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1880 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Geboorte Delfshaven, akte dd. 18-03-1880, nr. 129; geboren te Delfhaven op 18-3-1880]. Roeland is overleden op 14-04-1908 om 22:00 in Rotterdam, 28 jaar oud (oorzaak: Tyfus). Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1908 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Overlijden Rotterdam, akte dd. 16-4-1908, nr. 2162; overleden te Rotterdam op 14-4-1908]. Roeland trouwde, 24 jaar oud, op 20-04-1904 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Huwelijk Rotterdam, akte dd. 20-4-1904, folio d69] met Johanna Helena van Gelderen, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 02-04-1874, dochter van Gerrit Leendert van Gelderen en Johanna Bruzik. Johanna is overleden op 05-11-1955 in Rotterdam, 81 jaar oud.
II. Catharina Gerardina Christina Ouwendijk, geboren op 05-03-1882 om 08:00 in Rotterdam-Delfshaven. Catharina is overleden op 02-02-1894 in Rotterdam-Delfshaven, 11 jaar oud (oorzaak: Suikerziekte) [bron: GAR Rotterdam BSO 1894-60].
III. Adriana Ouwendijk, geboren op 27-03-1884 om 07:00 in Rotterdam-Delfshaven. Adriana is overleden op 05-07-1885 om 06:00 in Rotterdam-Delfshaven, 1 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1885-185].
nrc_11-11-1916.jpg
55 Overlijdensadvertentie in de NRC van 11 november 1916
IV. Adriana Ouwendijk (afb. 55), geboren op 23-06-1886 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1886 [bron: Stadsarchief Rotteram te Rotterdam; BS Geboorte Rotterdam, akte dd. 24-6-1886, nr. 232 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-1T43-1?cc=1576401), Rotterdam > Geboorten 1886-1887 v/a 30 jan t/m jul > image 1060 of 1749;]. Adriana is overleden op 11-11-1916 in Rotterdam-Delfshaven, 30 jaar oud (oorzaak: TBC). Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1916 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; BS Overlijden Rotterdam, akte dd. 13-11-1916, nr. 5180; Overleden te Rotterdam op 11-11-1916]. Adriana trouwde, 27 jaar oud, op 10-07-1913 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Huwelijk Rotterdam, akte dd. 10-7-1913, nr. 1977] met Jan Gerardus Cupedo, 24 jaar oud. Jan is geboren op 02-09-1888 in Rotterdam, zoon van Johannes Gerrit Nicolaas Cupedo en Johanna Adriana (Jansje) Visser. Jan is overleden op 05-04-1961 in Voorburg, 72 jaar oud. Jan trouwde later op 06-12-1917 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1917 Nummer w36v] met Wilhelmina de Jel (1896-1970).
Beroep:
Machinefabrikant
V. Hugo Adrianus Ouwendijk, geboren op 22-04-1889 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1889-171]. Hugo is overleden op 28-12-1889 in Rotterdam-Delfshaven, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: GAR Rotterdam BSO 1889-379].
VI. Hugo Adrianus Ouwendijk, geboren op 30-03-1891 in Delfshaven (zie 6).
14 Willem Sevens, geboren op 01-12-1861 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1861 [bron: GAR Rotterdam BSG 1861-1861E 3905]. Willem is overleden op 23-07-1942 in Rotterdam, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: GAR Rotterdam BSO 1942-47].
Beroep:
Walbaas, Spoorbeambte, Bootwerker, Bootwerkersbaas
Religie:
Hervormd
Willem trouwde (2), 69 jaar oud, op 08-10-1931 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1931-3870] met Clazina de Koning (1868-1935), 63 jaar oud, zie 30,IV.
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 16-06-1886 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1886-500] met de 20-jarige
nrc_1925-6-29.jpg
56 Overlijdensadvertentie in de NRC van 29 juni 1925.
15 Aaltje de Koning (afb. 56), geboren op 11-12-1865 in Kralingen. Aaltje is overleden op 27-06-1925 in Rotterdam, 59 jaar oud. Zij is begraven op 30-06-1925 in Rotterdam [Algemene Begraafplaats Crooswijk].
Religie:
Hervormd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Sevens, geboren op 08-09-1886 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1886 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Geboorte Rotterdam, dd. 9-9-1886, nr. 431, folio f073v; Gebeurtenis: geboren dd. 8-9-1886 te Rotterdam]. Johannes is overleden op 07-09-1958 in Rotterdam, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-09-1958 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: BS Overlijden Rotterdam, dd. 09-09-1958, nr. 2017; Overlijden: 7-9-1958 te Rotterdam].
Beroep:
Procuratiehouder
Religie:
1888     Hervormd
Getuige bij:
08-06-1910     huwelijk Wouter Manifarges (1886-1955) en Klazina Johanna Sevens (geb. 1889) [zie 14,III]    [broer bruid]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 8-6-1910, nr. 1312.]
08-10-1924     huwelijk Cornelis Kolijn (geb. 1892) en Alida Sevens (1894-1987) [zie 14,VI]    [broer bruid]   [bron: Rotterdam huwelijken 1924 akte 683]
Johannes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 23-09-1909 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 23-09-1909, nr. 2194] met Catharina Maria (Cato) Groenewegen, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Cato waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik de Koning (±1860-1917) [zie 30,I] [oom moederszijde bruidegom], Gerrit Groenewegen (geb. ±1883) [broer bruid], Cornelis Johannes Krietemeijer (1883-1951) [zie 14,II] en Wouter Manifarges (1886-1955) [zie 14,III]. Cato is geboren op 10-07-1882 in Schiedam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: BS Huwelijk (bijlagen) Rotterdam, dd. 23-09-1909, nr. 2194; FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-RH9Q-ZN?cc=1576401), Rotterdam > Huwelijksbijlagen 1909 akte 1656-2215 > image 2988 of 3137], dochter van Roelof Groenewegen en Elisabeth Verkade. Cato is overleden op 25-05-1939 in Rotterdam, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1939 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: BS Overlijden Rotterdam, dd. 26-5-1939, nr. 2344; verlijden: 25-5-1939 te Rotterdam].
(2) trouwde, minstens 53 jaar oud, na 1939 met Gerhardina Johanna Borghart, minstens 41 jaar oud. Gerhardina is geboren op 19-07-1898 in Rotterdam, dochter van Cornelis Borghart en Gerhardina Johanna Schreuder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1898 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: BS Geboorte Rotterdam, dd. 21-7-1898, nr. 6130; Gebeurtenis: geboren dd. 19-7-1898 te Rotterdam.]. Gerhardina is overleden op 15-12-1966 in Rotterdam, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1966 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: BS Overlijden Rotterdam, dd. 16-12-1966, nr. 3267; Gebeurtenis: overrleden dd. 15-12-1966 te Rotterdam.].
II. Johanna Sevens, geboren op 17-03-1888 in Kralingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1888 [bron: NA Kralingen BSG 1888-152]. Johanna is overleden op 12-10-1957, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1957 [bron: GAR, Rotterdam, BS Overlijden, 1957 akte 2117].
Religie:
1888     Hervormd
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 14-07-1910 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 14-7-1910, nr. 653] met Cornelis Johannes Krietemeijer, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik de Koning (±1860-1917) [zie 30,I] [oom moederszijde bruid] en Johann Herman Hibbeler (geb. ±1871) [zie 30,II] [aangetrouwde oom moederszijde bruid]. Cornelis is geboren op 24-01-1883 in Hilligersberg, zoon van Johan Herman Krietemeijer en Adriana Johanna Prins. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1883 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: BS Geboorte Hillegersberg, dd. 24-1-1883, nr.5; Gebeurtenis: dd. 14-1-1883 te Hilligersberg]. Cornelis is overleden op 11-05-1951 in Rotterdam, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1951 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: BS Overlijden Rotterdam, dd. 01-01-1951, nr. 1060, folio a1-178; Gebeurtenis: dd. 11-5-1951 te Rotterdam.].
Beroep:
Kantoorbediende
Getuige bij:
23-09-1909     huwelijk Johannes Sevens (1886-1958) en Cato Groenewegen (1882-1939) [zie 14,I]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 23-09-1909, nr. 2194]
29-01-1919     huwelijk Arie de Waard (geb. ±1892) en Niesje Sevens (geb. 1892) [zie 14,V]    [zwager bruid]   [bron: Rotterdam Huwelijken 1919 akte 162]
III. Klazina Johanna Sevens, geboren op 15-09-1889 in Kralingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1889 [bron: Nationaal Archief te Den Haag; Akte: BS Geboorte Kralingen, dd. 16-09-1889, nr. 568]. Klazina is overleden.
Religie:
Ger
Klazina trouwde, 20 jaar oud, op 08-06-1910 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 8-6-1910, nr. 1312.] met Wouter Manifarges, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klazina en Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik de Koning (±1860-1917) [zie 30,I] [oom moederszijde bruid], Jacob Hess (1872-1954) [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom], Antonie Manifarges (1885-1950) [broer bruidegom] en Johannes Sevens (1886-1958) [zie 14,I] [broer bruid]. Wouter is geboren op 15-08-1886 in Rotterdam, zoon van Antonie Manifarges en Arnolda Anna Cornelia Hagoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1886 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Geboorte Rotterdam, dd. 17-8-1866, nr. 1; Geboorte: dd. 15-8-1886 te Rotterdam]. Wouter is overleden op 16-08-1955 in Rotterdam, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1955 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Overlijden Rotterdam, dd. 18-8-1955, nr. 1746; Overlijden: 16-8-1955 te Rotterdam].
Beroep:
Kapper
Getuige bij:
23-09-1909     huwelijk Johannes Sevens (1886-1958) en Cato Groenewegen (1882-1939) [zie 14,I]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 23-09-1909, nr. 2194]
IV. Hendrika Sevens, geboren op 23-12-1890 in Rotterdam-Kralingen (zie 7).
V. Niesje Sevens, geboren op 28-08-1892 in Kralingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1892 [bron: NA Kralingen BSG 1892-581]. Niesje is overleden.
Adres:
vanaf 29-01-1919     Loosduinsekade 178, ’s-Gravenhage   [bron: Burgerlijke stand, gezinskaart]
Religie:
Hervormd
Niesje trouwde, 26 jaar oud, op 29-01-1919 in Rotterdam [bron: Rotterdam Huwelijken 1919 akte 162] met Arie de Waard, ongeveer 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Niesje en Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob de Waard (geb. ±1879) [broer bruidegom] en Cornelis Johannes Krietemeijer (1883-1951) [zie 14,II] [zwager bruid]. Arie is geboren omstreeks 1892 in Charlois, zoon van Pieter de Waard en Jacoba van Deursen. Arie is overleden.
Adres:
1919     ’s-Gravenhage   [bron: Rotterdam Huwelijken 1919 akte 162]
Beroep:
Onderwijzer
VI. Alida Sevens, geboren op 27-01-1894 in Kralingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1894 [bron: NA Kralingen BSG 1894-73]. Alida is overleden op 07-06-1987 in Nijmegen, 93 jaar oud.
Adres:
vanaf 08-10-1924     Koningstraat 107, Raamsdonkveer   [bron: Burgerlijke stand Rotterdam Gezinskaart]
Religie:
Hervormd
Alida trouwde, 30 jaar oud, op 08-10-1924 in Rotterdam [bron: Rotterdam huwelijken 1924 akte 683] met Cornelis Kolijn, 31 of 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Alida en Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Johannes Sevens (1886-1958) [zie 14,I] [broer bruid]. Cornelis is geboren in 1892 in Hoedekenskerke, zoon van Johan Frederik Kolijn en Anthonia Francina Schrijver. Cornelis is overleden. Cornelis is weduwnaar van Janna Jacoba Barendina Lijbers (ovl. vóór 1924).
Adres:
1924     Raamsdonk   [bron: Rotterdam huwelijken 1924 akte 683]
Beroep:
Kommies bij de Rijksbelasting

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Jan Klein Haneveld, geboren op 10-03-1825 in Langen (onder Lochem). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1825 [bron: GA Laren BSG 1825-9].
Notitie bij de geboorte van Jan: boerderij Klein Ikkink
Jan is overleden op 22-03-1885 in Twello, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1885 [bron: GA Voorst BSO 1885-60].
Beroep:
vanaf 1878     Klompenmaker   [bron: Voorst Huwelijken 1878, akte 47]
Jan trouwde (2), 45 jaar oud, op 23-04-1870 in Epe [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Huwelijk Epe, dd. 23-04-1870, nr. 19] met Eesjen Ribbers (1822-1878), 47 jaar oud. Jan trouwde (3), 53 jaar oud, op 17-08-1878 in Voorst [bron: GA Voorst BSH 1878-47] met Dina Wissink (1824-1908), 53 jaar oud.
Hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 11-10-1851 in Voorst [bron: GA Voorst BSH 1851-44] met de 24-jarige
17 Johanna Huiskes, geboren op 25-01-1827 in Terwolde. Johanna is overleden op 03-09-1867 in Twello, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1867 [bron: GA Voorst BSO-1867-118].
Beroep:
1835     Huiswerk doende   [bron: Voorst, huwelijken 1835, akte 44]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Klein Haneveld, geboren op 18-03-1852 in Terwolde. Johanna is overleden op 24-06-1882 in Wilp, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1882 [bron: GA Voorst BSO 1882-84].
Beroep:
1880     Dienstmeid   [bron: Voorst Huwelijken 1880, akte 14]
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 06-03-1880 in Voorst [bron: GA Voorst BSH 1880-14] met Jan Selhorst, ongeveer 31 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1849 in Wilp, zoon van Derk Gerrit Selhorst en Gerritjen Boolink. Jan is overleden. Jan trouwde later op 13-10-1883 in Voorst [bron: GA Voorst BSH 1883-60] met Berendina Johanna Breuker (geb. ±1857).
Beroepen:
1880     Landbouwer   [bron: Voorst Huwelijken 1880, akte 14]
1883     Daghuurder   [bron: GA Voorst BSH 1883-60]
II. Jan Rutger Klein Haneveld, geboren omstreeks 11-?-1853. Jan is overleden op 02-03-1854 in Wilp, ongeveer 1 jaar oud.
jan-rutger-9dec1926.jpg
57 Overlijdensadvertentie Nieuwe Apeldoornsche courant 09-12-1926
III. Jan Rutger Klein Haneveld (afb. 57), geboren op 25-01-1855 in Wilp (gem. Voorst) [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Voorst, dd. 25-01-1855, nr. 14; Gebeurtenis: geborenn dd. 25-1-1855 te Wilp]. Jan is overleden op 09-12-1926 in Apeldoorn, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1926 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 10-12-1926, nr. 596; Gebeurtenis: overleden dd. 9-12-1926 te Apeldoorn].
Adressen:
van 31-12-1889 tot 31-12-1900     Wambuisstraat, D 563, Zutphen (Adresboek 31-12-1889, p 49; Adresboek 31-12-1891, p.53; Adresboek 31-12-1892, p.55; Adresboek 31-12-1894, p.53; Adresboek 31-12-1895, p.54)   [bron: Adresboeken Zutphen]
vanaf 31-12-1900     Wambuisstraat 16, Zutphen (Adresboek 31-12-1900, p.52; Adresboek 31-12-1902, p.53; Adresboek 31-12-1904, p.59)   [bron: Adresboeken Zutphen]
Beroepen:
1886     Spoorbeambte (bij de HIJSM)   [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Zutphen, dd. 05-05-1886, nr. 49]
vanaf 31-12-1902     Remmer H.IJ.S.Mij   [bron: Adresboek Zutphen 31-12-1902]
1921     Hoofdgeleider (Hoofdgeleider tramwegmaatschappij, eerst bij de in 1897 opgerichte Apeldoornsche Tramweg-Maatschappij, die tot 1917 een paardetramdienst Apeldoorn-Het Loo onderhield. Deze maatschappij werd in 1919 overgenomen door de Gemeentetram Apeldoorn. Deze ging in 1923 over op busdiensten en werd in datzelfde jaar overgenomen door de Gemeentelijke Autobusdiensten Apeldoorn.)   [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 19-07-1921, nr. 237; Gebeurtenis: huwelijk van zoon Gerrit jan]
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 05-05-1886 in Zutphen [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Zutphen, dd. 05-05-1886, nr. 49] met Hermina Maria Jansen, 30 jaar oud. Hermina is geboren op 23-12-1855 in Zutphen [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte
Zutphen, dd. 24-12-1855, nr. 434; Gebeurtenis: geboren dd. 23-12-1855 te Zutphen
], dochter van Jan Hendrik Jansen en Harmina Maria Ordelman. Hermina is overleden op 30-05-1932 in Enschede, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1932 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Overlijden Enschede, dd. 31-5-1932, nr. 213; Gebeurtenis: overleden dd. 30-5-1932 te Enschede (wonende te Apeldoorn)].
Notitie bij overlijden van Hermina: Op 2-6-1932 werd aan de hand van het ontvangen uittreksel uit het overlijdensregister der gemeente Enschede het overlijden ingeschreven in Apeldoorn:

Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 2-6-1932, nr. 328
IV. Johanna Willemina Klein Haneveld, geboren op 29-03-1857 in Wilp (gem. Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1857 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Voorst, dd. 30-03-1857, nr. 75; Gebeurtenis: geboren dd. 29-3-1857 te Wilp]. Johanna is overleden op 26-10-1900 in Rotterdam, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1900 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Overlijden Rotterdam, dd. 29-10-1900, nr. 5268; Gebeurtenis: overleden dd. 26-10-1900 te Rotterdam]. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 02-06-1880 in Leiden [bron: Erfgoed Leiden en omstreken te Leiden; Akte: BS Huwelijk Leiden, dd. 2-6-1880, nr. 156] met Johan Jacob Snel, 23 jaar oud, nadat zij op 21-05-1880 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Johan is geboren op 05-11-1856 in Deventer, zoon van Harmanus Snel en Johanna Rodefusser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1856 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Geboorte Deventer, dd. 6-11-1856, nr. 402; Gebeurtenis: geboren dd. 5-11-1856 te Deventer]. Johan is overleden op 13-03-1932 in Apeldoorn, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1932 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 15-03-1932, nr. 172; Gebeurtenis: oveerleden dd. 13-3-1932 te Apeldoorn].
Beroep:
Agent van politie
V. Johannes Klein Haneveld, geboren op 24-07-1859 in Wilp (gem. Voorst) (zie 8).
overlijdensakte-jannetje-kh.jpg
58 overlijdensakte Jannetje Klein Haneveld
VI. Jannetje Klein Haneveld (afb. 58), geboren op 27-09-1862 in Terwolde (gem. Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1862 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Voorst, dd. 29-09-1862, nr. 198; Gebeurtenis: geboren dd. 27-9-1862 te Terwolde]. Jannetje is overleden op 10-01-1945 in Haarlem, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1945 [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Overlijden Haarlem, dd. 15-1-1945, nr. 139; Gebeurtenis: overleden dd. 10-1-1945 te Haarlem].
Adres:
vanaf 1890     Herengracht 55, Leiden
Jannetje trouwde, 33 jaar oud, op 24-06-1896 in Leiden [bron: Erfgoed Leiden en omstreken te Leiden; Akte: BS Huwelijk Leiden, dd. 24-6-1896, nr. 179] met Dirk Petrus Briejer, 37 jaar oud, nadat zij op 10-06-1896 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Dirk is geboren op 13-09-1858 in Leiden, zoon van Petrus Briejer en Maria Johanna de Beij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1858 [bron: Erfgoed Leiden en omstreken te Leiden; Akte: BS Geboorte Leiden, 14-9-1858, nr. 927; Gebeurtenis: geboren dd. 13-9-1858 te Leiden]. Dirk is overleden op 02-02-1928 in Haarlem, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1928 [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Overlijden Haarlem, dd. 3-2-1928, nr. 163; Geebeurtenis: overleden dd. 2-2-1928 te Haarlem]. Dirk is weduwnaar van Jacoba van der Hert (1860-1895), met wie hij trouwde op 07-05-1884 in Leiden [bron: Erfgoed Leiden en omstreken te Leiden; Akte: BS Huwelijk Leiden, dd. 7-5-1884, nr. 94].
Beroep:
Letterzetter
schoneveld.jpg
59 Albert en Jakomina Schoneveld
18 Albert Schoneveld (afb. 59), geboren op 07-04-1826 in Epse (gem. Gorssel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1826 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS GEboorte Epse (Lochem), 10-4-1826 akte 30]. Hij is gedoopt op 21-05-1826 in Deventer [nederduits-gereformeerd). Albert is overleden op 13-07-1906 in Twello, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-07-1906 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Voorst, dd. 14-7-2906, nr. 103].
Notitie bij overlijden van Albert: in huize De Flierkamp in Twello
Beroepen:
Tuinman, daghuurder, landbouwer
1884     Landbouwer   [bron: Voorst Huwelijken 1884, akte 45]
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 28-02-1857 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huweijk Voorst, 1857 akte 10] met de 21-jarige
19 Jakomina Roskam, geboren op 02-02-1836 in Terwolde. Zij is gedoopt op 06-03-1836 in Terwolde [NG]. Jakomina is overleden op 01-11-1916 in Twello, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1916 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Voorst, 2-11-1016 akte 120].
Beroep:
1884     Landbouwster   [bron: Voorst Huwelijken 1884, akte 45]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Everdina (Dina) Schoneveld, geboren op 05-01-1858 in Twello (gem. Voorst) (zie 9).
II. Christina Johanna Schoneveld, geboren op 04-03-1859 in Twello. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1859 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Twello, 5-3-1859 akte 61]. Christina is overleden op 12-06-1943 in Voorst, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1943 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Voorst, 15-06-1943, akte 63]. Christina trouwde, 22 jaar oud, op 05-11-1881 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Huwelijk Voorst, dd. 5-11-1881, nr. 56] met Herman Cornelis den Ambtman, 23 of 24 jaar oud. Herman is geboren in 1857, zoon van Hendrikus Martinus den Ambtman en Johanna van Meeteren. Herman is overleden.
III. Hendrik Schoneveld, geboren op 09-02-1860 in Twello. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1860 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Voorst, Twello, 09-02-1860 akte 39]. Hendrik is overleden op 12-03-1860 in Twello, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1860 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Voorst, Twello, 13-03-1860, akte 37].
Notitie bij overlijden van Hendrik: 0 j 1m w d jaar oud, zonder beroep
IV. Hendrik Schoneveld, geboren op 19-07-1861 in Twello (gem. Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1861 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Voorst, dd. 20-7-1861, nr. 150; Gebeuretnis: Geboorte dd. 19-7-1861 te Twello]. Hendrik is overleden op 15-04-1955 in Deventer, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1955 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Overlijden Deventer, dd. 16-4-1955, nr. 199; Gebeurtenis: Overlijden dd. 15-4-1955 te Deventer].
Beroep:
Tuinman
Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 30-10-1884 in Westervoort [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Westervoort, dd. 20-10-1884, nr. 10] met Mechteld Wilhelmina Vleming, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Mechteld: In de trancriptie van de huwelijksakte op OpenArch.nl staat: Heming. In de huwelijksakte zelf lijkt toch echt - al maakt het krullerige schrift de vergissing begrijpelijk - Vleming te staan; wat gezien de andere akten ook correct is.
Mechteld is geboren op 16-05-1864 in Westervoort, dochter van Patericus Vleming en Mechteld Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1864 [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Geboorte Westervoort, dd. 17-5-1864 nr. 20; Gebeurtenis: Geboorte dd. 16-5-1864 te Westervoort]. Mechteld is overleden op 09-05-1896 in Twello (gem. Voorst), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-05-1896 [bron: Gelders Archief te Arnhem; BS Overlijden Voorst, dd. 11-5-1896, nr. 78; Gebeurtenis: Overlijden dd. 9-5-1896 te Twello].
Notitie bij overlijden van Mechteld: In de overlijdensakte wordt de naam gespeld als: "Mechtelt Wilhelmina Vleeming"
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 28-05-1904 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Voorst, dd. 28-5-1904, nr. 33] met Neeltje Johanna van Lepel, 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Neeltje: weduwnaar van Mechtelt Wilhelmina Vleeming
Neeltje is geboren op 13-01-1868 in Deventer, dochter van Cornelis van Lepel en Stientjen Weernink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1868 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Geboorte Deventer, dd. 14-1-1868, nr. 23; Gebeurtenis: Geboorte dd. 13-1-1868 te Deventer]. Neeltje is overleden op 05-05-1958 in Hengelo (Overijssel), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1958 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Overllijden Hengelo, dd. 7-5-1958, nr. 173; Gebeurtenis: Overlijden dd. 13-1-1958 te Hengelo (Ov)].
V. Albert Schoneveld, geboren op 06-02-1864 in Twello. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1864 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Twello, 08-02-1864, akte 26]. Albert is overleden op 28-02-1937 in Ede, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1937 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Ede, 02-03-1937, akte 74].
Beroep:
Tuinman
Albert trouwde, 25 jaar oud, op 27-04-1889 in Voorst [bron: Genlias Inventarisnr 2867, Voorst, Huwelijksakte nr 28] met Gerritje van de Worp, 24 of 25 jaar oud. Gerritje is geboren in 1864 in Twello, dochter van Evert van de Worp en Maria Meeuwenbarg. Gerritje is overleden.
VI. Jannetje Schoneveld, geboren op 01-06-1866 in Twello. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1866 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Twello, 02-06-1866 akte 107]. Jannetje is overleden op 27-01-1949 in Voorst, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1949 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Voorst, 28-01-1949 akte 16].
Beroep:
Dienstbode
Jannetje trouwde, 26 jaar oud, op 07-07-1892 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Voorst, 07-07-1892 akte 55] met Hendrik Cornelis de Graaf, 21 of 22 jaar oud. Hendrik is geboren in 1870 in Twello, zoon van Willem de Graaf en Geertrui Elisabeth van Niersen. Hendrik is overleden.
VII. Roeloffina Schoneveld, geboren op 06-10-1867 in Twello. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1867 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Twello, 07-10-1867 akte 227]. Roeloffina is overleden op 13-02-1949 in Voorst, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1949 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Voorst, 14-02-1949 akte 26]. Roeloffina trouwde, 26 jaar oud, op 04-08-1894 in Voorst [bron: Genlias Inventarisnr 2866, Voorst, Huwelijksakte nr 61] met Gerhard Zweers, 22 of 23 jaar oud. Gerhard is geboren in 1871 in Twello, zoon van Hendrik Philip Hermanus Zweers en Geziena Johanna Steinvoort. Gerhard is overleden.
VIII. Rudolf Schoneveld, geboren op 29-05-1869 in Twello. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1869 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Twello, 31-05-1869 akte 114]. Rudolf is overleden op 08-01-1958 in Apeldoorn, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1958 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Apeldoorn, 09-01-1958 akte 32].
Beroep:
Boomkweker
Rudolf trouwde, 26 jaar oud, op 06-07-1895 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Voorst, 06-07-1895 akte 59] met Everdina Johanna van Essen, 25 jaar oud. Everdina is geboren op 10-08-1869 in Terwolde, dochter van Hendrik Willem van Essen en Bartha Wassink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1869 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Terwolde, 11-08-1869 akte 158]. Everdina is overleden op 03-10-1928 in Apeldoorn, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1928 [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 05-10-1928, nr. 516; Overlijden: dd. 3-10-1928 te Apeldoorn].
IX. Jakomina Schoneveld, geboren op 29-10-1871 in Twello. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1871 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Twello, 30-10-1871 akte 213]. Jakomina is overleden op 11-04-1946, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1946 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Voorst, 11-04-1946 akte 50]. Jakomina trouwde, 23 jaar oud, op 12-10-1895 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Voorst, 12-10-1895 akte 72] met Berend Willem ten Haken, ongeveer 28 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1867, zoon van Gerrit Willem ten Haken en Gesina Berendina Oonk. Berend is overleden.
X. Jan Albert Schoneveld, geboren op 12-03-1873 in Twello (gem. Voorst). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1873 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Twello, 13-03-1873 akte 58]. Jan is overleden op 28-05-1965 in Twello (gem. Voorst), 92 jaar oud. Hij is begraven op 02-06-1965 in Terwolde (gem. Voorst).
Notitie bij overlijden van Jan: Ligt begraven links achter in de hoek van de begraafplaats.
Beroep:
Tuinman
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1897 in Westervoort [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Westervoort, 29-04-1897 akte 6] met Hendrika Vleming, 29 of 30 jaar oud. Hendrika is geboren in 1867, dochter van Patericus Vleming en Mechteld Jansen. Hendrika is overleden.
Notitie bij Hendrika: Een zus van haar is getrouwd met haar zwager, maar bij haar wordt de familienaam gespeld als Heming ....
Spelling:
Ook: Heming
XI. Antoni Schoneveld, geboren op 08-06-1876 in Voorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1876 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Twello, 08-06-1876 akte 135]. Antoni is overleden op 04-01-1954 in Voorst, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1954 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Voorst, 05-01-1954 akte 4].
Beroep:
Tuinman, landbouwer
Antoni trouwde, 27 jaar oud, op 27-02-1904 in Olst [bron: Historisch Centrum Overijssel, BS Huwelijk Olst, 27-2-1904 akte 7] met Johanna van der Wal. Johanna is een dochter van Harmen Jan van der Wal en Gerritje Neuteboom. Johanna is overleden op 16-09-1945 in Voorst. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1945 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Voorst, 17-09-1945 akte 200].
20 Willem Roeterdink, geboren op 12-12-1821 om 20:00 in Deventer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1821 [bron: Stadsarchief Deventer, geboorten 1821, akte 442]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Witteveen (geb. ±1770) en Gerrit Wagenvoorde (geb. ±1771). Willem is overleden op 05-04-1861 om 06:30 in Deventer, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1861 [bron: BSO Deventer 1861-140].
Notitie bij overlijden van Willem: in het St. Geertuidagasthuis aan Molenstraat
Beroepen:
1841     Timmerman
vanaf 1843     Karman, Voerman
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 25-02-1841 in Deventer [bron: BSH Deventer 1841-11] met de 19-jarige Jenneken Velderman. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Jenneken waren de volgende getuigen aanwezig: Harmen Hakeboom (1785-1851) [zie 82,IV] [oom moederszijde bruidegom], Gerrit Jan Jansen (geb. ±1790), Johannes van der Worp (1800-1881) [zie 84,V] [aangetrouwde oom vaderszijde bruid] en Albert Jan Roeterdink (1813-1894) [zie 40,II] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jenneken: afkonidging op 14 en 21 februari
21 Jenneken Velderman, geboren op 15-09-1821 om 03:00 in Deventer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1821 [bron: SAB Deventer BSG 1821-335]. Bij de geboorteaangifte van Jenneken waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Maatakker (1777-1848) en Roelof Steendijk (geb. ±1795). Jenneken is overleden op 06-06-1871 om 22:00 in Deventer, 49 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1871-259]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1871 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1871-259].
Spelling:
Bij huwelijken van Martinus Gradus (1865, 1877): Jannetjen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Martinus Gradus Roeterdink, geboren op 16-06-1841 in Deventer [bron: Stadsarchief Deventer, geboorten 1841, akte 218]. Martinus is overleden op 18-01-1898 in Meppel, 56 jaar oud [bron: BSO Meppel 1898-11].
Beroepen:
Brievenbesteller
Conducteur post
Treinpostbeambte
Martinus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 31-08-1865 in Zwolle [bron: BSH Zwolle 1865-103] met Adriana Jansen, 36 jaar oud. Adriana is geboren op 29-12-1828 in Zwolle, dochter van Evert Jansen en Adriana Lentz. Adriana is overleden vóór 1877, ten hoogste 49 jaar oud. Adriana is weduwe van Hendrik Willem Lammers (ovl. vóór 1865).
Spelling:
Bij huwelijk als: Adrieana
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 01-11-1877 in Zwolle [bron: BSH Zwolle 1877-152] met Berendina Schreuder, ongeveer 48 jaar oud. Berendina is geboren omstreeks 1829 in Almelo, dochter van Berend Schreuder en Fenneken Schoenmaker. Berendina is overleden na 1898, minstens 69 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
II. Egbert Willem Roeterdink, geboren op 05-08-1842 in Deventer [bron: Deventer, geboorten 1843, akte 295]. Bij de geboorteaangifte van Egbert waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Haetink (geb. ±1796) en Albert Jan Roeterdink (1813-1894) [zie 40,II] [oom vaderszijde]. Egbert is overleden op 03-03-1914 om 06:00 in Beemte (gem. Apeldoorn), 71 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Een dagloner had geen vaste betrekking en verdiende daardoor niet als er geen werk was. Vaak was men afhankelijk van een boerderij of een bedrijf, waarbij men op loopafstand woonde. Ook Egbert Willem was dagloner, maar als er geen werk was pobeerde hij met bedelarij toch wat te verdienen. Hij is meerdere keren veroordeeld voor landloperij, o.a. 4 keer voor de rechtbank in Assen. Op 16 augustus 1893 wordt hij voor de rechtbank van Breda veroordeeld tot 2 jaar en 8 maanden hechtenis voor rondzwerven zonderen middelen van bestaan op 26 juli van dat jaar. In 1896 wordt hij voor de 10e keer opgepakt voor landloperij en op 11 mei 1896 voor de rechtbank van Utrecht veroordeeld tot 3 jaar. Egbert Willem is op 18 mei 1896 opgenomen in een rijkswerkinrichting te Hoorn en op 18 mei 1896 ontslagen.
III. Willemina Roeterdink, geboren op 28-06-1845 om 19:00 in Deventer [bron: Stadsarchief Deventer, geboorten 1845, akte 453]. Willemina is overleden op 30-01-1856 om 03:00 in Deventer, 10 jaar oud [bron: Deventer, BSO 1856, akte 50].
IV. Geertruida Antonia Roeterdink, geboren op 10-01-1848 om 03:00 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel, BS Geboorte Deventer akte 11-1-1848, nr. 10; geboren te Deventer, 10-1-1848]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Lodewijk Beijen (geb. ±1811). Geertruida is overleden op 05-03-1933 om 11:00 in Deventer, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1933 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, BS Overlijden Deventer, akte dd. 6-3-1933, nr. 98; overleden te Deventer, 5-3-1933.]. Zij is begraven op 08-03-1933 in Deventer.
Beroep:
vanaf 07-11-1872     Boerenwerk doende   [bron: BSH Deventer, 1872-115]
Geertruida trouwde, 24 jaar oud, op 07-11-1872 in Deventer [bron: BSH Deventer, 1872-115] met Derk Jan Wansink, 23 jaar oud. Derk is geboren op 14-06-1849 om 04:30 in Terwolde, zoon van Gerrit Jan Wansink en Jacomina van Tongeren. Derk is overleden op 25-01-1894 om 03:00 in Deventer, 44 jaar oud.
Beroep:
vanaf 07-11-1872     Dagloner   [bron: BSH Deventer, 1872-115]
Getuige bij:
06-05-1886     huwelijk Willem Roeterdink (1853-1918) en Esselina Johanna Buitenhuis (1860-1916) [zie 11]    [zwager bruidegom]   [bron: Historisch Centum Overijssel te Zwolle, BS Hiwelijk Deventer, Deventer 6-5-1886; akte dd, 6-5-1886, nr. 40]
V. Willem Roeterdink, geboren op 29-04-1850 in Deventer. Willem is overleden op 05-08-1851 om 01:30 in Deventer, 1 jaar oud [bron: Stadsarchief Deventer, Overlijden 1851, akte 226].
VI. Derk Jan Roeterdink, geboren op 29-04-1850 om 11:00 in Deventer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, BS Geboorte Deventer, akte dd. 30-4-1850, nr. 186; geboren te Deventer, 29-4-1850.].
Notitie bij de geboorte van Derk: De geboorteakte is duidelijk: 29 april 1850;
Bij de huwelijkse bijlagen vermeldt het uittreksel uit het geboorteregister echter 29 april 1857. Naar die geboortedatum wijst ook de leeftijd die bij overlijden werd opgegeven: 61 jaren oud. Maar dat had 68 jaren oud moeten zijn .....
Of er is op dezelfde dag in 1857 nog een Derk Jan in het gezin geboren, van wie de geboorteakte nu niet meer bekend is ....
Echter - in het archief lijken er geen pagina- en aktenummers uit 1857 verdwenen te zijn. Mijn conclusie is dan ook, dat in 1889 een foutje is gemaakt bij het maken van het geboorte-uittreksel.
Derk is overleden op 14-11-1918 om 11:30 in Voorst, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-11-1918 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Voorst, akte dd. 16-11-1918, nr. 183; overleden te Voorst, 14-11-1918.].
Beroep:
Postbode
Getuige bij:
06-05-1886     huwelijk Willem Roeterdink (1853-1918) en Esselina Johanna Buitenhuis (1860-1916) [zie 11]    [broer bruidegom]   [bron: Historisch Centum Overijssel te Zwolle, BS Hiwelijk Deventer, Deventer 6-5-1886; akte dd, 6-5-1886, nr. 40]
Derk trouwde, 39 jaar oud, op 14-12-1889 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; BS Huwelijk Voorst, akte dd. 14-12-1889, nr. 91] met Geertje van de Worp, 26 jaar oud. Geertje is geboren op 04-07-1863 om 22:00 in Heerde, dochter van Wicher van de Worp en Stijntje Bultman. Geertje is overleden op 03-01-1933 om 07:00 in Voorst, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1933 [bron: Gelders Archief te Arnhem; BS Overlijden Voorst, akte dd. 4-1-1933, nr. 2; Overleden te Voorst, 3-1-1933.].
Beroep:
Dienstbode
VII. Willem Roeterdink, geboren op 11-02-1853 in Deventer (zie 10).
VIII. Teunis Roeterdink, geboren op 04-02-1859 in Deventer [bron: Stadsarchief Deventer, geboorten 1859, akte 72]. Teunis is overleden op 15-08-1933 om 01:00 in Deventer, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1933 [bron: Historisch Centum Overijssel te Zwolle, BS Overlijden Deventer, akte: Deventer, 15-8-1933, nr. 273]. Hij is begraven op 18-08-1933 in Deventer.
Beroep:
1892     Goederenbesteller
Getuige bij:
06-05-1886     huwelijk Willem Roeterdink (1853-1918) en Esselina Johanna Buitenhuis (1860-1916) [zie 11]    [broer bruidegom]   [bron: Historisch Centum Overijssel te Zwolle, BS Hiwelijk Deventer, Deventer 6-5-1886; akte dd, 6-5-1886, nr. 40]
Teunis trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1885 in Deventer [bron: Historisch Centum Overijssel te Zwolle, BS Hiwelijk Deventer, Deventer 7-5-1885; akte dd. 7-5-1885, nr. 56] met Hermina Buitenhuis, 27 jaar oud. Zie 22,II voor persoonsgegevens van Hermina.
22 Aart Buitenhuis, geboren op 14-06-1823 in Vaassen (gem. Epe). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1823 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Epe, dd. 16-6-1823, nr. 70; geboren te Vaassen, 14-7-1823; FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:2:77JJ-C4X1?cc=1949343), Epe > Geboorten 1821-1824 > image 108 of 181.]. Aart is overleden op 17-05-1894 in Woudhuis (gem. Apeldoorn), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1894 [bron: Gelders Archief te arnhem, BS Overlijden Apeldoorn; Woudhuis (Apeldoorn) 17-5-1894; akte dd 18-5-1894, nr. 197].
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 09-03-1854 in Olst [bron: Historisch Cetrum Overijssel te Zwolle, BS Huwelijk Olst, Olst 9-3-1854; akte dd. 9-3-1854, nr. 7] met de 24-jarige
23 Berendina Nuesink, geboren op 05-01-1830 in Epse (gem. Gorssel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1830 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Gorssel, akte dd. 7-1-1830, nr. 2; geboren te Epse, 5-1-1830.]. Berendina is overleden op 29-12-1906 in Woudhuis (gem. Apeldoorn), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1906 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Apeldoorn, akte dd. 31-12-1906, nr. 570; overleden te Woudhuis (Apeldoorn), 29-12-1906].
Beroep:
Dienstmeid
Spelling:
Of: Neussink?
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerritdina Buitenhuis, geboren op 24-03-1855 in Olst [bron: BS Geboorte Olst 24-3-1855; Akte Olst, dd 24-3-1855, nr. 33]. Gerritdina is overleden op 19-08-1935 in Deventer, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-08-1935 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; BS Overlijden Deventer; Akte: Deventer dd. 20-8-1935, nr. 287]. Gerritdina trouwde, 21 jaar oud, op 01-02-1877 in Diepenveen [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; BS Huwelijk; Dieoenveen 1-2-1877; Akte te Diepenveen, dd. 1-2-1877, nr. 6] met Jan Harmen van Oortmarsen, 36 jaar oud. Jan is geboren op 22-05-1840 in Lochem. Jan is overleden op 15-05-1914 in Diepenveen, 73 jaar oud.
Adres:
vanaf 1886     Diepenveen
Beroep:
vanaf 1886     Schoenmaker
Soort relatie:
vanaf 1886     zwager van de bruid
Getuige bij:
06-05-1886     huwelijk Willem Roeterdink (1853-1918) en Esselina Johanna Buitenhuis (1860-1916) [zie 11]    [zwager bruid]   [bron: Historisch Centum Overijssel te Zwolle, BS Hiwelijk Deventer, Deventer 6-5-1886; akte dd, 6-5-1886, nr. 40]
II. Hermina Buitenhuis, geboren op 25-09-1857 in Olst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1857 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, BS Geboorte Olst akte dd. 26-9-1857, nr. 92; geboren te Olst, 25-9-1857].
Notitie bij de geboorte van Hermina: FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-5N9T-X4?cc=2026211), Olst > Geboorten 1851-1862 > image 258 of 488; Historisch Centrum Overijssel te Zwolle.
Hermina is overleden op 10-09-1938 in Deventer, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1938 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; BS Overlijden Deventer; Akte: Deventer dd. 10-9-1938, nr. 336]. Hermina trouwde, 27 jaar oud, op 07-05-1885 in Deventer [bron: Historisch Centum Overijssel te Zwolle, BS Hiwelijk Deventer, Deventer 7-5-1885; akte dd. 7-5-1885, nr. 56] met Teunis Roeterdink, 26 jaar oud. Zie 20,VIII voor persoonsgegevens van Teunis.
III. Esselina Johanna Buitenhuis, geboren op 11-10-1860 in Olst (zie 11).
IV. Jenneken Buitenhuis, geboren op 01-12-1863 in Olst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1863 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Geboorte Olst, dd. 2-12-1863, nr. 132; Gebeurtenis: geboren dd. 1-12-1863 te Olst; > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-5N9V-2L?cc=2026211), Olst > Geboorten 1863-1873 > image 56 of 494;]. Jenneken is overleden op 06-07-1943 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-07-1943 [bron: Gelders Archief te Arnhen; BS Overlijden Apeldoorn 6-7-1943; Akte: Apeldoorn, dd. 7-7-1943, nr. 515]. Jenneken trouwde, 25 jaar oud, op 16-03-1889 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Apeldoorn; Apeldoorn 16-3-1899; akte dd. 16-3-1899, nr. 30] met Reinder de Wever, 23 of 24 jaar oud. Reinder is geboren in 1865, zoon van Hendrik de Wever en Maria Klomp. Reinder is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
V. Derksje Buitenhuis, geboren op 23-07-1867 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1867 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Apeldoorn, dd. 23-07-1867, nr. 240; Gebeurtenis: geboren dd. 23-7-1867 te Apeldoon]. Derksje is overleden op 28-04-1939 in Voorst, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1939 [bron: Gelders Archief te Arnhen; BS Overlijden Voorst 28-4-1939; Akte: Voorst, dd. 28-4-1939, nr. 39]. Derksje trouwde, 25 jaar oud, op 05-11-1892 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Voorst, Voorst 5-11-1892; akte dd. 5-11-1885, nr. 67] met Jacob van Essen, ongeveer 25 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1867. Jacob is overleden.
VI. Gerrit Jan Buitenhuis, geboren op 28-04-1870 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Apeldoorn, Apeldoorn 28-4-1870; akte te Apeldoorn, dd. 28-04-1870, nr. 159].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Apeldoorn, Apeldoorn 28-4-1870; akte te Apeldoorn, dd. 28-04-1870, nr. 159
Gerrit is overleden op 04-11-1946 in Apeldoorn, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1946 [bron: Gelders Archief te Arnhen; BS Overlijden Apeldoorn 4-11-1946; Akte: Apeldoorn, dd. 5-11-1946, nr. 892].
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 02-11-1899 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Apeldoorn; Apeldoorn 2-11-1899; akte dd 2-11-1899, nr. 193] met Gerritjen Groothedde, 24 of 25 jaar oud. Gerritjen is geboren in 1874, dochter van Martinus Groothedde en Susanna Diks. Gerritjen is overleden.
VII. Willem Buitenhuis, geboren op 14-01-1874 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1874 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Apeldoorn, dd. 14-1-1874, nr. 33; Gebeurtenis: geboren dd. 14-1-1874 te Apeldoorn]. Willem is overleden op 09-11-1956 in Apeldoorn, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1956 [bron: Gelders Archief te Arnhen; BS Overlijden Apeldoorn 9-11-1956; Akte: Apeldoorn, dd. 10-11-1956, nr. 850].
Beroep:
Metselaar
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 23-12-1899 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Apeldoorn; Apeldoorn 23-12-1899; akte dd 23-12-1899, nr. 218] met Gerritje Hendriks, ongeveer 25 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1874, dochter van Hnendrik Hendriks en Derkje Kluin. Gerritje is overleden.
24 Roeland Ouwendijk, geboren op 30-09-1818 in Delfshaven. Roeland is overleden op 17-05-1893 in Rotterdam, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1893 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Overlijden Rotterdam, dd. 17-5-1893, nr. 169, folio a030; Gebeurtenis: overleden dd. 25-5-1893 te Rotterdam].
Notitie bij Roeland: geaffekteerde koperslager-brandspuitmaker; bij de vrijwilligebrandweer dd 1856, assistent spuit 1 dd 1866, eervol ontslag 1885.
Roeland trouwde (2), 39 jaar oud, op 11-07-1858 met Maria van Dorp (1805-1876), 52 jaar oud. Roeland trouwde (3), 59 jaar oud, op 25-10-1877 in Delfshaven [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Delfshaven, dd. 25-10-1877, nr. 57, folio 29v;] met Adriana Alers (1824-1911), 53 jaar oud.
Hij trouwde (1), 29 jaar oud, op 22-11-1847 in Delfshaven met de 29-jarige
25 Adriana Valkenburg, geboren op 04-06-1818 in Rotterdam-Overschie [bron: NA Overschie BSG 1818-25]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1818 [bron: NA Overschie BSG 1818-25]. Adriana is overleden op 23-07-1855 in Rotterdam-Delfshaven, 37 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petronella Huiberdina Ouwendijk, geboren op 05-01-1851 in Rotterdam-Delfshaven. Petronella is overleden op 29-09-1932 in Rotterdam, 81 jaar oud.
II. Hugo Adrianus Ouwendijk, geboren op 07-03-1853 in Rotterdam-Delfshaven (zie 12).
26 Andries Brus, geboren op 16-10-1818 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1818-1746]. Andries is overleden op 18-07-1879 in Rotterdam, 60 jaar oud (oorzaak: Verdrinking). Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1879 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; BS Overlijden Rotterdam, akte dd. 21-7-1879, nr. 2587; levenloos uit de Maas gehaald op 18-7-1879].
Notitie bij overlijden van Andries: overledene is een drenkeling en uit de Maas gehaald, overlijdensdatum is fictief
Beroep:
Winkelier   [bron: http://home.tiscali.nl/~hengstdj/elfferich%20nl/pg_0002.htm]
Spelling:
06-07-1862     Ook: Andreas (bij geboorte Hendrika P.J.W.)
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 14-06-1843 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Huwelijk Rotterdam, akte dd. 14-6-1843, nr. 330 > Nationaal Archief te Den Haag> FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-Q391-4J?cc=1576401), Rotterdam > Huwelijken 1843 > image 231 of 483] met de 20-jarige
27 Catharina Gerardina Christina van Duijnen, geboren op 20-11-1822 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-11-1822 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Geboorte Rotterdam, akte dd. 22-11-1822, nr. 2213; geboren te Rotterdam op 20-11-1822]. Catharina is overleden op 15-01-1889 in Rotterdam, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1889 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Overlijden Rotterdam, akte dd. 16-1-1889, inventarisnr. 1889A, folio a004v, nr. 16; overleden te Rotterdam op 15-1-1889].
Notitie bij overlijden van Catharina: aktedatum volgens de jaartafel overlijden; aktenummer volgens transcriptie op stadsarchiefrotterdam.nl; bij FamilySearch niet gevonden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sophia Catherina Brus, geboren op 18-01-1844 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1844-175]. Sophia is overleden op 03-05-1896 in Rotterdam, 52 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode   [bron: http://home.tiscali.nl/~hengstdj/elfferich%20nl/pg_0002.htm]
Sophia trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1869 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1869-347] met Gerardus Elfferich, 25 jaar oud. Gerardus is geboren op 24-01-1844 in Rotterdam. Gerardus is overleden op 20-12-1915 in Rotterdam, 71 jaar oud.
Beroep:
Schrijnwerker / Meubelmaker
II. Arie Willem Brus, geboren op 01-01-1846 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1846-24]. Arie is overleden op 25-01-1905 in Rotterdam, 59 jaar oud.
Beroep:
Vleeshouwer
Arie:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 01-09-1869 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1869-730] met Pieternella Catharina Breurman, ongeveer 26 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1843 in Rotterdam. Pieternella is overleden in 1869, ongeveer 26 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 24-06-1885 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1885-567] met Hendrika Maria Schonenberg, ongeveer 27 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1858 in Rotterdam. Hendrika is overleden.
III. Hendrik Willem Brus, geboren op 23-04-1848 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1848-1050]. Hendrik is overleden op 29-04-1849 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1849-1282].
IV. Hendrik Gerardus Brus, geboren op 19-03-1850 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1850 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Geboorte Rotterdam, akte dd. 20-3-1850, nr. 711; geboren te Rotterdam op 19-3-1850]. Hendrik is overleden op 19-12-1918 in Rotterdam, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1918 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Overlijden Rotterdam, akte dd. 21-12-1918, nr. 7933, folio n069; overleden 19-12-1918 te Rotterdam]. Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 18-08-1875 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; BS Huwelijk Rotterdam; akte dd. 18-8-1875, nr. 752, folio d098] met Catharina Frederika Prikker, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 26-09-1851 in Rotterdam, dochter van Jan Prikker en Berdina Jacoba Roodbeen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1851 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Geboorte Rotterdam, akte dd. 27-9-1851, nr. 2700, folio c187]. Catharina is overleden op 19-10-1898 in Rotterdam, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1898 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Overlijden Rotterdam, akte dd. 22-10-1898, nr. 5144, folio f112v].
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 27-12-1900 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Huwelijk Rotterdam, akte dd. 27-12-1900, nr. 2565, folio n62] met Huibertje Kooij, 45 jaar oud. Huibertje is geboren op 01-03-1855 in Dubbeldam, dochter van Dirk Kooij en Geertrui van Gameren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1855 [bron: Regionaal Archief Dordrecht te Dordrecht, BS Geboorte Dubbeldam, akte dd. 2-3-2855, nr. 12; geboren 1-3-1855 te Dubbeldam]. Huibertje is overleden op 02-04-1926 in Rotterdam, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1926 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Overlijden Rotterdam, akte dd. 6-4-1926, nr. 1399 folio a118; overleden 2-4-1926 te Rotterdam.].
V. Alida Brus, geboren op 16-11-1852 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1852-3226]. Alida is overleden op 01-06-1854 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1854-1371].
VI. Alida Brus, geboren op 16-07-1855 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1855-1996]. Alida is overleden op 05-12-1856 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1856-3204].
VII. Geertruida Brus, geboren op 04-11-1857 in Rotterdam (zie 13).
VIII. Hendrika Gerardina Brus, geboren op 24-08-1860 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1860-2627]. Hendrika is overleden op 17-07-1861 in Rotterdam, 10 maanden oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1861-2112].
IX. Hendrika Pieternella Johanna Wilhelmina Brus, geboren op 06-07-1862 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1862-2207]. Hendrika is overleden.
X. Catharina Gerardina Christina Brus, geboren op 09-12-1864 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1864-4010]. Catharina is overleden op 27-06-1866 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1866-2628].
28 Johannes Sevens, geboren op 10-04-1817 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1817-702]. Johannes is overleden op 29-08-1891 in Rotterdam, 74 jaar oud [bron: Rotterdam bevolkingsregister mf 497m.3117 10-9-1889]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: GAR Rotterdam BSO 1891-3142].
Beroep:
Wagenknecht, Koetsier   [bron: Rotterdam Bevolkingsregister gezinskaart 213.96]
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 13-05-1857 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 13-05-1857, nr. 258, folio b37] met de 39-jarige Anna Hotz. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Cornelis van der Graaf (geb. ±1818), Cornelis Meegman (geb. ±1831), Jacob de Jong (±1831-vóór 1899) [zwager bruidegom] en Jan Isaac Graanhuijzen (geb. ±1832).
29 Anna Hotz, geboren op 13-12-1817 om 04:00 in ’s-Gravenhage [bron: HA ’s-Gravenhage BSG 1817-blz242]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1817 [bron: HA ’s-Gravenhage BSG 1817-blz242]. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Boogmans (geb. ±1776), Anna Hotz (geb. 1780) [zie 118,I] [tante moederszijde] en Martinus Broekman (geb. ±1791). Anna is overleden op 08-01-1889 in Kralingen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1889 [bron: NA Kralingen 1889-8].
Notitie bij Anna: Het gezin had diverse kostgangers, uit Utrecht, Nijkerk, Harderwijk en Amsterdam.
Beroep:
Dienstbode
Spelling:
Ook: Hots
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Sevens, geboren op 30-01-1858 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: GAR Rotterdam BSG 1858-340]. Johannes is overleden op 11-06-1866 in Rotterdam, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-1866 [bron: GAR Rotterdam BSO 1866-2297].
II. Anna Elizabeth Sevens, geboren op 01-05-1859 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: GAR Rooterdam BSG 1859-1455]. Anna is overleden op 22-06-1860 in Rotterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: GAR Rotterdam BSO 1860-1779].
III. Willem Sevens, geboren op 01-12-1861 in Rotterdam (zie 14).
30 Arie de Koning, geboren op 19-09-1834 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek BSG 1834-21]. Arie is overleden op 23-03-1908 in Rotterdam, 73 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1908-1765].
Beroepen:
1858     Suikerraffinadeursknecht   [bron: GAR Kralingen BSH 1858-25]
1886     Koopman   [bron: Rotterdam huwelijken 1886 akte 500]
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 04-08-1858 in Kralingen [bron: GAR Kralingen BSH 1858-25] met de 29-jarige
31 Johanna Bakker, geboren op 22-05-1829 in Bergschenhoek. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: GAR Bergschenhoek BSG 1829-15]. Johanna is overleden op 08-02-1884 in Kralingen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1884 [bron: NA Kralingen BSO 1884-22].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene natuurlijke dochter van wijlen Johanna Bakker
Beroep:
Postbodin   [bron: GAR Bergschenhoek BSH 1858-25]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik de Koning, geboren omstreeks 1860 in Kralingen. Hendrik is overleden op 29-10-1917 in Rotterdam, ongeveer 57 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1917-5448].
Getuige bij:
23-09-1909     huwelijk Johannes Sevens (1886-1958) en Cato Groenewegen (1882-1939) [zie 14,I]    [oom moederszijde bruidegom]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 23-09-1909, nr. 2194]
08-06-1910     huwelijk Wouter Manifarges (1886-1955) en Klazina Johanna Sevens (geb. 1889) [zie 14,III]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 8-6-1910, nr. 1312.]
14-07-1910     huwelijk Cornelis Johannes Krietemeijer (1883-1951) en Johanna Sevens (1888-1957) [zie 14,II]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 14-7-1910, nr. 653]
Hendrik trouwde met Maria Geertruida Groeneveld. Maria is overleden.
II. Johanna de Koning, geboren omstreeks 1865 in Kralingen. Johanna is overleden. Johanna trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 25-08-1898 in Rotterdam [bron: Rotterdam Akte Jaar 1898 Nummer g99v/1559] met Johann Herman Hibbeler, ongeveer 27 jaar oud. Johann is geboren omstreeks 1871 in ’s-Gravenhage, zoon van Johann Heinrich Hibbeler en Maria Johanna Roel. Johann is overleden.
Getuige bij:
14-07-1910     huwelijk Cornelis Johannes Krietemeijer (1883-1951) en Johanna Sevens (1888-1957) [zie 14,II]    [aangetrouwde oom moederszijde bruid]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 14-7-1910, nr. 653]
III. Aaltje de Koning, geboren op 11-12-1865 in Kralingen (zie 15).
IV. Clazina de Koning, geboren op 13-08-1868 in Kralingen [bron: GAR Rotterdam 494-03.398 Bevolkingsregister, Gezinshoofden H-K, pag. 208]. Clazina is overleden op 15-12-1935 in Rotterdam, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: GAR Rotterdam BSO 1935-4738]. Clazina trouwde, 63 jaar oud, op 08-10-1931 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1931-3870] met Willem Sevens, 69 jaar oud. Zie 14 voor persoonsgegevens van Willem.
V. Niesje de Koning, geboren omstreeks 1872 in Kralingen. Niesje is overleden op 17-02-1897 in Rotterdam, ongeveer 25 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1897-914]. Niesje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-04-1896 in Rotterdam [bron: BSH Rotterdam 1896-498] met Karel Spaan, ongeveer 24 jaar oud. Karel is geboren omstreeks 1872 in Rotterdam, zoon van Tijnus Spaan en Maria Margaretha Verlind. Karel is overleden.

Generatie 6 (oudouders)

hoeve_descholte_jpg.jpg
60 hoeve de Scholte
32 Jan Harmen Kleijn Haneveld (afb. 60), geboren op 05-09-1795 in Laren Gld (Buurtschap Langen). Hij is gedoopt op 06-09-1795 in Lochem [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [nederduits-gereformeerd] Lochem, dd. 6-9-1795; Gebeurtenis: geboren dd. 5-9-1795 te Langen, gedoopt dd. 6-9-1795 te Lochem > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89WK-PHQY?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Lochem > Trouwen 1583-1603, 1606-1628, 1698-1833 Dopen 1582-1597, 1717-1811 Begraven 1781-1826 > image 372 of 750;].
Notitie bij de geboorte van Jan: op boerderij Klein Ikkink (ook: Ikking)
Jan is overleden op 13-03-1840 in Laren Gld (Buurtschap Langen), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1840 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Laren, 14-03-1840, nr. 13; Gebeurtenis: overleden dd. 13-3-1840 te Langen].
Notitie bij Jan: Notitie in huwelijksakte van dochter Harmina: vader ook Jan Harmen Haneveld
Adressen:
van 1826 tot 1834     Boerderij Klein Ikkink, Laren Gld (Buurtschap Langen) (ook: Kleijn; ook Ikking)
vanaf 1837     op de Scholte, Laren Gld (Buurtschap Langen)
Beroep:
Boerenknecht
Spelling:
ook: Jan Harmen (Klein)(Klijn) Haneveld; bij overlijden zoon Hendrik Jan: Hermanus
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1824 in Laren Gld [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Laren, dd. 07-05-1824, nr. 9] met de 24-jarige
33 Johanna Slagman, geboren op 13-02-1800 in Warnsveld. Johanna is overleden.
Beroep:
Dienstmeid
Johanna trouwde (2), 45 jaar oud, op 18-12-1845 in Voorst [bron: GA Voorst BSH 1845-45] met Willem van den Breemen (geb. 1824), 20 of 21 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Klein Haneveld, geboren op 10-03-1825 in Langen (onder Lochem) (zie 16).
II. Harmina Klein Haneveld, geboren op 09-11-1826 om 09:00 in Laren Gld (Buurtschap Langen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1826 [bron: GA Laren BSG 1826-70]. Bij de geboorteaangifte van Harmina waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Jan Jansen en Garrit Nijhof. Harmina is overleden op 03-05-1873 in Deventer, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1873-199]. Harmina trouwde, 23 jaar oud, op 01-08-1850 in Deventer [bron: GA Deventer BSH 1850-96] met Albert Kappert, 27 jaar oud. Albert is geboren op 20-01-1823 in Lochem, zoon van Lammert Kappert en Harmina Wessels. Albert is overleden.
Beroep:
Beleekersknecht
III. Hendrik Jan Klein Haneveld, geboren op 09-08-1830 om 22:00 in Laren Gld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1830 [bron: GA Laren BSG 1830-53]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Berent Boevink en Evert Jan Jansen. Hendrik is overleden op 11-05-1856 in Twello, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-05-1856 [bron: GA Voorst BSO 1856-61].
Beroep:
Schoemaker
IV. Hendrika Klein Haneveld, geboren op 29-10-1832 om 08:00 in Laren Gld (Buurtschap Langen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1832 [bron: GA Laren BSG 1832-51]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Berent Boevink en Garrit Nijhof. Hendrika is overleden op 07-01-1879 in Deventer, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1879 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1879-14].
Adres:
tot 1879     Molstraat, Deventer
Hendrika trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1862 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSH 1862-36] met Garrit Jan Hendriksen, ongeveer 29 jaar oud. Garrit is geboren omstreeks 1833 in Laren Gld, zoon van Jan Hendriksen en Willemken Maatman. Garrit is overleden.
V. Gerrit Jan Klein Haneveld, geboren op 11-11-1834 om 12:00 in Laren Gld (Buurtschap Langen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1834 [bron: GA Laren BSG 1834-77]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Garrit Jan Stegeman en Hendrik Jan Veltkamp. Gerrit is overleden op 20-01-1895 in Deventer, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1895 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle,Deventer BSO 1895-30].
Beroep:
Brouwersknecht (wellicht bij de in 1905 gesloten DAVO Brouwerij)
Spelling:
ook: Garrit (Huwelijksakte)
Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1858 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1858-44] met Maria Broekhuis, 27 jaar oud. Maria is geboren op 30-10-1830 in Epe, dochter van Hendrik Broekhuis en Aaltje van ’t Erve. Maria is overleden op 28-06-1870 in Deventer, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1870 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1870-280].
Spelling:
Ook: Marie (HCO Deventer BSH 1893-73)
Achternaam (in overlijdensakte van haar echtgenoot): Broekhuizen (HCO Deventer BSO 1895-30)
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 09-11-1871 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSH 1871-124] met Hendrina Lammerdina Klein Veldink, 32 jaar oud. Hendrina is geboren op 20-09-1839 in Terwolde (gem. Voorst), dochter van Berend Klein Veldink en Anneken Brummelkamp. Hendrina is overleden in Deventer. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1889-377].
VI. Garrit Klein Haneveld, geboren op 15-06-1837 om 10:00 in Laren Gld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1837 [bron: GA Laren BSG 1837-41]. Bij de geboorteaangifte van Garrit waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Nijhof en Hendrik Jan Stokkenberg. Garrit is overleden.
VII. Grade Klein Haneveld, geboren op 31-01-1839 om 01:00 in Laren Gld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1839 [bron: GA Laren BSG 1839-7]. Grade is overleden op 22-02-1909 in Deventer, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1909 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1909-84].
Spelling:
1898     Ook: Grada   [bron: Deventer Huwelijken 1898, akte 123]
Grade trouwde, 22 jaar oud, op 17-10-1861 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSH 1861-100] met Jan Harmen Brilman, 24 jaar oud. Jan is geboren op 27-04-1837 in Terwolde (gem. Voorst), zoon van Hendrikus Brilman en Sofia Charlotte Steenvoorde. Jan is overleden op 18-03-1917 in Deventer, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1917 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1917-111].
Beroep:
Kleedermaker
Spelling:
1861     Ook: Jan Hermen   [bron: Deventer, Huwelijken 1861, akte 100]
34 Rutger Geurt Hendriks Huiskes, geboren op 15-02-1777 in Wilp. Hij is gedoopt op 16-02-1777 in Terwolde [NG]. Rutger is overleden op 23-05-1861 in Terwolde, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1861 [bron: GA Voorst BSO 1861-73].
Notitie bij Rutger: naamsaanneming Twello 15-08-1812 Rutger Geurts: Huiskes (kon schrijven), zoon van Hendrik Janssen HUISKES, daghuurder op het Roetenik, en Jenneke Rutgers MULDER.
Beroepen:
Boerenknecht
1835     Landbouwer   [bron: Voorst, huwelijken 1835, akte 44]
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 08-10-1809 in Twello [NG] met de 22-jarige Janna Kempink. Rutger en Janna gingen op 08-09-1809 in Voorst in ondertrouw.
35 Janna Kempink, geboren op 06-08-1787 in Twello. Zij is gedoopt op 12-08-1787 in Twello [NG]. Janna is overleden op 30-06-1851 in Twello, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1851 [bron: GA Voorst BSO 1851-84].
Beroep:
Landbouwerse
Spelling:
1851     Ook: Kempenk   [bron: Voorst Huwelijken 1851, akte 44]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Huiskes, geboren op 22-03-1811 in Terwolde. Hendrika is overleden op 08-07-1847 in Voorst, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1847 [bron: GA Voorst BSHO 1847-113]. Hendrika trouwde, 32 jaar oud, op 24-02-1844 in Voorst [bron: GA Voorst BSH 1844-18] met Lambert Busser, ongeveer 30 jaar oud. Lambert is geboren omstreeks 1814 in Twello, zoon van Jacob Busser en Maria Lammers. Lambert is overleden.
II. Garretje Huiskes, geboren op 06-01-1813 in Terwolde. Garretje is overleden op 01-01-1876 in Wilp, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1876 [bron: GA Voorst BSO 1876-1]. Garretje trouwde met Teunis Roelofs. Teunis is een zoon van Hendrik Roelofs en Maria Tiemes. Teunis is overleden.
III. Jan Huiskes, geboren op 20-09-1815 in Twello. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1815 [bron: GA Twello BSG 1815-26]. Jan is overleden op 18-02-1820 in Twello, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1820 [bron: GA Voorst BSO 1820-14].
IV. Gerrit Huiskes, geboren op 04-01-1817 in Terwolde. Gerrit is overleden op 06-06-1888 in Voorst, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1888 [bron: GA Voorst BSO 1888-109].
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde met Reindjen Roelofs. Reindjen is geboren op 05-10-1819 in Twello, dochter van Hendrik Roelofs en Maria Tiemes. Reindjen is overleden op 27-11-1870 in Twello, 51 jaar oud.
V. Christiaan Huiskes, geboren op 27-11-1818 in Terwolde. Christiaan is overleden.
VI. Jannetje Huiskes, geboren op 28-11-1821 in Twello [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Voorst, Akte 30-12-1841, dd. 30-12-1841, nr. 59, huwelijksbijlagen: FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-8J9K-LQ?cc=1949343), Voorst > Huwelijksbijlagen 1838-1842 > image 1677 of 2026; Gelders Archief te Arnhem.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1821 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Twello, akte 29-11-1821, nr. 186; geboren Twello, 28-11-1821]. Jannetje is overleden op 08-04-1898 in Twello, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1898 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Twello, akte 9-4-1898 nr. 64; overleden te Twello 8-4-1898].
Beroep:
Dienstmeid
Jannetje trouwde, 20 jaar oud, op 30-12-1841 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Voorst, Akte 30-12-1841, dd. 30-12-1841, nr. 59] met Hendrik Rutgers, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 24-11-1813 in Olst [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Voorst, Akte 30-12-1841, dd. 30-12-1841, nr. 59, huwelijksbijlage: FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-8J92-D5?cc=1949343), Voorst > Huwelijksbijlagen 1838-1842 > image 1676 of 2026; Gelders Archief te Arnhem.], zoon van Hendrik Rutgers en Gerredina Prins. Hendrik is overleden op 14-01-1883 in Twello, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1883 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Twello, akte dd. 15-1-1883, nr. 5; Overleden te Twello, 14-1-1883].
Beroep:
Koetsier
VII. Jan Huiskes, geboren op 14-08-1823 in Terwolde. Jan is overleden op 23-02-1825 in Twello, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1825 [bron: GA Voorst BSO 1825-32].
Notitie bij overlijden van Jan: Oud: 1 jaar
VIII. Aaltje Huiskes, geboren omstreeks 04-02-1824 in Terwolde. Aaltje is overleden op 09-05-1867 in Terwolde (gem. Voorst), ongeveer 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1867 [bron: GA Voorst BSO 1867-63].
Beroep:
1850     Huiswerk doende   [bron: Voorst Huwelijken 1850, akte 28]
Aaltje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 20-04-1850 in Voorst [bron: GA Voorst BSH 1850-28] met Gerrit Rutgers, ongeveer 27 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1823 in Olst, zoon van Jacob Rutgers en Lutte Logtenberg. Gerrit is overleden.
Beroep:
1850     Klompenmaker   [bron: Voorst Huwelijken 1850, akte 28]
IX. Johanna Huiskes, geboren op 25-01-1827 in Terwolde (zie 17).
X. NN Huiskes, levenloos geboren zoon, geboren op 09-09-1830 in Twello.
36 Hendrik Schoneveld, geboren op 14-05-1790 in Oxe (gem. Diepenveen). Hij is gedoopt op 20-05-1790 in Deventer [NG-Bergkerk].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Geboren op boerderij ’t Schoneveld te Oxe
Hendrik is overleden op 17-08-1848 in Twello, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1848 [bron: GA Voorst BSO 1848-152].
Adressen:
van 14-05-1790 tot 02-02-1811     Boerderij ’t Schoneveld, Oxe
van 02-02-1811 tot 1826     Menstraat 310, Deventer
vanaf 09-06-1812     Menstraat 7, Deventer (Kadaster nr. 2231)
van 1826 tot 1831     Boerderij ’t Schoneveld, Oxe
vanaf 1831     Rijksstraatweg, Twello (Eerst in tuinmanshuis achter "De Flierkamp", later pachter van boederij "De Pulvertoren"naast "De Flierberg".)
Beroepen:
Boerenknecht
Dagloner
Werkman
van 1811 tot 1826     Bierdrager (brouwer- of brandersknecht)
van 1831 tot 1845     Tuinman (op de Flierkamp bij mej. Huisman)
vanaf 1845     Olieslagersknecht (in akte bij huwelijk van dochter Hermana)
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 02-02-1811 in Gorssel met de 24-jarige
37 Everdina Krukkeland, geboren in Gorssel. Zij is gedoopt op 22-12-1786 in Deventer [NG-Bergkerk]. Everdina is overleden op 24-11-1858 in Twello, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1858 [bron: GA Voorst BSO 1858-180].
Beroep:
Dienstbode
Spelling:
Ook: Koukland (Huwelijksakte zoon Antonij)
Ook: Krukland (Huwelijksakte dochter Hermana)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Albert Schoneveld, geboren op 08-09-1811 in Deventer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1811 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Geboorte Deventer, dd. 9-1-1811, nr. 14; Gebeurtenis: Geboorte dd. 8-9-1811 te Deventer]. Jan is overleden op 12-11-1856 in Deventer, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1856 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Akte: BS Overlijden Deventer, dd. 14-11-1856, nr. 367; Gebeurtenis: Overlijden dd. 12-11-1856 te Deventer].
Titel:
Bakker
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1842 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Huwelijk Deventer, dd. 12-5-1842, nr. 44] met Gerhardiena Konsman, 25 jaar oud. Gerhardiena is geboren op 06-10-1816 in Deventer, dochter van Gerrit Jan Konsman en Sara Catharina Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1816 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Akte: BS Geboorte Deventer, dd. 8-10-1816, nr. 293; Gebeurtenis: Geboorte dd. 6-10-1816 te Deventer]. Gerhardiena is overleden op 20-05-1865 in Deventer, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1865 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Overlijden Deventer, dd. 22-05-1865, nr. 205; Gebeurtenis: Overlijden dd. 20-5-1865 te Deventer].
Notitie bij overlijden van Gerhardiena: Gerritdina Konsman
II. Harmanna Schoneveld, geboren op 01-03-1814 in Deventer. Harmanna is overleden op 20-07-1815 in Deventer, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harmanna: in de Mensstraat te Deventeer
III. Antonij Schoneveld, geboren op 05-06-1817 in Deventer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1816 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, BS Geboorte Deventer, 6-6-1816 akte 157]. Antonij is overleden op 10-08-1899 in Deventer, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1899 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, BS Overlijden Deventer, dd. 11-8-1899, nr. 310].
Beroep:
Boerenknecht
Antonij:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 09-03-1844 in Voorst [bron: GA, BS Huwelijk Voorst, 9-3-1844 akte 21] met Elizabeth Smit, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 13-09-1820 in Twello, dochter van Derk Smit en Aartjen van Laarhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1820 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Twello, dd. 15-9-1820, nr. 121]. Elizabeth is overleden op 13-03-1852 in Deventer, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Akte: BS Overlijden Deventer, dd. 15-3-1852, nr. 92].
Beroep:
Huiswerk doende
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 14-07-1853 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Akte: BS Huwelijk Deventer, dd. 14-7-1853 nr. 83] met Petronella Bartelink, ongeveer 28 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1825 in Olst, dochter van Berendina Bartelink. Petronella is overleden op 31-10-1894 in Deventer, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1894 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, BS Overlijden Deventer, dd. 1-11-1894, nr. 412].
IV. Hermana Schoneveld, geboren op 04-08-1819 in Deventer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Geboorte Deventer, dd. 5-8-1819, nr. 235; Gebeurtenis: Geboorte dd. 4-8-1819 te Deventer]. Hermana is overleden op 30-07-1860 in Epse (gem. Gorssel), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-07-1860 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Gorssel, dd. 31-07-1860, nr. 54; Gebeurtenis: Overlijden dd. 30-7-1860 te Epse]. Hermana trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1845 in Gorssel [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Gorssel, dd. 09-05-1845, nr. 10] met Jan Willem Braamkolk, 30 jaar oud. Jan is geboren op 12-03-1815 in Epse (gem. Gorssel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1815 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Lochem, dd. 14-03-1815, nr. 21; Gebeurtenis: Geboorte dd. 12-3-1815 te Epse]. Jan is overleden op 18-06-1870 in Deventer, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1870 [bron: Historisch Centrum Overijssel; BS Overlijden Deventer, dd. 18-6-1870, nr. 271; Gebeurtenis: Overlijden dd. 18-6-1870 te Deventer]. Jan trouwde later op 19-09-1861 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; BS Huwelijk Deventer, dd. 19-9-1861, nr. 93] met Johanna (Anna) Neuteboom.
Spelling:
Achternaam ook: Nooteboom
V. Janna Schoneveld, geboren op 23-01-1823 in Epse (gem. Gorssel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1823 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Gorssel, dd. 25-1-1823, nr. 6; Gebeurtenis: geboren dd. 23-1-1823 te Epse]. Janna is overleden op 14-06-1883 in Twello (gem. Voorst), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1883 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 01-03-1883, nr. 74; Gebeurtenis: overlijden dd. 1-3-1883 te Lieren]. Janna trouwde, 33 jaar oud, op 01-03-1856 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Voorst, dd. 1-3-1856, nr. 11] met Teunis Kruitbosch, 32 jaar oud. Teunis is geboren op 09-10-1823 in Twello (gem. Voorst), zoon van Evert Gerrits Kruitbosch (zie 156,VII) en Johanna Gerrits Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1823 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Voorst, dd. 10-10-1823, nr. 168; Gebeurtenis: eboren dd. 8-10-1823 te Twello]. Teunis is overleden op 03-12-1896 in Twello (gem. Voorst), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1896 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Voorst, dd. 3-12-1896, nr. 183; Gebeurtenis: overleden dd. 3-12-1896 te Twello].
Beroep:
Landbouwer
VI. Albert Schoneveld, geboren op 07-04-1826 in Epse (gem. Gorssel) (zie 18).
38 Albert Roskam, geboren op 20-12-1800 in Terwolde [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte DTB Dopen [nederduits-gereformeerd] Terwolde, dd. 28-12-1800; Gebeurtenis: geboren dd. 20-12-1800; gedoopt dd. 28-12-1800 te Terwolde > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9WK-175R?cc=2038506&), Nederlands Hervormde > Terwolde > Dopen 1645-1669, 1682-1811 Trouwen 1682-1811 Kosten, Begraven 1714-1794 Overlijden, Begraven 1794-1811 > image 129 of 511]. Hij is gedoopt op 28-12-1800 in Terwolde [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte DTB Dopen [nederduits-gereformeerd] Terwolde, dd. 28-12-1800; Gebeurtenis: geboren dd. 20-12-1800; gedoopt dd. 28-12-1800 te Terwolde > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9WK-175R?cc=2038506&), Nederlands Hervormde > Terwolde > Dopen 1645-1669, 1682-1811 Trouwen 1682-1811 Kosten, Begraven 1714-1794 Overlijden, Begraven 1794-1811 > image 129 of 511]. Albert is overleden op 16-05-1869 in Terwolde, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1869 [bron: GA Voorst BSO 1869-94].
Beroepen:
Boerenknecht, daghuurder
1846     Landbouwer   [bron: GA Voorst BSH 1846-52]
Albert trouwde (2), 45 jaar oud, op 26-09-1846 in Voorst [bron: GA Voorst BSH 1846-52] met Johanna de Weerd (geb. 1816), 29 of 30 jaar oud.
Hij trouwde (1), 31 jaar oud, op 09-03-1832 in Voorst [bron: GA Voorst BSH 1832-8] met de 23-jarige Christina Kruitbosch (zie 39 hieronder). Albert en Christina gingen op 12-02-1832 in Voorst in ondertrouw.
39 Christina Kruitbosch, geboren op 22-09-1808 in Voorst. Zij is gedoopt op 02-10-1808 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Voorst, dd. 2-10-1808, pag 204, vlgnr.16; Gebeurtenis: geboorte 22-9-1808; doop 2-10-1808 te Voorst].
Notitie bij de geboorte van Christina: Tweelingzus van Willem
Christina is overleden op 05-12-1844 in Terwolde (gem. Voorst), 36 jaar oud [bron: GA Voorst BSO 1832-154].
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reinier Andries Roskam, geboren op 03-08-1834. Reinier is overleden.
II. Jakomina Roskam, geboren op 02-02-1836 in Terwolde (zie 19).
III. Roeloffina Roskam, geboren op 05-06-1838 in Twello. Roeloffina is overleden op 24-01-1867 in Terwolde (gem. Voorst), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1867 [bron: GA Voorst BSO 1867-10]. Roeloffina trouwde, 24 jaar oud, op 09-08-1862 in Voorst [bron: Genlias Inventarisnr 2873, Voorst, Huwelijksakte nr 57] met Cornelis Elskamp, 32 of 33 jaar oud. Cornelis is geboren in 1829 in Apeldoorn, zoon van Harmen Elskamp en Jannetje Pol. Cornelis is overleden.
40 Engbert Roeterdink, geboren op 26-02-1785 in Gorssel. Hij is gedoopt op 27-02-1785 in Gorssel. Engbert is overleden op 27-08-1854 om 04:00 in Deventer, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1854 [bron: Deventer, Overlijdens 1854, akte 238].
Notitie bij overlijden van Engbert: Volgens akte: 68 jaren
Notitie bij Engbert: Engbert en Willemina zijn eigenaar van de erve de Hoek (Hoekman) in Gorssel, maar wonen er niet. Op 14-1-1818 verkoopt hij erve de Hoek aan dagloner Jan Mentink voor ƒ 1.200,-. Het bestaat uit een huis en 400 roeden bouwland met drievierde koeweide op den Escheder koeweerd, alsmede een bij en om gemelde katerstede gelegen akkermaalsch bos het ’Escheder Loo’ genaamd en een daarin gelegen stukjen weiland.
Egbert heeft c=vanaf 1829 met regelmaat in kranten geadverteerd voor verkoop van Ezels.
Adres:
van 1812 tot 1854     Golstraat, Deventer   [bron: Deventer, Overlijdens 1854, akte 238]
Beroepen:
Veehandelaar
vanaf 1813     Arbeider
vanaf 1821     Dagloner
1841     Wijnkopersknecht   [bron: Stadsarchief Deventer, huwelijken 1841, akte 11]
Spelling:
Ook: Egbert
Getuige bij:
31-01-1839     huwelijk Albert Jan Roeterdink (1813-1894) en Mechteldje van Enck (1818-1865) [zie 40,II]    [vader bruidegom]   [bron: BSH Olst 1839-2]
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 14-03-1810 in Diepenveen [bron: SAB Diepenveen T Gerecht] met de 29-jarige Willemina Hakeboom. Engbert en Willemina gingen op 24-02-1810 in Diepenveen in ondertrouw.
41 Willemina Hakeboom, geboren in Colmschate. Zij is gedoopt op 31-12-1780 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv].
Notitie bij de geboorte van Willemina: op erve Teesebelt
Willemina is overleden op 16-10-1853 om 17:00 in Deventer, 72 jaar oud [bron: Deventer, Overlijdens 1853, akte 353].
Notitie bij overlijden van Willemina: Overlijdensakte vermeldt: Namen der ouders onbekend.
Adres:
van 1812 tot 1853     Golstraat, Deventer
Spelling:
Ook: Willemijne, Haakeboom
Getuige bij:
31-01-1839     huwelijk Albert Jan Roeterdink (1813-1894) en Mechteldje van Enck (1818-1865) [zie 40,II]    [moeder bruidegom]   [bron: BSH Olst 1839-2]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Roeterdink, geboren op 23-04-1812 in Deventer. Albert is overleden op 19-12-1812 in Deventer, 7 maanden oud.
II. Albert Jan Roeterdink, geboren op 07-10-1813 om 19:30 in Deventer [bron: Stadsarchief Deventer, geboorten 1813]. Bij de geboorteaangifte van Albert waren de volgende getuigen aanwezig: David Harmsen en Berend Hofstee. Albert is overleden op 28-08-1894 in Brink en Orden (gem. Apeldoorn), 80 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert Jan was bakker, maar verkocht ook hout, graan, gras en hooi. De bakkerij Roeterdink (Faillissement 1874; Apdoornsche Courant 7-3-1874) aan de Hoofdstraat 77 werd gebouwd in 1851.
Beroepen:
vanaf 1839     Bakker
vanaf 1871     Banketbakker
Getuige bij:
geboorteaangifte Egbert Willem Roeterdink (1842-1914) [zie 20,II]    [oom vaderszijde]
25-02-1841     huwelijk Willem Roeterdink (1821-1861) en Jenneken Velderman (1821-1871) [zie 21]    [broer bruidegom]   [bron: BSH Deventer 1841-11]
Albert:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 31-01-1839 in Olst [bron: BSH Olst 1839-2] met Mechteldje van Enck, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Mechteldje waren de volgende getuigen aanwezig: Willemina Hakeboom (1780-1853) [zie 41] [moeder bruidegom], Gerrit Jan van Enck (1784-1868) [vader bruid], Engbert Roeterdink (1785-1854) [zie 40] [vader bruidegom], Gerrit Overweg (geb. 1788), Hermina van Wilpe (1792-1869) [moeder bruid] en Barend Hoeve (geb. 1801). Mechteldje is geboren op 05-11-1818 in Olst, dochter van Gerrit Jan van Enck en Hermina van Wilpe. Mechteldje is overleden op 21-10-1865 in Apeldoorn, 46 jaar oud.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 10-06-1871 in Epe [bron: Huwelijksakten Epe 1871, akte 33] met Johanna Bijsterbosch, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 26-07-1848 in Epe, dochter van Gerrit Bijsterbosch en Derkje Langen. Johanna is overleden op 14-01-1925 om 05:00 in Apeldoorn, 76 jaar oud.
Beroep:
1871     Dienstmeid
III. Wendelina Roeterdink, geboren op 22-06-1817 om 22:00 in Deventer. Wendelina is overleden op 01-06-1819 om 17:00 in Deventer, 1 jaar oud.
IV. Hendrik Jan Roeterdink, geboren op 12-08-1819 om 08:00 in Deventer. Hendrik is overleden op 11-11-1828 om 18:00 in Deventer, 9 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overleden als Henderik Jan Roetert
V. Willem Roeterdink, geboren op 12-12-1821 in Deventer (zie 20).
VI. Egbert Roeterdink, geboren op 07-11-1826 in Deventer. Bij de geboorteaangifte van Egbert waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Witteveen (geb. ±1770) en Gerrit Wagenvoorde (geb. ±1771). Egbert is overleden op 04-09-1827 in Deventer, 9 maanden oud [bron: BSO Deventer 1827-202].
42 Derk Jan Velderman, geboren omstreeks 11-01-1789 in Deventer. Hij is gedoopt op 11-01-1789 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Derk is overleden op 01-09-1842 in Deventer, ongeveer 53 jaar oud [bron: SAB Deventer BSO 1842-258].
Beroepen:
vanaf 1821     Karman   [bron: SAB Deventer BSG 1821-335]
1841     Voerman
Derk trouwde (2), ongeveer 37 jaar oud, op 11-11-1826 in Deventer [bron: BSH Deventer 1826-88] met Berendijna Wilgert (geb. 1797), 29 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 22 jaar oud, op 28-04-1811 in Deventer [bron: SAB Deventer Schepengericht] met de 20-jarige
43 Geertruida Antonia Kemps. Zij is gedoopt op 30-01-1791 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Geertruida is overleden in 1823 in Deventer, 30 of 31 jaar oud [bron: SAB Deventer BSO 1823-301].
Spelling:
Ook: Geertruij, Geertruid
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken Velderman, geboren op 15-09-1821 in Deventer (zie 21).
44 Gerrit Derks Buitenhuis, geboren op 23-05-1786 in Vaassen. Hij is gedoopt in Vaassen. Gerrit is overleden op 09-11-1837 in Nierssen (gem. Epe), 51 jaar oud [bron: BSO Epe 1837-132]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1837 [bron: BSO Epe 1837-132].
Beroep:
Dagloner
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 05-11-1811 in Vaassen [bron: BSH Vaassen 1811-14] met de 25-jarige Esselina Johanna Willems Mulder.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Esselina: In de huwelijksakte wordt bij de bruidegom en zijn vader niet de familienaam Buitenhuis gebruikt, maar wordt volstaan met de patroniemen.
45 Esselina Johanna Willems Mulder, geboren op 23-09-1786 in Epe. Zij is gedoopt op 01-10-1786 in Vaassen. Esselina is overleden op 10-09-1859 in Vaassen (gem. Epe), 72 jaar oud [bron: BSO Epe 1859-110]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1859 [bron: BSO Epe 1859-110].
Beroepen:
Dienstmeid   [bron: BSH Vaassen 1811-14]
1841     Doende eigen werk   [bron: BSH Epe 1841-36]
1846     Dagloonster   [bron: BSH Epe 1846-6]
1851     Arbeidster   [bron: BSH Apeldoorn 1851-2]
1856     Landbouwster   [bron: BSH Apeldoorn 1856-30]
1859     Dagloonster   [bron: BSO Epe 1859-110]
Spelling:
ook: Willemina   [bron: BSH Vaassen 1811-14]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Buitenhuis, geboren omstreeks 1812. Dirk is overleden.
Beroep:
Boerenknecht   [bron: BSH Apeldoorn 1841-36]
Dirk trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 30-07-1841 in Apeldoorn [bron: BSH Apeldoorn 1841-36] met Tona Methorst, ongeveer 28 jaar oud. Tona is geboren omstreeks 1813 in Apeldoorn, dochter van Gijsbert Methorst en Willempje de Graaf. Tona is overleden.
Beroep:
Arbeidster   [bron: BSH Apeldoorn 1841-36]
II. Janna Buitenhuis, geboren omstreeks 1814 in Vaassen (gem. Epe). Janna is overleden op 24-01-1887 in Epe, ongeveer 73 jaar oud [bron: BSO Epe 1887-8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1887 [bron: BSO Epe 1887-8].
Beroep:
Doende huiswerk   [bron: BSH Epe 1841-36]
Janna trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 24-07-1841 in Epe [bron: BSH Epe 1841-36] met Aalbert Kiesbrink, ongeveer 27 jaar oud. Aalbert is geboren omstreeks 1814 in Vaassen (gem. Epe), zoon van Arend Gerrits Kiesbrink en Anna Catharina Reupkes. Aalbert is overleden.
Beroep:
Dagloner   [bron: BSH Epe 1841-36]
III. Jan Buitenhuis, geboren op 30-12-1814 in Vaassen. Jan is overleden.
IV. Willem Buitenhuis, geboren in 1816 in Epe. Willem is overleden.
Beroepen:
Voermansknecht   [bron: BSH Apeldoorn 1856-30]
Voerman   [bron: BSH Apeldoorn 1869-66]
Willem:
(1) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 17-05-1856 in Apeldoorn [bron: BSH Apeldoorn 1856-30] met Willempje Buitenhuis, ongeveer 28 jaar oud. Willempje is geboren omstreeks 1828 in Apeldoorn, dochter van Jacobus Buitenhuis en Aaltje Drost. Willempje is overleden.
Notitie bij Willempje: Uit de Wormense taak van de familie!
Beroep:
Dienstmeid   [bron: BSH Apeldoorn 1856-30]
(2) trouwde, 52 of 53 jaar oud, op 07-08-1869 in Apeldoorn [bron: BSH Apeldoorn 1869-66] met Bartjen Essenstam, 39 jaar oud. Bartjen is geboren op 20-01-1830 in Beekbergen (gem. Apeldoorn), dochter van Lubbert Essenstam en Petronella (Pela) Greefhorst. Bartjen is overleden op 15-01-1883 in Epe, 52 jaar oud.
V. Willemina Buitenhuis, geboren omstreeks 1819 in Vaassen (gem. Epe). Willemina is overleden.
Beroep:
Dienstmeid   [bron: BSH Epe 1846-6]
Willemina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 21-02-1846 in Epe [bron: BSH Epe 1846-6] met Joost Harkert, ongeveer 36 jaar oud. Joost is geboren omstreeks 1810 in Epe, zoon van Peter Harkert en Gerritje Elberts. Joost is overleden.
Beroep:
Papiemaker   [bron: BSH Epe 1846-6]
VI. Nardus Buitenhuis, geboren in 1821 in Epe. Nardus is overleden.
Beroep:
Dienstknecht   [bron: BSH Apeldoorn 1851-2]
Nardus trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 10-01-1851 in Apeldoorn [bron: BSH Apeldoorn 1851-2] met Gerritje Tamboer, 29 of 30 jaar oud. Gerritje is geboren in 1821 in Apeldoorn, dochter van Dries Tamboer en Hendrika Aalberts Kroeze. Gerritje is overleden.
Beroep:
Dienstmeid   [bron: BSH Apeldoorn 1851-2]
VII. Aart Buitenhuis, geboren op 14-06-1823 in Vaassen (gem. Epe) (zie 22).
VIII. Gerritje Buitenhuis, geboren omstreeks 1826 in Epe. Gerritje is overleden op 29-03-1882 in Epe, ongeveer 56 jaar oud [bron: BSO Epe 1882-68]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1882 [bron: BSO Epe 1882-68].
Beroepen:
Boermeid   [bron: BSH Epe 1858-11]
Dagloonster   [bron: BSO Epe 1882-68]
Gerritje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 27-03-1858 in Epe [bron: BSH Epe 1858-11] met Gerrit van den Beld, ongeveer 32 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1826 in Epe, zoon van Tiemen van den Beld en Janna Schuurman. Gerrit is overleden.
Beroep:
Dagloner   [bron: BSH Epe 1858-11]
46 Jan Nuesink, geboren op 14-12-1781 in Wilp. Jan is overleden op 20-04-1859 in Rande (gem. Diepenveen), 77 jaar oud.
Beroepen:
1844     Landbouwer   [bron: GA Voorst BSH 1844-57]
1854     Dagloner   [bron: GA Gorssel BSH 1854-20]
Spelling:
1854     Ook: Nuesink   [bron: GA Gorssel BSH 1854-20]
Jan is weduwnaar van Harmina Mulder (1792-1820), met wie hij trouwde (1), 34 jaar oud, op 15-12-1815 in Gorssel [bron: GA Gorssel BSH 1815-24].
Hij trouwde (2), 38 jaar oud, op 21-07-1820 in Gorssel [bron: GA Gorssel BSH 1820-15] met de 26-jarige
47 Harmina Hermens, geboren op 06-07-1794 in Oene. Harmina is overleden op 14-10-1860 in Rande (gem. Diepenveen), 66 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Neusink, geboren op 27-05-1821 in Gorssel. Gerrit is overleden.
Beroep:
vanaf 1853     Dagloner   [bron: GA Gorssel BSH 1853-8]
Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op 22-04-1853 in Gorssel [bron: GA Gorssel BSH 1853-8] met Gerritdina Dikkers, 28 jaar oud. Gerritdina is geboren op 01-02-1825 in Holten, dochter van Berent Jan Dikkers en Jenneken Dijkerman. Gerritdina is overleden.
Beroep:
1853     Dienstmeid   [bron: GA Gorssel BSH 1853-8]
II. Antoni Nuesink, geboren omstreeks 1824 in Gorssel. Antoni is overleden. Antoni trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 17-02-1853 in Diepenveen [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Diepenveen BSH 1853-8] met Harmina Kolkman, 28 jaar oud. Harmina is geboren op 20-01-1825 in Markelo, dochter van Jan Kolkman en Maria Heijtink. Zij is gedoopt op 23-01-1825 in Markelo. Harmina is overleden op 17-01-1891 in Diepenveen, 65 jaar oud.
III. Harmina Nuesink, geboren op 26-11-1826 in Gorssel. Harmina is overleden.
Beroep:
1854     Dienstmeid   [bron: GA Gorssel BSH 1854-20]
Harmina:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 21-07-1854 in Gorssel [bron: GA Gorssel BSH 1854-20] met Jan Willem Lentink, 31 jaar oud. Jan is geboren op 24-11-1822 in Gorssel, zoon van Albert Lentink en Maria Klokman. Jan is overleden vóór 1858, ten hoogste 36 jaar oud.
Beroep:
1854     Tolgaarder   [bron: GA Gorssel BSH 1854-20]
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 25-06-1858 in Gorssel [bron: GA Gorssel BSH 1858-23] met Hendrik Jan Klein Winkel, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 27-01-1828 in Ruurlo. Hendrik is overleden.
Beroep:
1858     Dienstknecht   [bron: GA Gorssel BSH 1858-23]
(3) trouwde, 42 jaar oud, op 14-04-1869 in Zutphen [bron: GA Zutphen BSH 1869-26] met Jannes Rouwendal, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harmina en Jannes: weduwnaar van Jenneken Neusink; weduwe van Hendrik Jan Klein Winkel; dispensatie.
Jannes is geboren omstreeks 1834 in Diepenveen, zoon van Steven Rouwendal en Jenneken Klein Oonk. Jannes is overleden. Jannes is weduwnaar van Jenneken Karrenbeld (ovl. vóór 1865). Jannes is weduwnaar van Jenneken Nuesink (geb. ±1838), met wie hij trouwde op 02-02-1865 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSH 1865-4], zie 46,VI.
Beroep:
1869     Arbeider   [bron: GA Zutphen BSH 1869-26]
IV. Berendina Nuesink, geboren op 05-01-1830 in Epse (gem. Gorssel) (zie 23).
V. Albert Jan Nuesink, geboren op 23-02-1834 in Gorssel [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Huwelijk Diepenveen, dd. 31-10-1863, nr. 19 (bijlagen); Gebeurtenis: geboren dd. 23-2-1834 te Gorssel > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-13S5-TD?cc=2026211), Diepenveen > Huwelijksbijlagen 1855-1869 v/a 12 t/m 15 > image 1543 of 2470]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1834 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Gorssel, dd. 25-2-1834, nr. 14; Gebeurtenis: geboren dd. 23-2-1834 te Gorssel]. Albert is overleden op 10-05-1901 in Rande (gem. Diepenveen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-05-1901 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Overlijden Diepenveen, dd. 11-5-1901, nr. 51; Gebeurtenis: overleden dd. 10-5-1901 te Rande]. Albert trouwde, 29 jaar oud, op 31-10-1863 in Diepenveen [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Huwelijk Diepenveen, dd. 31-10-1863, nr. 19] met Tonia Boonenkamp, 22 jaar oud. Tonia is geboren op 06-02-1841 om 15:00 in Olst [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Huwelijk Diepenveen, dd. 31-10-1863, nr. 19 (bijlagen); Gebeurtenis: geboren dd. 6-2-1841 te Olst > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-13S5-5P?cc=2026211), Diepenveen > Huwelijksbijlagen 1855-1869 v/a 12 t/m 15 > image 1539 of 2470;], dochter van Gerrit Jan Boonenkamp en Gerritjen Veeneklaas. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1841 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Geboorte Olst, dd. 8-2-1841, nr. 14; Gebeurtenis: geb♂ren dd. 6-2-1842 te Olst > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-PGVM-V?cc=2026211), Olst > Geboorten 1838-1842 v/a sep > image 91 of 162]. Tonia is overleden op 09-05-1918 in Rande (gem. Diepenveen), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1918 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; BS Overlijden Diepenveen, dd. 10-5-1918, nr. 35; Gebeurtenis: overleden dd. 9-5-1918 te Rande].
VI. Jenneken Nuesink, geboren omstreeks 1838 in Gorssel. Jenneken is overleden. Jenneken trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 02-02-1865 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSH 1865-4] met Jannes Rouwendal, ongeveer 31 jaar oud. Jannes is geboren omstreeks 1834 in Diepenveen, zoon van Steven Rouwendal en Jenneken Klein Oonk. Jannes is overleden. Jannes is weduwnaar van Jenneken Karrenbeld (ovl. vóór 1865). Jannes trouwde later op 14-04-1869 in Zutphen [bron: GA Zutphen BSH 1869-26] met Harmina Nuesink (geb. 1826), zie 46,III.
Beroep:
1869     Arbeider   [bron: GA Zutphen BSH 1869-26]
48 Huibregt Ouwendijk, geboren op 09-12-1787 in Overschie. Hij is gedoopt op 12-12-1787 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Bij de doop van Huibregt was de volgende getuige aanwezig: Dina (Huijbrecht) Ouwendijk (geb. 1734) [zie 192,I] [tante vaderszijde]. Huibregt is overleden op 07-05-1843 in Delfshaven, 55 jaar oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1843-033].
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1815 in Delfshaven met de 25-jarige
49 Pieternelletje Spring in ’t Veld, geboren op 24-11-1789 in Delfshaven. Zij is gedoopt op 27-11-1789 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdan inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 046]. Bij de doop van Pieternelletje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje van Gelderen. Pieternelletje is overleden op 27-05-1871 in Delfshaven, 81 jaar oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1871-334].
Notitie bij overlijden van Pieternelletje: Moeder vermeld als Helena Pelkman
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Ouwendijk, geboren op 24-06-1816 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1816 [bron: NA Delfshaven BSG 1816-56]. Pieter is overleden op 01-12-1901 in Rotterdam, 85 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1901, aktenummer 6214, folio h042v]. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 23-06-1844 in Delfshaven [bron: BSH Delfshaven aktie 1844.11, folio 6v] met Maaike Beekink, 29 jaar oud. Maaike is geboren op 15-01-1815. Maaike is overleden op 17-01-1889, 74 jaar oud.
II. Roeland Ouwendijk, geboren op 30-09-1818 in Delfshaven (zie 24).
III. Huibregt Ouwendijk, geboren op 17-12-1819 in Delfshaven. Huibregt is overleden op 09-02-1845 in Delfshaven, 25 jaar oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1845-016]. Huibregt trouwde, 25 jaar oud, op 08-01-1845 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven BSH 1845-1, folio 1v] met Johanna Adriana Bakker. Johanna is een dochter van -privacy- en Adriana Sprong. Johanna is overleden.
IV. Leendert Ouwendijk, geboren op 07-03-1821 in Delfshaven. Leendert is overleden op 07-09-1874 in Delfshaven, 53 jaar oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1874-208]. Leendert trouwde met Maria van Santen. Maria is overleden.
V. Nicolaas Ouwendijk, geboren op 07-03-1821 in Delfshaven. Nicolaas is overleden op 01-07-1883 in Delfshaven, 62 jaar oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1883-239]. Nicolaas trouwde, 31 jaar oud, op 08-09-1852 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1852-629] met Willemina van der Meer, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Willemina: Opmerking: akte nr. 629
Willemina is geboren in 1826 in Delft, dochter van Machielis van der Meer en Cornelia van den Berg. Willemina is overleden.
VI. Margrieta Ouwendijk, geboren op 23-02-1823 in Delfshaven. Margrieta is overleden. Margrieta trouwde met Jacobus Wolters. Jacobus is geboren op 10-06-1825 in Delfshaven. Jacobus is overleden op 19-04-1880 in Delfshaven, 54 jaar oud.
VII. Hendrik Ouwendijk, geboren op 27-09-1824 in Delfshaven. Hendrik is overleden op 09-02-1876 in Delfshaven, 51 jaar oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1876-034]. Hendrik trouwde met Maartje Droog. Maartje is overleden.
VIII. Pieternelletje Ouwendijk, geboren op 11-02-1826 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1826 [bron: Nationaal Archief te Den Haag; Akte: BS Geboorte Delfshaven, dd. 13-02-1826, nr. 15; Gebeurtenis: geboren dd. 11-2-1826 te Delfshaven]. Pieternelletje is overleden op 19-07-1866 in Delfshaven, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1866 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Overlijden Delfshaven, dd. 20-7-1866, nr. 203; Gebeurtenis: overleden dd. 19-7-1866 te Delfshaven]. Pieternelletje trouwde, 23 jaar oud, op 02-09-1849 in Delfshaven [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Delfshaven, dd. 02-09-1849, nr. 16, folio 9;] met Cornelis van de Wetering, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 22-02-1825 in Delfshaven, zoon van Cornelis van de Wetering en Dirkje Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-02-1825 [bron: Nationaal Archief te Den Haag; Akte: BS Geboorte Delfshaven, dd. 23-02-1825, nr. 20; Gebeurtenis: geboren dd. 22-2-1898 te Delfshaven]. Cornelis is overleden op 15-01-1890, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1890 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Overlijden Rotterdam, dd. 18-1-1890 nr. 31, folio a007; Gebeurtennis: overleden dd. 15-1-1890 te Rotterdam]. Cornelis trouwde later op 07-08-1867 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 07-08-1867, nr. 689, folio d60v] met Maria Susanna Ganderheiden (1822-1893).
IX. Cornelis Ouwendijk, geboren op 01-04-1828 in Delfshaven. Cornelis is overleden.
Beroep:
Kapitein Ritmeester
X. Johannes Ouwendijk, geboren op 28-03-1830 in Delfshaven. Johannes is overleden. Johannes:
(1) trouwde met Wilhelmina Ouwendijk. Wilhelmina is een dochter van Cornelis Ouwendijk (zie 48,IX). Wilhelmina is overleden.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 23-04-1856 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1856-177] met Jannetje Meesenbroek, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Jannetje: Opmerking: akte nr 177
Jannetje is geboren in 1834, dochter van Jan Lammers Meesenbroek en Sanderijntje Kortlandt. Jannetje is overleden op 17-06-1865 in Rotterdam, 30 of 31 jaar oud.
XI. Adrianus Ouwendijk, geboren op 01-12-1831 in Delfshaven. Adrianus is overleden op 07-03-1881 in Ommen, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: GAR Rotterdam BSO 1881-2924].
Notitie bij overlijden van Adrianus: "overleden te Ommen".
Beroep:
tot 07-03-1881     Kleermaker   [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Akte: BS Overlijden Ommen 1881 nr. 20]
Adrianus trouwde, 31 jaar oud, op 27-05-1863 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1863-368] met Johanna Goedel, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Johanna: Akte nr. 368
Johanna is geboren op 18-03-1838 in Rotterdam, dochter van Joris Goedel en Lijntje de Kolf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1838 [bron: GAR Rotterdam BSG 1838-649]. Johanna is overleden in ?. Johanna trouwde later op 11-06-1884 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1884-557] met Cornelis Nieuwenhuizen (geb. ±1842).
XII. Simon Ouwendijk, geboren op 28-06-1834 in Delfshaven. Simon is overleden.
XIII. Bernardus Ouwendijk, geboren op 25-01-1837 in Delfshaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1837. Bernardus is overleden op 26-01-1837 in Delfshaven, 1 dag oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1837-009].
50 Hugo Valkenburg, geboren op 28-11-1783 in Delft. Hij is gedoopt op 30-11-1783 in Delft [bron: GD Delft D inv.62 folio 145]. Bij de doop van Hugo was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth van der Voort. Hugo is overleden op 08-07-1879 in Overschie, 95 jaar oud.
Spelling:
Ook: Huig
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 01-05-1808 in Vrijenban met de 24-jarige Adriana Lagenwaard. Hugo en Adriana gingen op 16-04-1808 in Vrijenban in ondertrouw.
51 Adriana Lagenwaard, geboren op 14-04-1784 in Overschie. Adriana is overleden op 24-04-1876 in Overschie, 92 jaar oud.
Spelling:
Ook: Moereman, Meerman, Moorman, Moerman (1810), Moorvelt (1808), Noorman (1842) en Lagerwaard (1874).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Valkenburg, geboren op 19-06-1808 in Overschie. Zij is gedoopt op 28-06-1808 in Overschie. Johanna is overleden.
II. Cornelis Valkenburg, geboren op 26-11-1810 in Overschie. Hij is gedoopt op 28-11-1810 in Overschie.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Kind geboren onder de poorterij der stad Delft.
Cornelis is overleden.
Notitie bij Cornelis: zoon van Adriana Moerman! en Huig Valkenburg
III. Anna Maria Valkenburg, geboren op 01-06-1813 in Pijnacker. Anna is overleden.
IV. Willemijntje Valkenburg, geboren op 28-09-1815 in Pijnacker. Willemijntje is overleden op 02-09-1902 in Rotterdam, 86 jaar oud.
V. Adriana Valkenburg, geboren op 04-06-1818 in Rotterdam-Overschie (zie 25).
VI. Anna Valkenburg, geboren op 03-03-1821 in Overschie. Anna is overleden.
VII. Adrianus Valkenburg, geboren op 23-08-1823 in Overschie. Adrianus is overleden.
VIII. Arij Valkenburg, geboren op 02-06-1826 in Overschie. Arij is overleden.
IX. Neeltje Valkenburg, geboren op 22-02-1829 in Overschie. Neeltje is overleden.
X. Elizabeth Valkenburg, geboren op 13-05-1830 in Overschie. Elizabeth is overleden.
52 Hendrik Willem Brus, geboren op 09-12-1780 in Bredevoort [bron: Doopboek Nederduits Gereformeerde gemeente Bredevoort]. Hij is gedoopt op 17-12-1780 in Bredevoort [NG]. Hendrik is overleden op 20-04-1837 in Rotterdam, 56 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1837-1112].
Notitie bij overlijden van Hendrik: leeftijd: 56 jaar, 4 mnd en 11 dgn
Vader: Jan Hendrik Brus
Echtgenoot: Sophia Catharina Noordbergh
Notitie bij Hendrik: Jongeman van Breedevoort in Gelderland
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1807 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw, index nummer 013] met de 23-jarige Sophia Catharina Noordbergh. Hendrik en Sophia gingen op 22-04-1807 in Rotterdam in ondertrouw.
53 Sophia Catharina Noordbergh, geboren op 28-07-1783 in Delft [bron: DTB Delft inv. 106 , folio 17]. Zij is gedoopt op 02-08-1783 in Delft [bron: DTB Delft inv. 106, folio 17]. Sophia is overleden op 28-11-1853 in Rotterdam, 70 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1853-3953].
Notitie bij Sophia: jongedochter van Delft
Spelling:
ook: Sofia
1807     ook: Noorberg   [bron: DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw, index nummer 013]
1810     ook: Noordbergh
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Henderika Brus, geboren op 28-07-1808 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 14-08-1808 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers]. Henderika is overleden vóór 1860 in ?, ten hoogste 52 jaar oud. Henderika trouwde, 30 jaar oud, op 22-05-1839 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1839 a157] met Pieter Morel, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henderika en Pieter: Kuiper, staande nog in dienstbetrekking tot de Tweede Afdeling Mobiele Schutterij dezer Provincies, wonende in deze stad ....
Pieter is geboren op 14-02-1809 in Rotterdam, zoon van Elizabeth Morel. Pieter is overleden in ?. Pieter trouwde later op 21-11-1860 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1860-903] met Sophia Catharina Brus (geb. 1823), zie 52,VII. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken vóór 1868.
II. Petronella Sophia Brus, geboren op 29-08-1810 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 09-09-1810 in Rotterdam [bron: DTB Rotteram inv. 28 Doop Luthers]. Petronella is overleden op 05-07-1850 in Rotterdam, 39 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1850-1672]. Petronella trouwde, 29 jaar oud, op 06-11-1839 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1839 b170] met Kornelis Toornvliet, 28 jaar oud. Kornelis is geboren op 18-08-1811 in Rotterdam, zoon van Kornelis Toornvliet en Johanna van Voorn. Kornelis is overleden in ?.
III. Jan Hendrik Brus, geboren op 20-03-1813 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1813-a124]. Jan is overleden op 01-03-1836 in Veere, 22 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1836-665].
Notitie bij overlijden van Jan: overleden te Vere (Zeeland)
IV. Sophia Catharina Brus, geboren op 17-06-1815 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1815-1131]. Sophia is overleden op 20-04-1817 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1817-883].
V. Andries Brus, geboren op 16-10-1818 in Rotterdam (zie 26).
VI. Hendrik Willem Brus, geboren op 18-04-1821 in Rotterdam [bron: Rotterdam akte Jaar 1821 Nummer a177; akte 867]. Hendrik is overleden op 25-02-1845 in Rotterdam, 23 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1845-570].
VII. Sophia Catharina Brus, geboren op 30-06-1823 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1823-1259]. Sophia is overleden in ?. Sophia:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 22-09-1852 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1852-653] met Wouter Terneder, 22 jaar oud. Wouter is geboren op 30-12-1829 in Rotterdam, zoon van Johannes Terneder en Johanna van Vliet. Wouter is overleden op 09-09-1855 in Rotterdam, 25 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1855-2979].
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 21-11-1860 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1860-903] met Pieter Morel, 51 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken vóór 1868. Pieter is geboren op 14-02-1809 in Rotterdam, zoon van Elizabeth Morel. Pieter is overleden in ?. Pieter is weduwnaar van Henderika Brus (1808-vóór 1860), met wie hij trouwde op 22-05-1839 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1839 a157], zie 52,I.
VIII. Hermanus Brus, geboren op 08-10-1826 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSG 1826-1932]. Hermanus is overleden op 22-03-1866 in Rotterdam, 39 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1866-954]. Hermanus trouwde, 23 jaar oud, op 14-11-1849 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSO 1849 c160v] met Pietronella Burgmans, ongeveer 18 jaar oud. Pietronella is geboren omstreeks 1831 in Rotterdam, dochter van Andries Burgmans en Josina van der Zwaan. Pietronella is overleden in ?.
54 Arij van Duijnen, geboren op 17-03-1793 in Dordrecht. Hij is gedoopt op 31-03-1793 in Dordrecht [bron: GAR Rotterdam BSH 1822-a19 DA Dordrecht D 11 8-10].
Notitie bij de geboorte van Arij: Nederduitsch Hervormd
Arij is overleden.
Spelling:
Of: Arie
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 23-01-1822 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1822-a19] met de 27-jarige
55 Henderijna Gerardijna Schreuder, geboren op 27-01-1794 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Henderijna was de volgende getuige aanwezig: Henderina Schreuder. Zij is gedoopt op 06-02-1794 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd, inv.1 index 430].
Notitie bij de geboorte van Henderijna: in de Banketstraat
Henderijna is overleden op 02-07-1833 in Rotterdam, 39 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSH 1833-1743].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Catharina Gerardina Christina van Duijnen, geboren op 20-11-1822 in Rotterdam (zie 27).
II. Dina Hendrika van Duijnen, geboren op 13-08-1824 in Rotterdam. Dina is overleden op 12-05-1825, 8 maanden oud.
III. Gerardina Hendrika van Duijnen, geboren op 13-08-1824 in Rotterdam. Gerardina is overleden vóór 1827, ten hoogste 3 jaar oud.
IV. Gerardus Andries van Duijnen, geboren op 17-09-1825 in Rotterdam. Gerardus is overleden.
V. Gerardina Hendrika van Duijnen, geboren op 06-04-1827 in Rotterdam. Gerardina is overleden.
VI. Hendrika Gerardina van Duijnen, geboren op 15-12-1828 in Rotterdam. Hendrika is overleden.
VII. Adriana van Duijnen, geboren in 12-1832 in Rotterdam. Adriana is overleden op 13-08-1833 in Rotterdam, 8 maanden oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1833-3125].
56 Johannes Sevens. Hij is gedoopt op 20-02-1782 in Delfshaven [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen RK Delfshaven, dd. 20-02-1782]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Helena van Kessel en Johannes van Kessel. Johannes is overleden op 16-01-1854 in Rotterdam, 71 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1854-161]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1854 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: BS Overlijden Rotterdam, 18-01-1854, nr. 161; Overlijden: 16-1-1854 te Rotterdam]. Johannes trouwde (2), 43 jaar oud, op 06-03-1825 in Kralingen [bron: Kralingen Huwelijken 1825 akte 2] met Martijntje van der Voort (1787-1848), 37 jaar oud.
Hij trouwde (1) met
57 Maartje Prinse, geboren op 18-02-1786 in Gouda. Maartje is overleden op 10-01-1825 in Rotterdam, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: GAR Rotterdam BSO 1825-65].
Notitie bij overlijden van Maartje: leeftijd 38 jaar en 10 mnd en 20 dagen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Geertruij Sevens, geboren op 14-09-1814 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1814 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: dd. 15-9-1814, folio c067v; Geboorte: dd. 14-9-1814 te Rotterdam]. Anna is overleden op 08-10-1887 in Rotterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1887 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Overlijden Rotterdam, dd. 10-10-1887, nr. 3224, folio d141; Gebeurtenis: overleden dd. 8-10-1887 te Rotterdam]. Anna:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 17-10-1845 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 17-10-1845, nr.689, folio c60v] met Teunis Dalm, 37 jaar oud. Teunis is geboren op 01-02-1808 in Charlois [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: DTB Dopen Charlois [(nederduits)-gereformeerd], dd. 07-02-1808; Gebeurtenis: geboren dd. 1-2-1808 te Charlois, gedoopt dd. 7-2-1808 te Charlois.], zoon van Pieter Dalm en Lena van der Spoel. Hij is gedoopt op 07-02-1808 in Charlois [ng] [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: DTB Dopen Charlois [(nederduits)-gereformeerd], dd. 07-02-1808; Gebeurtenis: geboren dd. 1-2-1808 te Charlois, gedoopt dd. 7-2-1808 te Charlois.]. Teunis is overleden op 11-11-1848 in Rotterdam, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1848 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Overlijden Rotterdam, dd. 11-11-1848, nr. 2945, folio d042; Gebeurtenis: overlijden dd. 11-11-1848 te Rotterdam]. Teunis is weduwnaar van Hermina (Hermpje) Pons (1806-1845), met wie hij trouwde op 05-06-1831 in West-Barendrecht [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; BS Huwelijk West-Barendrecht, dd. 05-06-1831, nr. 7].
Naamsaanname:
kanttekening (achteraf) bij Wverlijdenskate: bij vonnis 29-4-1863 naamsverandering van Theunis Dallum en de vader Pieter Dallum.   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Overlijden Rotterdam, dd. 11-11-1848, nr. 2945, folio d042;]
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 20-05-1863 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; BS Huwelijk Rotterdam, dd. 20-05-1863, nr. 353, folio b83v] met Arie Roesteen, 53 jaar oud. Arie is geboren op 08-08-1809 in Oudewater, zoon van Hendrik Roesteen en Johanna Ravestijn. Hij is gedoopt op 09-08-1809 in Oudewater [bron: UA Oudewater D NG-133]. Arie is overleden op 24-03-1886 in Rotterdam, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Stadsarchief Rotteram te Rotterdam, BS Overlijden Rotterdam, 1886 akte 841, folio b142]. Arie is weduwnaar van Marrigje de Bruin (±1816-1858), met wie hij trouwde op 22-02-1840 in Barendrecht [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Barendrecht, dd. 22-2-1840, nr. 4]. Arie is weduwnaar van Helena Terwen (1807-1860), met wie hij trouwde op 23-03-1859 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: BS Huwelijk Rotterdam, dd. 23-3-1859, nr. 138, folio a71].
Beroep:
Sluiswachter   [bron: Rotterdam Huwelijken 1863 akte 353]
II. Gerardus Sevens, geboren op 24-11-1815 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1815 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: dd. 27-11-1815, nr. 2067; Geboorte: dd. 24-9-1814 te Rotterdam]. Gerardus is overleden op 25-11-1838 in Veenhuizen, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: GAR Rotterdam BSO 1838-985].
III. Johannes Sevens, geboren op 10-04-1817 in Rotterdam (zie 28).
IV. Martinus Sevens, geboren op 25-12-1819 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1819 [bron: GAR Rotterdam BSG 1819-2334]. Martinus is overleden op 16-04-1822 in Rotterdam, 2 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSO 1822-690].
Notitie bij overlijden van Martinus: leeftijd 2 jaar, 3 mnd en 21 dgn
V. Martinus Sevens, geboren op 15-02-1824. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1824 [bron: GAR Rotterdam BSG 1824-360]. Martinus is overleden op 05-07-1824 in Rotterdam, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: GAR Rotterdam BSO 1824-959].
Notitie bij overlijden van Martinus: leeftijd 4 maanden en 19 dgn
doopakte_geertruij_hotz.jpg
61 doopakte Geertruij Hotz
59 [waarschijnlijk] Christina Geertruij (Geertruij) Hotz (afb. 61), geboren in 10-1782 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 20-10-1782 in Amsterdam [bron: GAA Amsterdam, DTB Dopen Evangelisch Luthers, 1782 5001/265, p.36].
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Kerk: Kerk aan huis, Evangelisch Luthers, Do. Mutzenbecher
Geertruij is overleden.
Notitie bij Geertruij: In het bevolkingsregister 1823-1832 komt ene Geertruij Hotz voor, van beroep werkster, wonende V97.
Bij de volkstelling 1845, blad 44, komt een Geertruij Hotz voor, wonend Wijk C no.145. Ze is dan 58 jaar (geboren dus ca.1787), geboren te Amsterdam, van beroep: besteed, godsdienst: protestants. Ze woonde op een adres waar 2 weduwen en een tiental ’jongedochters’ woonden.

Op 20 okt 1782 worden in Amsterdam in het gezin van Jan Pieter Hotz en Anna Verrenhout Evangelisch Luthers aan huis gedoopt door pastor Esdras Heinrich Mützenbecher: Christina Geertruij en Margaretha Hendrica (tweelingen). Getuigen: het echtpaar Georg Kritzlar en Anna Margareth Hotz en het echtpaar Christiaan Huijzer en Geertruij Verrenhout. GAA bron 265 p.122 (folio 87) nr. 3 en 4; ook 265 p. 36 (folio 25) nr. 1 en 2.
Het blijft een gok dat dit Geertruij is, die we in Den Haag aantreffen. Echter: Geertruij heeft een zus Anna (doopgetuige bij de doop van Anna in 1817) gehad. Christina Geertruij heeft een oudere zuster Anna Sophia Hots(!), gedoopt Evangelisch Luthers op 13-12-1780 (GAA, 263 p. 19 (folio 10) nr. 10).
Als ze het, is de leeftijd bij de volkstelling in 1845 niet correct opgegeven.
Kind van Geertruij uit onbekende relatie:
I. [waarschijnlijk] Anna Hotz, geboren op 13-12-1817 in ’s-Gravenhage (zie 29).
60 Hendrik de Koning, geboren omstreeks 1802 in Noord-Waddinxveen. Hendrik is overleden op 13-08-1886 in Bergschenhoek, ongeveer 84 jaar oud [bron: GAR Bergschenhoek BSO 1886-16].
Beroep:
1858     Arbeider   [bron: GAR Kralingen BSH 1858-25]
Hendrik trouwde (2), ongeveer 55 jaar oud, op 11-11-1857 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek 1857-5] met Magteltje Roos (geb. ±1826), ongeveer 31 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 20 jaar oud, op 06-06-1822 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek BSH 1822-10] met de ongeveer 28-jarige
61 Aaltje van IJperen, geboren omstreeks 1794 in Overschie. Aaltje is overleden op 13-03-1857 in Bergschenhoek, ongeveer 63 jaar oud [bron: GAR Bergschenhoek BSO 1857-11].
Spelling:
Ook als: Antje en Alida
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lena de Koning, geboren op 15-11-1822 in Bergschenhoek. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: GAR Bergschenhoek BSG 1822-30]. Lena is overleden op 20-06-1837 in Bergschenhoek, 14 jaar oud [bron: GAR Bergschenhoek BSO 1837-20].
Notitie bij overlijden van Lena: leeftijd 14 jaar
II. Willem de Koning, geboren op 06-11-1824 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek BSG 1824-39]. Willem is overleden op 21-02-1899 in Hillegersberg, 74 jaar oud [bron: GAR Hillegersberg BSO 1899-015].
Notitie bij overlijden van Willem: overledene eerder weduwnaar van Dirkje Dekker (!), daarna van Gijsberta Winterswijk.
Willem:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 02-01-1845 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek BSH 1845-1] met Dirkje Verhoeven, ongeveer 28 jaar oud. Dirkje is geboren omstreeks 1817 in IJsselmonde, dochter van Grietje Verhoeven. Dirkje is overleden op 21-10-1861 in Bergschenhoek, ongeveer 44 jaar oud [bron: GAR Bergschenhoek 1861-24].
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 30-07-1862 in Berkel en Rodenrijs [bron: GAR Berkel en Rodenrijs BSH 1862-9] met Gijsbertje Winterswijk, ongeveer 34 jaar oud. Gijsbertje is geboren omstreeks 1828 in Overschie, dochter van Gerrit Winterswijk en Cornelia Klapwijk. Gijsbertje is overleden op 02-11-1878 in Bergschenhoek, ongeveer 50 jaar oud [bron: GAR Bergschenhoek BSO 1878-28].
Spelling:
Ook: Gijsbertha
(3) trouwde, 57 jaar oud, op 21-12-1881 in Hillegersberg [bron: GAR Hillegersberg BSH 1881-22] met Jacoba Moerman, 56 jaar oud. Jacoba is geboren op 22-04-1825 in Naaldwijk [bron: BS Naaldwijk 1825-42], dochter van Willem Moerman en Trijntje Poot. Jacoba is overleden op 05-02-1907 in Hillegersberg, 81 jaar oud [bron: GAR Hillegersberg BSO 1907-02].
Notitie bij overlijden van Jacoba: akte nr. 08: eerder weduwe van Pieter de Voogd
Jacoba is weduwe van Pieter de Voogd (±1820-1881), met wie zij trouwde op 17-05-1848 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek BSH 1848-4].
III. Pieter de Koning, geboren op 27-03-1828 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek 1828-15]. Pieter is overleden op 17-03-1841 in Bergschenhoek, 12 jaar oud [bron: GAR Bergschenhoek BSO 1841-10].
Notitie bij overlijden van Pieter: Leeftijd 13 jaar
IV. Maria de Koning, geboren op 06-01-1831 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek BSG 1831-29]. Maria is overleden op 23-03-1832 in Bergschenhoek, 1 jaar oud [bron: GAR Bergschenhoek BSO 1832-13].
Notitie bij overlijden van Maria: leeftijd 5 maanden
V. Arie de Koning, geboren op 19-09-1834 in Bergschenhoek (zie 30).
63 Johanna Bakker. Johanna is overleden.
Beroep:
1858     Postbodin   [bron: GAR Kralingen BSH 1858-25]
Kind van Johanna uit onbekende relatie:
I. Johanna Bakker, geboren op 22-05-1829 in Bergschenhoek (zie 31).

Generatie 7 (oudgrootouders)

boerderij_de_scholte_langen_laren_1983c.jpg boerderij_de_scholte_langen_laren_1983.jpg
62 Boerderij De Scholte Langen Laren
63 Boerderij De Scholte Langen Laren
64 Hendrik Jan Kleyn Hanevelt (afb. 62 en 63), geboren in 1761 in ’onder Barchem’. Hij is gedoopt op 01-11-1761 in Lochem [NG] [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente LOCHEM, Doopboek 1717-1767 (R.B.S. 1071)].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: In de buurtschap Langen, op de Scholtehoeve
Hendrik is overleden op 21-12-1839 in Laren Gld (Buurtschap Langen), 77 of 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: In de buurtschap Langen op boerderij Klein Ikkink. Deze boerderij is tussen 1839 en 1850 gesloopt.
Notitie bij Hendrik: Bij het huwelijk van zijn dochter Janna en zijn zoon Hendrik te boek gesteld als Klijn Haneveld; bij zijn overlijden als Hendrik Jan Haneveld

Bij zijn 2e huwelijk is vermeld: weduwnaar van wijlen Janna Ikkinks, geboren onder Barchem wonende in de buurtschap Langen, oud 45 jaren (in werkelijkheid 48 jaar)

Volgens een verklaring in het naamaannemingsregister d.d. 26 oktober 1812 voor de burgemeester van Laren (GLD), de dichter A.C.W. Staring, heeft hij verklaard te behouden voor geslachtsnaam ‘Haneveld’. Overigens was Staring eigenaar van het landgoed De Wildenborg waar H.J.’s vader als pachtboer werkzaam was.
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, bouwman, landbouwer
Hendrik trouwde (2), 47 of 48 jaar oud, op 22-03-1809 in Lochem [bron: Lochem Trouwboek Nederduits Gereformeerd 1794-1811 (RBS 1075)] met Anneken Oltwater (1766-1841), 42 jaar oud.
Hij trouwde (1), 26 of 27 jaar oud, op 01-05-1788 in Lochem met de 21-jarige
65 Janna Ikkink, geboren op 25-06-1766 in Laren Gld. Janna is overleden op 02-01-1809 in Laren Gld, 42 jaar oud.
Notitie bij Janna: In het huwelijksregister bij haar dochter Janna en zoon Hendrik te boek gesteld als Janna Klijn Ikkink
Spelling:
Ook: Ickink, Klein Ikkink (bij overlijden dochter Garretjen); Klijn Ikkink(bij geboorte zoon Hendrik Jan)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Janna Klein Haneveld, geboren op 04-11-1788 in Langen. Zij is gedoopt op 09-11-1788 in Lochem [NG] [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem, Doopboek 1768-1811 (R.B.S. 1072)].
Notitie bij de geboorte van Janna: in de buurtschap Langen
Janna is overleden op 08-10-1841 in Harfsen (gem. Gorssel), 52 jaar oud [bron: GA Gorssel BSO 1841-64]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1841 [bron: GA Gorssel BSO 1841-64].
Notitie bij overlijden van Janna: op de boerderij Dijkman in de buurtschap Harfsen
Notitie bij Janna: In de Burgerlijke stand opgenomen als: Klijn Haneveld
Janna trouwde, 23 jaar oud, op 19-09-1812 in Laren Gld met Harmen Bouwmeester, ongeveer 33 jaar oud. Harmen is geboren omstreeks 1779 in Ruurlo, zoon van Hendrik Bouwmeester en Janna Wuestmans. Hij is gedoopt op 31-01-1779 in Ruurlo (NG). Bij de doop van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Teuntjen Wuestmans. Harmen is overleden op 05-02-1862 in Harfsen, ongeveer 83 jaar oud [bron: GA BSO Gorssel 1862-14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1862 [bron: GA BSO Gorssel 1862-14].
Beroepen:
Bouwknegt
Dagloner
II. Garrit Jan Klein Haneveld, geboren in 1790. Garrit is overleden op 28-06-1821 in Oolde, 30 of 31 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Garrit: Overleden te Laren Gld.
III. Gerritjen Klyn Haneveld, geboren op 04-08-1791 in Langen (onder Lochem). Zij is gedoopt op 07-08-1791 in Lochem [NG] [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem, Doopboek 1768-1811 (R.B.S. 1072)]. Gerritjen is overleden op 28-06-1821 in Oolde (gem. Laren), 29 jaar oud [bron: GA Laren BSO 1821-35]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1821 [bron: GA Laren BSO 1821-35].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: In de akte wordt als leeftijd vermeld: 31. Dan zou ze 2 jaar eerder geboren moeten zijn ....
Spelling:
Overlijdensakte: Klein Haneveld
IV. Jan Harmen Kleijn Haneveld, geboren op 05-09-1795 in Laren Gld (Buurtschap Langen) (zie 32).
V. Willem Klein Haneveld, geboren op 07-08-1798 in Langen. Hij is gedoopt op 12-08-1798 in Lochem [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem, Doopboek 1768-1811 (R.B.S. 1072)]. Willem is overleden op 19-10-1891 in Linde, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1891 [bron: GA Vorden BSO 1891-59].
Beroepen:
1832     Boerenknecht   [bron: Gorssel Huwelijken 1832, akte 17]
1859     Daghuurder   [bron: Gorssel, Huwelijken 1859, akte 28]
Willem trouwde, 34 jaar oud, op 14-12-1832 in Gorssel [bron: GA Gorssel BSH 1832-17] met Hendrika Pasman, 23 jaar oud. Hendrika is geboren op 27-03-1809 in Eefde (gem. Gorssel), dochter van Gerrit Pasman en Gerritjen Maatmans. Hendrika is overleden op 07-04-1877 in Linde, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1877 [bron: GA Vorden BSO 1877-23].
VI. Hendrik Klein Haneveld, geboren op 14-05-1802 in Langen. Hij is gedoopt op 16-05-1802 in Lochem [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem, Doopboek 1768-1811 (R.B.S. 1072)].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: in de buurtschap Langen
Hendrik is overleden.
Beroepen:
Boerenknecht
Dagloner   [bron: GA Lochem BSO 1847-42]
Hendrik trouwde, 31 jaar oud, op 16-12-1833 in Lochem [bron: BS Lochem Huwelijksakten 1811-1922] met Teune Sleumer, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Teune: Hendrik Klijn Haneveld, zn. van Hendrik Jan Klein Haneveld en Janna Klijn Ikkink
Teune is geboren op 11-09-1805 in Lochem, dochter van Rutger Sleumer en Janna Schutte. Zij is gedoopt op 15-09-1805 in Lochem [NG].
Notitie bij de geboorte van Teune: op boerdrij Klein Meutstege
Teune is overleden op 09-03-1885 in Lochem, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1885 [bron: GA Lochem BS0 1885-20].
Beroep:
Dagloonster   [bron: GA Lochem BSO 1847-42]
66 Harmen Slagman. Hij is gedoopt op 29-11-1750 in Vorden [NG]. Harmen is overleden op 10-09-1812 in Warnsveld, 61 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Harmen is weduwnaar van Jenneken Wesselink (ovl. 1788), met wie hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 11-05-1777 in Vorden. Harmen is weduwnaar van Christijne (Stientje) Sweverink (±1760-1790), met wie hij trouwde (2), 37 jaar oud, op 16-11-1788 in Vorden.
Hij trouwde (3), 40 jaar oud, op 17-07-1791 in Vorden met de 23-jarige
67 Hendrika Klein Hulze, geboren in Herfsen Gorssel. Zij is gedoopt op 27-09-1767 in Almen.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Geboren op boerderij Klein Hulze onder Harfsen
Hendrika is overleden op 24-12-1839 in Warnsveld, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-12-1839 [bron: GA Warnsveld BSO 1839-47].
Notitie bij overlijden van Hendrika: "weduwe van Harmen Slagman"
In de ovelrijdensakte staanalsouders vermeld: Garrit Kleinhulze en Jenneken Aalderink, geboorteplaats Almen, leeftijd: 74 jaar.
Notitie bij Hendrika: ook: Fleerman
Beroep:
Landbouwerse
Religie:
vanaf 06-04-1798     lidmaat NG (op attestatie van Vorden)   [bron: Warnsveld Lidmaten RBS 1695-2]
Hendrika trouwde (2), 45 jaar oud, op 26-08-1813 in Warnsveld met Gerrit Jan Klein Ilsink (geb. 1774), 39 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Steven Slagman, geboren op 11-08-1792 in Vorden. Steven is overleden op 17-04-1862 in Voorst, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1862 [bron: GA Voorst BSO 1862-61]. Steven:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 02-02-1822 in Voorst [bron: GA Voorst BSH 1822-4] met Maria Gerritsen Smeenk, 52 jaar oud. Maria is geboren op 12-01-1770 in Vorden, dochter van Jan Gerritsen Smeenk en Jenneken Gerritsen Smeink. Maria is overleden vóór 1856, ten hoogste 86 jaar oud.
(2) trouwde, 63 jaar oud, op 03-05-1856 in Voorst [bron: GA Voorst BSH 1856-30] met Johanna Bos, ongeveer 56 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1800 in Arnhem, dochter van Derk Bos en Elizabeth van Selm. Johanna is overleden.
II. Garritjen Slagman, geboren op 04-05-1794 in Vorden. Garritjen is overleden op 18-05-1865 in Warnsveld, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1865 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Warnsveld, dd. 20-5-1865, nr 33; Gebeurtenis: dd. 18-5-1865 te Warnsveld.]. Garritjen trouwde, 27 jaar oud, op 08-03-1822 in Warnsveld [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Warnsveld, dd. 8-3-1822, nr. 3] met Jan Willem Zoetenhorst, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Garritjen en Jan: Hier wordt de moeder van de bruidegom "Banke" genoemd. In eerdere akten, huwelijk in 1786 en geboorte van Jan Willem in 1794, "Bonke".
Jan is geboren op 06-12-1794 in Almen (gem. Gorssel), zoon van Jan Zoetenhorst en Gerritjen Bonke. Hij is gedoopt op 14-12-1794 in Almen [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen (Nederduits Gereformeerd) Almen, dd. 14-12-1794, folio 69; Gebeurtenis: Geboorte: dd. 6-12-1794; Doop: dd. 14-12-1794 te Almen]. Jan is overleden op 07-04-1847 in Warnsveld, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1847 [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Overlijden Warnsveld dd. 08-04-1847, nr. 25; Gebeurtenis: Overlijden, dd. 7-4-1847te Warnsveld].
Notitie bij overlijden van Jan: Bij het overlijden van Jan Willem worden zijn ouders genoemd: Gerrit Jan (zonder achternaam) en Gerritjen Stokkers!
III. Gerrit Jan Slagman, geboren op 02-03-1796 in Vorden. Gerrit is overleden op 14-04-1857 in Warnsveld, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1857 [bron: GA Warnsveld BSO 1857-20]. Gerrit:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 27-06-1825 in Warnsveld [bron: GA Warnsveld BSH 1825-9] met Margrieta Heijink, 25 jaar oud. Margrieta is geboren op 14-08-1799 in Warnsveld, dochter van Jan Heijink en Maria Klaassen. Margrieta is overleden vóór 1851, ten hoogste 52 jaar oud.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 26-06-1851 in Warnsveld [bron: GA Warnsveld BSH 1851-13] met Dina Schepers, 41 jaar oud. Dina is geboren op 06-08-1809 in Ruurlo, dochter van Garrit Schepers en Henderse Wunnekers. Dina is overleden.
IV. Gardina Slagman, geboren op 20-02-1798 in Warnsveld. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: RBS 1694]. Zij is gedoopt op 04-03-1798 in Warnsveld. Gardina is overleden op 11-12-1863 in Warnsveld, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1863 [bron: GA Warnsveld BSO 1863-43]. Gardina trouwde, 39 jaar oud, op 02-02-1838 in Gorssel [bron: GA Warnsveld BSH 1838-3] met Garrit Janssen, 48 jaar oud. Garrit is geboren op 13-02-1789 in Warnsveld, zoon van Waander Janssen en Maria Eelmerink. Garrit is overleden in ?.
V. Johanna Slagman, geboren op 13-02-1800 in Warnsveld (zie 33).
VI. Berendina Slagman, geboren op 25-07-1802 in Warnsveld. Berendina is overleden. Berendina trouwde, 19 jaar oud, op 31-05-1822 in Warnsveld [bron: GA Warsnveld BSH 1822-8] met Jan Kornegoor, 43 jaar oud. Jan is geboren op 27-11-1778 in Vorden, zoon van Jan Willem Kornegoor en Reintjen Wennekers. Jan is overleden in ?.
VII. Berend Slagman, geboren op 02-06-1805 in Warnsveld. Berend is overleden op 25-01-1824 in Warnsveld, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1824 [bron: GA Warnsveld BSO 1824-3].
VIII. Zweer Slagman, geboren op 26-03-1807 in Warnsveld [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [NG] Warnsveld, dd. 26-3-1807, folio 135; Gebeurtenis: geboren dd. 26-3-1807 te Warnsveld, gedoopt dd. 30-4-1807 te Warnsveld]. Hij is gedoopt op 30-04-1807 in Warnsveld [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [NG] Warnsveld, dd. 26-3-1807, folio 135; Gebeurtenis: geboren dd. 26-3-1807 te Warnsveld, gedoopt dd. 30-4-1807 te Warnsveld]. Zweer is overleden op 21-06-1867 in Apeldoorn, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1867 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 21-6-1867, nr. 167; Gebeurtenis: overlijden dd. 21-6-1867 te Apeldoorn].
Spelling:
tot 1867     Ook: Zwier   [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 21-6-1867, nr. 167; Gebeurtenis: overlijden dd. 21-6-1867 te Apeldoorn]
Zweer trouwde, 26 jaar oud, op 19-07-1833 in Warnsveld [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte BS Huwelijk Warnsveld, dd. 19-7-1867, nr. 7] met Aleida Wagenvoort, 33 jaar oud. Aleida is geboren op 07-07-1800 in Vorden [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [NG]Vorden, dd. 13-7-1800, folio 145; Gebeurtenis: geboren dd. 7-7-1800 te Vorden, gedoopt 13-7-1800 te Vorden], dochter van Jan Wagenvoort en Berendina Klein Hulze (zie 134,IV). Zij is gedoopt op 13-07-1800 in Vorden [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [NG]Vorden, dd. 13-7-1800, folio 145; Gebeurtenis: geboren dd. 7-7-1800 te Vorden, gedoopt 13-7-1800 te Vorden]. Aleida is overleden op 04-04-1874 in Apeldoorn, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-04-1874 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 07-04-1874, nr. 122; Gebeurteis: overleden dd. 4-4-1874 te Apeldoorn].
68 Hendrik Janssen Huiskes. Hij is gedoopt op 03-08-1738 in Wilp [NG]. Hendrik is overleden op 04-10-1786 in Wilp, 48 jaar oud.
Beroep:
Daghuurder op ’t Roetenik
Hij trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1766 met de 30 of 31-jarige
69 Jenneken Rutgers Mulder. Zij is gedoopt op 18-09-1735 in Wilp. Jenneken is overleden, 55 jaar oud. Zij is begraven op 22-05-1791 in Wilp.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneken Hendriks. Zij is gedoopt op 04-03-1767 in Wilp. Jenneken is overleden.
Beroep:
Daghuurderse
Jenneken ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 07-08-1790 met Gerrit Jan Roelofs. Gerrit is een zoon van Roelof Gerrits en Jenneken Alberts. Gerrit is overleden op 25-03-1821 in Wilp.
Beroep:
Daghuurder
II. Janna Hendriks. Zij is gedoopt in 1768 in Wilp [NG]. Janna is overleden.
III. Hendrina Hendriks. Zij is gedoopt op 14-05-1771 in Wilp [NG]. Hendrina is overleden.
IV. Reijntjen Hendriks, geboren op 04-03-1773 in Wilp. Zij is gedoopt op 06-03-1773 in Wilp [NG]. Reijntjen is overleden.
V. Rutger Geurt Hendriks Huiskes, geboren op 15-02-1777 in Wilp (zie 34).
70 Gerrit Kempink. Hij is gedoopt op 27-10-1754 in Heerde. Gerrit is overleden op 28-02-1853 in Twello, 98 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1853 [bron: GA Voorst BSO 1853-33].
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 29-04-1787 in Twello met de 28-jarige
71 Geertruida Seins Jansen. Zij is gedoopt op 22-10-1758 in Twello. Geertruida is overleden op 28-12-1848 in Twello, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1848 [bron: GA Voorst BSO 1848-210].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Janna Kempink, geboren op 06-08-1787 in Twello (zie 35).
II. Jan Kempink, geboren omstreeks 1793. Hij is gedoopt in Twello. Jan is overleden op 29-11-1868 in Voorst, ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1868 [bron: GA Voorst BSO 1868-220].
III. Sein Kempink, geboren in 1794. Hij is gedoopt in Twello. Sein is overleden op 11-04-1864 in Voorst, 69 of 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1864 [bron: GA Voorst BSO 1864-62].
72 Jan Hendriks Schoneveld, geboren in Oxe (gem. Diepenveen). Hij is gedoopt op 31-03-1747 in Twello [NG]. Jan is overleden op 23-10-1800 in Deventer, 53 jaar oud. Hij is begraven op 25-10-1800 in Deventer [bron: Register Begraven Deventer Bergkerk].
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 01-08-1778 in Colmschate (gem. Diepenveen) [bron: Trouwboek Nederduist Gereformeerde Gemeente Colmschate] met de minstens 26-jarige Anneken Egberts (Janna) Schrijver.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Janna: Jan Hendriks Schonevels j.m. en Annke Engberts Schriver j.d. beide in Oxe O.C. (onder Colmschate)
73 Anneken Egberts (Janna) Schrijver, geboren vóór 22-05-1752. Zij is gedoopt op 22-05-1752 in Deventer. Janna is overleden, minstens 40 jaar oud. Zij is begraven op 09-07-1792 in Deventer [NG-Bergkerk] [bron: Register Begraven Deventer Bergkerk].
Notitie bij Janna: Gegevens (van Anneken en voorgeslacht) van www.esveld.net. Betrouwbaarheid niet geverifieerd.
Beroep:
Landbouwster
Spelling:
Ook Jannetje Engberts Schriever
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Schoneveld, geboren in 1788 in Diepenveen. Hendrik is overleden vóór 1790, ten hoogste 2 jaar oud.
II. Hendrik Schoneveld, geboren op 14-05-1790 in Oxe (gem. Diepenveen) (zie 36).
74 Albert Krukkeland, geboren in 1751. Albert is overleden op 10-10-1814 in Deventer, 62 of 63 jaar oud.
Notitie bij Albert: In "Tussen Deventer en Epse - 10.000 jaar bewoningsgeschiedenis van het
plangebied Epse-Noord" van Francoise Appels (uitgave gem. Deventer) staat:

"Krukkeland maakt deel uit van de cluster boerderijen die aan de doodlopende zijtak van de Dortherweg ligt. De oorspronkelijke boerderij bestond evenals de andere boerderijen uit een driebeukig rechthoekig gebouw waarin woon- en stalgedeelte waren ondergebracht, het zogeheten hallenhuis. (...)
Eind negentiende eeuw werd aan de westelijke zijde de woonruimte vergroot, waardoor de vorm van een T-huis ontstond. (...)
In het oudste deel van de voorgevel bevinden zich de ingekraste initialen van voormalige boerderijbewoners. Vrijwel zeker behoren ze toe aan Albert en Hermanna Krukkeland die in 1783 als pas getrouwd paar aan hun gezamenlijke toekomst op Krukkeland begonnen (...)
Ten tijde van de verkoop van de geestelijke goederen van Ter Hunnepe in 1811 stond Krukkeland nog steeds bekend als katerstede. Het erf behelsde een huis, schuur en berg. De grond bestond uit bos, hof, bouw- en weideland, tezamen 11 ha groot. Albert Krukkeland was destijds als pachter om staat om het erf te kopen. Zijn oudste zoon Albert trouwde een boerendochter en vertrok naar haar boerderij de Hulle in Lage Weteringen. Hierdoor werd Janna Krukkeland erfgenaam van het bezit. Daar kon ze niet lang van genieten want na een kortstondig huwelijk met Albert Stormink overleed ze in 1845. Met haar stierf deze tak van de familie Krukkeland uit."
Beroepen:
Landbouwer op de katerstede Krukland te Epse
Timmerman
Hij trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 10-05-1783 in Schoutambt Colmschate met de 29 of 30-jarige
75 Hermanna Raaijer, geboren in 1753 in Deventer. Hermanna is overleden, 46 of 47 jaar oud. Zij is begraven op 09-05-1800 in Deventer [NG-Bergkerk] [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Huwelijk (bijlagen) Beverwijk, dd. 23-11-1821, nr. 12; Gebeurtenis: begraven dd. 9-5-1800 te Deventer [ng, Bergkerk] > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-LXCD-V?cc=2020117), Beverwijk > Huwelijksbijlagen 1811-1838 > image 1168 of 3338;].
Spelling:
Bij eerste en tweede huwelijk van zoon Jan: Reijer.
In overlijdensakte van zoon Jan: van Baijer
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Krukkeland, geboren op 18-06-1784 in Gorssel [bron: Arie Bos]. Albert is overleden op 11-02-1859 in Diepenveen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1859 [bron: Diepenveen BSO 1859-4].
Notitie bij overlijden van Albert: Op heden den twaalfden februarij achtienhonderd negen en vijftig verschenen voor ons Reijnt Johan Smijter, burgemeester ambtenaar van den Burgelijke Stand der Gemeente Diepenveen Pieter Reichholt oud zes en vijftig jaren onderwijzer en Rickelt Agterhoek oud een en zestig jaren landbower, beide wonende te Diepenveen en geburen van den overledene
Albert Krukkeland geboren te Gorssel, zonder beroep, weduwnaar van Aaltje Bussink, zoon van Albert Krukkeland en van Hermanna Raaijers beide overleden, oud vier en zeventig jaar wondende te Diepenveen op den elfden dezer maand des voormiddags te een ure in het huis staande in de buurtschap Lage Weteringen nummer tweehonderzeven overleden is.
Notitie bij Albert: koopt in 1811 als pachter de katerstede Krukkeland te Epse uit de boedel van de geestelijke goederen van het klooster Ter Hunnepe.
Adres:
tot 11-02-1859     Huis 207, Lage Weteringen
Albert trouwde met Aaltjen Bussink. Aaltjen is geboren in 1773. Aaltjen is overleden op 12-07-1851 in Epse (gem. Gorssel), 77 of 78 jaar oud.
II. Everdina Krukkeland, geboren in Gorssel (zie 37).
III. Aaltjen Krukkeland, geboren op 17-09-1789 in Epse (gem. Gorssel). Aaltjen is overleden op 14-11-1859 in Deventer, 70 jaar oud. Aaltjen trouwde met Klaas van Eede. Klaas is geboren op 05-04-1797 in Deventer, zoon van Johannes (Jan) van Eede en Angenis van Dijke. Klaas is overleden op 29-11-1869 in Deventer, 72 jaar oud. Hij is begraven in Deventer.
Beroep:
Koopman / tapper
IV. Jan Krukkeland, geboren omstreeks 27-05-1792 in Deventer. Hij is gedoopt op 27-05-1792 in Deventer [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Huwelijk (bijlagen) Beverwijk, dd. 23-11-1821, nr. 12; Gebeurtenis: gedoopt dd. 27-5-1792 te Deventer [hervormd] > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-LXCD-J?cc=2020117), Beverwijk > Huwelijksbijlagen 1811-1838 > image 1166 of 3338;]. Jan is overleden op 15-02-1858 in Heemstede, ongeveer 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1858 [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Overlijden Heemstede dd. 17-2-1858, geen nummer; Gebeurtenis: overleden dd. 15-2-1858 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-MKBV-S?cc=2020117), Heemstede > Overlijden 1843-1863 > image 357 of 502;].
Notitie bij overlijden van Jan: Weduwnaar van Johanna Cornelia van Ee
Adres:
1821     Grote Houtstraat W3 No.625, Haarlem   [bron: http://genea.pedete.net/bever/1014.htm]
Beroep:
Winkelier
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 22-06-1820 in Haarlem [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Huwelijk Haarlem, dd. 22-6-1820, nr. 78;] met Margaretha Christina ter Plegt, 37 jaar oud. Margaretha is geboren op 05-10-1782 in Amsterdam, dochter van Pieter ter Plegt en Margaretha Christina Brouwer. Zij is gedoopt op 01-11-1782 in Amsterdam [Nieuwezijds Kapel] [bron: Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam; Akte: DTB Dopen [Nieuwezijds Kapel], dd. 1-11-1782, p. 64, regel 8]. Margaretha is overleden op 25-04-1821 in Haarlem, 38 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Huwelijk (bijlagen) Beverwijk, dd. 23-11-1821, nr. 12; Gebeurtenis: overlijden dd. 24-4-1821 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-LXCG-V?cc=2020117), Beverwijk > Huwelijksbijlagen 1811-1838 > image 1169 of 3338;]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1821 [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Overlijden Haarlem, dd. 27-4-1821, niet genummerd; Gebeurtenis: overlijden dd. 25-4-1821 te Haarlem].
Beroep:
22-06-1820     Winkelierster   [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Huwelijk Haarlem, dd. 22-6-1820, nr. 78;]
Spelling:
Naam wordt divers gespeld: Krukland, Krukkeland, Krukkenland
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 23-11-1821 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Huwelijk Beverwijk, dd. 23-11-1821, nr. 12] met Maria Schoehuizen, 19 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Christof Klaas (geb. ±1761), Hendrik Krooshoop (geb. ±1775), Barend Jan Kamp (geb. ±1781) en Jan Westling (geb. ±1890).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Huwelijk Beverwijk, dd. 23-11-1821, nr. 12
Maria is geboren op 29-01-1802 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Huwelijk (bijlagen) Beverwijk, dd. 23-11-1821, nr. 12 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-LXCD-J?cc=2020117), Beverwijk > Huwelijksbijlagen 1811-1838 > image 1166 of 3338], dochter van Gerrit Schoehuizen en Johanna Catharina van Barneveld. Zij is gedoopt op 03-02-1802 in Beverwijk [Luthers] [bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; Akte: BS Huwelijk (bijlagen) Beverwijk, dd. 23-11-1821, nr. 12; Gebeurtenis: geboren dd. 29-1-1802 te Beverwijk [luthers], gedoopt dd. 3-2-1802 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-LXCY-M?cc=2020117), Beverwijk > Huwelijksbijlagen 1811-1838 > image 1170 of 3338;]. Maria is overleden op 10-10-1832 in Leiden, 30 jaar oud [bron: Opregte Haarlemsche Courant - 16 okt 1832]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1832 [bron: Erfgoed Leiden en Omstreken te Leiden; Akte: BS Overlijden Leiden, dd. 10-10-1832, nr. 1134; Gebeurtenis: overleden dd. 10-10-1832 te Leiden].
Notitie bij overlijden van Maria: Heden in de vroegen morgen , werd aan mij en mijne vier nog hulpbehoevende kinderen ontrukt, mijne waardige echtgenoote, MARIA SCHOEHUIZEN. Zij stierf, in den bloei des levens, nog geen een-en-dertig jaren bereikt hebben; zich geheel hebbende toegewijd aan betrekking en zorg tot mij en onzer vier kinderen. Leyden, 10 October 1832. J. Krukland
(3) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 02-05-1833 in Leiden [bron: Erfgoed Leiden en omstreken te Leiden; Akte: BS Huwelijk Leiden, dd. 2-5-1833, nr. 95] met Johanna Cornelia van Ee, 31 jaar oud. Johanna is geboren op 21-12-1801 in Haarlem [bron: Erfgoed Leiden en omstreken te Leiden; Akte: Bevolkingsregister Haarlem 1816-1929, folio 66, regel 2; Gebeurtenis: geboren dd. 21-12-1801 te Haarlem > https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/deeds/783489e2-b68d-61cb-f29a-35f77bb630f8], dochter van Jan van Ee en Elisabeth Keerwolf. Johanna is overleden op 30-04-1876 in Leiden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1876 [bron: Erfgoed Leiden en omstreken te Leiden; Akte: BS Overlijden Leiden, dd. 2-5-1876, nr. 427; Gebeurtenis: overleden dd. 30-4-1876 te Leiden]. Johanna is weduwe van David Braakenburg (1802-1828), met wie zij trouwde op 27-06-1827 in Haarlem [bron: Noord-Hollands Archief; Akte: BS Huwelijk Haar.rlem, dd. 27-6-1827, aktenummer 85].
V. Janna Krukkeland, geboren in 1800 in Deventer. Janna is overleden in 1845, 44 of 45 jaar oud.
76 Roelof Roskam. Hij is gedoopt op 13-11-1769 in Wesepe. Roelof is overleden op 28-03-1851 in Terwolde, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1851 [bron: GA Voorst BSO 1851-47].
Beroep:
Boerenknecht, daghuurder
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 27-04-1800 in Twello [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Huwelijk [nederduits-gereformeerd] Twello, dd 27-4-1800 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-WC39?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Twello > Dopen 1658-1811 Trouwen 1658-1810 > image 256 of 264;] met de 22-jarige Reintjen Alberts Veenhuizen. Roelof en Reintjen gingen op 04-04-1800 in Voorst in ondertrouw [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte DTB Trouwen (ondertrouw) Voorst, dd. 4-4-1800 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99W2-3NZ9?cc=2038506), Alle Gezindten > Voorst > Trouwen 1796-1811 > image 51 of 141].
Notitie bij het huwelijk van Roelof en Reintjen: het bruidspaar wordt beschreven als Rijntje Alberts en Roeloff Schoterman
77 Reintjen Alberts Veenhuizen, geboren op 06-09-1777 in Vaesen [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [nederduits-gereformeerd] Vaassen, dd. 7-9-1777; Gebeurtenis: geboren dd. 6-9-1777; gedoopt dd. 7-9-1777 te Vaassen > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WK-1PF?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Vaassen > Dopen 1673-1811 Trouwen 1772-1804 Overlijden, Begraven 1760-1811 Index, Overlijden, Begraven 1760-1811 > image 123 of 384]. Zij is gedoopt op 07-09-1777 in Vaesen [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [nederduits-gereformeerd] Vaassen, dd. 7-9-1777; Gebeurtenis: geboren dd. 6-9-1777; gedoopt dd. 7-9-1777 te Vaassen > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WK-1PF?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Vaassen > Dopen 1673-1811 Trouwen 1772-1804 Overlijden, Begraven 1760-1811 Index, Overlijden, Begraven 1760-1811 > image 123 of 384]. Reintjen is overleden op 11-04-1815 in Nijbroek (gem. Terwolde), 37 jaar oud [bron: Burgelijke stand Huw. 1832 akte 8 zoon Albert].
Spelling:
Reintje, Reijntjen, Reindjen. Meestal Alber(t)s, soms Andries Alberts; bij het overlijden van haar echtgenoot: Reintje Alberts Veenhuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Roskam, geboren op 20-12-1800 in Terwolde (zie 38).
II. Willemiena Roskam, geboren op 10-11-1802 in Terwolde. Zij is gedoopt op 14-11-1802 in Terwolde [bron: RBS 1566 p 215 nr 1]. Willemiena is overleden op 13-01-1862 in Apeldoorn, 59 jaar oud [bron: Burgelijke Stand, akte 15]. Willemiena trouwde, 33 jaar oud, op 17-06-1836 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Apeldoorn BSH 1836-44] met Evert Everts Buitenhuis, ongeveer 31 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1805 in Apeldoorn, zoon van Peel Everts Buitenhuis en Steventje Kamphorst. Hij is gedoopt op 06-04-1805 in Apeldoorn. Evert is overleden op 27-04-1878 in Apeldoorn, ongeveer 73 jaar oud [bron: Burgelijke Stand, akte 131].
Beroep:
Arbeider
III. Hendrina Roskam, geboren op 01-08-1804 in Twello [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [NG]
Terwolde, dd. 5-8-1904, folio 219; Gebeurtenis: geboren dd. 1-8-1804 te Twello, gedoopt dd. 5-8-1804 te Terwolde
]. Zij is gedoopt op 05-08-1804 in Terwolde [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [NG]
Terwolde, dd. 5-8-1904, folio 219; Gebeurtenis: geboren dd. 1-8-1804 te Twello, gedoopt dd. 5-8-1804 te Terwolde
]. Hendrina is overleden op 24-05-1885 in Het Loo (gem. Apeldoorn), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1885 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn dd. 26-5-1885, nr. 211; Gebeurtenis: overleden dd. 24-5-1885 te Het Loo].
Beroep:
Dienstmeid
Hendrina trouwde, 33 jaar oud, op 25-05-1838 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 25-5-1838, nr. 34] met Johannes Schoep, 32 jaar oud. Johannes is geboren op 30-03-1806 in Brummen [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 25-5-1838, nr. 34 (bijlagen); Gebeurtenis: geboren dd. 30-3-1806 te Brummen > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-C3SF-G4?cc=1949343), Apeldoorn > Huwelijksbijlagen 1837-1842 > image 831 of 2540;], zoon van Willem Schoep en Gerritje Rouwenhorst. Hij is gedoopt op 03-04-1806 in Hall [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [NG] Hall, dd. 3-4-1806; Gebeurtenis: geboren dd. 30-3-1806; gedoopt dd. 3-41806 te Hall > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89WK-T4ZB?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Hall > Dopen 1650-1811 Trouwen 1744-1810 Begraven 1738-1811 > image 191 of 540;]. Johannes is overleden op 02-01-1890 in Het Loo (gem. Apeldoorn), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1890 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 03-01-1890, nr. 11; Gebeurtenis: overlijden dd. 2-1-1890 te Het Loo].
IV. Andries Roskam, geboren op 30-10-1806 in Terwolde. Hij is gedoopt op 02-11-1806. Andries is overleden op 03-04-1832 in Terwolde, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1832 [bron: GA Voorst BSO 1832-49].
Beroep:
Schutter   [bron: GA Terwolde BSO 1832-49]
V. Aaltjen Roskam, geboren op 25-11-1808 in Terwolde (gem. Voorst) [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [NG] Terwolde, dd. 4-12-1808, folio 230; Gebeurtenis: geboren dd. 25-11-1808; gedoopt dd. 4-12-1808 te Terwolde.]. Zij is gedoopt op 04-12-1808 in Terwolde [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [NG] Terwolde, dd. 4-12-1808, folio 230; Gebeurtenis: geboren dd. 25-11-1808; gedoopt dd. 4-12-1808 te Terwolde.]. Aaltjen is overleden op 01-03-1886 in Wormen (gem. Apeldoorn), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1886 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 02-03-1886, nr. 66; Gebeurtenis: overleden dd. 1-3-1886 te Wormen].
Beroep:
Dienstmeid
Aaltjen trouwde, 31 jaar oud, op 10-01-1840 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 10-1-1840, nr. 2] met Hendrik Bredenoord, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 28-08-1808 in Twello (gem. Voorst) [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 10-1-1840, nr. 2 (bijlagen); Gebeurtenis: geboren dd. 28-8-1808 te Twello; > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-C3S8-6W?cc=1949343), Apeldoorn > Huwelijksbijlagen 1837-1842 > image 1331 of 2540;], zoon van Hendrik Bredenoord en Jenneken Willemsen. Hij is gedoopt op 18-09-1808 in Twello [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen [NG] Twello, dd. 18-9-1808, folio 86; Gebeurtenis: geboren dd. 28-8-1808; gedoopt dd. 18-9-1808 te Twello]. Hendrik is overleden op 28-01-1873 in Apeldoorn, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1873 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 28-01-1873, nr. 31; Gebeurtenis: overleden dd. 28-1-1873 te Apeldoorn].
VI. Lubbert Roskam, geboren op 07-05-1810 in Terwolde. Hij is gedoopt op 13-05-1810. Lubbert is overleden op 17-12-1812 in Terwolde, 2 jaar oud.
VII. Albertina Sophia Roskam, geboren op 21-03-1815 in Nijbroek. Albertina is overleden op 26-12-1856 in Apeldoorn, 41 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Albertina trouwde, 23 jaar oud, op 29-03-1838 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Apeldoorn BSH 1838-12] met Peel Schoep, ongeveer 29 jaar oud. Peel is geboren omstreeks 1809 in Halle, zoon van Willem Schoep en Gerritje Rouwenhorst. Peel is overleden.
Beroep:
Arbeider
78 Gerrit Gerrits Kruitbosch, geboren op 26-10-1777 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 26-10-1777; Gebeurtenis: geboren dd. 26-10-1777 te Wilp, gedoopt dd. 2-11-1777 te Wilp > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89W2-9HGR?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 422 of 536]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Willemken (Willemina) Alberts (±1710-1781) [zie 313] [grootmoeder vaderszijde]. Hij is gedoopt op 02-11-1777 in Wilp [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 26-10-1777; Gebeurtenis: geboren dd. 26-10-1777 te Wilp, gedoopt dd. 2-11-1777 te Wilp > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89W2-9HGR?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 422 of 536].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Moeder: Voddemans
Gerrit is overleden op 21-06-1851 in Apeldoorn, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1851 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 24-06-1851, nr. 116; Gebeurtenis: overlijden dd. 21-6-1851 te Apeldoorn].
Notitie bij Gerrit: Gerrit woonde op de bouwplaats (=boerderij) "Het Lollebroek", en wordt in meerdere doopakten van zijn kinderen daarnaar genoemd. Bij de huwelijkse bijlagen van zijn kinderen zijn er verklaringen opgenomen dat zij "Kruitbosch" heten, bijv. bij Janna (1834) > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-CB3Z-JJ?cc=1949343), Apeldoorn > Huwelijksbijlagen 1831-1836 > image 1294, 1295 en 1296
Adres:
Anklaar (gem. Apeldoorn)
Beroepen:
Bouwman
1838     Landman   [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 12-01-1838, nr. 3]
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 01-05-1801 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Trouwen Wilp Nederduits Gereformeerd, dd. 1-5-1801 > FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89W2-94XX?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 531 of 536] met de 23-jarige
79 Jacomina Gerrits Voorderman, geboren op 05-08-1777 in Terwolde. Zij is gedoopt op 10-08-1777 in Terwolde. Bij de doop van Jacomina was de volgende getuige aanwezig: Willemijn Jacobs. Jacomina is overleden op 15-10-1821 in Apeldoorn, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1821 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 15-10-1821, nr. 104; Gebeurtenis: overleden dd. 15-10-1821 te Apeldoorn].
Spelling:
Komt voor als: Vorderman, Voorderman, Vordelmans, Voddermans
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [vader:misschien] Gerrit Kruitbosch, geboren op 16-06-1802 in Wilp. Hij is gedoopt op 20-06-1802 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp, dd. 20-6-1802, pag. 131; Gebeurtens: geboren dd. 16-6-1802; gedoopt dd. 20-6-1802 te Wilp.]. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Twijfelachtig of dit een zoon is van deze Gerrit Kruitbosch. Er is wel een doopakte, maar daar wordt de moeder aangeduid als Jacomijn Jacobs ....
II. Gerdina Kruitbosch, geboren op 05-06-1803 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp, dd. 12-6-1803, folio 135; Gebeurtenis: geboorte dd. 5-6-1803 te Wilp, doop 12-6-1803 te Wilp]. Zij is gedoopt op 12-06-1803 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp, dd. 12-6-1803, folio 135; Gebeurtenis: geboorte dd. 5-6-1803 te Wilp, doop 12-6-1803 te Wilp]. Gerdina is overleden op 11-02-1879 in Beekbergen (gem. Apeldoorn), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1879 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 12-2-1879, nr. 51; Gebeurtenis: Overlijden dd. 11-2-1879 te Beekbergen].
Spelling:
Ook: Gerdiena Kruitbos
Gerdina trouwde, 33 jaar oud, op 23-12-1836 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 23-12-1836, nr. 69] met Hendrik [Aalberts] de Groot, 34 jaar oud. Hendrik is geboren op 03-08-1802 in Beekbergen [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Beekbergen, dd. 22-8-1802, folio 95; Gebeurtenis: geboorte dd. 3-8-1802 te Beekbergen; doop dd. 22-8-1802 te Beekbergen], zoon van Aalbert Reinders de Groot en Aartje Hendriks de Winter. Hij is gedoopt op 22-08-1802 in Beekbergen [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Beekbergen, dd. 22-8-1802, folio 95; Gebeurtenis: geboorte dd. 3-8-1802 te Beekbergen; doop dd. 22-8-1802 te Beekbergen]. Hendrik is overleden op 16-05-1855 in Beekbergen (gem. Apeldoorn), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1855 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 17-05-1855, nr. 129; Gebeurtenis: Overlijden dd. 16-5-1858 te Beekbergen1].
III. Aaltjen Kruitbosch, geboren op 11-11-1804 in Voorst. Aaltjen is overleden.
IV. Zwaantjen [Gerrits] Kruitbosch, geboren omstreeks 11-11-1804 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 30-06-1827, nr. 36 (bijlagen) > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-C74R-5?cc=1949343), Apeldoorn > Huwelijksbijlagen 1825-1830 > image 1327 of 2520]. Zij is gedoopt op 11-11-1804 in Voorst.
Notitie bij de geboorte van Zwaantjen: Geboorte te Wilp - FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS7H-NNC?cc=1949343), Apeldoorn > Overlijden 1867-1869 > image 68 of 278;
Zwaantjen is overleden op 24-10-1867 in Apeldoorn, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1867 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 25-10-1867, nr. 249; Gebeurtenis: overleden dd. 23-10-1867 te Apeldoorn]. Zwaantjen:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 30-06-1827 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 30-06-1827, nr. 36] met Hendrik [Hendriks] Weijers, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Zwaantjen en Hendrik: Bij de huwelijjksbijlagen bevindt zich ook een verklaring van de vader van de bruid, dat bruid en bruidegom de geslachtsnamen Kruitbosch, resp. Weijers hebben aangenomen ter vervanging van de patroniemen waaronder ze bekend zijn: Gerrits resp. Hendriks > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-C7H5-1?cc=1949343), Apeldoorn > Huwelijksbijlagen 1825-1830 > image 1330 of 2520

Wettiging 1 kind
Hendrik is geboren op 28-01-1797 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 30-06-1827, nr. 36 (bijlagen) > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-C7CH-V?cc=1949343), Apeldoorn > Huwelijksbijlagen 1825-1830 > image 1326 of 2520], zoon van Jantjen Hendriks. Hendrik is overleden op 28-01-1848 in Apeldoorn, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1848 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 28-1-1848, nr. 35; Gebeurtenis: overleden dd. 28-1-1848 te Apeldoorn].
(2) trouwde, ongeveer 51 jaar oud, op 05-01-1856 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 05-01-1856, nr. 1] met Hendrik Bosch.
Notitie bij het huwelijk van Zwaantjen en Hendrik: weduwe van Hendrik Weijers
Hendrik is overleden.
V. Janna Kruitbosch, geboren op 18-02-1806 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Voorst, 23-2-1806, folio 198; Gebeurtenis: geboorte dd. 18-2-1806; doop: 23-2-1806]. Zij is gedoopt op 23-02-1806 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Voorst, 23-2-1806, folio 198; Gebeurtenis: geboorte dd. 18-2-1806; doop: 23-2-1806].
Notitie bij de geboorte van Janna: Bij de doopakte is ze ingeschreven als Janna, dochter van Gerrit Lollebroek.
In de huwelijkse bijlagen is een verklaring opgenomen, die duidelijk maakt dat dat niet de familienaam was, maar de boerderijnaam, waar Gerrit toen woonde: "Het Lollebroek". De familienaam is "Kruitbosch" > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-CB3Z-JJ?cc=1949343), Apeldoorn > Huwelijksbijlagen 1831-1836 > image 1294, 1295 en 1296
Janna is overleden op 19-08-1856 om 11:00 in Apeldoorn, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-08-1856 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 20-08-1856, nr. 173; Gebeurtenis: overlijden dd. 19-8-1856 te Apeldoorn].
Spelling:
Voornaam ook: Johanna
Achternaam ook: Kruitbosch, Gerrits (patroniem), Lollebroek (Boerderijnaam)
Janna trouwde, 28 jaar oud, op 30-10-1834 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 30-10-1834, nr. 40] met Lambert Huiskamp, 36 jaar oud. Lambert is geboren op 16-03-1798 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 30-10-1834, nr. 40 (bijlagen) > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-CB38-93?cc=1949343), Apeldoorn > Huwelijksbijlagen 1831-1836 > image 1297 of 2577], zoon van Leendert Huiskamp en Johanna Gerrits. Hij is gedoopt op 18-03-1798 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Apeldoorn, dd. 18-3-1798, nr. 45-121; Gebeurtenis: geboorte dd. 16-3-1798 te Apeldoorn; doop dd. 18-3-1798 te Apeldoorn]. Lambert is overleden op 21-11-1878 in Apeldoorn, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-11-1878 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 221-11-1878, nr. 298; Gebeurtenis: overlijden dd, 21-11-1878 te Apeldoorn].
Spelling:
Voornaam ook: Lammert
Achternaam oo: Huijskamp
VI. Albert Kruitbosch, geboren op 20-07-1807 in Voorst. Hij is gedoopt op 26-07-1807 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Voorst, dd. 26-7-1807, folio 201; Gebeurtenis: Doop: dd. 26-7-1807 te Voorst; geboorte: dd. 20-7-1807 te Voorst]. Albert is overleden op 03-03-1873 in Apeldoorn, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1873 [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 04-03-1873, nr. 66; Overlijden: 3-3-1873 te Apeldoorn].
Beroep:
1838     Arbeider   [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 12-01-1838, nr. 3]
Albert trouwde, 30 jaar oud, op 12-01-1838 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 12-01-1838, nr. 3] met Hermina Jansen, 34 jaar oud. Hermina is geboren op 15-12-1803 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen
Voorst [NG] dd. 18-12-1803, folio 192; Gebeurtenis: geboren dd. 15-12-1803; gedoopt dd. 18--12-1803 te Voorst
], dochter van Hermen Jansen en Frederika Jansen. Zij is gedoopt op 18-12-1803 in Voorst [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen
Voorst [NG] dd. 18-12-1803, folio 192; Gebeurtenis: geboren dd. 15-12-1803; gedoopt dd. 18--12-1803 te Voorst
]. Hermina is overleden op 31-12-1881 in Apeldoorn, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1881 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 31-12-1881, nr. 369; Gebeurtenis: overleden dd. 31-12-1881 te Apeldoorn]. Hermina is weduwe van Derk Jan Hendriks (1789-1829), met wie zij trouwde op 25-09-1824 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 25-09-1824, nr. 40].
Beroep:
1838     Dienstmeid   [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 12-01-1838, nr. 3]
VII. Evert Kruitbosch, geboren op 20-07-1807 in Twello [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Hervormd Voorst; dd. 26-7-1807, folio 201; Gebeurtenis: geboren dd. 20-7-1807 te Twello; gedoopt: dd. 26-7-1807 te Voorst;]. Hij is gedoopt op 26-07-1807 in Voorst [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Hervormd Voorst; dd. 26-7-1807, folio 201; Gebeurtenis: geboren dd. 20-7-1807 te Twello; gedoopt: dd. 26-7-1807 te Voorst;]. Evert is overleden op 07-04-1875 in Apeldoorn, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1875 [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 08-04-1875, nr. 118; Overlijden: dd. 7-4-1875 te Apeldoorn.].
Beroepen:
Boerenknecht, landbouwer
Mobiel schutter
Evert trouwde, 30 jaar oud, op 12-01-1838 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 12-01-1838, nr. 2] met Aleida Hartgers, 24 jaar oud. Aleida is geboren op 25-11-1813 in Wormingen (gem. Apeldoorn), dochter van Hendrik Janssen Hartgers en Teunisjen Steenbergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1813 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Apeldoorn, dd. 26-11-1813, nr. 115; Gebeurtenis: geboren dd. 25-11-1813 te Wormingen]. Aleida is overleden op 27-01-1890 in Brink en Orden (gem. Apeldoorn), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1890 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 28-01-1890, nr. 46; Gebeurtenis: overleden dd. 27-1-1890 te Brink en Orden].
Beroep:
Dienstmeid
VIII. Christina Kruitbosch, geboren op 22-09-1808 in Voorst (zie 39).
IX. Willem Kruitbosch, geboren op 22-09-1808 in Voorst. Hij is gedoopt op 02-10-1808 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Voorst, dd. 2-10-1808, pag 204, vlgnr.15; Gebeurtenis: geboorte 22-9-1808; doop 2-10-1808 te Voorst].
Notitie bij de geboorte van Willem: Tweelingbroer van Christina
Willem is overleden.
Beroep:
1835     Landman   [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 18-12-1835, nr. 58]
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 18-12-1835 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 18-12-1835, nr. 58] met Esa (Eesje) Veenhuizen, 23 jaar oud. Eesje is geboren op 11-12-1812 in Apeldoorn, dochter van Willem Jans Veenhuizen en Jannetje Meeuwis Hulshof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1812 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Apeldoorn, dd. 12-12-1812, nr. 115; Gebeurtenis: geboorte dd. 11-12-1812 te Apeldoorn]. Eesje is overleden op 20-04-1869 in Apeldoorn, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-04-1869 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd., 20-04-1869, nr. 123; Gebeurtenis: overlijden dd. 20-4-1869 te Apeldoorn].
Beroep:
1835     Dienstmeid   [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 18-12-1835, nr. 58]
X. Hendrika Kruitbosch, geboren op 05-01-1810 in Voorst. Zij is gedoopt op 14-01-1810 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Voorst, dd. 14-1-1810, folio 208; Gebeurtenis: geboorte dd. 5-1--1810; doop dd. 14-1-1810 te Voorst.]. Hendrika is overleden op 01-03-1883 om 00:30 in Lieren (gem. Apeldoorn), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-01-1883 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 01-03-1883, nr. 74; Gebeurtenis: overlijden dd. 1-3-1883 te Lieren]. Hendrika trouwde, 34 jaar oud, op 03-05-1844 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn; dd. 3-5-1844, nr. 24] met Egbert Jochems, 36 jaar oud. Egbert is geboren op 20-06-1807 in Beekbergen [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn; dd. 3-5-1844, nr. 24 (bijlagen) > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-MW95-8R?cc=1949343), Apeldoorn > Huwelijksbijlagen 1843-1844 > image 407 of 639], zoon van Gerrit Jochems en Maria Mentink. Egbert is overleden op 02-01-1888 in Lieren (gem. Apeldoorn), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1888 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 04-01-1888, nr. 2; Gebeurtenis: overlijden dd. 2-1-1888 te Lieren].
XI. Willempje [Gerrits] Kruitbosch, geboren op 11-01-1811. Willempje is overleden op 06-11-1812 in Apeldoorn, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1812 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 06-11-1812, nr. 74; Gebeurtenis: dd. 6-11-1812 te Apeldoorn].
Notitie bij overlijden van Willempje: 1 jaar oud, zonder beroep
Moeder: Jacomina [Gerrits] Vodderman
XII. Gerrit Jan Kruitbosch, geboren op 11-01-1811 in Voorst. Hij is gedoopt op 27-01-1811 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, DTB Dopen te Voorst, 0176-1586, pagina 211, volgnr. 4].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Tweeling: Gerrit Jan en Willemken
Gerrit is overleden op 09-11-1812 in Apeldoorn, 1 jaar oud [bron: FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS7H-14Q?cc=1949343), Apeldoorn > Overlijden 1811-1816 > image 87 of 187; akte 9-11-1812 nr. 78; Gelders Archief te Arnhem.].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overleden ’s morgens 8 uur in huis no 117 op de Anklaar anderhalf jaar oud
XIII. Willemken Kruitbosch, geboren op 11-01-1811 in Voorst. Zij is gedoopt op 27-01-1811 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, DTB Dopen te Voorst, 0176-1586, pagina 211, volgnr. 4].
Notitie bij de geboorte van Willemken: Tweelingen: Gerrit JAn en Willemken
Willemken is overleden op 06-11-1812 in Apeldoorn, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1812 [bron: FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS7H-14X?cc=1949343), Apeldoorn > Overlijden 1811-1816 > image 86 of 187; akte 6-1-1812 nr. 74, Gelders Archief te Arnhem.].
Notitie bij overlijden van Willemken: Overleden ’s nachts om 2 uur in het huis no 117 Bij de aangevers Jannes Stokkink en Teunis Jans wordt aangegeven dat deze woonden bij de Scheidspaal van Apeldoorn en Terwolde
XIV. Maria [Gerrits] Kruitbosch, geboren op 24-07-1812 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1812 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Apeldoorn, dd. 26-07-1812, nr. 72; Gebeurtenis: geboren dd. 24-7-1812 te Apeldoorn]. Maria is overleden op 07-10-1875 in Apeldoorn, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1875 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 08-10-1875, nr. 298; Gebeurtenis: overleden dd. 7-10-1875 te Apeldoorn]. Maria trouwde, 31 jaar oud, op 16-02-1844 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Apeldoorn, dd. 16-02-1844, nr. 3] met Teunis Hartgers. Teunis is overleden.
XV. Teunis [Gerrits] Kruitbosch, geboren op 28-03-1815 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1815 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Geboorte Apeldoorn, dd 29-3-1815, nr. 28; Gebeurtennis: geboren dd. 28-3-1815 te Apeldoorn]. Teunis is overleden op 15-04-1815 in Ankelaar (gem. Apeldoorn), 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1815 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 17-4-1815, nr. 31; Gebeurtennis: overleden dd. 15-4-1815 te Apeldoorn].
Notitie bij overlijden van Teunis: Overleden ’s morgens om 11 uur, oud circa 3 weken op de Ankelaar
XVI. Hendrik [Gerrits] Kruitbosch, geboren in 1817 in Terwolde. Hendrik is overleden op 07-05-1844 in Apeldoorn, 26 of 27 jaar oud.
XVII. Gerritjen Christina Kruitbosch, geboren op 22-05-1819 in Apeldoorn. Gerritjen is overleden.
80 Albert Philips Roeterdink, geboren omstreeks 17-11-1743 in Gorssel. Hij is gedoopt op 17-11-1743 in Gorssel.
Notitie bij de geboorte van Albert: Gedoopt als: Aelbert. zn van Philip Jansen Roeterink en Thuene Aerents Wolferink.
Albert is overleden op 23-12-1814 in Gorssel, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1814 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Apeldoorn, 05-10-1928 akte 516].
Beroep:
tot 23-12-1814     Landbouwer op erve Roeterdink
Spelling:
Ook: Roetering, Roeterink
voornaam ook: Aelbert Philips
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-07-1769 in Gorssel [bron: Gelders Archief, DTB Trouwen Nederduits Gereformeerd Gorssel, archief 176, inventarisnummer 786.2, folio 19] met de ongeveer 21-jarige Jenneken Lentink. Albert en Jenneken gingen op 11-05-1769 in Almen in ondertrouw [bron: Gelders Archief, DTB Trouwen Nederduits Gereformeerd Almen, archief 176, inventarisnummer 776, folio 171].
Notitie bij het huwelijk van Albert en Jenneken: Neef en nicht
Tevens in ondertrouw gegaan in Almen:
mei 1769: Albert Roetering, zn. van Filips Roetering onder Gorssel en Jenneken Lentink, dr. van Albert Lentink van Almen.
81 Jenneken Lentink, geboren omstreeks 28-04-1748 in Almen. Zij is gedoopt op 28-04-1748 in Almen [bron: Gelders Archief te Arnhem, DTB Dopen Nederduits Gereformeerd Almen, archief 176, inventarisnummer 776, folio 54]. Jenneken is overleden op 14-05-1829 in Epse (gem. Gorssel), ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-05-1829 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Epse (Lochem), akte dd. 16-05-1829, nr. 26].
Beroep:
Boerderijwerk doende
Kinderen uit dit huwelijk:
erve_het_gier.jpg
64 Erve Het Gier
I. Antoni (Thone) Roeterdink (afb. 64), geboren omstreeks 05-07-1770. Hij is gedoopt op 05-07-1770 in Gorssel. Thone is overleden op 16-12-1836 in Gorssel, ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1836 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Gorssel, akte dd. 17-12-1836, nr. 66; overleden te Gorssel, 16-12-1836.].
Beroepen:
tot 1806     Landbouwer op Bovendorp
van 1806 tot 1836     Landbouwer op erve Het Gier (met tien runderen, twee paarden en 20 schapen)
Thone trouwde met Fenneken Bartels Agterhoek. Fenneken is geboren omstreeks 12-12-1769, dochter van Bartelt Gerritz’ Agterhoek en Jenneken Harmz’ -onbekend-. Zij is gedoopt op 12-12-1769 in Diepenveen.
Notitie bij de geboorte van Fenneken: op ’de Hoge Wetering’
Fenneken is overleden op 28-04-1849 om 11:00 in Gorssel, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1849 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Gorssel, akte dd. 01-05-1849, aktenummer 19; overleden te Gorssel, 28-4-1849].
Adressen:
tot 1806     (op Bovendorp)
van 1806 tot 28-04-1849     (Erve Het Gier)   [bron: GA Gorssel BS0 1849-19]
Vermeld:
12-12-1769     vertrokken met attestatie na Deventer   [bron: Lidmaten Gorssel]
17-03-1791     Attestatie (den 17 maart - zijn van Diepenveen met attest. ingekomen -
Bartelt Gerritz’; Jenneken Harmz’; Wilhelm Bartelz’ Agterhoek;
Fenneken Bartelz’ Agterhoek)
  [bron: Lidmaten Gorssel]
II. Alberdina Roeterdink, geboren op 25-10-1772 in Gorssel. Zij is gedoopt op 25-10-1772 in Gorssel. Alberdina is overleden op 14-05-1847 om 11:00, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Alberdina: op erve Het Dijker
Adres:
vanaf 1814     Gorssel (Het Dijker, gekocht in 1814)
Alberdina trouwde, 38 jaar oud, op 24-01-1811 in Gorssel met Jan Willem [Plumpman] Ilbrink, ongeveer 32 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 16-08-1778 in Gorssel, zoon van Willem Ilbrink en Geertruid Oostenenk. Hij is gedoopt op 16-08-1778 in Gorssel. Jan is overleden op 06-03-1842 in Gorssel, ongeveer 63 jaar oud. Hij is begraven op 07-03-1842 in Gorssel.
Adres:
vanaf 1814     Gorssel (Het Dijker, gekocht in 1814)
III. Fenneken Roeterdink, geboren op 04-12-1774 in Gorssel. Zij is gedoopt op 11-12-1774 in Gorssel [bron: Gelders Archief te Arnhem; DTB Dopen Gorssel Nederd. Geref., dd. 11-12-1774, pagina 10, volgnr. 4; geboren 4-12-1774, den 11-den gedoopt]. Fenneken is overleden op 07-10-1850 om 07:00 in Epse (gem. Gorssel), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1850 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Lochem,akte dd. 8-10-1850, nr. 55; overleden te Eefde (Lochem) op 7-10-1850].
Notitie bij overlijden van Fenneken: op erve Bovendorp
Fenneken trouwde, 31 jaar oud, op 08-12-1805 in Gorssel [bron: Gelders Archief te Arnhem; DTP Trouwen Gorssel, Nederd. Geref.; dd. 8-12-1805, inventarisnr 797, pag. 55] met Hendrik Bovendorp, 39 jaar oud, nadat zij op 16-11-1805 in Gorssel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Gelders Archief te Arnhem; DTB Trouwen Gorssel Nederd. Geref., ondertrouw dd. 16-11-1805, afkondigingen op 17-11, 24-11 en 1-12; huwellijk voltrokken 8-12-1805; Trouwboek 1805 op bladz. 95-96.].
Notitie bij het huwelijk van Fenneken en Hendrik: Gelders Archief te Arnhem; DTP Trouwen Gorssel, Nederd. Geref.; dd. 8-12-1805, inventarisnr 797, pag. 55
Hendrik is een zoon van Jan Bovendorp en Hendrika Kloosterboer. Hij is gedoopt op 27-05-1766 in Deventer. Hendrik is overleden op 28-02-1832 in Epse (gem. Gorssel), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1832 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Lochem, akte dd. 1-3-1832, nr. 14; overleden te Epse (Lochem) op 28-2-1832.].
IV. Gerrit Roeterdink, geboren op 10-01-1777 in Gorssel. Hij is gedoopt op 12-01-1777 in Gorssel. Gerrit is overleden op 10-10-1859 in Epse (gem. Gorssel), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1859 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Epse (Lochem), akte dd 11-10-1859, nr. 63]. Gerrit trouwde, 49 jaar oud, op 24-02-1826 in Gorssel [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Gorssel, akte dd. 24-02-1826, nr. 3] met Jenneken van Hummel, 27 jaar oud. Jenneken is geboren op 04-07-1798 in Gorssel, dochter van Jan van Hummel en Gerritjen Reuverkamp. Zij is gedoopt op 08-07-1798 in Gorssel [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem, DTB Dopen Gorssel, archief 176, inventarisnummer 786, folio 61]. Jenneken is overleden op 02-04-1866 in Epse (gem. Gorssel), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1866 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Gorssel, akte dd. 3-4-1866, nr. 24].
V. Geesken Roeterdink, geboren op 01-04-1779 in Gorssel. Zij is gedoopt op 05-04-1779 in Gorssel. Geesken is overleden op 26-09-1850 in Gorssel, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geesken: op erve Klaphekke
Geesken trouwde, 23 jaar oud, op 20-02-1803 in Gorssel met Thuenis Roeterdink, 35 jaar oud, nadat zij op 29-01-1803 in Gorssel in ondertrouw zijn gegaan. Thuenis is een zoon van Jan Roeterink (zie 160,I) en Aeltjen Thuenis Meijer. Hij is gedoopt op 11-10-1767 in Gorssel. Thuenis is overleden op 26-12-1829 om 04:00 in Gorssel, 62 jaar oud.
Notitie bij Thuenis: O9-8-2805 kiopen Theunis en Geeske de boeerderij Klaphekke.
Beroep:
Landbouwer (op Klaphekke)
VI. Hendrik Roeterdink, geboren op 08-03-1781 in Gorssel. Hij is gedoopt op 11-03-1781 in Gorssel. Hendrik is overleden.
VII. Engbert Roeterdink, geboren op 26-02-1785 in Gorssel (zie 40).
VIII. Wendelina Roeterdink, geboren op 17-06-1787 in Gorssel. Zij is gedoopt op 24-06-1787 in Gorssel. Wendelina is overleden vóór 1791, ten hoogste 4 jaar oud.
IX. Maria Roeterdink, geboren op 01-01-1789 in Gorssel. Zij is gedoopt op 04-01-1789 in Gorssel. Maria is overleden. Maria:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1815 met Egbert Stormink, ongeveer 30 jaar oud. Egbert is geboren omstreeks 1785. Egbert is overleden vóór 1821, ten hoogste 36 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 01-06-1821 in Diepenveen [bron: BSAH Diepenveen 1821-15] met Jan Kloosterboer, 21 jaar oud. Jan is geboren op 07-05-1800, zoon van Harmen Kloosterboer en Stiena Bronsink. Jan is overleden.
X. Wendeliena Roeterdink, geboren op 13-07-1791 in Gorssel. Zij is gedoopt op 17-07-1791 in Gorssel. Wendeliena is overleden op 05-08-1815 in Gorssel (gem. Lochem), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-08-1814 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Lochem, akte dd. 7-8-1815, nr. 27; overleden te Gorssel op 5-8-1815].
Beroep:
Boerderijwerk doende
Wendeliena trouwde, 23 jaar oud, op 10-02-1815 in Gorssel [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Gorssel, akte dd. 10-02-1815, nr. 2] met Albert Roeterdink, 32 jaar oud. Albert is geboren op 04-09-1782 in Gorssel [bron: Gelders Archief, DTB Dopen Nederduits Gereformeerd Gorssel, 1782, folio 23; geboren 4-9-1782, gedoopt 8-9-1782], zoon van Willem [Philips] Roeterdink (zie 160,III) en Willemken Aalberts Groot Bentink. Hij is gedoopt op 08-09-1782 in Gorssel [bron: Gelders Archief, DTB Dopen Nederduits Gereformeerd Gorssel, 1782, folio 23; geboren 4-9-1782, gedoopt 8-9-1782]. Albert is overleden op 03-12-1854 in Epse (gem. Gorssel), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1854 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Lochem, akte dd. 5-12-1854, nr. 52; overleden te Epse op 3-12-1854]. Albert trouwde later op 21-03-1816 in Gorssel [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Gorssel, akte dd. 21-3-1816, nr. 4] met Janna Dam (±1785-1847).
Beroep:
Landbouwer
hakeboom_no11.jpg colmschate_1868.jpg boerderijen_oxe.jpg
65 De ligging van de Hakeboom (no.11) linksonder de Douwelerkolk, op een overzicht bij een archeologisch rapport over de Deventer landweren (verdedingswerken en tolhuizen).
66 Colmschate en het tolhuis op de grens met Deventer in 1868. Let ook op De Achterhoek en de Hoogewetering.
67 Nr. 194: Hakeboom; 397: Erve de Achterhoek
82 Hendrik Lamberts (afb. 65 t/m 67).
Notitie bij Hendrik: Komt voor als: Lammerts, Lamberts, van de Haar. Ik vermoed dus, dat hij een zoon is van ene Lammert van de Haar.
Hij pacht de caterstede Hakeboom te Colmschate. Een katerstede is een kleine boerderij, zonder stemrecht in de marke; wij kennen het nu als ’keuterboerderij’. Deze lag aan de Snippelingsdijk, ongeveer ter hoogte waar tegenwoordig de Snipperlingsdijk overgaat in de Holterweg, juist ten noorden van de kruising van de Holterweg met het Overijssels kanaal. De naam wordt door sommigen in verband gebracht met een tolhuis. Op een kaart uit 1868 treffen we nageoeg op de plaats waar tot 1825 de Hakeboom stond een tol aan, bijna op de (toenmalige) grens met de gemeente Deventer.
Op 13-7-1795 wordt hem de pacht opgezegd met het beding dat hij op 22-2-1796 de caterstede verlaten zal hebben (RA Colmschate nr. 25 blz. 729).
Verschillende van zijn kinderen dragen later de naam Hakeboom. Zo is beschreven dat Harmen en Jan bouwlieden zijn te Deventer, die een 4e stuk van Colmschater Enk bezitten en borg zijn voor Goosen Mensink (RA Colmschate 2114 nr 398; 00-01-1832). Willemina toruwt onder die naam.
Adres:
van ca. 1775 tot 22-02-1796     Katerstede Hakeboom, Colmschate (Een katerstede was een kleinere boerderij, die geen stemrecht had in de Marke vergaderingen.)
Spelling:
Komt voor als: Lammerts, Lamberts, van de Haar en Hakeboom.
Hij trouwde op 31-07-1774 in Colmschate [bron: Ref.trouwen 1733-1795] met Berendina Thesebelt. Hendrik en Berendina gingen op 09-07-1774 in Colmschate in ondertrouw [bron: Ref.trouwen 1733-1795].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Berendina: Hendrik Lamberts j.m. int Borgel onder Colmsch. met Dina Janz Thezebelt onder Colmschate
de man rooms de vrijster gereformeert op att. van Den WelEd Heere Joh Weerts als Amptman van Colmschate
83 Berendina Thesebelt, geboren in Hoogewetering.
Notitie bij Berendina: Ze is afkomstig "uit de Hoogeweteringen". De Hoogewetering is het gebied tussen Colmschate en Riele ten noorden van de Snippelingsdijk. Ten zuiden van de Snippelingsdijk ligt het gebied de Lage Weteringen, tussen de Snippelingsdijk en de Schipbeek.
Halverwege tussen Colmschate en Riele ligt de erve Achterhoek, juist ten zuiden van Huize de Achterhoek. De naamsaanduiding "Agterhoek" die een paar keer gebruikt wordt, doet me veronderstellen, dat haar ouders woonden op deze boerderij.
Spelling:
Ook: Teeusbelt, Tesebelt, Tesebeld, Theesbelt, Tijsebeld.
Ook genoemd: Agterhoek(boerderijnaam) en Hakeboom (boerderijnaam);
Ook: Dina, Diena, Diene.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anneke Lamberts, geboren in Colmschate. Hij is gedoopt op 02-10-1774 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Anneke is overleden.
II. Lammert Lammerts, geboren in Colmschate. Hij is gedoopt op 10-03-1776 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Lammert is overleden in 1830 in Deventer, 53 of 54 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1830-64].
III. Willemina Hakeboom, geboren in Colmschate (zie 41).
IV. Harmen Hakeboom, geboren in Colmschate. Hij is gedoopt op 01-07-1785 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Ingeschreven als Harmen Lammerts
Harmen is overleden op 15-05-1851 in Deventer, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1851 [bron: Historisch Centrum Overijssel, BS Overlijden Deventer, akte dd. 17-5-1851, nr. 157; overleden te Deventer op 15-5-1851].
Beroepen:
vanaf 1831     Metselaar
vanaf 1841     Winkelier (Huwelijksakte van zijn neef Wilem Roeterdink en Jenneken Velderman)   [bron: BSH Deventer 1841-11]
Getuige bij:
25-02-1841     huwelijk Willem Roeterdink (1821-1861) en Jenneken Velderman (1821-1871) [zie 21]    [oom moederszijde bruidegom]   [bron: BSH Deventer 1841-11]
Harmen:
(1) trouwde, 44 jaar oud, op 26-10-1829 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; BS Huwelijk Deventer, akte dd. 26-10-1829, nr. 69] met Johanna Gerdiena Breukink, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Johanna: Ouders vermeld: Hendrik Hakeboom, Diene Tesebelt
Aantekening: vader van de bruidegom ook Hendrik Lammers of van der Haar
Zij is gedoopt op 18-02-1810 in Deventer. Johanna is overleden vóór 1831, ten hoogste 21 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 27-10-1831 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, BS Huwelijk Deventer, akte dd 27-10-1831, nr. 64.] met Egbertdiena Bovendorp, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Egbertdiena: bruidegom gedoopt te Deventer 01 07 1785; weduwnaar van Gerdina Breukink; vader bruidegom ook Hendrik Lammers of van der Haar
Egbertdiena is geboren op 29-10-1808 in Borculo, dochter van Gerrit Bovendorp en Christina Langkamp. Zij is gedoopt op 30-10-1808 in Borculo [bron: Gelders Archief te Arnhem, DTB Dopen Borculo, 30-10-1808 nr 325 pag. 0086]. Egbertdiena is overleden op 03-09-1866 in Deventer, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1866 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, BS Overlijden Deventer, akte dd 3-9-1899, nr. 416]. Egbertdiena trouwde later op 10-02-1853 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, BS Huwelijk Deventer, akte dd 10-2-1853, nr. 17] met Derk Jan Foupel (1809-1868).
Spelling:
Ook: Egberdina
V. Jan Lamberts, geboren op 01-03-1787 in Colmschate. Hij is gedoopt op 04-03-1787 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Jan is overleden.
VI. Jan Hakeboom, geboren op 15-11-1790. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Is dit dezelfde persoon die in het hervormde doopboek genoteerd staat bij 8/13 juni 1791?
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 28-12-1821 in Diepenveen [bron: SAB Diepenveen BSH 1821-21] met Gerritjen Hendriksen, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritjen: Ouders: Hendrik van der Haar, Dina Thesebelt
Gerritjen is geboren op 02-04-1790. Gerritjen is overleden.
VII. Jan Lamberts, geboren in Colmschate. Hij is gedoopt op 08-06-1791 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv].
Notitie bij de geboorte van Jan: Inschrijving doop 13-06-1791;
Is dit mogelik dezlefde Jan die 28-12-1821 trouwt, bij wie de geboortedatum 15-11-1790 vermeld staat?
Jan is overleden.
VIII. Hendrika Hakeboom. Zij is gedoopt op 11-11-1798 in Deventer.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Ingeschreven als Hendrika van der Haar
Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 31 jaar oud, op 22-03-1830 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle; Akte: BS Huwelijk Deventer, 1830, nr. 13] met Joannes Baptist Lunet, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Joannes: Vader van de bruid: Hendrik Hakeboom, ook genoemd ook Hendrik van de Haar
Moeder van de bruid: Diena Agterhoek, ook genoemd Diena Tijsebelt
Bruid ook Henderika van de Haar
2 kinderen gewettigd
Hij is gedoopt op 08-11-1801 in Deventer. Joannes is overleden.
84 Evert Velderman. Hij is gedoopt op 24-02-1757 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Evert is overleden op 01-02-1823 in Deventer, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1823 [bron: SAB Deventer BSO 1823-56].
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 06-05-1787 in Deventer [bron: SAB Deventer T Schepengericht] met de 19-jarige Megteld Eevers. Evert en Megteld gingen op 14-04-1787 in Deventer in ondertrouw [bron: SAB Deventer T Schepengericht].
85 Megteld Eevers. Zij is gedoopt op 20-10-1767 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Megteld is overleden op 24-04-1830 in Deventer, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1830 [bron: SAB Deventer BSO 1830-134].
Spelling:
Bij huwelijk van zoon Engbert (1821) en dochter Jenneken (1829): Megteld Evers.
Bij huwelijk van zoon Gerrit Jan (1836): Megtelt Evers. Ook: Mechteld, Maghteld; ook: Everts.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Derk Jan Velderman, geboren omstreeks 11-01-1789 in Deventer (zie 42).
II. Anna Hendrika Velderman. Zij is gedoopt op 06-02-1791 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Anna is overleden op 18-12-1874 in Deventer, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1874 [bron: SAB Deventer BSO 1874-481].
III. Engbert Velderman. Hij is gedoopt op 15-09-1793 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Engbert is overleden. Engbert trouwde, 27 jaar oud, op 21-06-1821 in Deventer [bron: BSH Deventer 1821-47] met Johanna Esmeijer, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 14-03-1792 in Nijmegen, dochter van Gerrit Esmeijer en Maria Jansen. Johanna is overleden.
IV. Jan Henderik Velderman. Hij is gedoopt op 18-12-1796 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Jan is overleden op 17-12-1858 in Deventer, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1858 [bron: SAB Deventer BSO 1858-67].
V. Jenneken Velderman. Zij is gedoopt op 16-01-1803 in Deventer. Jenneken is overleden op 07-02-1881 in Deventer, 78 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1881-52]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1881 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1881-52]. Jenneken trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1829 in Deventer [bron: BSH Deventer 1829-31] met Johannes van der Worp, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 02-11-1800 in Deventer, zoon van Berend van der Worp en Johanna Grada Sijsman. Johannes is overleden op 14-08-1881 in Deventer, 80 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1881-303]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1881 [bron: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, Deventer BSO 1881-303].
Beroep:
vanaf 1841     Timmerman   [bron: BSH Deventer 1841-11]
Getuige bij:
25-02-1841     huwelijk Willem Roeterdink (1821-1861) en Jenneken Velderman (1821-1871) [zie 21]    [aangetrouwde oom vaderszijde bruid]   [bron: BSH Deventer 1841-11]
VI. Gerrit Jan Velderman. Hij is gedoopt op 01-09-1805 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Gerrit is overleden.
Spelling:
Of: Garrit
Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op 28-04-1836 in Deventer [bron: BSH Deventer 1836-37] met Aaltjen Schuitert, 30 jaar oud. Aaltjen is geboren op 07-04-1806 in Rijssen, dochter van Derk Jan Schuitert en Jenneken Keisers. Aaltjen is overleden.
86 Martinus Kemps, geboren omstreeks 1765. Martinus is overleden op 07-03-1842 in Deventer, ongeveer 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1842 [bron: SAB Deventer BSO 1842-266].
Adres:
tot 1842     Bagijnenstraat, Deventer (huis 888)   [bron: SAB Deventer BSO 1842-266]
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 11-05-1788 in Deventer [bron: SAB Deventer Schepengericht] met de 34-jarige Jenneken Rensen. Martinus en Jenneken gingen op 19-04-1788 in Deventer in ondertrouw [bron: SAB Deventer Schepengericht].
87 Jenneken Rensen. Zij is gedoopt op 16-12-1753 in Deventer. Jenneken is overleden op 17-01-1828 in Deventer, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1828 [bron: SAB Deventer BSO 1828-20].
Spelling:
Ook: Rensing
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertruij Kemps. Zij is gedoopt op 04-06-1788 in Deventer. Geertruij is overleden.
II. Geertruida Antonia Kemps, gedoopt op 30-01-1791 in Deventer (zie 43).
88 Derk Gerrit Buitenhuis, geboren op 31-01-1756 in Nierssen. Hij is gedoopt op 01-02-1756 in Nierssen. Derk is overleden op 08-10-1813 in Vaassen, 57 jaar oud.
Notitie bij Derk: Voor ons Maire der Gemeente van Vaassen - Canton Vaassen - Arrondisement Arhem Departement van de Boven Ysel, is op heden den 16 Aug. 1812 verschene: Derk Gerrit en heeft aan tenemen de geslachtsnaam, de naam van Buitenhuis (Uit: Aanname geslacht, geslachtsboek te Epe)
Beroep:
Dagloner
Hij trouwde met
89 Wilhelmina Willems.
Beroep:
Dagloonster   [bron: BSH Vaassen 1811-14]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Derks Buitenhuis, geboren op 23-05-1786 in Vaassen (zie 44).
II. Willem Buitenhuis, geboren op 27-03-1789 in Vaassen. Hij is gedoopt op 28-03-1789 in Vaassen. Willem is overleden op 28-03-1837 in Epe, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1837 [bron: Gelders Archief, BS Overlijden Epe, 1837 akte -43].
Beroepen:
Dagloner
Timmerman
Willem trouwde, 34 jaar oud, op 19-04-1823 in Epe [bron: Gelders Archief, BS Huwelijk Epe, 1823 akte 12] met Petertjen van de Vlekkert, 21 jaar oud. Petertjen is geboren op 07-05-1801, dochter van Anthonij Hendriks van de Vlekkert en Eva [Jans] Hardloopers. Zij is gedoopt in Epe. Petertjen is overleden op 20-12-1856 in Apeldoorn, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1856 [bron: Gelders Archief, BS Overlijden Apeldoorn, 1856 akte 235]. Zij is begraven in Epe. Petertjen trouwde later op 24-09-1841 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief, BS Huwelijk Apeldoorn, 1841 akte 43] met Gerrit Hoegen (1812-1855).
90 Willem Arents Mulder. Willem is overleden.
Beroep:
Daghuurder   [bron: BSH Vaassen 1811-14]
Hij trouwde op 12-07-1778 in Epe [bron: SNV Epe T] met de 33-jarige Janna Cornelis Pijkeren. Willem en Janna gingen op 13-06-1778 in Epe in ondertrouw.
91 Janna Cornelis Pijkeren. Zij is gedoopt op 11-03-1745 in Epe [bron: DTB Epe]. Janna is overleden.
Spelling:
Ook: Pikeren, Piekeren
Ook: Janna Kornelia   [bron: BSO Epe 1859-110]
Janna is weduwe van Jan Aarts Slijkhuis (ovl. vóór 1778), met wie zij trouwde (1), 20 jaar oud, op 30-06-1765 in Epe [bron: SNV Epe T].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arend Willems Mulder, geboren omstreeks 1779. Hij is gedoopt op 01-01-1779 in Epe [bron: Streekarchief Noord-Veluwe]. Arend is overleden op 13-09-1831 in Wissel (gem. Epe), ongeveer 52 jaar oud [bron: BSO Epe 1831-108]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-09-1831 [bron: BSO Epe 1831-108].
Beroep:
Dagloner   [bron: BSO Epe 1831-108]
Arend trouwde met Machteldje Schrijver. Machteldje is overleden.
II. Kornelia Mulder, geboren op 02-12-1780 in Epe. Zij is gedoopt op 10-12-1780 in Epe [bron: DTB Epe]. Kornelia is overleden op 17-05-1863 in Epe, 82 jaar oud [bron: BSO Epe 1863-73]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1863 [bron: BSO Epe 1863-73].
Beroep:
Dienstmeid   [bron: BSH Epe 1815-10]
Kornelia trouwde, 34 jaar oud, op 24-06-1815 in Epe [bron: BSH Epe 1815-10] met Beert van den Beek, 39 jaar oud. Beert is geboren op 25-06-1775 in Heerde, zoon van Arent van den Hermens en Wiggemina Beerts. Beert is overleden vóór 1863, ten hoogste 88 jaar oud.
III. Esselina Johanna Willems Mulder, geboren op 23-09-1786 in Epe (zie 45).
92 Berend Nuesink.
Hij trouwde met
93 Geertjen Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arent Nuesink, geboren op 19-02-1773 in Warnsveld. Hij is gedoopt op 21-02-1773 in Warnsveld. Arent is overleden.
II. Harmen Nuesink, geboren in 1779 in Wilp. Harmen is overleden op 07-04-1850 in Gorssel, 70 of 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1850 [bron: GA Gorssel BSO 1850-26]. Harmen trouwde met Janna van Hummel. Janna is overleden.
III. Jan Nuesink, geboren op 14-12-1781 in Wilp (zie 46).
94 Teunis Hermens van Essen.
Spelling:
Ook: van Essen (bij overlijden van zoon Harmen)   [bron: GA Heerde BSO 1851-55]
Hij trouwde op 31-05-1784 in Oene met de 23-jarige Berendina Tessemaker. Teunis en Berendina gingen op 15-05-1784 in Oene in ondertrouw [bron: SNV Vaassen T hervormd].
95 Berendina Tessemaker, geboren in Oene. Zij is gedoopt op 01-06-1760 in Epe [bron: SNV Epe D]. Berendina is overleden.
Spelling:
Ook: Teschemaker (bij overlijden van zoon Harmen)   [bron: GA Heerde BSO 1851-55]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Janna Hermens, geboren in 1785 in Oene. Janna is overleden.
II. Hendrik Hermens, geboren in 1786 in Oene. Hendrik is overleden.
III. Harmen van Essen, geboren op 14-06-1788 in Oene (gem. Epe). Harmen is overleden op 05-06-1851 in Heerde, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-06-1851 [bron: GA Heerde BSO 1851-55].
Spelling:
Zo genoemd in de overlijdensakte: GA Heerde BSO 1851-55   [bron: GA Heerde BSO 1851-55]
Harmen trouwde met Elsje Beumer.
IV. Berend Hermens, geboren in 1790 in Oene. Berend is overleden vóór 1796, ten hoogste 6 jaar oud.
V. Christina Hermens, geboren in 1792 in Oene. Christina is overleden in 1817, 24 of 25 jaar oud.
VI. Harmina Hermens, geboren op 06-07-1794 in Oene (zie 47).
VII. Berend Hermens, geboren in 1796 in Oene. Berend is overleden.
96 Pieter Ouwendijk. Hij is gedoopt op 13-12-1758 in Kethel. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Gerritje Cornelisdr van der Vaart (±1684-1775) [zie 387] [grootmoeder moederszijde]. Pieter is overleden op 11-03-1828 in Delfshaven, 69 jaar oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1828-010].
Notitie bij overlijden van Pieter: Vader Huibert Ouwendijk
Moeder Neeltje van Zante
Weduwnaar van Grietje den Boef
vermelde leeftijd: 73 jaar
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 16-11-1783 in Nieuwerkerk aan den IJssel met de 27 of 28-jarige
97 Margrieta (Grietje) den Boef, geboren in 1755 in Vlist. Zij is gedoopt op 11-06-1755 in Polsbroek. Grietje is overleden op 07-04-1822 in Delfshaven, 66 of 67 jaar oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1822-019].
Spelling:
1843     Margaretha de Boef (bij overlijden van haar zoon Huibrecht Ouwendijk)   [bron: GAR Delfshaven BSO 1843-033]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltje Ouwendijk, geboren op 13-05-1784 in Overschie. Zij is gedoopt op 16-05-1784 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Kunder Starrenburgh (±1737-1832) [zie 192,VIII] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Neeltje is overleden op 06-09-1834 in Delfshaven, 50 jaar oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1834-053].
Notitie bij overlijden van Neeltje: "Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1679-1942," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-8K98-BW?cc=1576401&wc=9PKF-VZ9%3A108151901%2C109085901 : 8 July 2014), Delft > Huwelijksbijlagen 1834 > image 1201 of 1248; Nationaal Archief, Den Haag (National Archives, The Hague).
Neeltje trouwde met Dirk van Wijngaarden. Dirk is geboren omstreeks 1790, zoon van Maarten van Wijngaarden en Annegje Joppe. Dirk is overleden op 17-12-1817 in Delfshaven, ongeveer 27 jaar oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1817-071].
II. Klaas Ouwendijk, geboren op 11-09-1785 in Overschie. Bij de geboorteaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Boef (geb. 1752) [zie 194,I] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 18-09-1785 in Overschie [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]. Klaas is overleden op 16-01-1868 in Delfshaven, 82 jaar oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1868-007].
Notitie bij overlijden van Klaas: Vader Pieter Ouwendijk
Moeder Geertje de Boef
Echtgenoo/te Geertrui Ooms
Klaas trouwde, 29 jaar oud, op 11-12-1814 in Delfshaven met Geertrui Ooms, 21 jaar oud. Geertrui is geboren op 27-07-1793 in Delfshaven, dochter van Isaak Jansz Ooms en Johanna de Ruijter. Geertrui is overleden op 12-02-1879 in Delfshaven, 85 jaar oud.
III. Huibregt Ouwendijk, geboren op 09-12-1787 in Overschie (zie 48).
IV. Adriana Ouwendijk, geboren op 21-12-1789 in Delfshaven. Zij is gedoopt op 10-01-1790 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, folio 039]. Adriana is overleden op 07-01-1861 in Kethel en Spaland, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1861 [bron: NA Kethel en Spaland, BS Overlijden, 1861 akte 2.].
Beroep:
Bouwman, Cultivateur
Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 27-04-1811 in Mathenesse-Nieuwland met Johannes Kool, 24 of 25 jaar oud. Johannes is geboren in 1786 in Kethel, zoon van Frank Jansz Kool en Maria Janse van der Velden. Hij is gedoopt op 22-01-1786 in Kethel. Johannes is overleden op 11-06-1874 in Schiedam, 87 of 88 jaar oud.
Beroep:
Bouwman, Cultivateur
V. Lena Ouwendijk, geboren op 27-02-1792 in Delfshaven. Zij is gedoopt op 29-02-1792 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, folio 039]. Lena is overleden.
98 Roeland Spring in ’t Veld, geboren op 17-09-1768 in Delfshaven. Roeland is overleden op 05-06-1826, 57 jaar oud.
Notitie bij Roeland: Roeland was in 1813 lid van de Societeit van Onderlinge Ondersteuning en woonde toen aan de Korte Dijk te Delfshaven.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 11-12-1789 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 11 Trouw gaarder, index nummer 0] met de 21-jarige Leena Hendrik Pelkman. Roeland en Leena gingen op 13-12-1789 in Delfshaven in ondertrouw [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd, index nummer 015]. Het kerkelijk huwelijk tussen Leena en Roeland vond plaats op 27-12-1789 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd, index nummer 015].
Notitie bij het huwelijk van Roeland en Leena: Opmerking bij ondertrouw (burgerlijk): Pro Deo
99 Leena Hendrik Pelkman, geboren op 10-09-1768 in Delfshaven. Zij is gedoopt op 15-09-1768 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Leena waren de volgende getuigen aanwezig: Leena van Loon en Maria Pelkman. Leena is overleden op 21-10-1842 in Delfshaven, 74 jaar oud [bron: GAR Delfshaven BSO 1842-091].
Notitie bij overlijden van Leena: Als ouders vermeld: Hendrik Pelkman en Geertruij Westerbeek
Spelling:
15-09-1768     Leena Hendrik Pelkman bij de doop   [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]
27-12-1789     Helena Pelkman bij het huwelijk   [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd, index nummer 015]
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieternelletje Spring in ’t Veld, geboren op 24-11-1789 in Delfshaven (zie 49).
100 Cornelis Valckenburg, geboren op 05-11-1752. Hij is gedoopt op 12-11-1752 in Overschie [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: DTB Dopen [nederlands-gereformeerd] Overschie, dd. 12-11-1752; Gebeurtenis: gedoopt dd. 12-11-1752 te Overschie]. Cornelis is overleden op 15-12-1831 in Abtsrecht, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1831 [bron: Nationaal Archief te Den haag; Akte: BS Overlijden Abtsregt, dd. 16-12-1831, nr. 8; Gebeurtenis: overleden dd. 15-12-1831 te Abtsregt].
Beroep:
Watermolenaar
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1779 in Delft [bron: Stadsarchief Delft te Delft; Akte: DTB Trouwen (ondertrouw Gerecht), dd. 16-5-1779, pagina 46; Gebeurtenis: ondertrouwd dd. 1-5-1779 te Delft; getrouwd dd. 16-05-1779 te Delft] met de 25 of 26-jarige Anna Hugo van der Voort. Cornelis en Anna gingen op 01-05-1779 in Delft in ondertrouw [bron: Stadsarchief Delft te Delft; Akte: DTB Trouwen (ondertrouw) [nederduits-gereformeerd, Oude Kerk] Delft, dd. 1-5-1831, p. 92;].
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Anna: Oude Kerk
101 Anna Hugo van der Voort, geboren in 1753 in Delft. Anna is overleden vóór 27-12-1820, ten hoogste 67 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Valkenburg, geboren op 22-12-1779. Hij is gedoopt op 26-12-1779 in Abtsrecht [bron: GD Delft D inv 62 folio 117v]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje van der Lee (±1731-1804) [zie 201] [grootmoeder vaderszijde]. Willem is overleden op 19-05-1831 in Vrijenban, 51 jaar oud [bron: GD Vrijenban BSO 1831-7]. Willem trouwde, 41 jaar oud, op 27-12-1820 in Vrijenban [bron: GD Delft BSH 1820-7] met Pieternelletje van Munster, ongeveer 28 jaar oud. Pieternelletje is geboren omstreeks 1792, dochter van Jacobus van Munster en Cornelia van Vliet. Pieternelletje is overleden.
II. Maria Valkenburg. Zij is gedoopt op 28-11-1780 in Delft [bron: GD Delft D inv 15 folio 168].
Notitie bij de geboorte van Maria: Oude Kerk
Maria is overleden in ?.
III. Arieaantje Valckenburg, geboren in Delft. Zij is gedoopt op 06-12-1781 in Vrijenban [bron: GD Delft D inv 62 folio 133]. Bij de doop van Arieaantje was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje van der Lee (±1731-1804) [zie 201] [grootmoeder vaderszijde]. Arieaantje is overleden in ?.
IV. Hugo Valkenburg, geboren op 28-11-1783 in Delft (zie 50).
V. Neeltje Valckenburg. Zij is gedoopt op 11-12-1785 in Abtsrecht. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Valkenburg. Neeltje is overleden op 26-02-1824 in Abtsrecht, 38 jaar oud [bron: GD Abtsrecht BSO 1824-2].
VI. Arij Valckenburg. Hij is gedoopt op 29-04-1787 in Delft. Bij de doop van Arij was de volgende getuige aanwezig: Elisabet van Bemmele. Arij is overleden in ?.
VII. Adrijanus Valckenburg, geboren op 14-04-1790. Hij is gedoopt op 18-04-1790 in Abtsrecht [bron: GD Delft D inv 62 folio 189]. Bij de doop van Adrijanus was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje van der Lee (±1731-1804) [zie 201] [grootmoeder vaderszijde]. Adrijanus is overleden op 16-05-1867 in Vrijenban, 77 jaar oud. Adrijanus trouwde, 31 jaar oud, op 07-11-1821 in Abtsregt [bron: GD Abtsrecht BSH 1821-2] met Anna van der Schans, ongeveer 24 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1797 in Overschie, dochter van Machiel van der Schans en Adriana Hoogeveen. Anna is overleden.
VIII. Dirk Valckenburg. Hij is gedoopt op 01-03-1792 in Delft [bron: GD Delft D inv 62 folio 203]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth van der Voort. Dirk is overleden op 08-04-1845 in Rotterdam, 53 jaar oud.
IX. Willemijntje Valckenburg, geboren op 30-06-1793 in Abtsregt. Zij is gedoopt op 07-07-1793 in Abtsregt [bron: GD Delft D inv 62 folio 213]. Bij de doop van Willemijntje was de volgende getuige aanwezig: Maria Valckenburg (1757-1823) [zie 200,IV] [tante vaderszijde]. Willemijntje is overleden op 28-02-1875 in Berkel en Rodenrijs, 81 jaar oud.
X. Elisabeth Valckenburg, geboren op 18-04-1797 in Delft. Zij is gedoopt op 20-04-1797 in Delft [bron: GD Delft D inv 63 folio 8]. Bij de doop van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth van der Voort. Elisabeth is overleden in ?, 7 jaar oud. Zij is begraven op 02-03-1805 in Delft.
Spelling:
Ook: Elizabette
Elisabeth trouwde, 30 jaar oud, op 01-08-1827 in Abtsrecht [bron: GD Abtsregt BSH 1827-3] met Jan Bruinse, ongeveer 32 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1795 in Delft, zoon van Arendt Bruinse en Magdalena van Leeuwen. Jan is overleden in ?.
104 Jan Hendrik Brusse, geboren omstreeks 25-10-1750 in Bredevoort. Hij is gedoopt op 25-10-1750 in Bredevoort [bron: DTB]. Jan is overleden op 10-12-1788 in Varsseveld, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij Jan: Op 1-11-1779 is de klok geluid voor de begrafenis van het kint van Jan Hendrik Brusse. Niet duidelijk of het om Jan Willem gaat of een ander kind (begraafboek Nederduits Gereformeerde Kerk, Bredevoort).
Adressen:
van 20-01-1775 tot 01-10-1777     ’s-Hertogenbosch   [bron: Lidmatenboek Nederduits Gereformeerde Kerk Bredevoort]
vanaf 24-04-1783     Amsterdam (met attestatie vertrokken, evenals Anna Brusse en Geesken Pijper)   [bron: Lidmatenboek Nederduits Gereformeerde Kerk Bredevoort]
Spelling:
Ook: Brussen (zie trouwakte van 2e huwelijk Hendrika ten Broeke)
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1777 in Bredevoort [bron: www.familysearch.org] met de ongeveer 26-jarige
105 Hendrika ten Broeke. Zij is gedoopt omstreeks 1751 in Bredevoort. Hendrika is overleden in ?.
Religie:
vanaf 22-03-1793     Aangenomen op belijdenis Nederduits Gereformeerd
Spelling:
Naam bij 2e huwelijk: Hendrika ten Braeke
Ook: ten Broek (belijdenis)
Voornaam in doopakte Jan Willem: Hendersken; in doopakte Hendrik Willem: Hendrika.
Hendrika trouwde (2), ongeveer 43 jaar oud, op 22-06-1794 in Bredevoort [bron: Trouwboek Nederduits Gereformeerde Kerk] met Jan Berend Seegers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Willem Brusse, geboren op 15-11-1778 in Bredevoort [bron: Doopboek Nederduits Gereformeerde gemeente Bredevoort]. Hij is gedoopt op 22-11-1778 in Bredevoort [NG]. Jan is overleden in ?.
II. Hendrik Willem Brus, geboren op 09-12-1780 in Bredevoort (zie 52).
106 Andries Noordbergh. Hij is gedoopt op 05-07-1752 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers]. Bij de doop van Andries waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Koolbrandt en Andries Noordberg. Andries is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven op 14-10-1789 in Delft [bron: DTB Delft inv. 52].
Notitie bij overlijden van Andries: Oude Kerk
Spelling:
Ook: Noordberg, Noortbergh, Noorberg
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 02-08-1778 in Delft [bron: DTB Delft inv. 30] met de 25-jarige Henderina Swaal. Andries en Henderina gingen op 18-07-1778 in Delft in ondertrouw [bron: DTB Delft inv. 30, DTB Delft inv. 143].
107 Henderina Swaal, geboren in Delft. Zij is gedoopt op 03-09-1752 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 68]. Bij de doop van Henderina waren de volgende getuigen aanwezig: Rebecca van Brugge (ovl. 1767) [zie 431] [grootmoeder moederszijde] en Jacob Schut (ovl. 1769) [zie 430] [grootvader moederszijde]. Henderina is overleden.
Spelling:
Ook: Zwaal
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margaretha Catharina Noordbergh, geboren op 08-10-1779 in Delft [bron: DTB Delft inv. 106 , folio 11]. Zij is gedoopt op 10-10-1779 in Delft [bron: DTB Delft inv. 106, folio 11]. Bij de doop van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Noordbergh (1705-1787) [zie 212] [grootvader vaderszijde] en Margaretha Quintus (1711-1793) [zie 213] [grootmoeder vaderszijde]. Margaretha is overleden.
II. Hendrik Noordbergh, geboren op 18-09-1781 in Delft [bron: DTB Delft inv. 106 , folio 14]. Hij is gedoopt op 23-09-1781 in Delft [bron: DTB Delft inv. 106, folio 14]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendr Zwaal. Hendrik is overleden.
III. Sophia Catharina Noordbergh, geboren op 28-07-1783 in Delft (zie 53).
IV. Pieter Noordbergh, geboren in 1784 in Delft. Pieter is overleden.
V. Aagje Noordbergh, geboren op 08-09-1787 in Delft [bron: DTB Delft inv. 106 , folio 23]. Zij is gedoopt op 12-09-1787 in Delft [bron: DTB Delft inv. 106, folio 23]. Bij de doop van Aagje waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Noordbergh (1705-1787) [zie 212] [grootvader vaderszijde] en Margaretha Quintus (1711-1793) [zie 213] [grootmoeder vaderszijde]. Aagje is overleden.
108 Gerrit van Duijnen. Gerrit is overleden op 25-02-1805 in Dubbeldam.
Spelling:
Of: van Duine
Hij trouwde met
109 Katrina (Kaatje) Ponse. Zij is gedoopt op 09-08-1755 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D-11]. Kaatje is overleden op 01-02-1813 in Dordrecht, 57 jaar oud.
Spelling:
Ook: Catharina, Kaatje. Achternaam ook: Ponse.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieternella van Duijnen. Zij is gedoopt op 24-09-1786 in Dordrecht [bron: Regionaal Archief Dordrecht, DTB Dopen Dordrecht, archief 11, inventarisnr 10, 1786.09.24]. Pieternella is overleden.
II. Maria van Duijnen. Zij is gedoopt op 07-09-1788 in Dordrecht [bron: Regionaal Archief Dordrecht, DTB Dopen Dordrecht, archief 11, inventarisnr 10, 1791.02.27]. Maria is overleden.
III. Huibert van Duijnen. Hij is gedoopt op 27-02-1791 in Dordrecht [bron: Regionaal Archief Dordrecht, DTB Dopen Dordrecht, archief 11, inventarisnr 10, 1791.02.27]. Huibert is overleden.
IV. Arij van Duijnen, geboren op 17-03-1793 in Dordrecht (zie 54).
110 Gerrit Schreuder. Hij is gedoopt op 27-11-1755 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd, index 430]. Bij de doop van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Peters en Gerritje van Suijlen.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: wonend in den Oppert
Gerrit is overleden op 15-06-1807 in Rotterdam, 51 jaar oud. Hij is begraven op 18-06-1807 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Gerrit: overledene liet na 5 minderjarige kinderen
Adressen:
Oppert
tot 1807     Stinksloot 224, Rotterdam
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 21-06-1778 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam T gereformeerd inv.14, index 137] met de 21-jarige Gerardina Rom. Gerrit en Gerardina gingen op 07-06-1778 in Rotterdam in ondertrouw [bron: GAR Rotterdam T gereformeerd inv.14, index 137].
111 Gerardina Rom, geboren op 04-03-1757 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Gerardina was de volgende getuige aanwezig: Maria Rom (geb. 1746) [zie 222,II] [zus]. Zij is gedoopt op 11-09-1757 in Rotterdam. Gerardina is overleden op 09-09-1823 in Rotterdam, 66 jaar oud [bron: GAR ROtterdam BSO 1823-1643].
Notitie bij overlijden van Gerardina: leeftijd 66 jaar, 9 mnd en 5 dgn
Notitie bij Gerardina: Gedoopt als Dina
Adressen:
vanaf 1757     Meulesteeg, Rotterdam
vanaf 1778     Oppert
Spelling:
Ook: Gerdina, Grardina, Gerrardijna
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Schreuder, geboren in 1779 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Peters. Hij is gedoopt op 01-04-1779 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd, 1779 inv. 1, index 430]. Hendrik is overleden vóór 1785, ten hoogste 6 jaar oud.
Adres:
vanaf 1779     Lombertstraat, Rotterdam
II. Alida Schreuder, geboren in 1780 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Alida was de volgende getuige aanwezig: Alida de Jong [zie 223] [grootmoeder moederszijde]. Zij is gedoopt op 09-11-1780 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 17780, inv.1, index 430]. Alida is overleden.
Adres:
vanaf 1780     Lombertstraat, Rotterdam
III. Gerrit Schreuder, geboren in 1782 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Henderijna Rom. Hij is gedoopt op 23-06-1782 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1782, inv. 1 index 430]. Gerrit is overleden vóór 1787, ten hoogste 5 jaar oud.
Adres:
vanaf 1782     Roozandstraat, Rotterdam
IV. Catharina Henderina Schreuder, geboren in 1784 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Henderik Louisz den Brazem en Catharina Schreuder. Zij is gedoopt op 18-01-1784 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1784, inv. 1 index 430].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Grote Kerk
Catharina is overleden.
Adres:
vanaf 1784     Zandstraat, Rotterdam
V. Hendrik Schreuder, geboren in 1785 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Peters. Hij is gedoopt op 18-12-1785 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1785 inv. 1, index 430]. Hendrik is overleden.
Adres:
vanaf 1785     Santstraat, Rotterdam
VI. Gerrit Schreuder, geboren in 1787 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Alida Rom (geb. 1760) [zie 222,VIII] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 04-09-1787 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gervformeerd, inv.1 index 430].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Grote Kerk
Gerrit is overleden op 06-08-1827 in Rotterdam, 39 of 40 jaar oud [bron: GAR Rotterdam BSH 1827-1474].
Adres:
vanaf 1787     Lombertstraet, Rotterdam
Gerrit trouwde met Catharina van den Donker. Catharina is overleden.
VII. Johannes Schreuder, geboren in 1789 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Johannes Schreuder. Hij is gedoopt op 17-05-1789 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd, inv. 1 index 430]. Johannes is overleden.
Adres:
vanaf 1789     Korte Lijnsteeg, Rotterdam
Johannes trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 01-02-1815 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1815-a18] met Nommie Nannings, ongeveer 21 jaar oud. Nommie is geboren omstreeks 1794 in Dordrecht, dochter van Aalbert Nannings en Hillegje Maria Joosten. Nommie is overleden.
VIII. Hermanus Schreuder, geboren op 24-09-1791 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 04-10-1791 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd, inv.1 index 430]. Hermanus is overleden vóór 1798, ten hoogste 7 jaar oud.
IX. Henderijna Gerardijna Schreuder, geboren op 27-01-1794 in Rotterdam (zie 55).
X. Gerardijna Schreuder, geboren op 29-08-1796 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 08-09-1796 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd inv.1, index 430].
Notitie bij de geboorte van Gerardijna: op ’t Stiksloot
Gerardijna is overleden. Gerardijna trouwde, 25 jaar oud, op 02-01-1822 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam BSH 1822-a3v] met Jacob de Heer, ongeveer 31 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1791 in Rotterdam, zoon van Jan de Heer en Anna Rijsdal. Jacob is overleden.
XI. Hermanus Schreuder, geboren op 21-11-1798 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Schreuder. Hij is gedoopt op 13-12-1798 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd inv.1, index 430].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Stinksloot
Hermanus is overleden.
XII. Maria Schreuder, geboren op 17-09-1801 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 24-09-1801 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd, inv. 1 index 430].
Notitie bij de geboorte van Maria: Stinksloot
Maria is overleden op 29-08-1804 in Rotterdam, 2 jaar oud. Zij is begraven op 01-09-1804 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam, B 1804-inv.44].
Notitie bij overlijden van Maria: overledene was 2¾ jaar; Stinksloot in het hof van Brussel
112 Johannes Sevens. Johannes is overleden. Hij is begraven op 04-07-1800 in Delfshaven [Schoonderloo] [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Registratie: DTB Delfshaven Register aangegeven lijken Schoonderloo, dd. 4-7-1800, nr.1396].
Hij trouwde met
113 Anna Geertruij van Kessel. Anna is overleden. Zij is begraven op 27-02-1795 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven DTB Begraven gaarder].
Spelling:
23-02-1791     Komt voor als doopgetuige bij Alida Klaverkamp, dr. van Henricus Klaverkamp en Anna Cahtarina Seevens als: Gertrudis van Kessel, samen met Joannes Seevens.   [bron: GAR Rotterdam D rk 1791-003]
Kind uit dit huwelijk:
I. Johannes Sevens, gedoopt op 20-02-1782 in Delfshaven (zie 56).
114 Gerrit Prinse.
Hij trouwde met
115 Martientje Nieuwland.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maartje Prinse, geboren op 18-02-1786 in Gouda (zie 57).
118 Jan Pieter Hotz. Jan is overleden.
Hij trouwde met
119 Anna Verrenhout. Anna is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
doopakte_anna_sophia.jpg
68 Doopakte Anna Sophia
I. Anna Sophia (Anna) Hotz (afb. 68), geboren in 12-1780 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 13-12-1780 in Amsterdam [bron: GAA Amsterdam, DTB Dopen Evangelisch-Luthers, 1780 5001/263, p.19]. Anna is overleden.
Notitie bij Anna: Kerk: Kerk in huijs, Evangelisch-Luthers;
do. Hamelaie
Soort relatie:
1817     tante van het kind, niet kunnende schrijven
Getuige bij:
16-12-1817     geboorteaangifte Anna Hotz (1817-1889) [zie 29]    [tante moederszijde]   [bron: HA ’s-Gravenhage BSG 1817-blz242]
II. Christina Geertruij (Geertruij) Hotz, geboren in 10-1782 in Amsterdam (zie 59).
III. Margaretha Hendrica (Margaretha) Hotz (afb. 61), geboren in 10-1782 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 20-10-1782 in Amsterdam. Margaretha is overleden.
120 Leendert de Koning, geboren omstreeks 1774. Leendert is overleden op 30-10-1809 in Hazerswoude, ongeveer 35 jaar oud [bron: SRM Hazerswoude DTB 1809-19.33]. Hij is begraven op 02-11-1809 in Hazerswoude.
Notitie bij overlijden van Leendert: leeftijd 35 jaar, echtgenoot van Marijtje Schreuder, wonende te Hazerswoude, laat 2 kinderen uit een huwelijk na, overleden op 30-10-1809, begraven op 02-11-1809
Hij trouwde met
121 Marijtje Schreuder, geboren op 09-09-1778. Marijtje is overleden.
Adres:
van 1846 tot 1850     Nr. 172, Hazerswoude   [bron: SRM Hazerswoude BR deel 1 blz.191]
Religie:
GerK   [bron: SRM Hazerswoude BR deel 1 blz.191]
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik de Koning, geboren omstreeks 1802 in Noord-Waddinxveen (zie 60).
122 Willem van IJperen, geboren in Schiebroek. Hij is gedoopt op 08-07-1759 in Overschie [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1759]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Pieternella de Knegt.
Notitie bij de geboorte van Willem: Kind: gedoopt te Delfshaven
Willem is overleden in 1807 in Hillegersberg, 47 of 48 jaar oud. Hij is begraven op 05-12-1807 in Hillegersberg [bron: GAR Rotterdam DTB inv. 6 Begraven kerk].
Beroep:
Arbeider
Spelling:
Ook: Wilm van Yperen, Willem van Yper   [bron: GAR Overschie 14 T 1787 Gereformeerd]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1787 in Kralingen [bron: GAR Kralingen 14 T Gereformeerd] met de 28-jarige Pietertje de Bes. Willem en Pietertje gingen op 13-04-1787 in Schiebroek in ondertrouw [bron: GAR Schiebroek 11 T Gaarder].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Pietertje: Gaarder: pro deo
Ondertrouw ook: 14-4-1787; aantekening: attestatie gegeven om te trouwen naar Kralingen, 29 April 1787 (GAR Overschie 14 T Gereformeerd 1787)
123 Pietertje de Bes, geboren in Streefkerk. Zij is gedoopt op 10-09-1758 in Streefkerk. Pietertje is overleden op 15-05-1826 in Hillegersberg, 67 jaar oud [bron: GAR Hillegersberg BSO 1826-21].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk van IJperen, geboren op 03-04-1788 in Overschie. Hij is gedoopt op 13-04-1788 in Overschie [bron: GAR Overschie D 1788 Gereformeerd]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Lijntje Bruijgom. Dirk is overleden op 14-09-1844 in Bergschenhoek, 56 jaar oud [bron: GAR Bergschenhoek BSO 1844-16]. Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 08-10-1815 in Hillegersberg [bron: GAR Hillegersberg BSH 1815-11] met Saatje Stok, ongeveer 24 jaar oud. Saatje is geboren omstreeks 1791 in Barendrecht, dochter van Marinus Stok en Marijgje den Otter. Saatje is overleden.
Spelling:
Of: Slot
II. Barbara van IJperen, geboren op 22-08-1789 in Overschie. Zij is gedoopt op 30-08-1789 in Overschie [bron: GAR Overschie D 1789]. Bij de doop van Barbara was de volgende getuige aanwezig: Lijntje de Bes.
Notitie bij de geboorte van Barbara: Gereformeerd
Barbara is overleden op 17-05-1836 in Hillegersberg, 46 jaar oud [bron: GAR Hillegersberg BSO 1836-28]. Barbara trouwde, 33 jaar oud, op 06-06-1823 in Hillegersberg [bron: GAR Hillegersberg BSH 1823-11] met Jan Touw, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1798 in Bleiswijk, zoon van Willem Touw en Magcheltje Slingerland. Jan is overleden.
III. Cornelis van Yperen, geboren op 17-07-1791 in Overschie. Hij is gedoopt op 24-07-1791 in Overschie [bron: GAR Overschie 1 D gereformeerd].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: kind: geboren onder Schiebroek; getuige: de ouders zelf
Cornelis is overleden op 16-05-1793 in Overschie, 1 jaar oud. Hij is begraven op 16-05-1793 in Overschie [bron: GAR OVerschie Rotterdam inv.6 Begraven kerk].
Notitie bij overlijden van Cornelis: onder den arm; op ’t kerkhof; ½ uur geluid
IV. Aaltje van IJperen, geboren omstreeks 1794 in Overschie (zie 61).
V. Cornelis van IJperen, geboren op 10-12-1795 in Schiebroek. Hij is gedoopt op 03-01-1796 in Overschie. Cornelis is overleden op 26-08-1859 in Bergschenhoek, 63 jaar oud. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 27-04-1823 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek BSH 1823-3] met Cornelia Baars, 28 jaar oud. Cornelia is geboren op 24-10-1794 in Berkel en Rodenrijs, dochter van Dirk Baars en Lena Kerkhof. Cornelia is overleden op 18-01-1862 in Bergschenhoek, 67 jaar oud.
VI. Willemijntje van Yper, geboren op 23-08-1800 in Schiebroek. Zij is gedoopt op 07-09-1800 in Overschie [bron: GAR Overschie 1 D gereformeerd]. Willemijntje is overleden.
Spelling:
Bij huwelijk: van IJperen
Willemijntje trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1830 in Overschie [bron: GAR BSH 1830-07] met Willem Alenson, ongeveer 22 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1808 in Schiedam, zoon van Jeronimus Adrianus Alenson en Pieternelletje van den Broek. Willem is overleden.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

arent_s.v.png
69 D:\\Genealogie\Aldfaer\Stamboom
128 Arent Horstman (afb. 69), geboren omstreeks 27-02-1732 in Langen (onder Lochem) [bron: RAZ Lochem Dopen NG 1717-1767 p54]. Hij is gedoopt op 27-02-1732 in Lochem [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente LOCHEM, Doopboek 1717-1767 (R.B.S. 1071)].
Notitie bij de geboorte van Arent: Arent, S.v. Jan Kloeken en Janna Voortmans, Ehel. |Langen|
Arent is overleden op 08-11-1789 in Lochem, ongeveer 57 jaar oud [bron: RAZ Lochem Dopen NG 1717-1767 p54].
Notitie bij Arent: Hij wordt genoemd als ’hutteman’, die op St. Petri 1754 en 1756 zijn pacht aan de eigenaar van de Wildenborch had voldaan.
Dit betreft het zich ergens illegaal vestigen op onbewerkte of woeste grond onder het aloude gebruik van ’vuur en rook houden’. Als in de nacht ergens op het veld een hut wordt gebouwd en er is voor zonsdondergang vuur en rook in de schoorsteen, dan is er rechtens geen mogelijkheid meer de bouwer nog van die plaats te verdrijven.
De eerste maal dat de naam Kleyn Hanevelt opduikt, is als de oudste zoon van Arent en Henders ingeschreven wordt in het doopboek van de kerk in Lochem op 1 november 1761. In het trouwboek van de kerk vinden we op 2 maart 1760 de huwelijksakte van Arent Horstman en Henders Haarman.
De namen Kleyn Hanevelt en Horstman worden door elkaar gebruikt: Hun 2e kind werd ingeschreven als Kleyn Hanevelt, het derde en vierde kind echter weer als Horstman.
De huidige "oude" boerderij Haneveld is niet de oorspronkelijke. Deze dateert van 1785 toen door een brand de oorspronkelijke boerderij werd verwoest. De boerderij Klein Haneveld wordt al genoemd in het Gelderse Verpondingscohier van 1647. De samenstelling van de verpondingskohieren heeft zich uitgestrekt over verscheidene jaren, nl.van 1643 tot 1651. De kohieren zijn zeer uitvoerig. Alle onroerende goederen met de namen van de eigenaars en pachters zijn er in opgesomd. Voor de schattingen van de goederen werd uitgegaan van de in werkelijkheid betaalde pacht of huur en van de lasten, die op het goed rustten. Landerijen of huizen die de eigenaars zelf gebruikten, werden getaxeerd op grond van de pacht-of huurwaarde van andere, wél verpachte of verhuurde landerijen en huizen. Ieder was verplicht op straffe van boete juiste en volledige inlichtingen te verstrekken en huurcontracten, zo die aanwezig waren, over te leggen. In hoeverre hierbij ontduiking plaats vond, kunnen wij niet nagaan. In het kohier van Heerde lezen wij bij de buurschap Hoorn, dat een pachter als pachtwaarde aangegeven had 50 gl: "Doch nader vermaent en geintimidert met de breucken (d.i.boeten), bekende pachtcedule te hebben en te geven 150 gl"! In dit cohier is de beschrijving van de boerderij dan als volgt: Klein Haenevvelt, Jan Frackinck, Bou(lant) 4 mlr., tientvry, lichte gerf, 37-5-2 voor huis ende hof 5 dlr. Ponts(chatting). Geheel 40-9-11. "Vertaald" betekent dit: Jan Frackinck is dus schatplichtig over het goed Klein Hanevelt. Het bouwland heeft een oppervlakte van 4 molder, dat is ca.2,3 hectare. Er rust geen tiende op, maar wel "lichte gerf", hetgeen betekent dat iedere derde gerf of garf (= een bos of schoof gemaaid graan) bestemd is voor de verpachter. Voor huis en hof moet 5 daalder ofwel f. 7,50 betaald worden terwijl op het geheel een belasting drukt van 40 guldens, 9 stuivers en 11 penningen. De boerderij Klein Hanevelt ligt evenals de boerderij Groot Hanevelt in Beltrum. (met dank aan Arie Bos).
Adressen:
van 1754 tot 1756     Boerderij Haneveld, Vorden (landgoed De Wildenborg)
vanaf 1761     Boerderij De Scholte, Langen (onder Lochem)
vanaf 1789     Boerderij Klein Haneveld, Beltrum
Spelling:
Ook: Arent Jansen Kloeken(doop 1732); Horstman (1765); Kleyn Haneveld (1761, 1763, 1771), Horsman (1789), Klein Haneveld (1841)
Getuige bij:
geboorteaangifte Meggelt Horstman (1789-1828)    [grootvader moederszijde]
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 02-03-1760 in Lochem met Henders Haarman. Arent en Henders gingen op 02-03-1760 in Lochem in ondertrouw [bron: GA Lochem Trouw NG 1760].
Notitie bij het huwelijk van Arent en Henders: Arent Horstman, j.m. s. van Jan Horstman in den Wildenborg en Henders Haarman, j.d. van Jan Haarman in Oolde, nu in Gr. Dugteren.
129 Henders Haarman, geboren in Oolde.
Notitie bij de geboorte van Henders: Mogelijk:
Den 1nio
Henders is overleden in 1771.
Spelling:
Ook: Haarmans (geboorteakte Zoon Hendrik Jan; 1-11-1761)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kleyn Hanevelt, geboren in 1761 in ’onder Barchem’ (zie 64).
boerderij_koestro_boschheurne_lochem.jpg
70 Boerderij Koestro Boschheurne Lochem
II. Janna Kleyn Hanevelt (afb. 70), geboren in Barchem (gem. Lochem). Zij is gedoopt op 11-09-1763 in Lochem [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente LOCHEM, Doopboek 1717-1767 (R.B.S. 1071)]. Janna is overleden op 05-08-1841 in Laren Gld, 77 jaar oud [bron: GA Laren BSO 1841-40].
Notitie bij overlijden van Janna: Buurtschap Boshuurne, boerderij Koestro
Religie:
vanaf 25-12-1802     NG
Spelling:
Bij overlijden: Klein Haneveld
Janna trouwde, 45 jaar oud, op 09-07-1809 in Ruurlo met Jan Hulshof. Jan is een zoon van Garrit Hulshof. Jan is weduwnaar van Maria van Zanten (1749-vóór 1809), met wie hij trouwde op 17-05-1782 in Zelhem.
Beroep:
vanaf 1782     Soldaat (onder het 2e Bataljon van het Regiment Oranje Gelderland, in de compagnie van de heer kolonel Soltkas, thans in garnizoen te Huisduinen.)
III. Jenneken Horstman, geboren in Lochem. Zij is gedoopt op 18-08-1765 in Lochem [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente LOCHEM, Doopboek 1717-1767 (R.B.S. 1071)]. Jenneken is overleden.
Notitie bij Jenneken: In 1789 als J. Horstman bevallen van een onecht kind, later getrouwd als J. Hanevelds
Jenneken trouwde, 27 jaar oud, op 02-11-1792 in Lochem met Gerrit Seiskamp.
IV. Jan Willem Horstman, geboren in Barchem. Hij is gedoopt op 20-10-1771 in Laren Gld [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem, Doopboek 1768-1811 (R.B.S. 1072)]. Jan is overleden op 24-02-1844 in Laren Gld (Buurtschap Langen), 72 jaar oud [bron: GA Laren BSO 1844-14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1844 [bron: GA Laren BSO 1844-14].
Notitie bij Jan: Bij de doop van Arend, de huwelijken van Hendrike, Geertruij en Hendrik Jan en bij eigen huwekijk en overlijden aangeduid als Klein Ha(a)neveld.
Beroepen:
Daghuurder
Dagloner   [bron: Laren, Huwelijken 1853, akte 7]
Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, in 04-1798 met Hendrika Bukkers. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-04-1798 in Warnsveld [bron: Trouwboek van huwelijkscommissarissen WARNSVELD 1796-1803 (R.B.S. 1697)].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrika: den 30 maart 1798 - Volgens vertoont attest van Langen onder Lochem - H.J. Boerman, secretaris. Alhier geproclameert - JAN WILLEM KLEIN HAANEVELD , zoon van AREND KLEIJN HAANEVELD in Langen onder Lochem en HENDRIKA BUKKERS, j.d. van wilen ZWEER BUKKERS in de Veldewik en tans woonagtig in Leesten onder Warnsveld. Hebben haar huweliks proclamatie gehad den eersten april voor de eerste maal, den 8 dito voor de 2de maal, den 15 april voor de 3de maal.
Hendrika is een dochter van Zweer Bukkers. Hendrika is overleden vóór 06-09-1801.
Belijdenis:
20-06-1792       [bron: Nederduits Gereformeerde gemeente Warnsveld, Lidmaten 1772-1811]
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 09-06-1801 in Lochem met Willemina Nekkers, 21 of 22 jaar oud. Willemina is geboren in 1779, dochter van Janna Nekkers. Zij is gedoopt in Lochem. Willemina is overleden op 17-08-1846 in Barchem (gem. Laren), 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1846 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Laren, dd. 17-08-1846, nr. 35; Gebeurtenis: overleden dd. 17-8-1846 te Barchem].
Beroep:
1835     Daghuurster   [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijken Vorden, dd. 15-1835, nr. 10]
Spelling:
Ook: Neckers; in geboorteakte van dochter Geertrui: Harmina Nekkers
in overlijdensakte van dochter Geertrui: Hermina Vekkers
130 Wibbelt Keijser op den Diepenbroek, geboren in Langen. Hij is gedoopt op 10-11-1716 in Lochem [bron: D Nederduits gereformeerd 1709-1717 - 146]. Wibbelt is overleden na 01-05-1788, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Wibbelt: ook genaamd: Ickink en Nijenhuis op den Diepenbroek
Adressen:
van 1739 tot 1749     Langen ("op de Diepenbroek")
van 1751 tot 1757     Langen ("op Ikking")
van 1762 tot 1788     ("onder Lochem")
Beroep:
Landbouwer
Spelling:
vanaf 1716     Keijsers
vanaf 1729     Nijenhuis
19-06-1762     Ook: Wibbelt Ikkink
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 13-02-1739 in Lochem [NG] [bron: T Nederduits gereformeerd 1723-1739] met de ongeveer 29-jarige
131 Reijntjen Harking, geboren omstreeks 1710 in Langen (onder Lochem). Reijntjen is overleden op 15-11-1796 in Langen (onder Lochem), ongeveer 86 jaar oud.
Spelling:
ook: Kerssenberg (1739)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Ikkink (Nijenhuis). Willem is overleden op 21-01-1786 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Warnsveld, dd. 24-09-1812, nr. 11(bijlagen) > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-X89C-Z5?cc=1949343), Warnsveld > Huwelijksbijlagen 1811-1827 > image 101 of 1930]. Hij is begraven op 22-01-1786 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Warnsveld, dd. 24-09-1812, nr. 11(bijlagen) > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-X89C-Z5?cc=1949343), Warnsveld > Huwelijksbijlagen 1811-1827 > image 101 of 1930]. Willem trouwde op 08-09-1776 in Lochem met Janna Kempen. Janna is overleden op 21-08-1786 in Warnsveld [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Warnsveld, dd. 24-09-1812, nr. 11(bijlagen) > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-X89C-39?cc=1949343), Warnsveld > Huwelijksbijlagen 1811-1827 > image 100 of 1930]. Zij is begraven op 27-08-1786 in Warnsveld [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Warnsveld, dd. 24-09-1812, nr. 11(bijlagen) > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-X89C-39?cc=1949343), Warnsveld > Huwelijksbijlagen 1811-1827 > image 100 of 1930].
II. Hendrik Ickink, geboren omstreeks 1738 in Langen. Hendrik is overleden op 30-12-1824 in Boshuurne, ongeveer 86 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 09-02-1772 in Lochem met Trijne Kistemakers, ongeveer 28 jaar oud. Trijne is geboren omstreeks 03-11-1743 in Ruurlo, dochter van Jan Kistemakers en Trijne -onleesbaar-. Zij is gedoopt op 03-11-1743 in Ruurlo [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Ruurlo (Nederduits Gereformeerd), dd. 3-11-1743, folio 44, volgnr. 11]. Trijne is overleden in 1804 in ?, ongeveer 61 jaar oud.
III. Hendrika op den Diepenbroek, geboren in 1739 in Langen. Zij is gedoopt op 29-11-1739 in Lochem. Hendrika is overleden in ?.
IV. Harmina Ickink, geboren omstreeks 1739 in Langen. Harmina is overleden in ?. Harmina trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 19-07-1767 in Lochem met Hendrik Henssen, ongeveer 30 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1737 in Lochem, zoon van Hendrik Henssen. Hendrik is overleden.
V. Jenneken Nijenhuis, geboren in 1740 in Langen. Zij is gedoopt op 07-12-1740. Jenneken is overleden op 23-03-1815 in Lochem, 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1815 [bron: GA Lochem BS Overlijden 1815 akte 14]. Jenneken trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 11-07-1762 met Gerrit ten Damme, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 19-06-1762 in Neede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Neede T gereformeerd 1689-1771].
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Gerrit: ook genaamd: Icking
Gerrit is geboren omstreeks 1732 in Neede, zoon van Garrijt ten Damme. Gerrit is overleden vóór 1815 in ?, ten hoogste 83 jaar oud.
Spelling:
11-07-1762     Garrijt   [bron: GA, DTB Trouwen Lochem, archief 176, inventarisnummer 1075, folio 122]
23-03-1815     Ook: ten Dam   [bron: GA Lochem BS Overlijden 1815 akte 14]
VI. Garrijtjen op den Diepenbroek, geboren in 1742 in Langen. Zij is gedoopt op 14-10-1742 in Lochem. Garrijtjen is overleden in ?.
VII. Harmen Ickink, geboren omstreeks 1742 in Langen. Harmen is overleden in ?. Harmen:
(1) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 27-02-1780 in Lochem met Janneken Aalderink, ongeveer 25 jaar oud. Janneken is geboren omstreeks 1755 in Oolde, dochter van Jan Aalderink. Janneken is overleden in ?.
(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 23-01-1785 in Lochem met Harmina Bouwmeester. Harmina is overleden.
(3) trouwde, ongeveer 51 jaar oud, op 21-05-1793 in Lochem met Aaltjen Olthof. Aaltjen is overleden.
VIII. Fenneken Keijsers. Zij is gedoopt op 13-11-1746 in Lochem [NG].
Notitie bij de geboorte van Fenneken: op de boerderij Diepenbroek, buurtschap Langen.
Fenneken is overleden. Fenneken trouwde met Gerrit Jan Klein Velthuis. Gerrit is een zoon van Garret Schenkevoort en Jenneken Huiskens. Hij is gedoopt op 03-03-1743 in Borculo. Gerrit is overleden na 16-06-1807, minstens 64 jaar oud.
IX. Janna Ikkink, geboren op 25-06-1766 in Laren Gld (zie 65).
132 Berent Harmsen Slagman. Berent is overleden in 1754 in Vorden.
Beroep:
Landbouwer onder Vorden
Berent is weduwnaar van Elsken Derks, met wie hij trouwde (1) op 14-04-1721 in Vorden.
Hij trouwde (2) op 11-11-1742 in Vorden met
133 Geesken Garritsen Smeenk. Geesken trouwde (2) op 28-09-1754 in Vorden met Reint Eelmerink.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Engbert Slagman, geboren in 1743 in Vorden. Engbert is overleden in ?.
II. Johanna Elisabeth Slagman, geboren in 1745 in Vorden. Johanna is overleden in ?.
III. Hendrik Slagman, geboren in 1748 in Vorden. Hendrik is overleden in ?.
IV. Harmen Slagman, gedoopt op 29-11-1750 in Vorden [NG] (zie 66).
134 Garrit Fleerman, geboren omstreeks 1727 in Gorssel. Garrit is overleden op 05-02-1784 in Almen, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Garrit: Garrit Flierman op het Klein Hulze
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 19-02-1758 in Almen met de 24-jarige
135 Garritje Berentsen Aalderink, geboren op 09-06-1733 in Warnsveld. Garritje is overleden op 10-04-1797 in Almen, 63 jaar oud.
Notitie bij Garritje: Of: Jenneken (zie overlijdensakte van dochter Hendrika)?
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Klein Hulze, geboren in 1758 in Harfsen (gem. Gorssel). Jan is overleden in 1816, 57 of 58 jaar oud. Jan trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 27-06-1790 in Almen met Aaltjen Laarman, 17 jaar oud. Aaltjen is geboren op 10-09-1772 in Almen. Aaltjen is overleden in ?.
II. Berent Klein Hulze, geboren in 1759 in Harfsen (gem. Gorssel). Berent is overleden op 10-12-1759 in Almen, geen jaar oud.
III. Janna Klein Hulze, geboren in 1760 in Harfsen (gem. Gorssel). Janna is overleden. Janna trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 16-05-1784 in Warnsveld met Gerrit Gerritsen, 25 of 26 jaar oud. Gerrit is geboren in 1758 in Warnsveld. Gerrit is overleden in ?.
IV. Berendina Klein Hulze, geboren in 1762 in Harfsen (gem. Gorssel). Berendina is overleden in ?. Berendina trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 12-06-1785 in Vorden met Jan Wagenvoort, 33 of 34 jaar oud. Jan is geboren in 1751 in Vorden, zoon van Harmen Gerrits Wagenvoort en Leijda Klein Brandenborg. Jan is overleden in ?.
V. Christina Barbara Klein Hulze, geboren in 1764 in Harfsen (gem. Gorssel). Christina is overleden in ?.
VI. Gerrit Klein Hulze, geboren in 1766 in Harfsen (gem. Gorssel). Gerrit is overleden in ?.
VII. Hendrika Klein Hulze, geboren in Herfsen Gorssel (zie 67).
VIII. Hendrik Klein Hulze, geboren in 1769 in Harfsen (gem. Gorssel). Hendrik is overleden in 1817, 47 of 48 jaar oud. Hendrik trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 06-03-1803 in Almen met Teuntjen Bieleman, 21 jaar oud. Teuntjen is geboren op 10-02-1782 in Harfsen (gem. Gorssel). Teuntjen is overleden in ?.
IX. Arent Klein Hulze, geboren in 1771 in Harfsen (gem. Gorssel). Arent is overleden in ?.
X. Jannes Klein Hulze, geboren op 18-02-1773 in Harfsen (gem. Gorssel). Jannes is overleden op 21-02-1835 in Gorssel, 62 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Jannes trouwde, 30 jaar oud, op 23-10-1803 in Warnsveld met Catharina Nengerman, 18 jaar oud. Catharina is geboren op 11-02-1785 in Eefde. Catharina is overleden op 25-12-1861 in Harfsen, 76 jaar oud.
XI. Henders Klein Hulze, geboren op 16-03-1775 in Harfsen (gem. Gorssel). Henders is overleden in ?. Henders trouwde, 35 jaar oud, op 15-04-1810 in Almen met Gerrit Jan Klompenhouwer.
XII. Geertjen Klein Hulze, geboren op 30-03-1777 in Harfsen (gem. Gorssel). Geertjen is overleden in ?. Geertjen trouwde, 29 jaar oud, op 07-04-1806 in Almen met Hendrik Emsbroek, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 25-06-1774 in Laren Gld. Hij is gedoopt op 26-06-1774 in Laren Gld [bron: Doopboek Nederduits Gereformeerde kerk te Laren: ’Hendrik - Z. van Willem Emsbroek en Gerritjen oosterhaar. Ehel. in Laaren. Geb. den 25 Ged. den 26 dito.’]. Hendrik is overleden op 17-10-1850 in Vorden, 76 jaar oud. Hij is begraven op 18-10-1850 in Vorden.
Beroepen:
tot 1845     Dagloner
1845     Eigen werk doende
tot 1850     Koper en blikslager
Religie:
vanaf 26-10-1807     (26 October met attestatie van Almen ingekomen Hendrik Emsbroek en Geertjen Klein Hulze, ehelieden. Hendrik was toen 33 jaar)   [bron: GA Vorden Lidmaten 3 15]
136 Jan Geurts. Jan is overleden.
Adres:
"van Gietelo" onder Voorst
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Hendrik Janssen Huiskes, gedoopt op 03-08-1738 in Wilp [NG] (zie 68).
138 Rutger Geurts Muller. Rutger is overleden. Hij is begraven op 19-11-1776 in Wilp. Rutger trouwde (1) vóór 1734 met Jenneken Jans.
Hij trouwde (2) op 01-05-1734 met de 27-jarige
139 Hendrina Gerrits Mulder. Zij is gedoopt op 16-01-1707 in Wilp [NG]. Hendrina is overleden, 76 jaar oud. Zij is begraven op 03-06-1783 in Wilp.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneken Rutgers Mulder, gedoopt op 18-09-1735 in Wilp (zie 69).
II. Geurt Muller. Hij is gedoopt op 31-03-1737 in Wilp [NG]. Geurt is overleden.
III. Derkien Muller. Zij is gedoopt op 12-04-1739 in Wilp [NG]. Derkien is overleden.
IV. Grietjen Muller. Zij is gedoopt op 30-07-1741 in Wilp [NG]. Grietjen is overleden.
V. Harmen Muller. Hij is gedoopt op 31-03-1743 in Wilp [NG]. Harmen is overleden.
VI. Gerrit Muller. Hij is gedoopt op 14-02-1745 in Wilp [NG]. Gerrit is overleden.
VII. Geesken Muller. Zij is gedoopt op 29-07-1747 in Wilp [NG]. Geesken is overleden.
VIII. Teuntjen Muller. Zij is gedoopt op 29-07-1747 in Wilp [NG]. Teuntjen is overleden.
IX. Teuntjen Rutgers Muller. Zij is gedoopt op 01-02-1749 in Wilp. Teuntjen is overleden. Teuntjen trouwde, 25 jaar oud, op 15-09-1774 in Wilp [bron: Trouwen Wilp, 1729-1811] met Harmen Willems Hagen, 25 jaar oud, nadat zij op 02-09-1774 in Wip in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Wilp, 1729-1811]. Hij is gedoopt op 03-11-1748 in Twello. Harmen is overleden op 12-03-1821 in Wilp, 72 jaar oud.
X. Theuntjen Muller. Zij is gedoopt op 01-02-1750 in Wilp [NG]. Theuntjen is overleden.
140 Jan Lamberts Kempink. Hij is gedoopt op 07-11-1723 in Heerde. Jan is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 21-11-1751 in Heerde met de 23-jarige Aaltjen Gerrits Nijenhuis. Jan en Aaltjen gingen op 06-11-1751 in Heerde in ondertrouw.
141 Aaltjen Gerrits Nijenhuis. Zij is gedoopt op 08-02-1728 in Heerde. Aaltjen is overleden.
Beroep:
Landbouwerse
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Kempink, gedoopt op 27-10-1754 in Heerde (zie 70).
142 Jan Seins Janssen. Jan is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde met
143 Christina Janssen. Christina is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geertruida Seins Jansen, gedoopt op 22-10-1758 in Twello (zie 71).
144 Hendrick Jansz Bleumink Schoneveld. Hij is gedoopt op 16-01-1701 in Deventer [bron: Doopboek Deventer digitaal, pag. 20]. Hendrick is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 01-07-1768 in Deventer [bron: Register Begraven Deventer Bergkerk digitaal, pag. 68].
Notitie bij Hendrick: Door zijn huwelijk met Hendrikjen Egberts komt hij op de boerderij Schoneveld te wonen en krijgt daardoor de naam Schoneveld.
Waarschijnlijk geboren als Hendrik Jansz Bleumink
Notitie bij publiceren van Hendrick: Volkstellingen Kerspelen Bathmen, Holten en Schoutambt Colmschate (1748) :
In 1748 vond er een volkstelling plaats o.a.in het schoutamt Colmschate. In het buurtschap (boerschap) Oxe woont dan
Hendrik Schonevelt en sijn huisvrouw, 2 kinderen onder tyn jaar, 3 kinderen boven tyn jaar , 1 dienstbooden en geen inwoonders
Hendrick is weduwnaar van Hendrikjen Egberts Schoneveld (ovl. vóór 1741), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 26-11-1724 in Colmschate (gem. Diepenveen).
Hij trouwde (2), 43 jaar oud, op 10-05-1744 in Colmschate (gem. Diepenveen) met de 18-jarige Janna Stevens Haarbrink (zie 145 hieronder). Hendrick en Janna gingen op 18-04-1744 in Colmschate (gem. Diepenveen) in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Hendrick en Janna: Hendrick Schonevelt weduwenaar van wijlen Hendrickjen Egberts aen
Schonevelt, met Janna Stevens j.d. van Steven Haarbrinck aen Haarbrinck beide in Oxe O.C.
getrout den 10. Maij
Toestemming voor dit huwelijk is 10 april 1744 verkregen te Colmschate (gem.Diepenveen).
145 Janna Stevens Haarbrink. Zij is gedoopt op 26-03-1726 in Deventer. Janna is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 26-04-1791 in Deventer.
Notitie bij Janna: Gegevens (van ouders en kinderen) van www.esveld.net, betrouwbaarheid niet geverifieerd.

officiële naam: Schooneveld
naam: Schoneveld, Schonevelt
omschrijving: Zij transporteert de bouwerij - I.v.m. hoge jaren- aan Jan Hendriks Schoneveld x Anneken Engberts Schriever/ Schrijver.
plaats: Diepenveen
buurschap: Oxe
marke:
adres:
eigenaar:
bewoner: Hendrik Schoneveld (ovl) x Janna Stevens Haarbrink
oudst bekende vermelding: 1601
oppervlakte:
prijs:
afgebroken: Nee
nr. op kaart: 467
bron: ID 857 (Schoutambt Colmschate; rechterlijk archief) nr. 51, blz 461 (datum:29-08-1778)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Henders Schoneveld, geboren op 18-04-1745 in Oxe (gem. Bathmen). Henders is overleden. Henders trouwde, 42 of 43 jaar oud, in 1788 in Colmschate met Teunis Klein Bussink.
II. Jan Hendriks Schoneveld, geboren in Oxe (gem. Diepenveen) (zie 72).
III. Lambert Hendriks (Lammert) Schoneveld, geboren op 03-10-1749 in Oxe (gem. Diepenveen). Lammert is overleden op 09-05-1829 in Bathmen, 79 jaar oud.
IV. Harmina Schoneveld, geboren in 1751 in Oxe. Harmina is overleden vóór 1757, ten hoogste 6 jaar oud.
V. Trijntje Schoneveld, geboren in 1754 in Oxe (gem. Bathmen). Zij is gedoopt op 13-01-1754 in Bathmen. Trijntje is overleden.
VI. Harmina Schoneveld, geboren in 1757 in Oxe. Harmina is overleden.
VII. Steven Schoneveld, geboren op 20-03-1763 in Oxe (gem. Bathmen). Steven is overleden op 01-02-1819 in Deventer, 55 jaar oud.
146 Engbert Schrijver, geboren op 22-10-1721 in Colmschate (gem. Diepenveen). Hij is gedoopt op 28-10-1721 in Colmschate (gem. Diepenveen) [bron: Doopboek Nederduits Gerefomreerde Gemeente te Colmschate]. Engbert is overleden, 75 jaar oud. Hij is begraven op 26-06-1797 in Deventer [NG-Bergkerk].
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 19-04-1750 in Colmschate (gem. Diepenveen) met Aaltjen Jansen Brink.
Notitie bij het huwelijk van Engbert en Aaltjen: Engebert Jansen j.m. soon van Jan Schrijver in Oxe met Aeltjen Jansen j.d. van Jan Brink, thans wonenende bij Teunis in het Klooster in Weteringen B.O.C. getrout den 19. April.
147 Aaltjen Jansen Brink.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anneken Egberts (Janna) Schrijver, geboren vóór 22-05-1752 (zie 73).
II. Jan Engberts Schrijver, geboren in 1754 in Oxe. Zij is gedoopt op 25-01-1754 in Oxe (gem. Diepenveen). Jan is overleden.
III. Janna Schrijver, geboren in 1756 in Oxe. Janna is overleden.
IV. Aaltjen Schrijver, geboren in 1758 in Oxe. Aaltjen is overleden.
V. Jenneken Schrijver, geboren in 1760 in Oxe. Jenneken is overleden.
148 Albert Krukkeland.
Hij trouwde met
149 Aaltjen Peters Schreur. Aaltjen is overleden in 1798 in Deventer [bron: http://www.heinkersten.nl/].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Krukkeland, geboren in 1751 (zie 74).
II. Roelof Krukkeland. Roelof trouwde in 1770 in Deventer [bron: http://www.heinkersten.nl/] met Roelofken Willems van der Haar.
III. Willem Alberts Krukkeland. Willem is overleden.
IV. Gardina Alberts Krukkeland, geboren in 1749 in Epse (gem. Gorssel). Gardina is overleden in 1815 in Diepenveen, 65 of 66 jaar oud. Gardina trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1773 in Deventer met Hendrik Wiltink, 27 of 28 jaar oud. Hendrik is geboren in 1745 in Gorssel, zoon van Claes [Aelbertz] Wiltink en Judith [Arendtz] Wolferink. Hendrik is overleden in 1822 in Diepenveen, 76 of 77 jaar oud.
V. Janna Krukkeland, geboren in 1754 in Epse (gem. Gorssel). Janna is overleden.
VI. Berend Krukkeland, geboren omstreeks 1755 in Epse (gem. Gorssel). Berend is overleden op 12-08-1827 in Epse (gem. Gorssel), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1827 [bron: GA Gorssel BSO 1827-19].
Beroep:
tot 12-08-1827     Dagloner   [bron: Overlijdensakte 1827-19]
Berend trouwde met Hendrika Nijland. Hendrika is overleden.
VII. Jan Krukkeland, geboren in 1760 in Epse (gem. Gorssel). Jan is overleden.
VIII. Aaltjen Krukkeland, geboren in 1763 in Epse (gem. Gorssel). Aaltjen is overleden.
IX. Gerrit Krukkeland, geboren in 1766 in Epse (gem. Gorssel). Gerrit is overleden.
152 Bartus Roskam.
Hij trouwde met
153 Johanna Jansen. Johanna is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Roelof Roskam, gedoopt op 13-11-1769 in Wesepe (zie 76).
154 Andries [Alberts] (Veenhuizen).
Hij trouwde met
155 Willemina Havers. Willemina is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Reintjen Alberts Veenhuizen, geboren op 06-09-1777 in Vaesen (zie 77).
156 Gerrit Gerrits Kruitbosch, geboren omstreeks 25-09-1740 in Wilp. Hij is gedoopt op 25-09-1740 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp; dd. 25-9-1740 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-9HKW?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 99 of 536].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp; dd. 25-9-1740 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-9HKW?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 99 of 536
Gerrit is overleden op 08-11-1824 in Wilp, ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1824 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Voorst, dd. 08-11-1824, nr. 101; Gebeurtenis: Overlijden dd. 18-11-1824 te Wilp].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Laatst gewoond in Wilp, huis B22
Notitie bij Gerrit: In de huwelijksakte van zoon Evert (Wilp, 1814, 3) genoemd: Karreman
In de huwelijksakte van zoon Egbert (Wilp, 1816, 5) aangeduid als Gerrit Gerrits of Kruitbosch
Beroep:
1814     Daghuurder   [bron: Huwelijksakte Wilp 1814, 3]
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 17-02-1773 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Huweljk Nederduits-gereformeerd Wilp, 17-2-1773, nr. 11; Gebeurtenis: Ingeschreven dd. 29-1-1773; Ingezegend dd. 17-2-1773 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-9H6D?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 493 of 536] met Janna [Gerrits] (Johanna) Everts?. Gerrit en Johanna gingen op 29-01-1773 in Wilp in ondertrouw [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Huweljk Nederduits-gereformeerd Wilp, 17-2-1809, nr. 11; Gebeurtenis: Ingeschreven dd. 29-1-1773; Ingezegend dd. 17-2-1773 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-9H6D?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 493 of 536].
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: Familie woont op ’t Lollebroek, Vundelaarsweg.
157 Janna [Gerrits] (Johanna) Everts?.
Notitie bij de geboorte van Johanna: geschatte geboorte: 1740 / 1745; Wilp of Voorst
Johanna is overleden op 07-09-1809 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Overlijden/Begraven Wilp, dd. 11-9-1809; Gebeurtenis: Overlijden dd. 7-9-1809, Begraven dd. 11-9-1809 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89W2-36LL?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Kosten, Begraven 1686-1701, 1805-1829 Overlijden, Begraven 1751-1811 > image 502 of 509]. Zij is begraven op 11-09-1809 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: Impost Begraven Wilp, dd. 17-9-1809 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-36PY?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Kosten, Begraven 1686-1701, 1805-1829 Overlijden, Begraven 1751-1811 > image 247 of 509].
Notitie bij Johanna: Inm de huwelijksakte van zoon Egbert (Wilp, 1816,5) : Janna Gerrits
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willemken Gerrits Kruitbosch, geboren op 07-02-1774 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 13-2-1774; Gebeurtenis: geboren dd. 7-2-1774 te Wilp, gedoopt dd. 13-2-1774 te Wilp > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-9HTC?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 414 of 536]. Zij is gedoopt op 13-02-1774 in Wilp [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 13-2-1774; Gebeurtenis: geboren dd. 7-2-1774 te Wilp, gedoopt dd. 13-2-1774 te Wilp > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-9HTC?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 414 of 536]. Willemken is overleden. Willemken trouwde, 32 jaar oud, op 15-06-1806 in Twello [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Trouwen Twello, dd. 15-6-1806 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89W2-WCN6?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Twello > Dopen 1658-1811 Trouwen 1658-1810 > image 260 of 264] met Albert Arends, ongeveer 19 jaar oud, nadat zij in Voorst in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Willemken en Albert: Ook vermeld onder Voorst:
Gelders Archief te Arnhem; Akte: Kerkelijke index Voorst, Trouwen 15-6-1806; FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9WL-FGVT?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Voorst > Index, Kerkelijke Register 1658-1813 > image 37 of 468 en (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WL-N9GZ?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Voorst > Index, Kerkelijke Register 1658-1813 > image 435 of 468 (In het trouwboek Voorst op FamilySearch ontbreken de maanden juni en juli 1806; er staat een verwijzing dat een collega predikant heeft waargenomen - waarschiijnlijk die van Twello, dus.
Albert is geboren omstreeks 1787 in Apeldoorn. Albert is overleden.
II. Maria Kruitbosch, geboren op 26-11-1775 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 5-12-1775; Gebeurtenis: geboren dd. 26-11-1775 te Wilp, gedoopt dd. 5-12-1775 te Wilp > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99W2-9HRG?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 417 of 536]. Zij is gedoopt op 03-12-1775 in Wilp [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 3-12-1775; Gebeurtenis: geboren dd. 26-11-1775 te Wilp, gedoopt dd. 3-12-1775 te Wilp > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99W2-9HRG?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 417 of 536]. Maria is overleden op 03-12-1775, 7 dagen oud [bron: Stamboom Peet, https://www.genealogieonline.nl/stamboom-peet/I14888.php].
III. Gerrit Gerrits Kruitbosch, geboren op 26-10-1777 in Wilp (zie 78).
IV. Jan Gerrits Kruitbosch, geboren op 14-11-1779 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 14-11-1779; Gebeurtenis: geboren dd. 14-11-1779 te Wilp, gedoopt dd. 14-11-1779 te Wilp > FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99W2-9HLJ?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 427 of 536]. Hij is gedoopt op 14-11-1779 in Wilp [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 14-11-1779; Gebeurtenis: geboren dd. 14-11-1779 te Wilp, gedoopt dd. 14-11-1779 te Wilp > FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99W2-9HLJ?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 427 of 536]. Jan is overleden op 10-05-1782 in Wilp, 2 jaar oud [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Begraven Wilp, dd.14-5-1782; Gebeurtenis: overleden dd. 10-5-1782 te Wilp; begraven dd. 14-5-1782 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-3DRL?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Kosten, Begraven 1686-1701, 1805-1829 Overlijden, Begraven 1751-1811 > image 422 of 509]. Hij is begraven op 14-05-1782 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Begraven Wilp, dd.14-5-1782; Gebeurtenis: overleden dd. 10-5-1782 te Wilp; begraven dd. 14-5-1782 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-3DRL?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Kosten, Begraven 1686-1701, 1805-1829 Overlijden, Begraven 1751-1811 > image 422 of 509].
Notitie bij overlijden van Jan: "op ’t Lollebroek"
Notitie bij Jan: Hij was waarschijnlijk zwak, want hij is op de dag van zijn geboorte ook al gedoopt en is jong overleden.
V. Marten Gerrits Kruitbosch, geboren op 23-11-1781 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 25-11-1781; Gebeurtenis: geboren dd. 23-11-1781 te Wilp, gedoopt dd. 23-11-1781 te Wilp > FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-9CSS?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 432 of 536]. Hij is gedoopt op 25-11-1781 in Wilp [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 25-11-1781; Gebeurtenis: geboren dd. 23-11-1781 te Wilp, gedoopt dd. 23-11-1781 te Wilp > FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-9CSS?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 432 of 536]. Marten is overleden op 26-11-1852 in Twello (gem. Voorst), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1852 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Voorst, dd. 27-11-1852, nr. 164; Gebeurtenis: overlijden dd. 26-11-1852 te Twello].
Notitie bij overlijden van Marten: Te zijnen huize in Twello
Adres:
Twello
Beroep:
Dagloner
Marten trouwde, 26 jaar oud, op 24-07-1808 in Twello [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Trouwen Nederduits Gereformeerd Twello, dd. 24-7-1808; > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9W2-WCLY?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Twello > Dopen 1658-1811 Trouwen 1658-1810 > image 261 of 264] met Janna (Johanna) Jansen, 23 jaar oud, nadat zij op 25-06-1808 in Voorst in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren op 23-01-1785 in Twello [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Twello Nederduits Gereformeerd, dd. 30-1-1785; Gebeurtenis: geboorte dd. 23-1-1785 te Twello; gedoopt dd. 30-1-1785 te Twello > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-WZQ3?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Twello > Dopen 1658-1811 Trouwen 1658-1810 > image 122 of 264], dochter van Jan Hendriksen en Fenneken [Peters] Klumper. Zij is gedoopt op 30-01-1785 in Twello [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Twello Nederduits Gereformeerd, dd. 30-1-1785; Gebeurtenis: geboorte dd. 23-1-1785 te Twello; gedoopt dd. 30-1-1785 te Twello > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-WZQ3?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Twello > Dopen 1658-1811 Trouwen 1658-1810 > image 122 of 264].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Doopboelk van Twello:
Janna, dochter van Jan Hendriksen en Fenneken Peters
tweelingzus van Hendrik; geboren 23-1-1785, gedoopt 30-1-1785.

In de stamboom Peet (e.a.) is 12-12-1785 de geboorte- of doopdatum. De naam van de moeder geeft deze site als Fenneken Peters Klumper. In d naam worden de namen uit de doopakte (maar dan wel van 30-1-1785!) en due uit de overlijdensakte van Janna gecombineeerd.
Johanna is overleden op 25-08-1853 in Twello (gem. Voorst), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1853 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Voorst, dd. 25-8-1853, nr. 104; Gebeurtenis: overlijden dd. 25-8-1843 te Twello].
VI. Jan Gerrits Kruitbosch, geboren op 31-08-1784 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 5-9-1784; Gebeurtenis: geboren dd. 31-8-1784 te Wilp, gedoopt dd. 5-9-1784 te Wilp > FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-9H2M?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 439 of 536]. Hij is gedoopt op 05-09-1784 in Wilp [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 5-9-1784; Gebeurtenis: geboren dd. 31-8-1784 te Wilp, gedoopt dd. 5-9-1784 te Wilp > FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-9H2M?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 439 of 536]. Jan is overleden op 11-12-1856 in Wilp (gem. Voorst), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1856 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 01-03-1883, nr. 74; Gebeurtenis: overlijden dd. 1-3-1883 te Lieren].
Notitie bij Jan: In de huwelijksacte van zoon Willem wordt vermeld dat Jan Gerrits, vader van de bruidegom, de naam Kruitbosch heeft aangenomen.
Zie "Register van aangenomen geslachtnamen te Wilp".
Adres:
Wilp
Beroep:
1830     Werkman   [bron: Voorst Huwelijken 1830, 17]
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 11-10-1807 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Trouwen Nederlands-gereformeerd Voorst, dd. 11-10-1807 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89W2-4W8R?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Voorst > Dopen 1658-1811 Trouwen 1658-1813 > image 698 of 701] met Hendrika Hendriks, 33 jaar oud. Hendrika is geboren op 16-10-1773 in Terwolde, dochter van Hendrik Gerrits en Gerritjen Hendriks. Zij is gedoopt op 17-10-1772 in Terwolde [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Terwlde Nederduits Gereformeerd, dd. 17-10-1772; Gebeurtenis: geboren dd. 16-10-1772 te Terwolde; gedoopt dd. 17-10-1772 te Terwolde > FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WK-1WJ8?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Terwolde > Dopen 1645-1669, 1682-1811 Trouwen 1682-1811 Kosten, Begraven 1714-1794 Overlijden, Begraven 1794-1811 > image 88 of 511].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Doopboek Terwolde: Hendrick Gerrits en Gerritjen Hendricks, echtelieden, een kind, zijnde een dochter, gebooren op den 16. october 1773, gedoopt op den 17. october 1772, genaamt: Hendrijca

De leeftijd in de overlijdensakte komt overeen alsmede de voornamen van de ouders. De achternaam van de vader bij haar overlijden is echter niet gelijk aan het patroniem van de vader.
Hendrika is overleden op 05-04-1850 in Wilp (gem. Voorst), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1850 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Apeldoorn, dd. 01-03-1883, nr. 74; Gebeurtenis: overlijden dd. 1-3-1883 te Lieren].
Beroep:
1830     Werkvrouw   [bron: Voorst Huwelijken 1830, 17]
VII. Evert Gerrits Kruitbosch, geboren op 27-12-1786 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Huwelijk Wilp, dd. 19-06-1814, nr. 3 (bijlagen) > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS76-WN4?cc=1949343), Wilp > Huwelijksbijlagen 1812-1814 > image 109 of 141]. Hij is gedoopt op 31-12-1786 in Wilp [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: DTB Dopen [Nederduits gereformeerd; Wilp, dd. 31-12-1786; Gebeurtenis: geboren dd. 27-12-1786; gedoopt dd. 31-12-1786 te Wilp > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99W2-9HKX?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 448 of 536]. Evert is overleden op 02-11-1868 in Twello (gem. Voorst), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1868 [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Overlijden Voorst, dd. 02-11-1868, nr. 206; Overlijden: 2-11-1868 te Twello].
Beroep:
Bouwmansknecht   [bron: Huwelijksakte Wilp 1814, 3]
Evert trouwde, 27 jaar oud, op 19-06-1814 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Huwelijk Wilp, dd. 19-06-1814, nr. 3] met Johanna Gerrits Hendriks, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 23-11-1785 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Huwelijk (bijlagen) Wilp, dd. 19-06-1814, nr. 3 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS76-WKV?cc=1949343), Wilp > Huwelijksbijlagen 1812-1814 > image 110 of 141], dochter van Gerrit Hendriks en Teuniske (Tonia) Evers. Zij is gedoopt op 27-11-1785 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Huwelijk (bijlagen) Wilp, dd. 19-06-1814, nr. 3 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS76-WKV?cc=1949343), Wilp > Huwelijksbijlagen 1812-1814 > image 110 of 141]. Johanna is overleden op 07-10-1871 in Wilp, 85 jaar oud.
Beroep:
Dienstmaagd   [bron: Huwelijksakte Wilp 1814, 3]
VIII. Egbert Kruitbosch, geboren op 13-03-1790 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 14-3-1790; Gebeurtenis: geboren dd. 13-3-1790 te Wilp, gedoopt dd. 14-3-1790 te Wilp > FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9W2-9HSC?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 456 of 536]. Hij is gedoopt op 14-03-1790 in Wilp [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp (Nederduits gereformeerd), dd. 14-3-1790; Gebeurtenis: geboren dd. 13-3-1790 te Wilp, gedoopt dd. 14-3-1790 te Wilp > FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9W2-9HSC?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 456 of 536]. Egbert is overleden op 24-12-1860 in Wilp, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1860 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Voorst, Wilp, akte dd. 27-12-1860, nr. 170].
Beroepen:
Karman, daghuurder
1846     Landbouwer   [bron: Voorst Huwelijken 1846, akte 30]
Religie:
vanaf 10-03-1839     Chr Ger Gem Teuge
Egbert trouwde, 25 jaar oud, op 25-02-1816 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Wilp, dd. 25-02-1816, nr. 5] met Gerritjen [Gerrits] Hendriks, 25 jaar oud. Gerritjen is geboren op 04-04-1790 in Wilp, dochter van Gerrit Hendriks en Teuniske (Tonia) Evers. Zij is gedoopt op 05-04-1790 in Voorst [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Voorst Nedeerduits-ger4formeerd, dd. 5-4-1790, folio 152; Gebeurtenis: geboren dd. 4-4-1790 te Wilp; gedoopt dd. 5-4-1790 te Voorst > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9W2-47Q3?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Voorst > Dopen 1658-1811 Trouwen 1658-1813 > image 216 of 701]. Gerritjen is overleden op 25-07-1869 in Wilp (gem. Voorst), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-07-1869 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Voorst, Wilp, akte dd. 26-07-1869, nr. 134].
Notitie bij Gerritjen: In de huwelijksakte van zoon Geerit (Voorst Huwelijken 1846, akte 30) komt ze voor als Gerritjen Gerrits....
Beroepen:
Dienstmeid   [bron: Wilp, Huwelijken, 1816, 5]
1846     Landbouwster   [bron: Voorst Huwelijken 1846, akte 30]
Spelling:
e wordt zowel Gerritjen Gerrits genoemd (bij overlijden en trouwen), maar ook Gerritjen Gerrits Hendriks (bij de doop).
IX. Albert Kruitbosch, geboren op 29-10-1795 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Voorst (bijlagen), dd. 12-02-1848, nr. 12 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-3RSG-WG?cc=1949343), Voorst > Huwelijksbijlagen 1846-1854 > image 468 of 2466]. Hij is gedoopt op 01-11-1795 in Wilp [NG] [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: DTB Dopen [Nederduits gereformeerd] Wilp, dd. 1-11-1795; Gebeurtenis: geboren dd. 29-10-1796; gedoopt dd. 1-11-1795 te Wilp > FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89W2-9HWZ?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 463 of 536]. Albert is overleden op 21-10-1857 in Wilp (gem. Voorst), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1857 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akt: BS Overlijden Voorst, dd. 22-10-1857, nr. 156; Gebeurtenis: ovverlijden dd. 21-10-1857 te Wilp].
Beroep:
Daghuurder, landbouwer
Albert trouwde, 52 jaar oud, op 12-02-1848 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk Voorst, dd. 12-02-1848, nr. 12] met Geertjen Jonker, 23 jaar oud. Geertjen is geboren op 20-12-1824 in Nijbroek (gem. Voorst), dochter van Marten Jonker en Willemina Nijhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1824 [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Geboorte Voorst, dd. 22-12-1824, nr. 191; Gebeurtenis: dd. 20-12-1824 te Nijbroek]. Geertjen is overleden op 14-11-1871 in Wilp (gem. Voorst), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1871 [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Overlijden Voorst, dd. 15-11-1871, nr. 226; Gebeurtenis: dd. 14-11-1871 te Wilp]. Geertjen trouwde later op 28-08-1858 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Huwelijk Voorst, dd. 28-08-1858, nr. 51] met Fredrikus Kruitbosch (1816-1859). Geertjen trouwde later op 21-07-1860 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Voorst, dd. 21-07-1860, nr. 54] met Harmen Kerkmeijer (1827-1870). Geertjen trouwde later op 25-03-1871 in Voorst [bron: Gelders Archief te Arnhem, Akte: BS Huwelijk Voorst, dd. 25-03-1871, nr. 15] met Lubbertus Lubberts (geb. ±1816).
Beroep:
Dienstmeid
158 Garrit Jacobs. Hij is gedoopt op 19-12-1750 in Twello [NG]. Garrit is overleden.
Hij trouwde met
159 Swaantje Evers, geboren omstreeks 1750. Swaantje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacomina Gerrits Voorderman, geboren op 05-08-1777 in Terwolde (zie 79).
160 Philips Jansen Roskam. Hij is gedoopt op 23-09-1708 in Gorssel. Philips is overleden in 1772 in Gorssel, 63 of 64 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer op het "Roeterdink"
Spelling:
Ook: Roeterdink, Roeterink
Philips is weduwnaar van Hendersken Alberts Wiltinck (1704-±1733), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 06-06-1732 in Gorssel.
Hij trouwde (2), 26 jaar oud, op 12-02-1735 in Gorssel met de 19-jarige
161 Teunisken Aerendsen Wolferink. Zij is gedoopt op 06-10-1715 in Gorssel. Teunisken is overleden in 1750 in Gorssel, 34 of 35 jaar oud.
Spelling:
Ook: Thuene Aerents
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Roeterink. Hij is gedoopt op 29-01-1736 in Gorssel. Jan is overleden op 04-02-1820 in Ruurlo, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1820 [bron: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Ruurlo, akte dd. 4-2-1820, nr. 6].
Notitie bij Jan: Ook genoemd: Klaphekke, en: Roerink op den Bijvang. In beide gevallen gaat het om boerderijnamen.
Beroep:
Bouman op Claphekke
Spelling:
Ook: Jan Roeterink (op overlijdensakte: Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Ruurlo, akte dd. 4-2-1820, nr. 6)
Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 29-03-1762 in Gorssel met Aeltjen Thuenis Meijer, nadat zij op 06-03-1762 in Gorssel in ondertrouw zijn gegaan.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 27-06-1773 in Gorssel met Geertje Claassen Wiltinck, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op 04-06-1773 in Gorssel in ondertrouw zijn gegaan. Geertje is geboren omstreeks 18-01-1750 in Gorssel, dochter van Claes [Aelbertz] Wiltink en Judith [Arendtz] Wolferink. Zij is gedoopt op 18-01-1750 in Gorssel. Geertje is overleden op 09-02-1805 in Ruurlo, ongeveer 55 jaar oud.
Beroep:
Landbouwster
II. Willem Roeterdink. Hij is gedoopt op 11-08-1737 in Gorssel. Willem is overleden vóór 1738, ten hoogste 1 jaar oud.
III. Willem [Philips] Roeterdink. Hij is gedoopt op 14-09-1738 in Gorssel. Willem is overleden in 12-1794 in Gorssel, 56 jaar oud [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: BS Huwelijk (bijlagen) Gorssel, dd. 18-02-1813, nr. 3 FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-2M3Q-1F?cc=1949343), Gorssel > Huwelijksbijlagen 1811-1827 > image 290 of 3195;]. Willem trouwde, 29 jaar oud, op 23-06-1768 in Gorssel met Willemken Aalberts Groot Bentink, 22 jaar oud, nadat zij op 17-06-1768 in Gorssel in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op 15-01-1746 in Gorssel. Willemken is overleden op 20-02-1838 in Gorssel, 92 jaar oud.
Beroep:
Boerderijwerk doende
Spelling:
Bij huwelijken van zoon Hendrik (1813), Albert (1815): Willemken Groot-Bentink.
Bij huwelijk van zoon Gerrit (1822): Willemken Bentink.
IV. Geertjen Roeterdink. Zij is gedoopt op 28-08-1740 in Gorssel. Geertjen is overleden. Geertjen:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 19-06-1768 in Gorssel met Gosen Garrits Reuvekamp, 31 jaar oud, nadat zij op 28-05-1768 in Gorssel in ondertrouw zijn gegaan. Gosen is een zoon van Garrit Gosens en Fenneken Derkz Ruvekamp. Hij is gedoopt op 24-06-1736 in Gorssel. Gosen is overleden vóór 1774, ten hoogste 38 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 17-04-1774 in Gorssel met Albert Reuvekamp, 34 jaar oud, nadat zij op 31-03-1774 in Gorssel in ondertrouw zijn gegaan. Albert is een zoon van Jan Klaphekke. Hij is gedoopt op 05-07-1739 in Gorssel.
Notitie bij de geboorte van Albert: Geboren als: Klaphekke
Albert is overleden.
V. Harmken (Harmina) Roeterdink, geboren omstreeks 04-03-1742 in Gorssel. Zij is gedoopt op 04-03-1742 in Gorssel [bron: Gelders Archief te Arnhem, DTB Dopen Nederduits Gereformeerd Gorssel, registratie dd. 4-3-1742, pag. 5, volgnr. 22].
Notitie bij de geboorte van Harmina: Doopnaam: Harmken
Harmina is overleden in 1795 in Gorssel, ongeveer 53 jaar oud.
Spelling:
Bij haar doop en bij de huwelijken van dochters Rachel (1811) en Maria (1813): Harmken Roeterdink.
Bij huwelijk van zoon Anton (1813) Harmina Roeterdink.
Harmina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 16-12-1764 in Gorssel [bron: Gelders Archief te Arnhem, DTB Trouwen Nederduits gereformeerd Gorssel, registratie dd. 16-12-1764] met Swier Engbertsz Dommerholt, ongeveer 21 jaar oud. Swier is geboren omstreeks 17-03-1743 in Gorssel, zoon van Engbert [Jansen] Roskam (zie 320,V) en Catharina [Swiers] ten Hove. Hij is gedoopt op 17-03-1743 in Gorssel [bron: FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9WK-B4YP?cc=2038506, Nederlands Hervormde > Gorssel > Dopen 1691-1811 Trouwen 1691-1733, 1772-1818 > image 124 of 230; Gelders Archief te Arnhem. (pag. 11, volgnr. 4)]. Swier is overleden op 01-01-1795 in Gorssel, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Swier: Op het goed "Dommerholt"
Beroep:
Landbouwer op ’t Dommerholt te Gorssel
Religie:
vanaf 01-04-1763     (op ’t Dommerholt)   [bron: Gelders Archief te Arnhem, DTB Lidmaten Nederduits gereformeerd Gorssel, akte dd. 1-4-1763, pag. 27, volgnr. 14]
Spelling:
Bij huwelijken van dochters Rachel (1811): Zwier Dommerhold.
Bij huwelijken van zoon Anton en dochter Maria (1813): Zwier Dommerholt
VI. Albert Philips Roeterdink, geboren omstreeks 17-11-1743 in Gorssel (zie 80).
VII. Garrit Roeterdink. Hij is gedoopt op 31-03-1747 in Gorssel. Garrit is overleden vóór 1806 in Gorssel, ten hoogste 59 jaar oud.
Notitie bij Garrit: Opmerkelijk: (minstens) 2 van zijn kinderen, dragen de naam van hun moeder. Van Engbert heb ik dat kunnen vinden in de akten van zijn huwelijk en zijn overlijden. Van
Beroep:
Koopman
Garrit trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1772 in Gorssel met Derkjen Boschloo, 27 jaar oud, nadat zij op 25-04-1772 in Gorssel in ondertrouw zijn gegaan. Derkjen is een dochter van Garrit Boschloo en Janna ten Bos. Zij is gedoopt op 21-02-1745 in Gorssel. Derkjen is overleden.
Adres:
Gorssel (op Het Boschloo)
Spelling:
Ook: Derriksken Bosloo
VIII. Klaes Roeterdink, geboren op 17-02-1749 in Gorssel. Hij is gedoopt op 23-02-1749 in Gorssel. Klaes is overleden op 01-05-1751 in Gorssel, 2 jaar oud. Hij is begraven op 04-05-1751 in Gorssel.
162 Albert Jansen Lentink, geboren omstreeks 10-09-1693 in Almen (gem. Gorssel). Hij is gedoopt op 10-09-1693 in Almen. Albert is overleden op 06-07-1759 in Almen, ongeveer 65 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer op "Het Lentink"
Hij trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 06-03-1735 in Almen met de ongeveer 21-jarige
163 Garritjen Wansink, geboren omstreeks 17-12-1713 in Groot Duchteren. Zij is gedoopt op 17-12-1713 in Laren Gld. Garritjen is overleden op 06-06-1776 in Almen, ongeveer 62 jaar oud. Zij is begraven op 11-06-1776 in Almen.
Notitie bij Garritjen: Ook: Weggelhorst
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken Lentink, geboren omstreeks 28-04-1748 in Almen (zie 81).
166 Jan Thesebelt.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. Berendina Thesebelt, geboren in Hoogewetering (zie 83).
II. Harmina Jans Tesebelt. Harmina is overleden. Harmina trouwde op 05-06-1763 in Colmschate [bron: Ref.trouwen 1733-1795] met Roelof Linterman, nadat zij op 14-05-1763 in Colmschate in ondertrouw zijn gegaan [bron: Ref.trouwen 1733-1795].
Notitie bij het huwelijk van Harmina en Roelof: Roelof Linterman j.m. met Harmina Jans Tesebelt, dienende beide aan de Ossenkop in Essen O.C.
168 Derk Velderman, geboren in 1712 in Exel. Derk is overleden.
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1745 in Deventer met
169 Jenneken Albers Olthof.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Peter Velderman. Zij is gedoopt op 28-04-1746 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Peter is overleden.
II. Jan Velderman. Hij is gedoopt op 30-01-1748 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Jan is overleden.
III. Aaltjen Velderman. Zij is gedoopt op 17-03-1750 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Aaltjen is overleden.
IV. Hendrik Velderman. Hij is gedoopt op 25-04-1752 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Hendrik is overleden.
V. Evert Velderman, gedoopt op 24-02-1757 in Deventer (zie 84).
170 Egbert Evers.
Hij trouwde met
171 Hanna Schoute.
Spelling:
Ook: Anna Schouten
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Megteld Eevers, gedoopt op 20-10-1767 in Deventer (zie 85).
II. Hendrika Evers. Zij is gedoopt op 16-10-1770 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Hendrika is overleden.
172 Wolter Kemps.
Notitie bij Wolter: Wolter dient als "Soldaat in t regiment van de heer Gener. Lobben, Baron van Aijlva" (aantekening bij het huwelijk). Dit is Infanterie Regiment 672d.
Het werd opgericht in 1672 als Regiment van Burmania. Bij de reorganisatie van 1752 werd het op 2 bataljons gebracht. Dit 2e bataljon werd gevormd door het voormalige Regiment Glinstra. Het eerste bataljon was van 1750-1754 gelegerd in Deventer, het tweede in Groningen.
In 1772 werd de officiële benaming vastgesteld als Regiment Nationalen 1. In 1795 (Franse tijd) ging het regiment op in het 1e bataljon van de 4e Halvebrigade.
Het regiment bestond uit 2 bataljons, elk met een grenadier-compagnie en zes musketier-compagnieën. Hoewel het regiment officieel een nummer/naam droeg, werd dit alleen gebruikt op hun wapens en uitrusting, en waren ze beter bekend onder de naam van hun commandant (kolonel). Begin 1793 bedroeg de (theoretische) sterkte 762 man. Na de oorlogsverklaring op 1 februari 1793 van de Franse Republiek aan de koning van Engeland en de stadhouder der Nederlanden werd de sterkte opgevoerd naar 983 man.

Vanaf 24-04-1724 voerde kolonel Hobbe Baron van Aylva (overl. 12-8-1772), het bevel, na 01-01-1742 als luitenant-generaal.
Beroep:
Soldaat in t regiment van de heer Gener. Lobben, Baron van Aijlva (Lobben moet zijn Hobbe?)
Spelling:
Ook: Kempts; Kems
Hij trouwde op 09-01-1752 in Deventer [bron: SAB Deventer T Schepengericht] met Geertrui Maatakker. Wolter en Geertrui gingen op 18-12-1751 in Deventer in ondertrouw [bron: SAB Deventer T Schepengericht].
173 Geertrui Maatakker.
Spelling:
Ook: Geertruij; Maetakkers, Maackers, Mackers
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonij Kems. Hij is gedoopt op 10-03-1754 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Antonij is overleden.
II. Hendrik Jan Kems. Hij is gedoopt op 11-05-1755 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Hendrik is overleden.
III. Gradus Kems. Hij is gedoopt op 22-10-1761 in Deventer [bron: SAB Deventer D herv]. Gradus is overleden.
IV. Martinus Kemps, geboren omstreeks 1765 (zie 86).
174 Hendrik Rensink.
Hij trouwde met
175 Berendina Dirksen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Derkjen Rensink. Zij is gedoopt op 27-03-1746 in Deventer. Derkjen is overleden.
II. Harmanna Rensink. Zij is gedoopt op 28-11-1749 in Deventer. Harmanna is overleden.
III. Jenneken Rensen, gedoopt op 16-12-1753 in Deventer (zie 87).
176 Gerrit [Cornelissen] Buitenhuis.
Notitie bij Gerrit: Gerrit gebruikt later de naam Buitenhuis, zodat de kinderen van het echtpaar zich ook Buitenhuis noemden.
Hij trouwde met
177 Neeltje Buitenhuis, geboren in 1729. Zij is gedoopt op 06-11-1729 in Vaassen. Neeltje is overleden.
Notitie bij Neeltje: De kinderen krijgen de familienaam van de moeder!
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Kornelis Buitenhuis. Kornelis is overleden.
II. Derk Gerrit Buitenhuis, geboren op 31-01-1756 in Nierssen (zie 88).
III. Elbertje Buitenhuis, geboren op 21-02-1762 in Vaassen. Elbertje is overleden.
IV. Gerrit Cornelis Buitenhuis. Hij is gedoopt op 08-05-1768 in Vaassen. Gerrit is overleden op 05-11-1823 in Nierssen (gem. Epe), 55 jaar oud.
182 Cornelis Hendriks Pijkeren. Cornelis is overleden vóór 13-02-1750.
Hij trouwde op 06-04-1736 in Epe [bron: DTB Epe] met
183 Fennigjen Jansz -onbekend-. Fennigjen is overleden. Fennigjen trouwde (2) op 13-02-1750 in Epe [bron: DTB Epe] met Aert Wijndelts.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikjen Pijkeren. Zij is gedoopt op 19-10-1738 in Epe [bron: SNV Epe D]. Hendrikjen is overleden.
II. Janna Cornelis Pijkeren, gedoopt op 11-03-1745 in Epe (zie 91).
190 Hendrik Jans Tessemaker, geboren in Diepenheim. Hij is gedoopt op 24-04-1735 in Diepenheim. Hendrik is overleden op 05-10-1796 in Heerde, 61 jaar oud. Hij is begraven op 11-10-1796 in Heerde.
Beroep:
Dagloner
Spelling:
Ook: Kistemaker
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 18-02-1759 in Vaassen met Christina Berends (Stijntje) Beekman. Hendrik en Stijntje gingen op 26-01-1759 in Vaassen in ondertrouw [bron: SNV Vaassen T hervormd].
191 Christina Berends (Stijntje) Beekman. Stijntje is overleden.
Spelling:
Ook: Beekmans
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berendje Tessemaker. Zij is gedoopt op 02-06-1759 in Epe. Berendje is overleden vóór 1760, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Berendina Tessemaker, geboren in Oene (zie 95).
III. Jannes Tessemaker. Hij is gedoopt op 26-06-1763 in Epe. Jannes is overleden op 10-12-1835 in Oene, 72 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker
IV. Maria Tessemaker, geboren omstreeks 03-11-1765 in Epe. Zij is gedoopt op 03-11-1765 in Epe. Maria is overleden op 16-06-1840 in Voorst, ongeveer 74 jaar oud. Maria trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 16-07-1796 in Voorst met Jannes Kroeze, 43 of 44 jaar oud. Jannes is geboren in 1752. Jannes is overleden op 12-04-1819 in Terwolde, 66 of 67 jaar oud.
V. Hendrikus Tessemaker. Hij is gedoopt op 07-05-1769 in Oene. Hendrikus is overleden.
VI. Johanna Berendina Tessemaker, geboren op 03-10-1774 in Oene. Zij is gedoopt op 09-10-1774 in Oene. Johanna is overleden.
VII. Hermijna Tessemaker, geboren op 14-03-1780 in Oene. Zij is gedoopt op 19-03-1780 in Epe. Hermijna is overleden.
192 Hubrecht Clz Ouwendijk. Hij is gedoopt op 01-06-1708 in De Lier [bron: L 10-44v]. Bij de doop van Hubrecht was de volgende getuige aanwezig: Pietertje Thijsse Maachdenburg (geb. vóór 1629) [zie 771] [grootmoeder moederszijde]. Hubrecht is overleden.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 15-12-1733 in De Lier met de 20-jarige Neeltje Jansdr van Santen. Bij het kerkelijk huwelijk van Hubrecht en Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Pieternelletje Cldr Ouwendijk (1705-1792) [zie 384,II] [zus bruidegom].
193 Neeltje Jansdr van Santen. Zij is gedoopt op 21-05-1713 in Ambacht Maasland. Neeltje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dina (Huijbrecht) Ouwendijk. Zij is gedoopt op 02-04-1734 in Kethel. Bij de doop van Dina was de volgende getuige aanwezig: Pieternelletje Cldr Ouwendijk (1705-1792) [zie 384,II] [tante vaderszijde]. Dina is overleden.
Getuige bij:
28-12-1748     doop Pieternelletje Ouwendijk (1748-vóór 1751) [zie 192,XI]    [zus]
14-11-1756     doop Piter Ouwendijk (1756-vóór 1758) [zie 192,XV]    [zus]
12-12-1787     doop Huibregt Ouwendijk (1787-1843) [zie 48]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]
Dina trouwde, 42 jaar oud, op 26-05-1776 in Schiedam met Hermanus van den Bos. Hermanus is geboren in Kethel.
II. Gerritje Ouwendijk. Zij is gedoopt op 03-04-1735 in Kethel. Bij de doop van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Gerritje Cldr Dekker.
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Gerritje ipv Marijtje Claasdr Dekker
Gerritje is overleden vóór 08-06-1736, ten hoogste 1 jaar oud.
III. Gerritje Ouwendijk. Zij is gedoopt op 08-07-1736 in Kethel. Bij de doop van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Gerritje Floris de Vette. Gerritje is overleden.
IV. Claas Ouwendijk. Bij de geboorteaangifte van Claas was de volgende getuige aanwezig: Pieternelletje Cldr Ouwendijk (1705-1792) [zie 384,II] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 28-07-1737 in Kethel.
Notitie bij de geboorte van Claas: suster van de vader ipv Neeltje Hubrechts Poot
Claas is overleden vóór 1744, ten hoogste 7 jaar oud.
V. Jan Ouwendijk. Hij is gedoopt op 28-07-1737 in Kethel. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerritje Cornelisdr van der Vaart (±1684-1775) [zie 387] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jan: moeder van de moeder ipv Trijntje Sonneveld
Jan is overleden vóór 1743, ten hoogste 6 jaar oud.
VI. Annetje [Hubregts] (Anna) Ouwendijk, geboren in Spaland. Zij is gedoopt op 02-11-1738 in Kethel [NG] [bron: Nationaal Archief te Den Haag; Akte: DTB Dopen [Nederduits-gereformeerd] Kethel, dd. 2-11-1738; Gebeurtenis: geboren dd. niet vermeld, gedoopt dd. 2-11-1738 te Kethel > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-C9NV-5?cc=2037907), Nederlands Hervormde > Kethel > Dopen 1623-1672, 1689-1811 Trouwen 1622-1711, 1714-1805 Begraven 1696, 1761-1813 Kosten, Begraven 1787-1798 > image 142 of 462]. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Aagje Japiks Mannekes. Anna is overleden op 03-06-1815 in Delft, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-06-1815 [bron: Stadsarchief Delft te Delft; Akte: BS Overlijden Delft, dd. 5-6-1815, nr. 181; gebeurtenis: overleden dd. 3-6-1815 te Delft].
Notitie bij Anna: Bij overlijden: Anna.
Getuige bij:
doop Jan [Simonsz] Ouwendijk (1773-1842)    [tante vaderszijde]
01-11-1767     doop Neeltje Ouwendijk (1767-1836)    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]
Anna trouwde, 22 jaar oud, op 14-06-1761 in Schiedam met Christoffel Hendrik Bante, nadat zij op 29-05-1761 in Overschie in ondertrouw zijn gegaan [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Akte: DTB [nederduits-gereformeerd] Trouwen Overschie, dd. 29-05-1761; Gebeurtenis: ondertrouwd dd. 29-5-1761 te Overschie, getrouwd te Ketel]. Christoffel is geboren in Raade (Preußen), zoon van Thomas Bante en Grietje Meijer.
Notitie bij de geboorte van Christoffel: In de overlijdensakte wordt het geboorteland Pruisminden genoemd.
Christoffel is overleden op 14-10-1816 in Delft. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1816 [bron: Stadsarchief Delft te Delft; Akte: BS Overlijden Delft, 15-10-1816, nr. 352; Gebeurtenis: overleden dd. 14-10-1886 te Delft].
Notitie bij Christoffel: Op huwelijksakte, uit Raade in Pruischland
Op overlijdensakte: geboren te Pruisminden
VII. Jannetje Ouwendijk. Zij is gedoopt op 18-12-1740 in Kethel. Jannetje is overleden.
VIII. Jan Ouwendijk, geboren omstreeks 03-02-1743. Hij is gedoopt op 03-02-1743 in Kethel [bron: Nationaal Archief te Den Haag; DTB Dopen Kethel NH, dd. 3-2-1743. > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-C9FP-Q?cc=2037907), Nederlands Hervormde > Kethel > Dopen 1623-1672, 1689-1811 Trouwen 1622-1711, 1714-1805 Begraven 1696, 1761-1813 Kosten, Begraven 1787-1798 > image 149 of 462]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerritje Cornelisdr van der Vaart (±1684-1775) [zie 387] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jan: de vrouws moeder
Jan is overleden omstreeks 09-02-1803 in Overschie, ongeveer 60 jaar oud. Hij is begraven op 09-02-1803 in Overschie [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Begraven kerk, Overschie, inventaris 1524, dd. 9-2-1803].
Notitie bij overlijden van Jan: in de kerk; ’t midd:kleed; 1 uur geluid
Beroep:
Watermolenaar
Jan ging in ondertrouw, ongeveer 22 jaar oud, op 19-04-1765 in Overschie [bron: Nationaal Archief te Den Haag, DTB Trouwen Overschie, dd. 19-4-1765, ondertrouw > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-982J?cc=2037907), Nederlands Hervormde > Overschie > Trouwen 1660-1811 Begraven 1600-1682, 1746-1822 > image 338 of 597] met Kunder Starrenburgh, ongeveer 28 jaar oud. Kunder is geboren omstreeks 1737 in Giessendam, dochter van Jan Starrenburg. Kunder is overleden op 04-08-1832 in Overschie, ongeveer 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1832 [bron: Nationaal Archief te Den Haag; BS Overlijden Overschie, akte dd. 6-8-1832, nr. 30; overrleden te Overschie op 4-8-1832 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-65W3-HYP?cc=1576401), Overschie > Overlijden 1812-1842 > image 530 of 772].
Notitie bij overlijden van Kunder: leeftijd 95 jaar
Spelling:
Kunder, Kundertje, Kunderijn, Kunderije, Kuenderye, Gunder
Starrenburg, Starrenburgh, Sterrenburg
Getuige bij:
16-05-1784     doop Neeltje Ouwendijk (1784-1834) [zie 96,I]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]
28-11-1790     doop Kundertje Ouwendijk (geb. ±1790)    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Stadsarchief Delft te Delft; DTB Dopen Delft Nieuwe Kerk, 1767 - 1795, reg. 28-11-1790, folio 192]
07-09-1794     doop Jan Ouwendijk (1794-1827)    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; DTB Gereformeerd Overschie, inv. 1, dd. 7-9-1794]
12-01-1799     doop Jan Dirk Gravesteijn (geb. 1799)    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]
11-08-1799     doop Adriyana Ouwendijk (1799-1879)    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen gereformeerd Overschie, inventaris 1513, dd. 11-08-1799]
11-08-1799     doop Huijbregt Ouwendijk (1799-1867)    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; DTB Dopen Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, dd. 11-8-1799.]
02-08-1801     doop Kanderije Dirk Gravesteijn (geb. 1801)    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]
01-11-1801     doop Arij Ouwendijk (1801-1831)    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: DTB Dopen Overschie [Nederduits Gereformeerd], Gebeurtenis: geboren dd. 22-10-1801 te Overschie; gedoopt dd. 01-11-1801 te Overschie]
IX. Claas Ouwendijk. Bij de geboorteaangifte van Claas was de volgende getuige aanwezig: Pieternelletje Cldr Ouwendijk (1705-1792) [zie 384,II] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 15-08-1744 in Kethel. Claas is overleden vóór 15-08-1745, ten hoogste 1 jaar oud.
X. Klaas Ouwendijk. Bij de geboorteaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Pieternelletje Cldr Ouwendijk (1705-1792) [zie 384,II] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 24-10-1745 in Kethel. Klaas is overleden.
XI. Pieternelletje Ouwendijk. Zij is gedoopt op 28-12-1748 in Kethel. Bij de doop van Pieternelletje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerritje Cornelisdr van der Vaart (±1684-1775) [zie 387] [grootmoeder moederszijde] en Dina (Huijbrecht) Ouwendijk (geb. 1734) [zie 192,I] [zus]. Pieternelletje is overleden vóór 24-05-1751, ten hoogste 2 jaar oud.
XII. Simon Ouwendijk. Hij is gedoopt op 31-05-1750 in Kethel. Simon is overleden op 24-05-1814 in De Lier, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1814 [bron: Nationaal Archief te Den Haag - Historisch Archief Westland; Akte: BS Overlijden, dd. 24-5-1814, nr. 33; Overlijden: dd. 23-5-1814 te De Lier]. Simon:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1772 in De Lier [bron: L1-52] met Maria Vrijenling, 21 of 22 jaar oud. Maria is geboren op 19-04-1750 in De Lier [bron: L1-52], dochter van Gerrit Vrijling en Trijntje Masch. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Anna Vrijeling. Maria is overleden vóór 1812, ten hoogste 62 jaar oud.
Spelling:
Ook: Frijling, Vrijling
(2) trouwde met Grietje Stoorvogel. Grietje is geboren in 1768, dochter van Leendert Pietersz. Stoorvogel en Fijtje Baas. Grietje is overleden op 28-03-1814 in De Lier, 45 of 46 jaar oud.
Getuige bij:
02-08-1812     doop Marijtje Ouwendijk (1812-1813)
XIII. Pieternelletje Ouwendijk. Zij is gedoopt op 24-05-1751 in Kethel. Bij de doop van Pieternelletje was de volgende getuige aanwezig: Gerritje Cornelisdr van der Vaart (±1684-1775) [zie 387] [grootmoeder moederszijde]. Pieternelletje is overleden.
XIV. Willemijntje Ouwendijk. Zij is gedoopt op 26-11-1752 in Kethel. Bij de doop van Willemijntje was de volgende getuige aanwezig: Pieternelletje Hoogendijk. Willemijntje is overleden.
XV. Piter Ouwendijk. Hij is gedoopt op 14-11-1756 in Kethel. Bij de doop van Piter waren de volgende getuigen aanwezig: Gerritje Cornelisdr van der Vaart (±1684-1775) [zie 387] [grootmoeder moederszijde] en Dina (Huijbrecht) Ouwendijk (geb. 1734) [zie 192,I] [zus]. Piter is overleden vóór 13-12-1758, ten hoogste 2 jaar oud.
XVI. Pieter Ouwendijk, gedoopt op 13-12-1758 in Kethel (zie 96).
194 Klaas Dirksz Boef, geboren op 02-10-1729 in Polsbroek. Klaas is overleden op 17-02-1782 in Vlist, 52 jaar oud. Klaas trouwde (2), 40 jaar oud, op 31-12-1769 in Ouderkerk aan den IJssel met Willempje Cornelisse Kok (geb. 1749), 19 of 20 jaar oud.
Hij trouwde (1), 21 of 22 jaar oud, in 1751 met
195 Ariaentje de With. Ariaentje is overleden vóór 1769.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jannetje Boef, geboren in 1752. Zij is gedoopt op 12-11-1752 in Polsbroek. Jannetje is overleden.
Getuige bij:
geboorteaangifte Klaas Ouwendijk (1785-1868) [zie 96,II]    [tante moederszijde]
Jannetje trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 06-06-1790 in Ouderkerk aan den IJssel met Anthonie Lans. Anthonie is geboren in Capelle aan den IJssel.
II. Marretje Boef, geboren in 1754. Zij is gedoopt op 16-05-1754 in Polsbroek. Marretje is overleden. Marretje trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 01-05-1785 in Ouderkerk aan den IJssel met Bastiaan Kooijman.
III. Margrieta (Grietje) den Boef, geboren in 1755 in Vlist (zie 97).
IV. Dirk Klaasz Boef, geboren in 1759. Hij is gedoopt op 11-02-1759 in Polsbroek. Dirk is overleden.
V. Cornelis Klaasz Boef, geboren op 01-02-1761 in Polsbroek. Cornelis is overleden.
VI. Arij Claasz. Boef, geboren in 1762. Zij is gedoopt op 26-09-1762 in Haastrecht. Arij is overleden.
196 Jan Springintveld. Hij is gedoopt op 21-05-1738 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven D gerefrmeerd inv 1 index 046]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Trijntje Staalman. Jan is overleden op 06-03-1813 in Delfshaven, 74 jaar oud [bron: GAR Delfshaven D BSO 1813-012].
Notitie bij overlijden van Jan: Als ouders vermeld: Gosis Spring in’t veld en Catharina Kruld
Notitie bij Jan: Jan was "straatwercker". De gemeenteraad van Delft besliste dat wegens de blindheid van Jan zijn functie vanaf 10-12-1789 zou worden waargenomen door zoon Roeland.
Spelling:
Ook: Spring in ’t Velt
Jan trouwde (2), 35 jaar oud, op 14-09-1773 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven T gaarder, index 0] met Maria Geertruij van Melsen (ovl. 1799).
Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 19-04-1761 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven inv 11 T gaarder index 0] met Pieternella v.d. Wal (zie 197 hieronder). Jan en Pieternella gingen op 05-04-1761 in Delfshaven in ondertrouw [bron: GAR Delfshaven inv 14 T gereformeerd, index 015]. Het kerkelijk huwelijk tussen Pieternella en Jan vond plaats op 19-04-1761 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven inv 14 T gereformeerd, index 015].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Pieternella: Pro Deo
bruid: verlate huisvrouw van Claas Jansz Heulsloot
197 Pieternella v.d. Wal. Pieternella trouwde (1) op 30-12-1746 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven inv.11 T gaarder, index 0] met Claas Jansz Huigsloot. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken vóór 1761.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gosen Springintveld. Hij is gedoopt op 23-09-1764 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven inv. 1 D gereformeerd, index 046]. Bij de doop van Gosen was de volgende getuige aanwezig: Anna Spring in ’t Veld (geb. 1743) [zie 392,V] [tante vaderszijde]. Gosen is overleden.
II. Roeland Spring in ’t Veld, geboren op 17-09-1768 in Delfshaven (zie 98).
198 Hendrik Pelkman. Hij is gedoopt op 18-12-1737 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Arijaantje de Bie, Bastiaantje de Bie en Aalbert Paling. Hendrik is overleden in ?.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 02-11-1764 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 11 Trouw gaarder, index nummer 0] met de 25-jarige Geertruij van der Beek. Hendrik en Geertruij gingen op 04-11-1764 in Delfshaven in ondertrouw [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd, index nummer 012]. Het kerkelijk huwelijk tussen Geertruij en Hendrik vond plaats op 18-11-1764 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd, index nummer 012].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Geertruij: Bij burgerlijk aantekenen: pro deo
199 Geertruij van der Beek. Zij is gedoopt op 20-02-1739 in Bleiswijk [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd inv.1 index 1292-1241-023]. Geertruij is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrijntje Hendrik Pelkman. Zij is gedoopt op 30-03-1766 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv.1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Hendrijntje was de volgende getuige aanwezig: Martijntje Hendrik Pelkman (geb. 1734) [zie 396,III] [tante vaderszijde]. Hendrijntje is overleden in ?.
II. Leena Hendrik Pelkman, geboren op 10-09-1768 in Delfshaven (zie 99).
III. Hendrik Hendrik Pelkman. Hij is gedoopt op 18-07-1770 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Martijntje Hendrik Pelkman (geb. 1734) [zie 396,III] [tante vaderszijde]. Hendrik is overleden in ?.
IV. Jan Pelkman. Hij is gedoopt op 19-04-1772 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Geertruij Hendrik Pelkman (geb. 1741) [zie 396,VII] [tante vaderszijde]. Jan is overleden in ?.
V. Willemijntje Hendrik Pelkman. Zij is gedoopt op 10-10-1773 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Willemijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Lijsebeth van Keulen en Martijntje Hendrik Pelkman (geb. 1734) [zie 396,III] [tante vaderszijde]. Willemijntje is overleden in ?.
VI. Maria Hendrik Pelkman. Zij is gedoopt op 18-08-1776 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Maria Pelkman. Maria is overleden in ?.
VII. Adrianus Pelkman. Bij de geboorteaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Geertruij Hendrik Pelkman (geb. 1741) [zie 396,VII] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 25-01-1778 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Adrianus is overleden in ?.
200 Willem Cornelisz Valkenburg. Hij is gedoopt op 23-09-1725 in Delft [NG-Nieuwe Kerk] [bron: Stadsarchief Delft te Delft; Akte: DTB Dopen [nederduits-gereformeerd, Nieuwe Kerk] Delft, dd. 23-9-1725, nr. folio 121; Gebeurtenis: geboorte dd. niet vermeld; gedoopt dd. 23-9-1725 te Delft]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Valckenburgh (1701-vóór 1786) [zie 800,IV] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Willem: Nieuwe Kerk
Willem is overleden op 12-11-1804 in Vrijenban, 79 jaar oud. Hij is begraven op 15-11-1804 in Kethel.
Notitie bij overlijden van Willem: Por deo
Adres:
1804     Kethel
Beroep:
Veehouder
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1752 in Kethel met de ongeveer 21-jarige Adriana Willemsdr (Ariaantje) van der Lee. Willem en Ariaantje gingen op 22-04-1752 in Delft in ondertrouw [bron: GD Delft DTB inv.85]. Het kerkelijk huwelijk tussen Ariaantje en Willem vond plaats in Delft.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Ariaantje: Nieuwe Kerk
201 Adriana Willemsdr (Ariaantje) van der Lee, geboren omstreeks 1731 in Delft. Ariaantje is overleden op 12-11-1804 in Vrijenban, ongeveer 73 jaar oud.
Spelling:
1768     Ook: van der Leede
Getuige bij:
26-12-1779     doop Willem Valkenburg (1779-1831) [zie 100,I]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 62 folio 117v]
06-12-1781     doop Arieaantje Valckenburg (geb. 1781) [zie 100,III]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 62 folio 133]
18-04-1790     doop Adrijanus Valckenburg (1790-1867) [zie 100,VII]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 62 folio 189]
12-02-1792     doop Willem Ouwendijk (1792-1881)    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; DTB Gereformeerd Overschie, inv. 1, gedoopt dd. 12-2-1792, geboren op 7-2-1792]
06-11-1796     doop Adrianus Ouwendijk (1796-1855)    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd]
11-08-1799     doop Adriyana Ouwendijk (1799-1879)    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen gereformeerd Overschie, inventaris 1513, dd. 11-08-1799]
11-08-1799     doop Huijbregt Ouwendijk (1799-1867)    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; DTB Dopen Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, dd. 11-8-1799.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Valckenburg, geboren op 05-11-1752 (zie 100).
II. Neeltje Valkenburg, geboren op 20-10-1754 in Overschie. Neeltje is overleden.
III. Marijtje Valkenburg, geboren op 17-06-1756 in Overschie. Marijtje is overleden.
IV. Maria Valckenburg, geboren op 24-06-1757 in Vrijenban. Maria is overleden op 06-07-1823 in Ambtsrecht, 66 jaar oud.
Getuige bij:
07-07-1793     doop Willemijntje Valckenburg (1793-1875) [zie 100,IX]    [tante vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 62 folio 213]
Maria trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1784 in Overschie met Dirk Huijsman, nadat zij op 23-04-1784 in Overschie in ondertrouw zijn gegaan. Dirk is geboren in Overschie.
V. Anna Valkenburg, geboren omstreeks 13-07-1760 in Vrijenban. Zij is gedoopt op 13-07-1760 in Overschie [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen gereformeerd Overschie, inventaris 1512, dd. 13-7-1760]. Anna is overleden omstreeks 08-03-1863, ongeveer 102 jaar oud. Zij is begraven op 08-03-1863 in Delfshaven [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Begraven gaarder Delfshaven, inventaris 283, dd. 8-3-1763].
Notitie bij Anna: Begraven als Antje Valkenburg
VI. Ariaantje Valkenburg. Zij is gedoopt op 01-11-1761 in Overschie. Ariaantje is overleden.
VII. Anna Willemsdr (Antje) Valkenburg, geboren omstreeks 29-05-1763 in Vrijenban. Zij is gedoopt op 29-05-1763 in Delft [bron: Stadsarchief Delft te Delft; DTB Dopen Delft Nieuwe Kerk, 1743 - 1766, folio 187v, dd. 29-5-1764]. Bij de doop van Antje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje van der Lee. Antje is overleden op 20-11-1835 in Overschie, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1835 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; BS Overlijden Overschie, akte dd. 21-11-1835, nr. 73; overleden te Overschie op 20-11-1835].
Spelling:
ook: Anna Walmeds, Annetje, Antye
Antje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 17-05-1789 in Delft [bron: Stadsarchief Delft te Delft; DTB Trouwen Delft Nieuwe Kerk, met vermelding van trouwdatum (vanaf inv.nr. 73 de trouwdatum sporadisch), folio 100, dd. 17-5-1789] met Jan Janz Ouwendijk, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op 03-05-1789 in Overschie in ondertrouw zijn gegaan [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Trouwen gereformeerd, Overschie, inv. 1517, dd. 3-5-1789].
Notitie bij het huwelijk van Antje en Jan: Attestatie gegeven om te trouwen naar Delft, 17 mei 1789
Jan is geboren omstreeks 09-02-1766 in Overschie, zoon van Jan Ouwendijk (zie 192,VIII) en Kunder Starrenburgh. Hij is gedoopt op 09-02-1766 in Overschie [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen gereformeerd Overschie, inventaris 1512, dd. 9-2-1766]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Ariaentje Starrenburg. Jan is overleden op 04-02-1824 in Overschie, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1824 [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Overlijden Overschie, akte dd. 5-2-1824, nr. 7, overleden te Overschie op 4-2-1824].
Beroep:
Watermolenaar
VIII. Willemina Valkenburg. Zij is gedoopt op 03-03-1765 in Delft. Bij de doop van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Trijntje van den Berg. Willemina is overleden in ?.
IX. Leuntje Valkenburg. Zij is gedoopt op 02-11-1766 in Delft. Bij de doop van Leuntje was de volgende getuige aanwezig: Maartje van der Lee. Leuntje is overleden in ?.
X. Wilhelmus Valkenburg. Hij is gedoopt op 11-08-1768 in Delft. Bij de doop van Wilhelmus was de volgende getuige aanwezig: Geertruij van der Leede. Wilhelmus is overleden in ?.
XI. Maarten Valckenburg, geboren na 1769 in Delft. Maarten is overleden in ?.
202 Huig van der Voort, geboren in 1710 in ’t Woudt. Huig is overleden in 1783 in Pijnacker, 72 of 73 jaar oud.
Hij trouwde met
203 Maria Swartevelt, geboren in 1720. Maria is overleden in 1781, 60 of 61 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Hugo van der Voort, geboren in 1753 in Delft (zie 101).
208 Jan Brusse, geboren omstreeks 1726 in Varsseveld.
Notitie bij de geboorte van Jan: Of: Wisch?
Jan is overleden op 13-03-1795 in Varsseveld, ongeveer 69 jaar oud. Hij is begraven op 17-03-1795 in Varsseveld. Jan trouwde (2), ongeveer 46 jaar oud, op 15-03-1772 in Lichtenvoorde [bron: DTB Bredevoort] met Hendrika Nijman (geb. ±1751), ongeveer 21 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, op 15-11-1747 in Bredevoort [bron: www.familysearch.com] met
209 Enneken ten Harkel. Enneken is overleden vóór 1772. Enneken ging in ondertrouw (1) in Bredevoort [bron: DTB Nederduits Gereformeerde gemeente] met Hendrik Bolant.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Brusse, geboren op 13-12-1748 in Bredevoort. Zij is gedoopt op 15-12-1748 in Breedevoort. Hendrika is overleden op 21-06-1781 in Bredevoort, 32 jaar oud. Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op 26-11-1768 in Bredevoort [bron: OTGB 91.40] met Peter Bent, 24 jaar oud. Peter is geboren in 09-1744 in Bredevoort, zoon van Antonij Bent en Janna Markelinck. Hij is gedoopt op 20-09-1744 in Bredevoort [bron: DTB Bredevoort]. Peter is overleden in ?. Peter trouwde later op 07-03-1783 in Bredevoort [bron: DTB Bredevoort] met Hendrika Bollen (geb. 1731).
II. Jan Hendrik Brusse, geboren omstreeks 25-10-1750 in Bredevoort (zie 104).
III. Jan Brusse, geboren omstreeks 13-08-1752 in Bredevoort. Hij is gedoopt op 13-08-1752 in Bredevoort [bron: DTB]. Jan is overleden.
IV. Hendrik Brusse, geboren omstreeks 08-09-1754 in Bredevoort. Hij is gedoopt op 08-09-1754 in Bredevoort [bron: DTB]. Hendrik is overleden.
V. Janna Brusse, geboren omstreeks 30-05-1756 in Bredevoort. Zij is gedoopt op 30-05-1756 in Bredevoort [bron: DTB]. Janna is overleden.
VI. Anna Brusse, geboren omstreeks 02-04-1758 in Bredevoort. Zij is gedoopt op 02-04-1758 in Bredevoort [bron: DTB]. Anna is overleden.
VII. Jan Willem Brusse, geboren omstreeks 24-02-1760 in Bredevoort. Hij is gedoopt op 24-02-1760 in Bredevoort [bron: DTB]. Jan is overleden.
VIII. Aleida Brusse, geboren omstreeks 01-05-1763 in Bredevoort. Zij is gedoopt op 01-05-1763 in Bredevoort [bron: DTB]. Aleida is overleden.
IX. Gesina Brusse, geboren omstreeks 08-07-1765 in Bredevoort. Zij is gedoopt op 08-07-1765 in Bredevoort [bron: DTB]. Gesina is overleden.
X. Hendrikus Brusse, geboren omstreeks 20-11-1768 in Bredevoort. Hij is gedoopt op 20-11-1768 in Bredevoort [bron: DTB]. Hendrikus is overleden in ?.
212 Abraham Noordbergh. Hij is gedoopt op 06-09-1705 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers]. Bij de doop van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham de Bakhuyzen en Geertruid Hulsman. Abraham is overleden, 81 jaar oud. Hij is begraven op 08-01-1787 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Abraham: overledene liet na 5 meerderjarige kinderen; Leewelaan hoek Nieuwsteeg
Spelling:
Ook: Noordberg, Noorbergen (1736, huwelijk), Noorberg (1752, bij doop zoon Andries), Noortberg (1755, bij doop dochter Maria)
Getuige bij:
10-10-1779     doop Margaretha Catharina Noordbergh (geb. 1779) [zie 106,I]    [grootvader vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 106 , folio 11]
12-09-1787     doop Aagje Noordbergh (geb. 1787) [zie 106,V]    [grootvader vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 106 , folio 23]
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 15-01-1736 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw , index nummer 057] met de 24-jarige Margaretha Quintus. Abraham en Margaretha gingen op 30-12-1735 in Rotterdam in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Margaretha: jongeman, wonend: Rotterdam
jongedochter, wonend: Rotterdam
ijder 3 gld
213 Margaretha Quintus. Zij is gedoopt op 04-11-1711 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D remonstrants inv 29]. Bij de doop van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Marijtje Maas en Pieter Maas. Margaretha is overleden op 15-03-1793 in Rotterdam, 81 jaar oud. Zij is begraven op 21-03-1793 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Margaretha: overledene liet na 4 meerderjarige kinderen; L. Laan
Adres:
1716     Vierwindenstraat, Rotterdam (over ’t pakhuis)   [bron: GAR Rotterdam B inv. 44]
Spelling:
Ook: Quijntes (1736, bij doop dochter Aaghie), Quitus (1738, bij doop dochter Petronellea), Quitijs (1741, bij doop zoon Dirk), Quintius, bij doop kleindochter Margaretha Catharina (1779); Kwijntis: bij doop kleindochter Aagje: Kwijntis (1787), Quinses (1813, bij overlijden zoon Pieter).
Voornaam ook: Grietie
Getuige bij:
24-10-1748     doop Pieter Noortberg (1748-1813) [zie 212,V]    [moeder]   [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers]
10-10-1779     doop Margaretha Catharina Noordbergh (geb. 1779) [zie 106,I]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 106 , folio 11]
12-09-1787     doop Aagje Noordbergh (geb. 1787) [zie 106,V]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 106 , folio 23]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaghie Noortberg. Zij is gedoopt op 17-09-1736 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 29 Doop remonstrants]. Bij de doop van Aaghie waren de volgende getuigen aanwezig: Aegje Maas [zie 427] [grootmoeder moederszijde] en Pieter Maas. Aaghie is overleden vóór 1740, ten hoogste 4 jaar oud.
II. Petronella Noortberg. Zij is gedoopt op 11-02-1738 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers]. Bij de doop van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Noordberg en Cecilia Noortberg. Petronella is overleden. Petronella trouwde, 33 jaar oud, op 09-02-1772 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw , index nummer 007] met Hermanus Beudeker, nadat zij op 14-01-1772 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Petronella en Hermanus: attestatie afgegeven na Amsterdam; attestatie van
Hermanus is geboren in Amsterdam.
III. Aegje Noordbergen. Zij is gedoopt op 12-04-1740 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D remonstrants].
Notitie bij de geboorte van Aegje: in huis gedoopt
Aegje is overleden.
IV. Dirk Noortberg. Hij is gedoopt op 02-04-1741 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers]. Bij de doop van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Koolbrandt en Andries Noordberg. Dirk is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 26-11-1789 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Dirk: overledene liet na 5 minderjarige kinderen. Leewelaan bij Nieuwsteeg.
Dirk trouwde, 32 jaar oud, op 18-09-1773 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw , index nummer 057] met Christina Rave. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-09-1773 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 16 Ondertrouw Luthers , index nummer 004].
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Christina: Bij stadstrouw: Geconsenteert het 2de & derde gebod te gelijk te d
Bij kerkelijk huwelijk:
jongeman , Rotterdam
jongedochter , Amsterdam , wonend: Amsterdam

Ondertrouw Amsterdam, 17-9-1773
Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Registratie: Ondertrouwregister Amsterdam, dd. 17-9-1773, folio p.278
"Huwelijksintekeningen van de pui" - De aantekening begint met "Rotterdam". Het lijkt, dat de aankondiging van de ondertrouw in Rotterdam aan de pui van de kerk in Amsterdam is aangeplakt en vervolgens aldaar ook is ingeschreven.
Christina is geboren in Amsterdam, dochter van Hans Rave. Christina is overleden. Zij is begraven op 31-05-1802 in Amsterdam [bron: Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Registratie: DTB Begraven Amsterdam, dd. 31-5-1802, folio p.157].
Spelling:
Ook: Ravee
V. Pieter Noortberg. Hij is gedoopt op 24-10-1748 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers]. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Noordberg en Margaretha Quintus (1711-1793) [zie 213] [moeder]. Pieter is overleden op 08-05-1813 in Rotterdam, 64 jaar oud. Hij is begraven [bron: Rotterdam Akte Jaar 1813 Nummer B048v].
Notitie bij overlijden van Pieter: Eerder weduwnaar van Maria Elizabeth Rogge
Pieter:
(1) trouwde met Martha Magdalena Malmberg. Martha is geboren omstreeks 1761. Martha is overleden op 20-01-1838, ongeveer 77 jaar oud [bron: Bericht in de Rotterdamsche Courant van 20-1-1838].
Notitie bij overlijden van Martha: In de leeftijd van 77 jaren en 8 maanden
(2) trouwde met Maria Elizabeth Rogge. Maria is overleden vóór 1813.
VI. Grietje Noortberg. Zij is gedoopt op 17-12-1750 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers]. Bij de doop van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Noortberg. Grietje is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 22-12-1751 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Grietje: overledene was ¾ jaar; Zuiderkerkhof; Leeuwenlaan bij ’t Kerkhof.
VII. Andries Noordbergh, gedoopt op 05-07-1752 in Rotterdam (zie 106).
VIII. Maria Noortberg. Zij is gedoopt op 15-12-1755 in Rotterdam. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Koolbrandt en Andries Noordberg. Maria is overleden.
214 Hendrik Swaal.
Spelling:
Ook: Zwaal (1759, bij doop Anna Petronella; 1764, bij overlijden echtgenote)
Hij ging in ondertrouw op 18-07-1744 in Delft [bron: DTB Delft inv. 28] met de 18-jarige
215 Sophia Catharina Schut. Zij is gedoopt op 30-09-1725 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 54]. Bij de doop van Sophia waren de volgende getuigen aanwezig: Catrijna de Bok en Hendrik Kreumel. Sophia is overleden, 38 jaar oud. Zij is begraven op 16-06-1764 in Delft [bron: DTB Delft inv. 51].
Notitie bij overlijden van Sophia: Oude Kerk
Spelling:
Ook: Sophia Catrijna (bij doop 1725), Sophia Catrina, Zophia Catharina (Bij overlijden)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Swaal, geboren in Delft. Hij is gedoopt op 11-06-1745 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 65]. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Born, Hendrina Swaal, Rebecca van Brugge (ovl. 1767) [zie 431] [grootmoeder moederszijde] en Jacob Schut (ovl. 1769) [zie 430] [grootvader moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Pieter: eerste twee getuigen (Schut/van Brugge) namens de laatste twee
Pieter is overleden.
II. Rebecca Swaal, geboren in Delft. Zij is gedoopt op 02-10-1746 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 65v]. Bij de doop van Rebecca waren de volgende getuigen aanwezig: Rebecca van Brugge (ovl. 1767) [zie 431] [grootmoeder moederszijde] en Jacob Schut (ovl. 1769) [zie 430] [grootvader moederszijde]. Rebecca is overleden.
III. Jacob Mijnders Swaal, geboren in Delft. Hij is gedoopt op 01-09-1749 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 66v]. Bij de doop van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Mijndert van Dorum, Petronella van Oort, Rebecca van Brugge (ovl. 1767) [zie 431] [grootmoeder moederszijde] en Jacob Schut (ovl. 1769) [zie 430] [grootvader moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jacob: De getuigen Schut en van Brugge treden op namens de andere twee ("eerste twee getuyigen namens de laatste twee")
Jacob is overleden.
IV. Jacobus Swaal, geboren in Delft. Hij is gedoopt op 25-10-1750 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 67]. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Rebecca van Brugge (ovl. 1767) [zie 431] [grootmoeder moederszijde] en Jacob Schut (ovl. 1769) [zie 430] [grootvader moederszijde]. Jacobus is overleden.
V. Henderina Swaal, geboren in Delft (zie 107).
VI. Sophia Catrina Swaal. Zij is gedoopt op 07-11-1753 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 68v]. Bij de doop van Sophia waren de volgende getuigen aanwezig: Rebecca van Brugge (ovl. 1767) [zie 431] [grootmoeder moederszijde] en Jacob Schut (ovl. 1769) [zie 430] [grootvader moederszijde]. Sophia is overleden.
VII. Petronella Swaal. Zij is gedoopt op 22-12-1754 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 68v]. Bij de doop van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Mijndert van Dorum en Petronella van Oort. Petronella is overleden vóór 1758, ten hoogste 4 jaar oud.
VIII. Hendrik Swaal. Hij is gedoopt op 22-01-1756 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 69]. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Rebecca van Brugge (ovl. 1767) [zie 431] [grootmoeder moederszijde] en Jacob Schut (ovl. 1769) [zie 430] [grootvader moederszijde]. Hendrik is overleden vóór 1761, ten hoogste 5 jaar oud.
IX. Sophia Catrina Swaal. Zij is gedoopt op 19-03-1758 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 70]. Sophia is overleden.
X. Anna Petronella Zwaal. Zij is gedoopt op 28-06-1759 in Delft [bron: DTB Delft inv. 105, folio 2v]. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Rebecca van Brugge (ovl. 1767) [zie 431] [grootmoeder moederszijde]. Anna is overleden.
XI. Hendrik Zwaal. Hij is gedoopt op 19-04-1761 in Delft [bron: DTB Delft inv. 105, folio 3v]. Hendrik is overleden.
XII. Catharina Zwaal. Zij is gedoopt op 27-05-1764 in Delft [bron: DTB Delft inv. 105, folio 5]. Catharina is overleden.
218 Arie Jansz Ponsen. Hij is gedoopt op 22-12-1726 in Dordrecht. Arie is overleden.
Hij ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 31-08-1747 in Dordrecht met
219 Mieke Sepersd Klink.
Spelling:
Bij de geboorte van dochter Mieke wordt ze aangeduid als Mieke Klink; bij de geboorte van Kathrina als Mike Sepklink; bij de geboorte van zoon Jan als Mieke Seepersklink; bij de doop van zoon Johannes (1): Mieke Sepperklenk; bij de doop van zoon Segert: Mieke Sepes; bij de doop van dochter Adriana: Menken Seper Klenk; bij de overige dopen als Mieke Seperklink. Ik ga er van uit, dat Sep / Seepers een patroniem is. Ook Maria Mieke Kling.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Ponsen. Hij is gedoopt op 25-11-1747 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D-11]. Jan is overleden.
II. Segert Ponsen, geboren omstreeks 19-05-1750 in Dordrecht. Hij is gedoopt op 19-05-1750 in Dordrecht [bron: Nationaal Archief te Den Haag; Akte: DTB Dopen [Nederduits-gereformeerd] Dordrecht, dd. 19-5-1750; Gebeurtenis: geboren dd. niet vermeld, gedoopt dd. 19-5-1750 te Dordrecht > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-D99L-9?cc=2037907), Nederlands Hervormde > Dordrecht > Dopen 1738-1812, 1791, 1795, 1811 > image 91 of 583;]. Segert is overleden vóór 1818, ten hoogste 68 jaar oud. Segert:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 10-07-1774 in Dordrecht [bron: Regionaal Archief Dordrecht; Akte: DTB Trouwen Dordrecht, dd. 23-6-1774; Gebeurtenis: ondertrouwd dd. 23-6-1774; getrouwd 10-7-1774 te Dordrecht] met Aletta Plaisier, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 23-06-1774 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: Regionaal Archief Dordrecht; Akte: DTB Trouwen Dordrecht, dd. 23-6-1774; Gebeurtenis: ondertrouwd dd. 23-6-1774; getrouwd 10-7-1774 te Dordrecht]. Aletta is geboren omstreeks 26-12-1751 in Dordrecht, dochter van Frederik Plaijsier en Maeijke Verhoeven. Zij is gedoopt op 26-12-1751 in Dordrecht [bron: Nationaal Archief te Den Haag; Akte: DTB Dopen [Nederduits-gereformeerd] Dordrecht, dd. 26-12-1751; Gebeurtenis: geboren dd. niet vermeld, gedoopt dd. 26-12-1751 te Dordrecht > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-D1XZ?cc=2037907), Nederlands Hervormde > Dordrecht > Dopen 1738-1812, 1791, 1795, 1811 > image 103 of 583;]. Aletta is overleden omstreeks 25-07-1785 in Dordrecht, ongeveer 33 jaar oud. Zij is begraven op 25-07-1785 in Dordrecht [bron: Regionaal Archief Dordrecht te Dordrecht; Akte: Begraven [nederduits-gereformeerd] Dordrecht, dd. 25-7-1785 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-C9CG-L?cc=2037907), Nederlands Hervormde > Dordrecht > Begraven 1773-1794 > image 468 of 728;].
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 12-11-1786 in Dordrecht [bron: Regionaal Archief Dordrecht te Dordrecht; Akte: Begraven [nederduits-gereformeerd] Dordrecht, dd. 25-7-1785 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-C9CG-L?cc=2037907), Nederlands Hervormde > Dordrecht > Begraven 1773-1794 > image 468 of 728;] met Catharina (Kaatje) van Keppelen, ongeveer 43 jaar oud, nadat zij op 26-10-1786 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: Regionaal Archief Dordrecht; Akte: DTB Trouwen Dordrecht, dd. 26-10-1786 > dia 87 > https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=11.93&minr=4580864&miview=ldt&utm_source=OpenArchieven&utm_medium=browser&utm_campaign=OpenData]. Kaatje is geboren omstreeks 1743, dochter van Jan van Keppelen en Klasina van Amelsvoort. Kaatje is overleden op 07-04-1818 in Dordrecht, ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1818 [bron: Regionaal Archief Dordrecht te Dordrecht; Akte: BS Overlijden Dordrechtdd. 9-4-1818, nr. 149; Gebeurtenis: overleden dd. 7-4-1818 te Dordrecht].
III. Mieke Ponsen. Zij is gedoopt op 07-06-1752 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D-11]. Mieke is overleden.
IV. Johannes Ponsen. Hij is gedoopt op 27-02-1754 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D-11]. Johannes is overleden vóór 1764, ten hoogste 10 jaar oud.
V. Katrina (Kaatje) Ponse, gedoopt op 09-08-1755 in Dordrecht (zie 109).
VI. Adriana Ponsen. Zij is gedoopt op 20-11-1757 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D-11]. Adriana is overleden.
VII. Adriaen Ponsen. Hij is gedoopt op 30-04-1760 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D-11]. Adriaen is overleden.
VIII. Pieter Ponsen. Hij is gedoopt op 20-03-1762 in Dordrecht. Pieter is overleden.
IX. Joannes Ponsen. Hij is gedoopt op 28-01-1764 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D-11]. Joannes is overleden.
220 Hendrik Schreuder, geboren in Wesel. Hendrik is overleden.
Hij trouwde op 06-04-1744 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam T gereformeerd index 137] met Jannetie Peters. Hendrik en Jannetie gingen op 22-03-1744 in Rotterdam in ondertrouw [bron: GAR Rotterdam T gereformeerd index 137].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Jannetie: jongeman, Wesel , wonend: Oppert
jongedochter, Houten In ’t Cleefse, wonend: Oppert
221 Jannetie Peters, geboren in Houten in ’t Cleefse.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Casper Schreuder. Hij is gedoopt op 09-05-1745 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd ind. 430]. Bij de doop van Casper waren de volgende getuigen aanwezig: Geertruij Peters en Jan Peters.
Notitie bij de geboorte van Casper: in den Oppert
Casper is overleden.
II. Hendrik Schreuder. Hij is gedoopt op 08-10-1750 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd ind. 430]. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Geertruij Peters en Gerardus Smits.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: in den Oppert
Hendrik is overleden.
III. Heijnderina Schreuder. Zij is gedoopt op 14-11-1751 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd index 430]. Bij de doop van Heijnderina waren de volgende getuigen aanwezig: Geertruij Peters en Gerardus Smits.
Notitie bij de geboorte van Heijnderina: in den Oppert
Heijnderina is overleden vóór 1760, ten hoogste 9 jaar oud.
IV. Gerrit Schreuder, gedoopt op 27-11-1755 in Rotterdam (zie 110).
V. Elsje Schreuder. Zij is gedoopt op 10-08-1758 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd index 430]. Bij de doop van Elsje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Paalman en Elisabet Peters.
Notitie bij de geboorte van Elsje: in den Oppert
Elsje is overleden.
VI. Schreuder, geboren omstreeks 1760. Hij is overleden, ongeveer een jaar oud. Hij is begraven op 19-02-1760 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam B gaarder].
Notitie bij overlijden: overledene werd begraven in een doosje; Zuiderkerkhof; Oppert hoek Broedersteeg
VII. Heijnderijntie Schreuder. Zij is gedoopt op 15-10-1761 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd ind. 430]. Bij de doop van Heijnderijntie waren de volgende getuigen aanwezig: Geertruij Peters en Gerrit Smits.
Notitie bij de geboorte van Heijnderijntie: wonend in den Oppert
Heijnderijntie is overleden.
222 Gerrardus Rom.
Spelling:
Of: Gerrit
Hij trouwde met
223 Alida de Jong.
Spelling:
Of: Alijda
Getuige bij:
geboorteaangifte Alida Schreuder (geb. 1780) [zie 110,II]    [grootmoeder moederszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Klaas Rom, geboren omstreeks 1745 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Dijna Lagemans. Hij is gedoopt op 06-01-1746 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1746, inv.1, index 411]. Klaas is overleden.
Adres:
Vrankestraat, Rotterdam
II. Maria Rom, geboren in 1746. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Marija de Jong. Zij is gedoopt op 20-11-1746 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1746, inv. 1 index 411]. Maria is overleden.
Adres:
Korte Frankestraat, Rotterdam
Spelling:
Ook: Marija
Getuige bij:
geboorteaangifte Alida Rom (geb. 1760) [zie 222,VIII]    [zus]
geboorteaangifte Gerardina Rom (1757-1823) [zie 111]    [zus]
III. Nikolaas Rom, geboren in 1749 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Nikolaas was de volgende getuige aanwezig: Dijna Lagemans. Hij is gedoopt op 11-05-1749 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1749 inv.1, index 411]. Nikolaas is overleden.
Adres:
Hoogstraat, Rotterdam
IV. Teunis Rom, geboren in 1751 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Jannettje van Willigen. Hij is gedoopt op 26-01-1751 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1751 inv. 1, index 411]. Teunis is overleden.
Adres:
Hoogstraat, Rotterdam
V. Dijna Rom, geboren in 1753 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Dijna was de volgende getuige aanwezig: Alijda Rom. Zij is gedoopt op 18-03-1753 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1753, inv. 1, index 411]. Dijna is overleden.
Adres:
vanaf 1753     Zijl, Rotterdam
VI. Henderiijntje Rom, geboren in 1756 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Henderiijntje was de volgende getuige aanwezig: Henderik Rom. Zij is gedoopt op 22-01-1756 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1756 inv. 1, index 411]. Henderiijntje is overleden.
Adres:
Zijl, Rotterdam
VII. Gerardina Rom, geboren op 04-03-1757 in Rotterdam (zie 111).
VIII. Alida Rom, geboren in 1760 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Alida was de volgende getuige aanwezig: Maria Rom (geb. 1746) [zie 222,II] [zus]. Zij is gedoopt op 31-01-1760 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd, 1760, inv.1 index 411]. Alida is overleden.
Adres:
Krattesteeg, Rotterdam
Getuige bij:
geboorteaangifte Gerrit Schreuder (1787-1827) [zie 110,VI]    [tante moederszijde]
IX. Johanna Rom, geboren in 1764 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johanna Rom. Zij is gedoopt op 09-02-1764 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd, 1764, inv. 1, index 411]. Johanna is overleden.
Adres:
vanaf 1764     Pannekoekstraat, Rotterdam
244 Dirk Ariensen van Yperen. Hij is gedoopt op 07-08-1712 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1712]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Dirkx van Vliet. Dirk is overleden op 24-11-1781 in Overschie, 69 jaar oud.
Beroep:
Watermolenaar
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 05-03-1741 in Overschie [bron: GAR Overschie T Gereformeerd] met de 25-jarige Alida Clasen (Aeltje) Donker. Dirk en Aeltje gingen op 02-02-1741 in Schiebroek in ondertrouw [bron: GAR Schiebroek T Gaarder 1741].
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Aeltje: 3-2-1741 te Overschie
Samen f 6.00
245 Alida Clasen (Aeltje) Donker, geboren in Schiebroek. Zij is gedoopt op 08-12-1715 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek D Gereformeerd]. Bij de doop van Aeltje was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje Leendertd de Bruijn [zie 982,II] [tante moederszijde]. Aeltje is overleden op 29-09-1781 in Schiebroek, 65 jaar oud.
Spelling:
Ook: Donkers
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arij van IJperen. Hij is gedoopt op 11-12-1741 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1741]. Arij is overleden.
II. Claas van Yperen. Hij is gedoopt op 06-10-1743 in Overschie [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1743]. Bij de doop van Claas was de volgende getuige aanwezig: Maria Westerwoud. Claas is overleden.
III. Willemina van Yperen. Zij is gedoopt op 07-11-1745 in Overschie [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1745]. Bij de doop van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Leena Donker (geb. 1722) [zie 490,IV] [tante moederszijde]. Willemina is overleden.
IV. Dirk van Iperen. Hij is gedoopt op 01-09-1748 in Overschie [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Martijntje van IJperen (geb. 1722) [zie 488,VIII] [tante vaderszijde]. Dirk is overleden.
V. Pieter van Iperen. Hij is gedoopt op 21-03-1751 in Overschie [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd]. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Leena Donker (geb. 1722) [zie 490,IV] [tante moederszijde]. Pieter is overleden.
VI. Leendert van Yperen. Hij is gedoopt op 14-10-1753 in Overschie [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1753, inv. 1, index 411]. Bij de doop van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Grietje Donker (geb. 1724) [zie 490,V] [tante moederszijde]. Leendert is overleden vóór 05-01-1755, ten hoogste 1 jaar oud.
VII. Leendert van IJperen, geboren in Overschie. Hij is gedoopt op 05-01-1755 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek D gereformeerd 1755]. Bij de doop van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Arijaantie Donker (geb. 1727) [zie 490,VI] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Opmerking: "dit kind behoort onder Overschie".
In OVerschie ingeschreven met opmerking: kind: gedoopt aan den Bergsenhoek , vermits het onzeker was of hier gepredikt zou worden.
Leendert is overleden.
VIII. Willem van IJperen, geboren in Schiebroek (zie 122).
246 Cornelis de Bes. Cornelis is overleden.
Hij trouwde met
247 Berber de Bes. Berber is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pietertje de Bes, geboren in Streefkerk (zie 123).

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Jan Horstman, geboren in Ruurlo. Hij is gedoopt op 05-02-1696 in Lochem [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente LOCHEM, Doopboek 1665-1697 (R.B.S. 1070.4)].
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan op die Clocke uijt Cleijn Duchteren sijn sone JAN get. die vader voornt.
Jan is overleden in 1771, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Jan: Bij de doop van Arent wordt de vader vermeld als Jan Kloeken. Bij een doop in 1734 is hij vermeld als "Jan op de Kleijne Klocke" en vanaf 19-01-1738 is de vermelding: "Jan Horstman en Janna Voortmans ehel. Wildenborg".
Bij de ondertrouw met Janna (Tonissen) Voortman ook: Jan Janssen, z, van Jan Klo(c/e)ke

Landgoed De Wildenborg is een voormalige havezate, voor het eerst in 1372 genoemd. Na verwoesting in 1490 werd het herbouwd tussen 1523 en 1533. In de 17e eeuw werd het grotendeels gesloopt. De overblijvende poorttoren werd onderdeel van een in 1782 gebouwd nieuw landhuis. De zoon van de opdrachtgevers was de dichter Anthony Staring, die er van 1791 tot 1840 woonde. De verbouwing van 1847 werd in 1931 ongedaan gemaakt.
Adressen:
van 1724 tot 1726     Boerderij Haneveld, Vorden (landgoed De Wildenborg)
vanaf 1730     Boerderij Hanevelt, Barchem
vanaf 1732     Boerderij Klocken, Lochem
vanaf 1734     Boerderij Kleijne Klocken, Lochem
van 1738 tot 1746     Vorden (landgoed De Wildenborg)
Beroepen:
vanaf 1730     Landbouwer "op ’t Hanevelt"
van 1738 tot 1760     Landbouwer "in den Wildenborg"
Spelling:
vanaf 1726     Clokke, Hanevelt
vanaf 1730     Op ’t Hanevelt
vanaf 1732     Klocken
vanaf 1738     Horstman
Jan trouwde (2), 49 jaar oud, op 24-11-1745 in Lochem [NG] met Fenneken Oldwater (geb. 1716), 29 jaar oud.
Hij trouwde (1), 30 jaar oud, op 12-05-1726 in Warnsveld met Janna Voortmans (zie 257 hieronder). Jan en Janna gingen op 10-05-1726 in Warnsveld in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Janna en Jan vond plaats op 10-05-1726 in Warnsveld [bron: GA Warnsveld Huwelijken NG 1719_1736].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Janna: den 10 maij - Jan Janssen s. van Jan Kloeke van Ruerlo en Janna Tonissen d. van Tonis Voortman in Eefde
257 Janna Voortmans, geboren in Eefde (gem. Warnsveld). Janna is overleden in 1745.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Berend Hanevelt, geboren in 1726 in Barchem [bron: RAZ Lochem Dopen NG 1717-1767 p42]. Hij is gedoopt op 01-09-1726 in Lochem. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Dijenbergh, Derk Dragter en Hendrik Dragter.
Notitie bij de geboorte van Jan: in boerderij Haneveld, Barchem.
Jan is overleden in ?.
II. Willem Kloeken, geboren in 1726 in Neede. Willem is overleden.
III. Jan Kloeken, geboren in 1728 in Neede. Jan is overleden.
IV. Geertjen op ’t Hanevelt, geboren [bron: RAZ Lochem Dopen NG 1717-1767 p49]. Zij is gedoopt op 09-07-1730 in Lochem. Geertjen is overleden in ?.
Spelling:
Ook Geertjen Horstman
V. Arent Horstman, geboren omstreeks 27-02-1732 in Langen (onder Lochem) (zie 128).
VI. Teunis op de Kleijne Klocke. Hij is gedoopt op 12-12-1734 in Lochem [bron: GA Lochem Dopen NG 1717-1767].
Notitie bij de geboorte van Teunis: in boerderij Kleijne Klocke, Lochem.
Teunis is overleden [bron: RAZ Lochem Dopen NG 1717-1767 p62].
VII. Jan Hendrik Horstman, geboren in 1738 in Vorden. Hij is gedoopt op 19-01-1738 in Lochem [bron: GA Lochem Dopen NG 1717-1767].
Notitie bij de geboorte van Jan: op landgoed De Wildenborg.
Jan is overleden in ? [bron: RAZ Lochem Dopen NG 1717-1767 p74].
258 Jan Gerrits Haarman. Jan is overleden op 01-05-1782 in Laren Gld. Hij is begraven op 05-09-1782 in Laren Gld.
Notitie bij Jan: landbouwer op erve De Haar onder Warnsveld
Jan is weduwnaar van Jenneken Hendrikx (ovl. vóór 1724).
Hij trouwde (2) met
259 Beeltien Derx. Beeltien is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Henders Haarman, geboren in Oolde (zie 129).
II. Derk Jan Haarman. Derk is overleden op 28-10-1781 in Verwolde. Hij is begraven op 02-11-1781 in Laren Gld. Derk trouwde op 05-05-1771 in Laren Gld met Janna Kleidengerink. Janna is overleden.
III. Swenneken Haarman. Swenneken is overleden. Swenneken trouwde op 11-03-1764 in Lochem met Jan Slagman. Jan is overleden.
IV. Janna Haarman. Janna is overleden. Janna trouwde op 24-02-1765 in Lochem met Hendrik Jan Meijer. Hendrik is overleden.
Spelling:
Ook: Sandvliet
V. Jenneken Haarman, geboren in Warnsveld. Zij is gedoopt op 29-07-1725 in Warnsveld. Jenneken is overleden. Jenneken trouwde, 33 jaar oud, op 12-11-1758 in Lochem met Jan Both, 36 jaar oud. Jan is geboren op 08-03-1722 in Groot Duchteren, zoon van Berend Both en Marie Smeenk. Hij is gedoopt op 08-03-1722 in Lochem. Jan is overleden.
VI. Derk Haarman, geboren in Warnsveld. Hij is gedoopt op 30-05-1728 in Warnsveld. Derk is overleden.
VII. Gerritjen Haarman, geboren in Warnsveld. Zij is gedoopt op 11-03-1731 in Warnsveld. Gerritjen is overleden.
VIII. Gerrit Haarman, geboren in Warnsveld. Hij is gedoopt op 18-01-1733 in Warnsveld. Gerrit is overleden.
260 Willem Keijser op den Diepenbroek. Willem is overleden.
Adres:
Langen ("op de Diepenbroek")
Beroep:
Landbouwer
Spelling:
vanaf 1739     ook: Nijenhuis
Hij trouwde omstreeks 1700 met
261 Grietjen NN. Grietjen is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wibbelt Keijser op den Diepenbroek, geboren in Langen (zie 130).
262 Garijt Harking. Garijt is overleden.
Adres:
1739     Langen
Spelling:
Ook: Gerrit Harcinck
Hij trouwde met
263 Fenneken Janssen Lubberdink.
Kind uit dit huwelijk:
I. Reijntjen Harking, geboren omstreeks 1710 in Langen (onder Lochem) (zie 131).
268 Hendrik Gerrijts op Flierman, geboren in 1692 in Gorssel. Hendrik is overleden in ?.
Hij trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 22-06-1724 in Gorssel met
269 Anneken Herms van Iselvoort, geboren in Eefde. Anneken trouwde (1) op 05-06-1717 in Gorssel met Hendrik Herms Flierman.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Henderik Flierman, geboren in 1725 in Gorssel. Henderik is overleden in ?.
II. Garrit Fleerman, geboren omstreeks 1727 in Gorssel (zie 134).
III. Fenneken Flierman, geboren in 1727 in Gorssel. Fenneken is overleden in ?. Fenneken trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 28-04-1747 in Warnsveld met Anthonij Jansen op Flierman.
270 Berent Hendriks Aalderink. Berent is overleden op 06-08-1755 in Warnsveld. Berent is weduwnaar van Aaltjen Hendriks Wiltink (1691-vóór 1720), met wie hij trouwde (1) op 07-10-1717 in Warnsveld.
Hij trouwde (2) op 22-05-1721 in Warnsveld met de 19 of 20-jarige
271 Hendersken Hendriks Stegeman, geboren in 1701 in Exel. Hendersken is overleden op 16-01-1773 in Warnsveld, 71 of 72 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltjen Aalderink, geboren in 1723 in Warnsveld. Aaltjen is overleden in ?.
II. Hendrik Aalderink, geboren in 1724 in Warnsveld. Hendrik is overleden in ?.
III. Anneken Aalderink, geboren in 1726 in Warnsveld. Anneken is overleden in ?.
IV. Stijntien Aalderink, geboren in 1728 in Warnsveld. Stijntien is overleden op 10-08-1785 in Warnsveld, 56 of 57 jaar oud. Stijntien trouwde met Aalbert Oostenenk. Aalbert is geboren in 1745 in Almen. Aalbert is overleden op 03-05-1800 in Warnsveld, 54 of 55 jaar oud.
V. Hendrik Berends Aalderink, geboren in 1730 in Warnsveld. Hendrik is overleden op 15-11-1780 in Warnsveld, 49 of 50 jaar oud. Hendrik trouwde met Grietien Oostenenk. Grietien is geboren in 1734 in Almen. Grietien is overleden op 10-02-1767 in Warnsveld, 32 of 33 jaar oud.
VI. Garritje Berentsen Aalderink, geboren op 09-06-1733 in Warnsveld (zie 135).
VII. Arent Aalderink, geboren in 1739 in Warnsveld. Arent is overleden in ?.
276 Geurt Rutgers, geboren omstreeks 1664 in Twello. Geurt is overleden vóór 1711, ten hoogste 47 jaar oud.
Notitie bij Geurt: jd van Diepenveen
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 19-03-1689 in Wilp [NG] met Grietje Gerrits. Geurt en Grietje gingen op 16-03-1689 in Twello in ondertrouw [bron: Trouwboek 1658-1751].
277 Grietje Gerrits. Grietje is overleden op 11-05-1741.
Notitie bij overlijden van Grietje: op de Bolkhorst
Adres:
1689     Winterswijk
Grietje ging in ondertrouw (2) op 13-09-1711 in Twello [bron: Trouwboek Voorst 1658-1753] met Gerrit Derks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rutger Geurts Muller (zie 138).
II. Geeskens Rutgers. Zij is gedoopt op 10-03-1693 in Twello [NG]. Geeskens is overleden.
III. Johanna Rutgers. Zij is gedoopt op 01-11-1695 in Twello [NG]. Johanna is overleden.
IV. Janna Rutgers. Zij is gedoopt op 23-11-1696 in Wilp [NG]. Janna is overleden.
V. Trijntje Rutgers. Zij is gedoopt op 25-11-1698 in Twello [NG]. Trijntje is overleden.
VI. Gerrit Rutgers. Hij is gedoopt op 27-02-1701 in Twello [NG]. Gerrit is overleden.
VII. Maria Rutgers. Zij is gedoopt op 21-01-1703 in Twello [NG]. Maria is overleden.
278 Gerrit Hendrix. Gerrit is overleden.
Hij trouwde met
279 Engeltje Teunis. Engeltje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrina Gerrits Mulder, gedoopt op 16-01-1707 in Wilp [NG] (zie 139).
280 Lambert Jans van Kemperink, geboren in Heerde. Lambert is overleden.
Religie:
vanaf 1720     lidmaat Heerde St Michiel
Hij trouwde op 17-05-1716 in Heerde met Evertje Aerts Schrijver. Lambert en Evertje gingen op 02-05-1716 in Heerde in ondertrouw.
281 Evertje Aerts Schrijver, geboren in Wesepe.
Religie:
vanaf 1718     lidmaat Heerde Paeschen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Lamberts. Zij is gedoopt op 03-03-1717 in Heerde. Maria is overleden.
II. Arent Lamberts. Hij is gedoopt op 19-02-1719 in Heerde. Arent is overleden.
III. Jan Lamberts Kempink, gedoopt op 07-11-1723 in Heerde (zie 140).
IV. Gerritje Lamberts. Zij is gedoopt op 21-07-1726 in Heerde. Gerritje is overleden.
V. Stijntje Lamberts. Zij is gedoopt op 25-09-1729 in Heerde. Stijntje is overleden.
VI. Lamberts. Hij of zij is gedoopt op 12-04-1733 in Heerde. Hij of zij is overleden.
VII. Arend Lamberts. Hij is gedoopt op 27-02-1735 in Heerde. Arend is overleden.
282 Gerrit Herms Nijenhuis. Gerrit is overleden.
Beroep:
Ruijter onder de Compagnie van de Ritmeester Sabé
Hij trouwde met
283 Leentje Aalts. Zij is gedoopt op 15-07-1688 in Heerde. Leentje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aaltjen Gerrits Nijenhuis, gedoopt op 08-02-1728 in Heerde (zie 141).
288 Jan Hendriks Bleumink.
Notitie bij Jan: Ook bekend als "Jan aan de Swormertoren"
Hij trouwde met
289 Jenneken Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrick Jansz Bleumink Schoneveld, gedoopt op 16-01-1701 in Deventer (zie 144).
II. Jenneken Jansen Bleumink. Zij is gedoopt op 16-07-1702 in Deventer. Jenneken is overleden.
III. Antoni Hendriks Bleumink. Hij is gedoopt op 12-01-1706 in Deventer. Antoni is overleden.
IV. Peter Hendriks Bleumink. Hij is gedoopt op 17-07-1707 in Deventer. Peter is overleden.
V. Margareta Hendriks Bleumink. Zij is gedoopt op 29-01-1709 in Deventer. Margareta is overleden.
290 Steven Peters Heetkamp.
Hij trouwde op 04-12-1718 in Oxe (gem. Diepenveen) met
291 Jenneken Lamberts Haarbrink.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Stevens Haarbrink. Willem is overleden.
II. Janna Stevens Haarbrink, gedoopt op 26-03-1726 in Deventer (zie 145).
III. Lamberdina Stevens Haarbrink. Zij is gedoopt op 28-02-1734 in Bathmen. Lamberdina is overleden.
IV. Herman Haarbrink. Hij is gedoopt op 11-03-1736 in Bathmen. Herman is overleden.
292 Jan Engberts Bannink Schrijver. Jan is overleden op 04-11-1762 in Oxe (gem. Diepenveen).
Hij trouwde in 1713 in Bathmen met
293 Anneken Goossens Schrijver.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Janna Jansen Schrijver. Janna is overleden.
II. Engbert Schrijver, geboren op 22-10-1721 in Colmschate (gem. Diepenveen) (zie 146).
294 Jan Brink. Jan is overleden.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Aaltjen Jansen Brink (zie 147).
312 Gerrit Janssen, geboren omstreeks 1710 in Wilp. Gerrit is overleden op 18-04-1781 in Wilp, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit Jans woont op de Kruijtbosch.
Hij koopt op 31 juli 1771 voor "eenduijsend vierhondert en dartig Caroli guldens ad. 20 stuijver het stuk, het huijs, hoff en de camp groot ongeveer 12 schepel den Lochem genaamt, en het Heeren Campje en het Veltje daar naast, kennelijk in den Ampte Voorst carspel Wilp gelegen".
Hij trouwde met
313 Willemken (Willemina) Alberts, geboren omstreeks 1710 in Wilp. Willemken is overleden op 10-04-1781 in Wilp, ongeveer 71 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Gerrit Gerrits Kruitbosch (1777-1851) [zie 78]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Gerrits Kruitbos, geboren omstreeks 28-04-1737 in Wilp. Hij is gedoopt op 28-04-1737 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte DTB Dopen Wilp. dd. 28-4-1737 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89W2-9HMZ?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 93 of 536]. Jan is overleden, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven op 04-05-1807 in Wilp.
Notitie bij overlijden van Jan: "op den Lochem"
Notitie bij Jan: Jan neemt de boerderij "De Lochem" van zijn vader over
Jan trouwde met Aaltjen Jansen. Aaltjen is geboren in Wilp. Zij is gedoopt op 11-01-1739. Aaltjen is overleden op 23-12-1799 in Wilp, 60 jaar oud.
II. Albert Gerrits, geboren omstreeks 02-01-1739 in Wilp. Hij is gedoopt op 02-01-1739 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp, dd. 2-1-1739 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99W2-9HH7?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 96 of 536;]. Albert is overleden.
III. Gerrit Gerrits Kruitbosch, geboren omstreeks 25-09-1740 in Wilp (zie 156).
IV. Egbertjen Gerrits, geboren omstreeks 18-02-1742 in Wilp. Zij is gedoopt op 18-02-1742 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Wilp, dd. 18-2-1742 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-9HV4?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 100 of 536]. Egbertjen is overleden vóór 19-10-1781, ten hoogste 39 jaar oud. Egbertjen trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 28-04-1776 in Nieuw Loosdrecht met Wouter Jansz Timmer. Wouter is geboren in Barneveld. Wouter trouwde later op 19-10-1781 in Amsterdam met Christina Lammering.
V. Gerdijna Gerrits, geboren omstreeks 13-02-1743 in Wilp. Zij is gedoopt op 13-02-1743 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief te Arnhem; Akte: DTB Dopen Nederduits-gereformeerd Wilp; dd. 13-2-1743; Gebeurtenis: doop dd. 13-2-1746 tot Apeldoorn(!); > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W2-9H8C?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 103 of 536]. Gerdijna is overleden.
VI. Hendrik Gerrits Kruijtbos, geboren omstreeks 09-02-1744 in Wilp. Hij is gedoopt op 09-02-1744 in Wilp [bron: Gelders Archief te Arnhem; DTB Dopen Nederduits-Gereformeerd Wilp, dd. 9-2-1744 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9W2-94BZ?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 102 of 536]. Hendrik is overleden, ongeveer 62 jaar oud. Hij is begraven op 21-04-1806 in Apeldoorn. Hendrik:
(1) trouwde met Teunisjen Hendriks. Teunisjen is overleden op 19-12-1786 in Apeldoorn. Zij is begraven op 27-12-1786 in Apeldoorn.
(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 13-01-1788 in Apeldoorn met Janna Jansen Capel, ongeveer 19 jaar oud, nadat zij op 21-12-1787 in Apeldoorn in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren omstreeks 1769 in Terwolde. Janna is overleden op 12-01-1810 in Apeldoorn, ongeveer 41 jaar oud. Zij is begraven op 15-01-1810 in Apeldoorn.
Notitie bij overlijden van Janna: "Den 13 jan 1810 gaf A.M. ten Hove aan dat vrijdag den 12 dito ’s avonds om 11 uren overleden is Janna Capel, wed van Hendrik Kruitbosch, bij het Arnhemsche Hek, oud 41 jaren (pro deo)."
VII. Hilleken Gerrits Kruitbos, geboren omstreeks 17-12-1747 in Wilp. Zij is gedoopt op 17-12-1747 in Wilp [bron: Gelders Archif te Arnhem; Akte: DTB Dopen Nederduits-gereformeerd Wilp, dd. 17-12-1747 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9W2-941G?cc=2038506), Nederlands Hervormde > Wilp > Dopen 1680-1811 Trouwen 1729-1812 > image 105 of 536]. Hilleken is overleden.
VIII. Geurt Gerrits, geboren in Wilp. Hij is gedoopt op 19-07-1750 in Wilp. Geurt is overleden.
IX. Geertruij [Gerrits] Kruitbosch, geboren in Wilp. Zij is gedoopt in 1752 in Wilp.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: tussen half januari en half maart (H. Isfordink)
Geertruij is overleden op 23-11-1799 in Wilp, 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruij: "op de Holthoeve"
Notitie bij Geertruij: Op 09.04.1781 staat Geertruij vermeld in het lidmatenboek van Wilp, Nederduits Gereformeerde Kerk, met vermelding "op de Holthoeve".
Spelling:
Ook als Geertruij Kruijtbos
Geertruij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 11-08-1776 in Wilp met Jan Teunis Bleumink, 25 jaar oud, nadat zij op 27-07-1776 in Wilp in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren op 21-02-1751 in Vaassen, zoon van Teunis Bloemink en Aaltje Gerrits.
Notitie bij de geboorte van Jan: Op de Adelerhoven
Jan is overleden op 25-01-1802 in Wilp, 50 jaar oud.
Spelling:
Ook als Jan Teunis Bloemink
314 Gerrit [Janssen] Everts?. Gerrit is overleden.
Hij trouwde met
315 Maria [Everts] NN. Maria is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Janna [Gerrits] (Johanna) Everts? (zie 157).
316 Jacob Gerrits, geboren omstreeks 1725. Jacob is overleden.
Hij trouwde met
317 Henrica Arends, geboren omstreeks 1725. Henrica is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Garrit Jacobs, gedoopt op 19-12-1750 in Twello [NG] (zie 158).
318 Evert Hendriks. Evert is overleden.
Kind van Evert uit onbekende relatie:
I. Swaantje Evers, geboren omstreeks 1750 (zie 159).
320 Jan Stevensz Bleeckman. Hij is gedoopt op 31-07-1687 in Gorssel.
Notitie bij de geboorte van Jan: De naam Roskam komt van de regionaal bekende herberg De Roskam in het centrum van Gorssel.
Jan is overleden in 01-1751 in Gorssel, 63 jaar oud.
Notitie bij Jan: Ook genaamd: Jan Philips Roskam en Jan Franke en Op ’t Walle (boerderijnamen?)
Beroepen:
Herbergier
Landbouwer op het "Roskam"
van 1735 tot 1743     Landbouwer op het "Franken"
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 14-04-1708 in Gorssel met de 21-jarige
321 Aaltjen Aelbertsdr Roeterdink. Zij is gedoopt op 06-02-1687 in Gorssel. Aaltjen is overleden op 13-11-1751, 64 jaar oud.
Spelling:
Ook: Aaltien Alberts Roetring (bij doop van Albert in 1724)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Philips Jansen Roskam, gedoopt op 23-09-1708 in Gorssel (zie 160).
II. Willem Roskam. Hij is gedoopt op 05-10-1710 in Gorssel. Willem is overleden in 1750 in Gorssel, 39 of 40 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Willem trouwde met Willemken Gerrijts. Willemken is geboren omstreeks 1706. Willemken is overleden.
III. Hendrijk Roeterdink. Hij is gedoopt op 30-10-1712 in Gorssel. Hendrijk is overleden.
Notitie bij Hendrijk: Ook: Franke
Hendrijk trouwde, 30 jaar oud, op 09-09-1743 in Gorssel met Henders Wolferink, 21 jaar oud. Zie 322,II voor persoonsgegevens van Henders.
IV. Albert Roeterdink. Hij is gedoopt op 25-12-1714 in Gorssel. Albert is overleden vóór 1724, ten hoogste 10 jaar oud.
V. Engbert [Jansen] Roskam. Hij is gedoopt op 02-05-1717 in Gorssel. Engbert is overleden in 1762 in Gorssel, 44 of 45 jaar oud.
Notitie bij Engbert: Ook genaamd Franke en Dommerholt
Engbert trouwde, 18 jaar oud, op 27-11-1735 in Gorssel met Catharina [Swiers] ten Hove, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 30-10-1735 in Gorssel in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is geboren omstreeks 01-02-1711 in Gorssel, dochter van Swier Jansen ten Hove aen ’t Dommerhout en Jenneken Rensen. Zij is gedoopt op 01-02-1711 in Epse (gem. Gorssel). Catharina is overleden in 1744 in Gorssel, ongeveer 33 jaar oud.
VI. Maria Roeterdink. Hij is gedoopt op 02-07-1719 in Gorssel. Maria is overleden.
VII. Geertjen Roeterdink. Zij is gedoopt op 06-04-1722 in Gorssel. Geertjen is overleden.
VIII. Albert Roeterdink. Hij is gedoopt op 11-06-1724 in Gorssel. Albert is overleden.
IX. Stefendina Roeterdink. Zij is gedoopt op 03-08-1727 in Gorssel. Stefendina is overleden. Stefendina trouwde met Wessel Hendriks Haerenberg. Hij is gedoopt op 25-12-1729 in Warnsveld. Wessel is overleden.
322 Arent Willemsz Swavink. Hij is gedoopt op 22-11-1691 in Gorssel. Arent is overleden op 06-01-1751 in Gorssel, 59 jaar oud. Hij is begraven op 12-01-1751 in Gorssel.
Beroep:
Landbouwer op het "Wolferink"
Hij ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 12-01-1715 in Gorssel met de 24-jarige
323 Jenneken Jansen. Zij is gedoopt op 17-08-1690 in Gorssel. Jenneken is overleden op 26-01-1750 in Gorssel, 59 jaar oud. Zij is begraven op 30-01-1750 in Gorssel. Jenneken ging in ondertrouw (1), 17 jaar oud, op 22-04-1708 in Gorssel met Teunis Wijchers Wolferink.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunisken Aerendsen Wolferink, gedoopt op 06-10-1715 in Gorssel (zie 161).
II. Henders Wolferink. Zij is gedoopt op 23-08-1722 in Gorssel. Henders is overleden. Henders trouwde, 21 jaar oud, op 09-09-1743 in Gorssel met Hendrijk Roeterdink, 30 jaar oud. Zie 320,III voor persoonsgegevens van Hendrijk.
324 Jan Aelberts Lentink, geboren omstreeks 1661. Jan is overleden.
Beroep:
Bouwman op het "Lentink"
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 31 jaar oud, op 02-10-1692 in Almen met de 22-jarige
325 Geesken Hendricks ten Bosch, geboren in Gorssel. Zij is gedoopt op 03-07-1670 in Gorssel. Geesken is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Albert Jansen Lentink, geboren omstreeks 10-09-1693 in Almen (gem. Gorssel) (zie 162).
326 Jan Wansink.
Notitie bij Jan: Ook: Weggelhorst
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Garritjen Wansink, geboren omstreeks 17-12-1713 in Groot Duchteren (zie 163).
336 Peter Velderman, geboren omstreeks 18-01-1684 in Clein Duchteren. Hij is gedoopt op 18-01-1684 in Clein Duchteren.
Notitie bij de geboorte van Peter: Get. de vader selve
Peter is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 03-1711 in Lochem [bron: Trouwboek Nederduits Gereformeerde Kerk] met Derksken Lambertink.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Derksken: of 00.04.1711?
337 Derksken Lambertink.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Derk Velderman, geboren in 1712 in Exel (zie 168).
II. Peter Velderman, geboren in 1714 in Exel. Peter is overleden.
Spelling:
Ook bekend als: Vriesekolk
III. Essele Velderman, geboren in 1716 in Exel. Essele is overleden.
IV. Geertjen Velderman, geboren in 1719 in Exel. Geertjen is overleden in 1756 in Vorden, 36 of 37 jaar oud.
V. Jan Velderman, geboren in 1723 in Zwiep. Jan is overleden.
VI. Aaltjen Velderman, geboren in 1726 in Zwiep. Aaltjen is overleden.
338 Aelbert Claesen Olthof.
Hij trouwde met
339 Jenneken Roelofs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken Albers Olthof (zie 169).
354 Derck Buijtenhuijs, geboren omstreeks 1700 in Nierssen. Derck is overleden in 1742, ongeveer 42 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 03-05-1727 in Vaassen met de ongeveer 27-jarige
355 Elbertje Gerrits, geboren omstreeks 1700 in Vaassen. Elbertje is overleden op 21-05-1778 in Vaassen, ongeveer 78 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Buitenhuis, geboren in 1728 in Vaassen. Hij is gedoopt op 18-04-1728 in Vaassen. Gerrit is overleden in 1796 in Vaassen, 67 of 68 jaar oud. Hij is begraven op 04-02-1796 in Vaassen. Gerrit trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 04-07-1751 in Vaassen met Maria Cornelissen. Maria is geboren in Nierssen.
II. Neeltje Buitenhuis, geboren in 1729 (zie 177).
380 Jan Tessemaker.
Hij trouwde met
381 Berentje Riethorst.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jans Tessemaker, geboren in Diepenheim (zie 190).
382 Berend Beekman, geboren in Rozendaal (Gld). Berend is overleden vóór 08-04-1774.
Hij trouwde op 06-02-1734 in Vaassen met
383 Maria Herms Coenders.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Christina Berends (Stijntje) Beekman (zie 191).
II. Hendrikjen Beekman, geboren in Vaassen. Hendrikjen is overleden op 23-06-1791 in Twello. Zij is begraven op 27-06-1791 in Twello.
384 Claas Dz Ouwendijk, geboren omstreeks 1675 in Santambacht. Claas is overleden, ongeveer 37 jaar oud. Hij is begraven op 18-03-1712 in De Lier.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 21-11-1700 in De Lier [bron: L 12-300] met de 30-jarige
385 Dina Hubrechtsdr Breederveld, geboren op 20-09-1670 in De Lier. Dina is overleden, 61 jaar oud. Zij is begraven op 30-05-1732 in De Lier.
Spelling:
Voornaam ook: Dingena, Dingenam
Dina trouwde (2), 42 of 43 jaar oud, in 1713 in De Lier met Willem Abrahamse v.d. Eijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Clz Ouwendijk, geboren in De Lier. Hij is gedoopt op 30-04-1702 in Schipluiden [bron: S 16-55]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Antje Floris. Dirk is overleden. Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 04-01-1730 in Schiedam met Aagje Jacobs Mennikus. Aagje is geboren in Maasdam.
II. Pieternelletje Cldr Ouwendijk. Zij is gedoopt op 27-09-1705 in De Lier [bron: L 10-42v]. Bij de doop van Pieternelletje was de volgende getuige aanwezig: Pietertje Thijsse Maachdenburg (geb. vóór 1629) [zie 771] [grootmoeder moederszijde]. Pieternelletje is overleden op 29-02-1792 in Maasland, 86 jaar oud. Zij is begraven op 02-03-1792 in Maasland.
Spelling:
Ook: Petronella
Getuige bij:
geboorteaangifte Claas Ouwendijk (1737-vóór 1744) [zie 192,IV]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Claas Ouwendijk (1744-vóór 1745) [zie 192,IX]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Klaas Ouwendijk (geb. 1745) [zie 192,X]    [tante vaderszijde]
kerkelijk huwelijk Hubrecht Clz Ouwendijk (geb. 1708) en Neeltje Jansdr van Santen (geb. 1713) [zie 193]    [zus bruidegom]
02-04-1734     doop Dina (Huijbrecht) Ouwendijk (geb. 1734) [zie 192,I]    [tante vaderszijde]
Pieternelletje trouwde, 22 jaar oud, op 16-11-1727 in Maasland met Maarten Hz Mostert, 27 jaar oud. Maarten is een zoon van Hendrik Dircxe Mostert en Geertje Tijsse Dijkshoorn. Hij is gedoopt op 22-08-1700 in Maasland (NG) [bron: Ml 1-90]. Maarten is overleden op 17-09-1755 in Maasland, 55 jaar oud. Hij is begraven op 24-09-1755 in Maasland.
III. Hubrecht Clz Ouwendijk, gedoopt op 01-06-1708 in De Lier (zie 192).
IV. Annetje Ouwendijk. Zij is gedoopt op 04-12-1709 in De Lier [bron: L 10-45]. Annetje is overleden.
386 Jan Jorisz van Santen, geboren omstreeks 12-01-1676 in Maasland. Hij is gedoopt op 12-01-1676 in Maasland. Jan is overleden op 30-06-1751 in Maasland, ongeveer 75 jaar oud. Hij is begraven op 02-07-1751 in Maasland.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 21-11-1706 in Maasland met de ongeveer 22-jarige Gerritje Cornelisdr van der Vaart. Jan en Gerritje gingen op 06-11-1706 in Maasland in ondertrouw.
387 Gerritje Cornelisdr van der Vaart, geboren omstreeks 25-03-1684 in Maasland. Zij is gedoopt op 25-03-1685 in Maasland. Gerritje is overleden op 27-11-1775 in Maasland, ongeveer 91 jaar oud. Zij is begraven op 28-11-1775 in Maasland.
Getuige bij:
28-07-1737     doop Jan Ouwendijk (1737-vóór 1743) [zie 192,V]    [grootmoeder moederszijde]
03-02-1743     doop Jan Ouwendijk (±1743-±1803) [zie 192,VIII]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Nationaal Archief te Den Haag; DTB Dopen Kethel NH, dd. 3-2-1743. > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-C9FP-Q?cc=2037907), Nederlands Hervormde > Kethel > Dopen 1623-1672, 1689-1811 Trouwen 1622-1711, 1714-1805 Begraven 1696, 1761-1813 Kosten, Begraven 1787-1798 > image 149 of 462]
28-12-1748     doop Pieternelletje Ouwendijk (1748-vóór 1751) [zie 192,XI]    [grootmoeder moederszijde]
24-05-1751     doop Pieternelletje Ouwendijk (geb. 1751) [zie 192,XIII]    [grootmoeder moederszijde]
14-11-1756     doop Piter Ouwendijk (1756-vóór 1758) [zie 192,XV]    [grootmoeder moederszijde]
13-12-1758     doop Pieter Ouwendijk (1758-1828) [zie 96]    [grootmoeder moederszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joris Jansz van Santen. Hij is gedoopt op 14-08-1707 in Maasland. Joris is overleden op 07-06-1782 in Maassluis, 74 jaar oud. Hij is begraven in Maasland. Joris ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 09-11-1732 in Rozenburg (Zh) met Maria Klaasdr Dekker, 19 jaar oud. Zij is gedoopt op 18-12-1712 in Hoogvliet. Maria is overleden op 12-02-1783 in Rozenburg (Zh), 70 jaar oud.
II. Neeltje Jansdr van Santen, gedoopt op 21-05-1713 in Ambacht Maasland (zie 193).
III. Maartje Jansdr van Santen. Zij is gedoopt op 01-01-1717 in Maasland. Maartje is overleden op 05-04-1796 in Maasland, 79 jaar oud. Zij is begraven op 06-04-1796 in Maasland. Maartje trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1740 in Maasland met Jan Jacobsz Keijzer, 28 jaar oud, nadat zij op 29-04-1740 in Maasland in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Jacob Keijzer en Belletje van der Schilde. Hij is gedoopt op 17-10-1711 in Kethel. Jan is overleden op 01-06-1777 in Maasland, 65 jaar oud.
IV. Jaapje van Santen. Zij is gedoopt op 21-06-1722 in Maasland. Jaapje is overleden op 16-08-1800 in Maasland, 78 jaar oud. Jaapje trouwde, 33 jaar oud, op 24-01-1756 in Maasland met Klaas Maartensz Mostert, 33 jaar oud. Hij is gedoopt op 21-06-1722. Klaas is overleden.
V. Simetje van Santen. Zij is gedoopt op 21-06-1722 in Maasland. Simetje is overleden.
VI. Cornelis Jansz. van Santen. Hij is gedoopt op 16-09-1725 in Maasland. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje Cornelisse van der Vaart (geb. 1683) [zie 774,II] [tante moederszijde]. Cornelis is overleden op 08-11-1780 in Maasland, 55 jaar oud. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 08-11-1750 in Maasland met Neeltje Jacobsdochter Hoeven, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op 14-11-1728 in ’s-Gravenzande, dochter van Jacobus Gerritsz van der Hoeven en Mary Ariensdr van der Hout. Neeltje is overleden op 10-04-1806 in Maasland, 77 jaar oud.
VII. Pieternelletje van Santen. Zij is gedoopt op 07-10-1730 in Maasland. Pieternelletje is overleden.
388 Dirk Claesz Boef, geboren omstreeks 1702. Hij is gedoopt in 1702 in Polsbroek. Dirk is overleden op 24-12-1779 in Vlist, ongeveer 77 jaar oud. Dirk trouwde (2), ongeveer 41 jaar oud, op 24-11-1743 in Polsbroek met Aentie Pieters Pals.
Hij trouwde (1), ongeveer 26 jaar oud, op 29-02-1728 in Bergambacht met de 20-jarige
389 Jannichgje Bastiaansd Vuurens, geboren in Bergambacht. Zij is gedoopt op 11-12-1707 in Langerak. Jannichgje is overleden op 16-04-1743 in Vlist, 35 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Klaas Dirksz Boef, geboren op 02-10-1729 in Polsbroek (zie 194).
II. Bastiaan Dirksz Boef, geboren in 1732. Bastiaan is overleden. Bastiaan trouwde met Teuntje Cornelisdr Vermey. Teuntje is overleden.
III. Baartje Boef, geboren op 09-12-1736 in Bergambacht. Baartje is overleden.
IV. Cornelia Boef, geboren in 1739. Cornelia is overleden.
V. Neeltje Boef, geboren in 1740. Zij is gedoopt op 31-07-1740 in Polsbroek. Neeltje is overleden.
VI. Pieter Boef, geboren in 1742 in Polsbroek. Hij is gedoopt op 30-12-1742 in Polsbroek. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 29-01-1775 in Polsbroek met Lena Maat. Lena is geboren in Giessendam.
392 Goossen Spring in ’t Veld, geboren op 27-07-1706 in Delfshaven. Bij de doop van Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Ariens, Neeltje Dircx den Heingst en Harmen Isaakse Wijtmond. Goossen is overleden op 10-04-1762 in Delfshaven, 55 jaar oud.
Notitie bij Goossen: Goossen Pietersz was kuiper. In 1752 verkoopt hij 2 huizen te Delfshaven.
Spelling:
Ook: Gosen Pietersz Springintvelt
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 04-12-1733 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven inv. 11 T gaarder, index 0] met Catharina Zuijdmaasland. Goossen en Catharina gingen op 06-12-1733 in Delfshaven in ondertrouw [bron: GAR Delfshaven T gereformeerd inv. 14, index 015]. Het kerkelijk huwelijk tussen Catharina en Goossen vond plaats op 20-12-1733 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven T gereformeerd inv. 14, index 015].
Notitie bij het huwelijk van Goossen en Catharina: Weduwe van Staolman
Pro Deo
393 Catharina Zuijdmaasland. Catharina is overleden. Zij is begraven op 12-06-1750 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven inv.6 Begraven kerk, index 010].
Notitie bij overlijden van Catharina: buiten de kerk 1.10.0 gld.

GAR Delfshaven inv. 4 B Gaarder, indez 021
Spelling:
Ook: Zuidmaasland, Zuitmaaslant, Suijdt Maaslandt
Catharina ging in ondertrouw (1) op 15-10-1724 in Delfshaven [bron: GAR Rotterdam inv 14 T gereformeerd, index 15] met Jan Andriesz Staalman (ovl. 1733).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Abraham Spring in ’t Veld, geboren op 21-11-1734 in Delfshaven. Hij is gedoopt op 21-11-1734 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven D gereformeerd inv 1 index 046]. Bij de doop van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Castere en Abraham Witmond. Abraham is overleden in ?. Abraham trouwde, 25 jaar oud, op 01-08-1760 in Delfshaven [bron: GAR Rotterdam T gaarder, index nummer 0] met Marya Karreman, nadat zij op 03-08-1760 in Delfshaven in ondertrouw zijn gegaan [bron: GAR Delfshaven T gereformeerd, index 015]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-08-1760 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven T gereformeerd, index 015].
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Marya: Pro Deo
jongeman, wonend: Delfshaven
jongedochter, wonend: Delfshaven
Spelling:
Of: Kerreman
II. Isaak Jansz Spring in ’t Veld, geboren op 19-08-1736 in Delfshaven. Hij is gedoopt op 19-08-1736 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven inv 1 D gereformeerd, index 046]. Bij de doop van Isaak waren de volgende getuigen aanwezig: Agie de Leeuw, Katarina Staalman en Huig van der Wagen. Isaak is overleden vóór 28-04-1767 in ?, ten hoogste 30 jaar oud.
III. Jan Springintveld, gedoopt op 21-05-1738 in Delfshaven (zie 196).
IV. Hendrik Spring in ’t Veld, geboren op 10-07-1740 in Delfshaven. Hendrik is overleden vóór 28-04-1767, ten hoogste 26 jaar oud.
Spelling:
Ook: Hendrick
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 07-07-1764 in Delfshaven [bron: GAR Rotterdam T gaarder, index nummer 0] met Pieternelletje Staalman, nadat zij op 08-07-1764 in Delfshaven in ondertrouw zijn gegaan [bron: GAR Delfshaven T gereformeerd, index nummer 015]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-07-1764 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven T gereformeerd, index nummer 015].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Pieternelletje: jongeman, wonend: Delfshaven
jongedochter, wonend: Delfshaven
Pro Deo
Pieternelletje trouwde later op 06-01-1771 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven T gereformeerd, index 016] met Jan Verkade.
V. Johanna (Anna) Spring in ’t Veld. Zij is gedoopt op 21-04-1743 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven inv 1 D gereformeerd index 046]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Wilbergen en Johanna Zuijdmaaslant. Anna is overleden in ?.
Getuige bij:
23-09-1764     doop Gosen Springintveld (geb. 1764) [zie 196,I]    [tante vaderszijde]   [bron: GAR Delfshaven inv. 1 D gereformeerd, index 046]
VI. Alida Spring in ’t Veld, geboren op 19-12-1745 in Delfshaven. Zij is gedoopt op 19-12-1745 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven inv 1 D gereformeerd, index 046]. Bij de doop van Alida was de volgende getuige aanwezig: Anna Wilbergen. Alida is overleden vóór 28-04-1767, ten hoogste 21 jaar oud.
396 Hendrik Pelkman.
Spelling:
Ook: Heijndrik
Hij trouwde op 01-10-1726 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven T gaarder, inv. 11, index 0] met Willemijntje de Bie. Hendrik en Willemijntje gingen op 06-10-1726 in Delfshaven in ondertrouw [bron: GAR Delfshaven inv 14 T gereformeerd, index 012]. Het kerkelijk huwelijk tussen Willemijntje en Hendrik vond plaats op 20-10-1726 in Delfshaven [bron: GAR Rotterdam T gereformeerd inv.14 index 012].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Willemijntje: 6 gld., ieder 3 gld. GAR Delfshaven, 01-10-1726 T gaarder, inv. 11, index 0
397 Willemijntje de Bie.
Spelling:
van 01-10-1726 tot 09-09-1731     de Bije (Ook: DTB Rotterdam inv. 11 Trouw gaarder , index nummer 0)   [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maritje Pelkman. Zij is gedoopt op 18-01-1730 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdan inv. 1 Doop gereformeerd, index 039]. Maritje is overleden.
II. Hendrik Hendrik Pelkman. Hij is gedoopt op 09-09-1731 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Arijaantje de Bie, Bastiaantje de Bie en Roelant van Keulen. Hendrik is overleden in ?, 6 jaar oud. Hij is begraven op 19-12-1737 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder, index nummer 016].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Opmerkingen: buiten de kerk 0.0.0. gld.
DTB Rotterdan inv. 6 begraven kerk, index nummer 008
III. Martijntje Hendrik Pelkman. Zij is gedoopt op 16-05-1734 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Martijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Bastiaantje de Bie, Aalbert Paling en Martijntje Pelkman. Martijntje is overleden in ?.
Getuige bij:
30-03-1766     doop Hendrijntje Hendrik Pelkman (geb. 1766) [zie 198,I]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Rotterdam inv.1 Doop gereformeerd, index nummer 039]
18-07-1770     doop Hendrik Hendrik Pelkman (geb. 1770) [zie 198,III]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]
10-10-1773     doop Willemijntje Hendrik Pelkman (geb. 1773) [zie 198,V]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]
IV. Geertruij Pelkman. Zij is gedoopt op 04-03-1736 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Geertruij waren de volgende getuigen aanwezig: Bastiaantje de Bie, Pieternelletje van Hal en Harmen Pelkman. Geertruij is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op 28-04-1736 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder, index nummer 016].
V. Hendrik Pelkman, gedoopt op 18-12-1737 in Delfshaven (zie 198).
VI. Anna Hendrik Pelkman. Zij is gedoopt op 20-09-1739 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Bastiaantje de Bie. Anna is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op 21-11-1739 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder, index nummer 016].
VII. Geertruij Hendrik Pelkman. Zij is gedoopt op 22-11-1741 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Geertruij was de volgende getuige aanwezig: Bastiaantje de Bie. Geertruij is overleden in ?.
Getuige bij:
geboorteaangifte Adrianus Pelkman (geb. 1778) [zie 198,VII]    [tante vaderszijde]
19-04-1772     doop Jan Pelkman (geb. 1772) [zie 198,IV]    [tante vaderszijde]   [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]
VIII. Catrijna Hendrik Pelkman. Zij is gedoopt op 25-08-1743 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Catrijna was de volgende getuige aanwezig: Arijaantje de Bie. Catrijna is overleden in ?.
IX. Hendreintje Hendrik Pelkman. Zij is gedoopt op 02-06-1745 in Delfshaven [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 039]. Bij de doop van Hendreintje was de volgende getuige aanwezig: Bastiaantje de Bie. Hendreintje is overleden in ?.
398 Jan Jacobse van der Beek. Jan is overleden.
Hij trouwde met
399 Lena van Loon.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob van der Beek. Hij is gedoopt op 10-11-1736 in Bleiswijk [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd, inv.1 index 1292-1241-012]. Jacob is overleden.
II. Geertruij van der Beek, gedoopt op 20-02-1739 in Bleiswijk (zie 199).
photo1500375.jpg
71 Photo1500375
400 Cornelis Valkenburg (afb. 71). Hij is gedoopt op 05-03-1697 in Delft [bron: Gemeentearhief Delft te Delft, DTB Dopen Delft 1697, inv 12 folio 162v]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jaepje Meesdr van Valckenburg (1647-1725) [zie 1600,II] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 5 maart 1697 - Cornelis - Jan Mesen Valkenburgh - Hilligje Kornelis van Dorp - Jaapje Mese
Cornelis is overleden op 29-05-1732 in ?, 35 jaar oud.
Adres:
Hof van Delft   [bron: GD Delft dTb inv. 81a]
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 19-03-1718 in Delft met de 20-jarige Maria Joris Hogendam. Cornelis en Maria gingen op 19-03-1718 in Delft in ondertrouw [bron: GD Delft DTB inv. 138]. Het kerkelijk huwelijk tussen Maria en Cornelis vond plaats op 03-04-1718 in Delft.
401 Maria Joris Hogendam. Zij is gedoopt op 22-12-1697 in Delft [bron: GD Delft D inv 59 folio 175v]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maarte Jansz Hogendam [zie 1604,II] [oom vaderszijde], Marijtie Joris -onbekend- en Annetie Ariens van Schie. Maria is overleden.
Adres:
Hof van Delft   [bron: GD Delft dTb inv. 81a]
Spelling:
Ook: Marija, Marijtie
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ariana Valkenburg. Zij is gedoopt op 11-06-1719 in Delft [NG-Nieuwe Kerk] [bron: Stadsarchief Delft te Delft; Akte: DTB Dopen [Nederduits-gereformeerd, Nieuwe Kerk], dd. 11-6-1719, folio 73v; Gebeurtenis: geboorte dd. niet vermeld, gedoopt dd. 11-6-1719 te Delft]. Bij de doop van Ariana waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Meeszn Valckenburg (1664-1726) [zie 800] [grootvader vaderszijde] en Hilletge Cornelis van Dorp (±1675-1731) [zie 801] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Ariana: Nieuwe Kerk
Ariana is overleden in ?.
II. Johannis Valkenburgh. Hij is gedoopt op 25-08-1720 in Delft. Bij de doop van Johannis waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Rijnswoude en Pieter Hogendam (1695-1772) [zie 802,VIII] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannis: Nieuwe Kerk
Johannis is overleden in ?.
III. Kornelis Valkenburg. Hij is gedoopt op 30-12-1721 in Delft. Bij de doop van Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Jannet Kornelis Bruinswijck.
Notitie bij de geboorte van Kornelis: Oude Kerk
Kornelis is overleden in ?.
IV. Joris Valckenburgh. Hij is gedoopt op 09-01-1724 in Delft [bron: GD Delft inv. 60, folio 107v]. Bij de doop van Joris was de volgende getuige aanwezig: Marijtie van Rijn.
Notitie bij de geboorte van Joris: Nieuwe Kerk
Joris is overleden in ?.
V. Willem Cornelisz Valkenburg, gedoopt op 23-09-1725 in Delft [NG-Nieuwe Kerk] (zie 200).
VI. Jan Valkenburgh. Hij is gedoopt op 25-02-1727 in Delft [bron: GD Delft DTB inv.13, folio 225v]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hilletge Cornelis van Dorp (±1675-1731) [zie 801] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Jan: Oude Kerk
Jan is overleden in ?.
VII. Pieter Valkenburg. Hij is gedoopt op 25-09-1729 in Delft. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Neeltie van Schie.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Nieuwe Kerk
Pieter is overleden in ?.
VIII. Marijtie Valkenburgh. Zij is gedoopt op 28-10-1731 in Delft. Bij de doop van Marijtie was de volgende getuige aanwezig: Maria Jansdr. Stelman (1696-1756) [zie 802,VIII] [aangetrouwde tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Marijtie: Nieuwe Kerk
Marijtie is overleden vóór 1735 in ?, ten hoogste 4 jaar oud.
IX. Marytje Valkenburg. Zij is gedoopt op 11-04-1735 in Delft. Bij de doop van Marytje was de volgende getuige aanwezig: Maria Jansdr. Stelman (1696-1756) [zie 802,VIII] [aangetrouwde tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Marytje: Nieuwe Kerk
Marytje is overleden in ?.
X. Arent Valkenburg. Hij is gedoopt op 02-03-1741 in Delft.
Notitie bij de geboorte van Arent: Nieuwe Kerk
Arent is overleden in ?.
404 Arij Cornelisz van der Vaart, geboren omstreeks 1670. Arij is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 38 jaar oud, in 1708 in ’t Woudt met de ongeveer 38-jarige
405 Leentje Huigen van der Houven, geboren omstreeks 1670. Leentje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Huig van der Voort, geboren in 1710 in ’t Woudt (zie 202).
406 Jacob Jacobsz Swartevelt, geboren in 1685 in Overschie. Jacob is overleden in 1755 in Overschie, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: leeftijd 70 jaar
Hij trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1707 in Overschie met de 20 of 21-jarige Lijsbeth Matthijse Pas.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Lijsbeth: Bruidegom 22 jaar
Bruid 21 jaar
407 Lijsbeth Matthijse Pas, geboren in 1686 in Overschie. Lijsbeth is overleden in 1759 in Delft, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: leeftijd 73 jaar
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Swartevelt, geboren in 1720 (zie 203).
416 Jan Brusse, geboren in 1700 in Dinxperlo. Jan is overleden in 1737, 36 of 37 jaar oud.
Hij trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1718 met de 20 of 21-jarige
417 Hendersken Rodegaart, geboren in 1697 in Rensink. Hendersken is overleden in 1782, 84 of 85 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Brusse, geboren omstreeks 1726 in Varsseveld (zie 208).
418 Jan Hendrik ten Harkel.
Hij trouwde met
419 Geesken Harmens Egelink, geboren in Bredevoort. Geesken is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Enneken ten Harkel (zie 209).
424 Dirk Noortberg.
Hij trouwde met
425 Pietertje de Vos. Pietertje is overleden omstreeks 22-06-1735 in Rotterdam. Zij is begraven op 22-06-1735 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Begraven Rotterdam, dd. 22-06-1735;].
Notitie bij overlijden van Pietertje: overledene liet na 6 meerderjarige kinderen; Leeuwlaan over Bastilie
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Noortberg, geboren omstreeks 12-02-1703 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 12-02-1703 in Rotterdam [Luthers] [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: DTB Dopen [Luthers] Rotterdam, dd. 12-2-1703; Gebeurtenis: geboren dd. niet vermeld; gedoopt dd. 12-2-1703 te Rotterdam]. Bij de doop van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Calckberner, Geertruid Hulsman en Adriana Kuik van Maeteren. Dirk is overleden omstreeks 21-10-1775 in Rotterdam, ongeveer 72 jaar oud. Hij is begraven op 21-10-1775 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Begraven 1770-1779, Rotterdam, dd. 21-10-1775; Gebeurtenis: overrlijden dd. niet vermeld, begraven dd. 21-10-1775 te Rotterdam]. Dirk trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-05-1726 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: DTB Trouwen [gereformeerd] Rotterdam, dd-23-5-1726, Gebeurtenis: ondertrouwd dd. 5-5-1726 (inschrijvingsdatum bovenaan de pagina!); getrouwd dd. 23-5-1726] met Maria Henmuller, nadat zij op 05-05-1726 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam; Akte: DTB Trouwen [gereformeerd] Rotterdam, dd-23-5-1726, Gebeurtenis: ondertrouwd dd. 5-5-1726 (inschrijvingsdatum bovenaan de pagina!); getrouwd dd. 23-5-1726].
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Maria: jongeman , Rotterdam , wonend: Grote Markt
jongedochter , Aarnhem , wonend: Grote Markt
Maria is geboren in Arnhem. Maria is overleden. Zij is begraven op 27-01-1775 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Begraven 1770-1779, Rotterdam, dd. 27-01-1775; Gebeurtenis: overleden dd. niet vermeld, begraven dd. 27-1-1775 te Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Maria: overledene liet na 5 meerderjarige kinderen; Oppert tusse Poort & St. Japikstraat
II. Abraham Noordbergh, gedoopt op 06-09-1705 in Rotterdam (zie 212).
426 Pieter Quintus, geboren in Lieth (Schotland). Pieter is overleden. Hij is begraven op 02-12-1721 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam B inv. 44].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene liet na 1 minderjarig kind;
Adressen:
tot 17-12-1709     Schildersteeg, Rotterdam   [bron: GAR Rotterdam T gereformeerd, inv 14 index 124]
1716     Vierwindenstraat, Rotterdam (over ’t pakhuis)   [bron: GAR Rotterdam B inv. 44]
tot 1721     4-Windestraet, Rotterdam
Hij trouwde op 17-12-1709 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam T gereformeerd, inv 14 index 124] met Aegje Maas. Pieter en Aegje gingen op 08-12-1709 in Rotterdam in ondertrouw [bron: GAR Rotterdam T gereformeerd, inv 14 index 124].
427 Aegje Maas, geboren in Rotterdam.
Adressen:
tot 17-12-1709     Leersteeg, Rotterdam   [bron: GAR Rotterdam T gereformeerd, inv 14 index 124]
1716     Vierwindenstraat, Rotterdam (over ’t pakhuis)   [bron: GAR Rotterdam B inv. 44]
Getuige bij:
17-09-1736     doop Aaghie Noortberg (1736-vóór 1740) [zie 212,I]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Rotterdam inv. 29 Doop remonstrants]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margaretha Quintus, gedoopt op 04-11-1711 in Rotterdam (zie 213).
II. Lammert Quintus. Hij is gedoopt op 20-09-1714 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam D remonstrants, inv 29]. Bij de doop van Lammert waren de volgende getuigen aanwezig: Marijtje Maas en Pieter Maas. Lammert is overleden vóór 02-12-1721, ten hoogste 7 jaar oud.
Adres:
1716     Vierwindenstraat, Rotterdam (over ’t pakhuis)   [bron: GAR Rotterdam B inv. 44]
III. Pieter Quintis, geboren in 1715 in Rotterdam. Pieter is overleden, 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op 31-07-1716 in Rotterdam [bron: GAR Rotterdam B inv. 44].
Notitie bij overlijden van Pieter: overledene was 1½ jaar; Zuiderkerkhof;
Adres:
1716     Vierwindenstraat, Rotterdam (over ’t pakhuis)   [bron: GAR Rotterdam B inv. 44]
430 Jacob Schut. Jacob is overleden. Hij is begraven op 26-08-1769 in Delft [bron: DTB Delft inv. 51].
Notitie bij overlijden van Jacob: Oude Kerk
Spelling:
Ook: Jacobus (1756, doop Hendrik Swaal)
Getuige bij:
27-09-1733     doop Catharina Kreumel (geb. 1733)   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 54]
11-06-1745     doop Pieter Swaal (geb. 1745) [zie 214,I]    [grootvader moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 65]
02-10-1746     doop Rebecca Swaal (geb. 1746) [zie 214,II]    [grootvader moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 65v]
01-09-1749     doop Jacob Mijnders Swaal (geb. 1749) [zie 214,III]    [grootvader moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 66v]
25-10-1750     doop Jacobus Swaal (geb. 1750) [zie 214,IV]    [grootvader moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 67]
03-09-1752     doop Henderina Swaal (geb. 1752) [zie 107]    [grootvader moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 68]
07-11-1753     doop Sophia Catrina Swaal (geb. 1753) [zie 214,VI]    [grootvader moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 68v]
22-01-1756     doop Hendrik Swaal (1756-vóór 1761) [zie 214,VIII]    [grootvader moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 69]
Hij trouwde met
431 Rebecca van Brugge. Rebecca is overleden. Zij is begraven op 29-04-1767 in Delft [bron: DTB Delft inv. 51].
Notitie bij overlijden van Rebecca: Oude Kerk
Spelling:
Ook: van Bruggen (1759, doop kleindochter Anna Petronella); Verbrugge (1728, bij doopp zoon Jacobus); van Brug (1767, bij overlijden)
Getuige bij:
27-09-1733     doop Catharina Kreumel (geb. 1733)   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 54]
11-06-1745     doop Pieter Swaal (geb. 1745) [zie 214,I]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 65]
02-10-1746     doop Rebecca Swaal (geb. 1746) [zie 214,II]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 65v]
01-09-1749     doop Jacob Mijnders Swaal (geb. 1749) [zie 214,III]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 66v]
25-10-1750     doop Jacobus Swaal (geb. 1750) [zie 214,IV]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 67]
03-09-1752     doop Henderina Swaal (geb. 1752) [zie 107]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 68]
07-11-1753     doop Sophia Catrina Swaal (geb. 1753) [zie 214,VI]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 68v]
22-01-1756     doop Hendrik Swaal (1756-vóór 1761) [zie 214,VIII]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 69]
28-06-1759     doop Anna Petronella Zwaal (geb. 1759) [zie 214,X]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: DTB Delft inv. 105 , folio 2v]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sophia Catharina Schut, gedoopt op 30-09-1725 in Delft (zie 215).
II. Jacobus Schut. Hij is gedoopt op 18-01-1728 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 54v]. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Luijendijk en Adolf Ruijsraat.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: getuigen namens de vaders ouders
Jacobus is overleden.
III. Albertus Schut. Hij is gedoopt op 01-01-1732 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 62v]. Bij de doop van Albertus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Schut [zie 860] [grootvader vaderszijde] en Arij Verbrugge.
Notitie bij de geboorte van Albertus: Arij Verbrugge, voor wie stond de grootvader van het kind, ook Jacob Schut geheten
Albertus is overleden vóór 1738, ten hoogste 6 jaar oud.
IV. Adrianus Schut. Hij is gedoopt op 15-07-1734 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 63]. Bij de doop van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Jacob Schut [zie 860] [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: getuige is de groootvader van het kind
Adrianus is overleden.
V. Johanna Schut. Zij is gedoopt op 28-06-1736 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 63v]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Margarita Baak en Johannes Kool. Johanna is overleden.
VI. Albertus Schut. Hij is gedoopt op 04-05-1738 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 64]. Albertus is overleden vóór 1740, ten hoogste 2 jaar oud.
VII. Albartus Schut. Hij is gedoopt op 05-06-1740 in Delft [bron: DTB Delft inv. 104, folio 64v]. Albartus is overleden.
436 Jan Jansz Ponsen, geboren omstreeks 1690 in Dordrecht. Jan is overleden omstreeks 1756, ongeveer 66 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 24-01-1712 in Dordrecht [bron: Nationaal Archief te Den Haag; Akte: DTB Trouwen Gerecht Dordrecht, dd. 19-1-1712; Gebeurtenis: inschrijving dd. 10-1-1712; getrouwd dd. 24-1-1712 te Dordrecht > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-69FT-7?cc=2037907), Alle Gezindten > Dordrecht > Trouwen 1691-1717 > image 604 of 728] met de ongeveer 20-jarige Catharina Cornelisdr. (Catie) van Heel. Jan en Catie gingen op 10-01-1712 in Dordrecht [NG-Nieuw Kerk] in ondertrouw [bron: Nationaal Archief te Den Haag; Akte: DTB Huwelijk [Nederduits-gereformeerd] Dordrecht, dd. 10-1-1712 > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-HRYG?cc=2037907), Nederlands Hervormde > Dordrecht > Trouwen 1691-1737 > image 413 of 759;].
437 Catharina Cornelisdr. (Catie) van Heel, geboren omstreeks 1692 in Dordrecht. Catie is overleden.
Spelling:
Of: Verheul, Verheel, Van Hil.
Voornaam ook: Caetie
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Jansd Ponsen. Zij is gedoopt op 02-10-1712 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D 11 8-10]. Cornelia is overleden.
II. Jan Jansz Ponsen. Hij is gedoopt op 20-09-1714 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D 11 8-10]. Jan is overleden. Jan ging in ondertrouw, 24 of 25 jaar oud, in 1739 in Dordrecht met Pietronella Bootsman, 24 of 25 jaar oud. Pietronella is geboren in 1714. Zij is gedoopt op 08-06-1714 in Dordrecht. Pietronella is overleden op 20-07-1770, 55 of 56 jaar oud.
III. Cornelis Jansz Ponsen. Hij is gedoopt op 29-10-1718 in Dordrecht [bron: GA Dordrecht D 11 8-10]. Cornelis is overleden vóór 29-08-1724, ten hoogste 5 jaar oud.
IV. Arien Jansz. Ponsen. Hij is gedoopt op 11-01-1721 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D 11 8-10]. Arien is overleden vóór 22-12-1726, ten hoogste 5 jaar oud.
V. Cornelis Jansz Ponsen, geboren omstreeks 29-08-1724 in Dordrecht. Hij is gedoopt op 29-08-1724 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D 11 8-10]. Cornelis is overleden in 1814, ongeveer 90 jaar oud.
VI. Arie Jansz Ponsen, gedoopt op 22-12-1726 in Dordrecht (zie 218).
VII. Wilhelm Jansz Ponsen. Hij is gedoopt op 03-09-1728 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D 11 8-10]. Wilhelm is overleden.
VIII. Huijbert Jansz Ponsen. Hij is gedoopt op 15-11-1730 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D 11 8-10]. Huijbert is overleden.
IX. Gerrit Jansz Ponsen. Hij is gedoopt op 03-09-1732 in Dordrecht. Gerrit is overleden.
X. Pieter [Jansz] Ponsen, geboren omstreeks 02-06-1734 in Dordrecht. Hij is gedoopt op 02-06-1734 in Dordrecht [bron: Nationaal Archief te Den Haag; Akte: DTB [Nederduyits-gereformeerd] Dordrecht, dd. 2-6-1734; Gebeurtenis: geboortedatum niet vermeld; gedoopt dd 2-6-1734 te Dordrecht > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-ZTQ4?cc=2037907), Nederlands Hervormde > Dordrecht > Dopen 1728-1743 > image 160 of 380]. Pieter is overleden op 27-01-1808 in Dordrecht, ongeveer 73 jaar oud [bron: Nationaal Archief te Den Haag; Akte: Overlijden 1806-1811 Dordrecht, dd. 27-1-1808; > FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-D96S-K?cc=2037907), Alle Gezindten > Dordrecht > Overlijden 1806-1811, 1814-1817 > image 31 of 507;]. Pieter trouwde met Leentje de Vroe.
488 Ary Janze van IJperen, geboren omstreeks 1680 in Benthuizen. Ary is overleden op 09-08-1741 in Schiebroek, ongeveer 61 jaar oud.
Beroepen:
Landbouwer
Vervener
Functie:
Schepen te Schiebroek
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 01-01-1708 in Zoetermeer met de 23-jarige
489 Grietje Ariens Decker, geboren op 13-02-1684 in Zoetermeer. Grietje is overleden op 30-04-1742 in Schiebroek, 58 jaar oud. Zij is begraven op 04-05-1752 in Schiebroek [bron: GAR Rotterdam B gaarder 1752].
Notitie bij overlijden van Grietje: overledene was de moeder van aangever Arij Ariens van Yperen
Spelling:
Ook: Dicker, Dekker
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Magdaleentje van IJperen. Zij is gedoopt op 06-07-1710 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1710]. Bij de doop van Magdaleentje was de volgende getuige aanwezig: Trijntje Ariens Decker [zie 978,I] [tante moederszijde]. Magdaleentje is overleden.
II. Dirk Ariensen van Yperen, gedoopt op 07-08-1712 in Bergschenhoek (zie 244).
III. Martijntje van IJperen. Zij is gedoopt op 19-11-1713 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1713]. Bij de doop van Martijntje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Dirkx van Vliet. Martijntje is overleden op 09-04-1719, 5 jaar oud.
IV. Arie van IJperen. Hij is gedoopt op 16-02-1716 in Berkel en Rodenrijs [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1716]. Bij de doop van Arie was de volgende getuige aanwezig: Trijntje Ariens Decker [zie 978,I] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Arie: Van Schiebroek
Arie is overleden vóór 27-03-1718, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Arij van IJperen. Hij is gedoopt op 27-03-1718 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1718].
Notitie bij de geboorte van Arij: Dit kind is van onder Schiebroek
Arij is overleden vóór 17-12-1724, ten hoogste 6 jaar oud.
VI. Martijntje van IJperen. Zij is gedoopt op 09-04-1719 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1719]. Bij de doop van Martijntje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Jans van den Bergh.
Notitie bij de geboorte van Martijntje: Dit kind is van onder Schiebroek
Martijntje is overleden vóór 11-05-1721, ten hoogste 2 jaar oud.
VII. Martijntje van IJperen. Zij is gedoopt op 11-05-1721 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1721]. Bij de doop van Martijntje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Dirkx van Vliet.
Notitie bij de geboorte van Martijntje: Dit kind is van o Schiebroek
Martijntje is overleden op 06-06-1722, 1 jaar oud.
VIII. Martijntje van IJperen. Zij is gedoopt op 07-06-1722 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1722]. Bij de doop van Martijntje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Dirkx van Vliet. Martijntje is overleden.
Getuige bij:
01-09-1748     doop Dirk van Iperen (geb. 1748) [zie 244,IV]    [tante vaderszijde]   [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd]
IX. Arij van IJperen. Hij is gedoopt op 17-12-1724 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1724]. Bij de doop van Arij was de volgende getuige aanwezig: Trijntje Ariens Decker [zie 978,I] [tante moederszijde]. Arij is overleden.
X. Johannes van IJperen. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Bergh. Hij is gedoopt op 14-09-1727 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek D gereformeerd 1727].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Dit kind is van Schiebroek van onder Overschie
Johannes is overleden.
XI. Johanna van IJperen. Zij is gedoopt op 23-10-1729 in Bergschenhoek [bron: GAR Bergschenhoek D gereformeerd 1729]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Jans van den Bergh.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Dit kind is uijt Schiebroek van onder Overschie
Johanna is overleden.
490 Claas Willemsz Donker, geboren omstreeks 1690. Claas is overleden op 04-06-1755 in Schiebroek, ongeveer 65 jaar oud. Hij is begraven op 10-06-1755 in Hilligersberg [bron: GAR Rotterdam Begraven kerk].
Notitie bij overlijden van Claas: in de kerk; kleed van 3 gld.
Beroep:
Vervener
Functie:
Schepen te Schiebroek
Spelling:
Ook: Klaes
Claas ging in ondertrouw (2), ongeveer 41 jaar oud, op 13-12-1731 in Schiebroek [bron: GAR Schiebroek T Gaarder 1741] met Maria Westerwout.
Hij trouwde (1), ongeveer 24 jaar oud, op 14-01-1714 in Overschie [bron: GAR Overschie T Gereformeerd] met Willemina Leenderts de Bruijn (zie 491 hieronder). Claas en Willemina gingen op 29-12-1713 in Overschie in ondertrouw [bron: GAR Overschie T Gereformeerd].
491 Willemina Leenderts de Bruijn. Willemina is overleden op 09-06-1730 in Schiebroek.
Spelling:
Ook: Willemtje, Willemijntje
Bij geboorte dochter Catharina (20-12-1716) Willemtje Cornelis de Bruijn(!)
Willemina is weduwe van Jan Langervelt (ovl. vóór 1713).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Donker. Hij is gedoopt op 25-11-1714 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1714]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Trijntje Dirksd -onbekend-. Willem is overleden.
II. Alida Clasen (Aeltje) Donker, geboren in Schiebroek (zie 245).
III. Catharina Donker, geboren in Schiebroek. Zij is gedoopt op 20-12-1716 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd]. Bij de doop van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Eva Leenders Nagtegaal.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Dit kind is van Schiebroek
Catharina is overleden.
IV. Leena Donker, geboren in Schiebroek. Zij is gedoopt op 08-03-1722 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd]. Bij de doop van Leena was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje Leendertd de Bruijn [zie 982,II] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Leena: Dit kind is van onder Schiebroek
Leena is overleden.
Getuige bij:
07-11-1745     doop Willemina van Yperen (geb. 1745) [zie 244,III]    [tante moederszijde]   [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1745]
21-03-1751     doop Pieter van Iperen (geb. 1751) [zie 244,V]    [tante moederszijde]   [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd]
V. Grietje Donker, geboren in Schiebroek. Zij is gedoopt op 05-03-1724 in Bergschenhoek [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd]. Bij de doop van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje Leendertd de Bruijn [zie 982,II] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Grietje: N: Dit kind onder Schiebroek
Grietje is overleden.
Getuige bij:
14-10-1753     doop Leendert van Yperen (1753-vóór 1755) [zie 244,VI]    [tante moederszijde]   [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1753, inv. 1, index 411]
VI. Arijaantie Donker. Zij is gedoopt op 01-06-1727 in Overschie [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd]. Bij de doop van Arijaantie was de volgende getuige aanwezig: Golida Starrevelt. Arijaantie is overleden.
Getuige bij:
05-01-1755     doop Leendert van IJperen (geb. 1755) [zie 244,VII]    [tante moederszijde]   [bron: GAR Bergschenhoek D gereformeerd 1755]
492 Cornelis de Bes. Cornelis is overleden.
Kind van Cornelis uit onbekende relatie:
I. Cornelis de Bes (zie 246).
494 Pieter de Bes.
Kind van Pieter uit onbekende relatie:
I. Berber de Bes (zie 247).

Generatie 10 (stamouders)

512 Jan Kloecken, geboren omstreeks 1661 in Diepenheim. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: 05.02.1696 Jan op die Clocke uijt Cleijn Duchteren sijn sone JAN get. die vader voornt.
Spelling:
vanaf 05-02-1696     Bij doop van zoon JAN: Jan op die Clocke uijt Cleijn Duchteren   [bron: GA Lochem D 1696-5/2/1696]
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1691 in Diepenheim met
513 Fenneke Beckenkamps. Fenneke is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berendjen Kloecken, geboren in 1691 in Diepenheim. Berendjen is overleden.
II. Gerritjen Kloecken. Zij is gedoopt op 16-09-1693 in Lochem [bron: GA Lochem D 1693-16/9/1693].
Notitie bij de geboorte van Gerritjen: 16.09.1693 Jan op die Clocke uijt Cl. Duchteren sijn dochter GERRITJEN, get. die vader selve.
Gerritjen is overleden.
III. Jan Horstman, geboren in Ruurlo (zie 256).
514 Teunis Voortmans. Teunis is overleden.
Kind van Teunis uit onbekende relatie:
I. Janna Voortmans, geboren in Eefde (gem. Warnsveld) (zie 257).
540 Hendrijck Aelderinck. Hendrijck is overleden.
Hij trouwde op 02-09-1676 in Warnsveld met
541 Stijntje ten Paste.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berent Hendriks Aalderink (zie 270).
II. Jenneken Hendrix Aelderinck. Jenneken is overleden. Jenneken trouwde op 06-03-1716 in Warnsveld met Gerrit Gerrits Havesman, 37 of 38 jaar oud. Gerrit is geboren in 1678 in Warnsveld. Gerrit is overleden in ?.
542 Hendrik Jansen Reuben.
Hij trouwde met
543 Gerritjen Christina Corterinck. Gerritjen trouwde (2) op 18-11-1686 in Lochem met Hendrik Lamberts Nagelvoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendersken Hendriks Stegeman, geboren in 1701 in Exel (zie 271).
II. Jan Stegeman, geboren in 1703 in Exel. Jan is overleden.
552 Rutger Hermens, geboren in Wijhe.
Notitie bij de geboorte van Rutger: 1 notitie inzake b.g. huw. 25 Oct 1663: Jr. Hacfort met jf. Van Ringia
Rutger is overleden.
Notitie bij Rutger: jm van Wijhe
Adres:
1663     Wijhe (op ’t Schelenhof)
Spelling:
Ook: Rutger Harmens
Rutger is weduwnaar van Willemken Harmens, met wie hij trouwde (1) op 10-10-1658 in Twello [bron: Trouwboek 1658-1751]. Rutger trouwde (3) op 12-11-1671 in Twello [bron: Trouwboek 1658-1751] met Henrickjen Harmens.
Hij trouwde (2) op 25-10-1663 in Twello met Geesken Gaerts (zie 553 hieronder). Rutger en Geesken gingen op 25-10-1663 in Twello in ondertrouw [bron: Trouwboek 1658-1751]. Het kerkelijk huwelijk tussen Geesken en Rutger vond plaats op 20-12-1663 in Twello [bron: Trouwboek 1658-1751].
553 Geesken Gaerts. Geesken is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurt Rutgers, geboren omstreeks 1664 in Twello (zie 276).
554 Gerrit Hermens. Gerrit is overleden vóór 1689.
Kind van Gerrit uit onbekende relatie:
I. Grietje Gerrits (zie 277).
566 Aelt Henriks.
Hij trouwde met
567 Derkje Theunis.
Kind uit dit huwelijk:
I. Leentje Aalts, gedoopt op 15-07-1688 in Heerde (zie 283).
580 Peter Willems Velderman-Heetkamp. Peter trouwde (2) op 08-02-1693 in Laren Gld met Aaltjen Hermens Meijers.
Hij trouwde (1) op 11-10-1691 in Laren Gld met Steventjen Dercksen Leeuwenkamp (zie 581 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Peter en Steventjen: 11.10.1691 Peter Willems J.M. z.v. Willem Velderman in Klein Duchteren, en Steeventjen Dercks wed. v. Willem Claessen in de Schoolt onder Bathum
581 Steventjen Dercksen Leeuwenkamp. Steventjen is overleden vóór 1693. Steventjen is weduwe van Willem Claessen (ovl. vóór 1691).
Kind uit dit huwelijk:
I. Steven Peters Heetkamp (zie 290).
582 Lambert Lambertsz Haarbrink.
Hij trouwde op 14-07-1689 in Weteringen (gem. Diepenveen) met
583 Grietje Jansz. Grietje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneken Lamberts Haarbrink (zie 291).
II. Esseltjen Lambertsz Haarbrink. Esseltjen is overleden. Esseltjen trouwde op 01-03-1708 in Colmschate (gem. Diepenveen) met Mens Zeino Groot Rieterink. Mens is overleden.
III. Maria Lambertsz Haarbrink. Maria is overleden. Maria trouwde op 13-06-1717 in Colmschate (gem. Diepenveen) met Jan Hendriks Jacobs. Jan is overleden.
IV. Willemken Lambertsz Haarbrink. Willemken is overleden. Willemken trouwde op 13-08-1724 in Colmschate (gem. Diepenveen) met Derk Engberts. Derk is overleden.
584 Engbert Gerrits Bannink. Engbert is overleden.
Kind van Engbert uit onbekende relatie:
I. Jan Engberts Bannink Schrijver (zie 292).
586 Goossen Schrijver.
Kind van Goossen uit onbekende relatie:
I. Anneken Goossens Schrijver (zie 293).
624 Jan Gerrits, geboren omstreeks 1680 in Wilp. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Jan had een zuster Maria Gerrits. Zij woonde bij hem op de Kruijtbosch en kreeg een dochter, Egbertjen, gedoopt 09.03.1708.
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde (2) met Gerritjen Henrix.
Hij trouwde (1) met
625 Berendje Gerrits. Berendje is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gardijna Janssen, geboren in Wilp. Zij is gedoopt op 22-02-1704 in Wilp.
Notitie bij de geboorte van Gardijna: "kinderen van Jan Gerrits op den Kruijtbosch aan de grote Weteringe" (RBS 1595, f73/3; G.v.Binsbergen)
Gardijna is overleden.
II. Lijsabeth Janssen, geboren in Wilp. Zij is gedoopt op 22-02-1704 in Wilp [bron: DTB 1595, f 73/3].
Notitie bij de geboorte van Lijsabeth: "kinderen van Jan Gerrits op den Kruijtbosch aan de grote Weteringe" (RBS 1595, f73/3; G.v.Binsbergen)
Lijsabeth is overleden.
III. Gerrit Janssen, geboren omstreeks 1710 in Wilp (zie 312).
640 Steven Philips Bleeckman, geboren omstreeks 1665. Hij is gedoopt omstreeks 1665 in Warnsveld. Steven is overleden na 1713, minstens 48 jaar oud.
Notitie bij Steven: Bij een huwelijksinschrijving in 1705: Steven Philips op ’t Walle
Beroepen:
Bouwman op het "Walle"
Kerkmeester
Spelling:
Ook: van ’t Bleck of Bleckman
Hij trouwde, ongeveer 16 jaar oud, op 29-04-1681 in Gorssel met de 27 of 28-jarige Geertjen Jans op de Borgh. Steven en Geertjen gingen op 27-03-1681 in Warnsveld in ondertrouw.
641 Geertjen Jans op de Borgh, geboren in 1653 in Gorssel. Zij is gedoopt op 11-04-1653 in Gorssel. Geertjen is overleden in 1713 in Gorssel, 59 of 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrijtjen op ’t Walle. Gerrijtjen is overleden.
II. Gerrijtjen Stevens op ’t Walle. Zij is gedoopt op 19-03-1682 in Gorssel. Gerrijtjen is overleden. Gerrijtjen ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 21-03-1705 in Gorssel met Jan Hendrijks Boslo, 32 jaar oud. Zie 650,II voor persoonsgegevens van Jan.
III. Marritjen op ’t Walle. Zij is gedoopt op 19-03-1682 in Gorssel. Marritjen is overleden.
IV. Anneken op ’t Walle. Zij is gedoopt op 10-02-1684 in Gorssel. Anneken is overleden. Anneken:
(1) trouwde met Willem Derks. Willem is geboren omstreeks 1690 in Gorssel. Willem is overleden omstreeks 1727 in Gorssel, ongeveer 37 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 27-11-1728 in Gorssel met Roelof Henderiks, ongeveer 43 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1685 in Esperloo onder Holten. Roelof is overleden.
V. Jan Stevensz Bleeckman, gedoopt op 31-07-1687 in Gorssel (zie 320).
642 Aalbert Willems Bijlardt Roeterdink, geboren omstreeks 1653 in Harfsen.
Notitie bij de geboorte van Aalbert: geboren op ’t Bijlandt.
Aalbert is overleden in 1715 in Gorssel, ongeveer 62 jaar oud.
Beroepen:
Bouwman op "Roeterdink"
Bouwman op het "Bylardt"
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 24 jaar oud, op 13-05-1677 in Gorssel met de 32-jarige Claesken Gerrits Roeterinck.
Notitie bij het huwelijk van Aalbert en Claesken: geb. op ’t Bijlandt
643 Claesken Gerrits Roeterinck. Zij is gedoopt op 28-07-1644 in Gorssel. Claesken is overleden omstreeks 1713 in Gorssel, ongeveer 69 jaar oud. Claesken is weduwe van Harmen Dercks op ’t Valcke (±1636-vóór 1669), met wie zij trouwde (1), 22 jaar oud, op 19-08-1666 in Gorssel. Claesken is weduwe van Henderick Claessen ten Bosch (1649-vóór 1677), met wie zij trouwde (2), 24 jaar oud, op 14-03-1669 in Gorssel, zie 650.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Aelberts Roeterdink, geboren in 1678 in Harfsen. Hij is gedoopt op 01-01-1679 in Gorssel. Hendrik is overleden op 17-08-1742 in Almen, 63 of 64 jaar oud. Hij is begraven op 22-08-1742 in Almen.
Beroepen:
Landbouwer op "Het Ebbink"
Landbouwer op het "Else"
Hendrik ging in ondertrouw, 24 of 25 jaar oud, op 16-03-1703 in Almen met Dercksken Martens, ongeveer 28 jaar oud. Dercksken is geboren omstreeks 1675. Dercksken is overleden. Dercksken is weduwe van Jan Theunissen van Meenes (±1663-vóór 1703), met wie zij trouwde op 09-07-1693 in Almen.
II. Willem Roeterinck. Hij is gedoopt op 16-10-1681 in Gorssel. Willem is overleden.
III. Aaltjen Aelbertsdr Roeterdink, gedoopt op 06-02-1687 in Gorssel (zie 321).
IV. Gerrit Aelberts Roeterink, geboren op 04-04-1689 in Gorssel. Hij is gedoopt op 27-04-1689 in Gorssel. Gerrit is overleden. Gerrit ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 12-04-1715 met Willemken Bronsink, ongeveer 25 jaar oud. Willemken is geboren omstreeks 1690, dochter van Klaas Bronsink. Willemken is overleden.
644 Willem Jansen Swavink.
Hij trouwde met
645 Harmken Petersdr Lenderinck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arent Willemsz Swavink, gedoopt op 22-11-1691 in Gorssel (zie 322).
646 Jan Hendriks op den Hof ’t Eschede.
Hij trouwde met
647 Elsken op den Hof ’t Eschede.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken Jansen, gedoopt op 17-08-1690 in Gorssel (zie 323).
648 Aelbert Lentink.
Beroep:
Landbouwer op het "Lentink"
Kind van Aelbert uit onbekende relatie:
I. Jan Aelberts Lentink, geboren omstreeks 1661 (zie 324).
650 Henderick Claessen ten Bosch, geboren in Gorssel. Hij is gedoopt op 09-01-1649 in Gorssel. Henderick is overleden vóór 1677, ten hoogste 28 jaar oud.
Notitie bij Henderick: Ook: Roeterdink
Beroepen:
Bouwman op "Roeterdink"
Bouwman op "Valcke"
Getuige bij:
01-04-1675     doop Aalbert Hendericks Wiltinck (1675-1783) [zie 650,III]    [vader]
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 14-03-1669 in Gorssel met de 24-jarige Claesken Gerrits Roeterinck. Henderick en Claesken gingen op 14-02-1669 in Gorssel in ondertrouw.
651 Claesken Gerrits Roeterinck (dezelfde als 643).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geesken Hendricks ten Bosch, geboren in Gorssel (zie 325).
II. Jan Hendrijks Boslo, geboren in Gorssel. Hij is gedoopt op 15-12-1672 in Gorssel. Jan is overleden op 23-07-1735 in Gorssel, 62 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer op het "Ten Busse" (Ten Bos/Bosloo)
Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 09-04-1702 in Gorssel met Jenneken Willems Smeenk, ongeveer 28 jaar oud. Jenneken is geboren omstreeks 1674 in Harfsen, dochter van Willem Willems Smeenk en Geertjen Jansen Smeenk. Jenneken is overleden vóór 1705, ten hoogste 31 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw, 32 jaar oud, op 21-03-1705 in Gorssel met Gerrijtjen Stevens op ’t Walle, 23 jaar oud. Zie 640,II voor persoonsgegevens van Gerrijtjen.
III. Aalbert Hendericks Wiltinck, geboren in Gorssel. Hij is gedoopt op 01-04-1675 in Gorssel. Bij de doop van Aalbert waren de volgende getuigen aanwezig: Aeltje Wiltingh, Claes Aelberts ten Bosch (ovl. vóór 1677) [zie 1300] [grootvader vaderszijde] en Henderick Claessen ten Bosch (1649-vóór 1677) [zie 650] [vader]. Aalbert is overleden op 14-10-1783 in Gorssel, 108 jaar oud. Hij is begraven op 15-10-1783 in Gorssel.
Beroepen:
Bouwman op "Ontydink"
Bouwman op "Wiltink"
Kerkemeier (kerkmeester)
Aalbert trouwde, 27 jaar oud, op 17-04-1702 in Gorssel met Hilleken Jansen, 21 jaar oud, nadat zij op 26-03-1702 in Gorssel in ondertrouw zijn gegaan. Hilleken is geboren in Gorssel, dochter van Jan Harmsen en Henrikje Claessen. Zij is gedoopt op 27-03-1681 in Deventer. Hilleken is overleden op 12-01-1759 in Gorssel, 77 jaar oud. Zij is begraven op 18-01-1759 in Gorssel.
672 Derk Peters Velderman, geboren omstreeks 1653 in Clein Duchteren. Derk is overleden vóór 03-1711, ten hoogste 58 jaar oud. Derk is weduwnaar van Jutte Eggerts Nieucamps (1640-1682), met wie hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, op 07-03-1678 in Almen, zie 1161.
Hij ging in ondertrouw (2), ongeveer 30 jaar oud, op 18-02-1683 in Lochem [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem Trouwboek 1665-1697] met
673 Grietjen Jansen te Draafsel, geboren in Groot Duchteren. Grietjen trouwde (2) in Lochem met Warner te Hasselo (1680-1748).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Peter Velderman, geboren omstreeks 18-01-1684 in Clein Duchteren (zie 336).
II. Jan Velderman, geboren omstreeks 14-06-1685 in Clein Duchteren. Hij is gedoopt op 14-06-1685 in Clein Duchteren. Jan is overleden. Jan ging in ondertrouw, ongeveer 21 jaar oud, op 05-09-1706 in Lochem [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem Trouwboek 1698-1710] met Arentjen Velhorst. Arentjen is een dochter van Evert Velhorst.
III. Johanna Velderman, geboren omstreeks 15-12-1688 in Clein Duchteren. Zij is gedoopt op 15-12-1688 in Clein Duchteren. Johanna is overleden.
IV. Aaltjen Velderman, geboren omstreeks 01-11-1693 in Clein Duchteren. Zij is gedoopt op 01-11-1693 in Clein Duchteren.
Notitie bij de geboorte van Aaltjen: Get. die vader voornt
Aaltjen is overleden in 1766 in Almen, ongeveer 73 jaar oud.
674 Hendrik Lammertink.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
I. Derksken Lambertink (zie 337).
II. Triene Lammertink, geboren in 1688 in Exel. Triene is overleden.
III. Gerritjen Lammertink, geboren in 1690 in Exel. Gerritjen is overleden.
IV. Esken Lammertink, geboren in 1696 in Exel. Esken is overleden.
V. Fijtjen Lammertink, geboren in 1701 in Exel. Fijtjen is overleden.
VI. Esseltjen Lammertink, geboren in 1704 in Exel. Esseltjen is overleden.
708 Gerrit Geurts Buijtenhuijs, geboren omstreeks 1673. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Beleend met "Buijtenhuis" 1681, verkoopt het goed in 1713.
Hij trouwde met
709 Evertgen Ambrosisus. Evertgen is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lambert Buijtenhuijs. Lambert is overleden.
II. Derck Buijtenhuijs, geboren omstreeks 1700 in Nierssen (zie 354).
768 Dirk Symonsz Ouwendijk.
Hij trouwde met
769 Annetje -onbekend-. Annetje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Claas Dz Ouwendijk, geboren omstreeks 1675 in Santambacht (zie 384).
770 Huybrecht Jzn Bredervelt, geboren op 02-06-1630 in De Lier. Huybrecht is overleden.
Spelling:
Ook: Hubert
Huybrecht trouwde (2), 21 jaar oud, op 28-04-1652 in Delft met Trijntje Pieters van der Velt.
Hij trouwde (1), 39 jaar oud, op 01-12-1669 in De Lier met de minstens 40-jarige
771 Pietertje Thijsse Maachdenburg. Zij is gedoopt vóór 1629. Pietertje is overleden.
Spelling:
Pietergen Tijssen
Getuige bij:
27-09-1705     doop Pieternelletje Cldr Ouwendijk (1705-1792) [zie 384,II]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: L 10-42v]
01-06-1708     doop Hubrecht Clz Ouwendijk (geb. 1708) [zie 192]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: L 10-44v]
Kind uit dit huwelijk:
I. Dina Hubrechtsdr Breederveld, geboren op 20-09-1670 in De Lier (zie 385).
772 Joris Leendertsz van Santen, geboren op 12-01-1635 in Zandambacht. Hij is gedoopt in Monster. Joris is overleden na 31-03-1708 in Maasland, minstens 73 jaar oud.
Notitie bij Joris: Verkoopt 19-2-1660 een huis in Monster, woont in Zandambacht
Spelling:
Ook: van Zanten
Joris is weduwnaar van Jannetje Cornelisdr van Cleef, met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 25-05-1659 in Monster. Joris ging in ondertrouw (3), 48 jaar oud, op 05-01-1684 in ’s-Gravenzande met Jannetje Jansdr. van der Lelij (geb. ±1638), ongeveer 46 jaar oud.
Hij trouwde (2), 39 jaar oud, op 05-08-1674 in Ter Heijde met de ongeveer 34-jarige Neeltje Jacobsdr van Geervliet (zie 773 hieronder). Joris en Neeltje gingen op 21-07-1674 in Ter Heijde in ondertrouw.
773 Neeltje Jacobsdr van Geervliet, geboren omstreeks 1640 in ’s-Gravenzande. Neeltje is overleden vóór 1686, ten hoogste 46 jaar oud. Neeltje ging in ondertrouw (1), ongeveer 24 jaar oud, op 28-11-1664 in ’s-Gravenzande met Jan Gerritsz de Bruijn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jorisz van Santen, geboren omstreeks 12-01-1676 in Maasland (zie 386).
II. Helena Joritsd van Santen, geboren omstreeks 1678. Helena is overleden. Helena trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 11-07-1699 in Naaldwijk met Gerrit Siere van Maerleveld.
774 Cornelis Jansz van der Vaart, geboren omstreeks 1655. Cornelis is overleden.
Beroep:
Watermolenaar in de Kralingerpolder
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 19-10-1680 in Maasland met de ongeveer 35-jarige
775 Maertge Pietersdr Breghman, geboren omstreeks 1645. Maertge is overleden na 07-03-1703, minstens 58 jaar oud. Maertge ging in ondertrouw (1), ongeveer 21 jaar oud, op 05-05-1666 met Joost Cornelis van den Ende (±1639-±1679), ongeveer 26 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelisz van der Vaart. Hij is gedoopt op 01-02-1682 in Maasland. Jan is overleden. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 27-10-1709 in Maasland met Ariaantje Jcdr. Noordam, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Ariaantje: jd van de Oostgaag
Zij is gedoopt op 17-09-1690 in Maasland. Ariaantje is overleden.
II. Ariaantje Cornelisse van der Vaart. Zij is gedoopt op 25-07-1683 in Maasland. Ariaantje is overleden.
Getuige bij:
16-09-1725     doop Cornelis Jansz. van Santen (1725-1780) [zie 386,VI]    [tante moederszijde]
III. Gerritje Cornelisdr van der Vaart, geboren omstreeks 25-03-1684 in Maasland (zie 387).
776 Claas Gorisz Boef. Hij is gedoopt op 12-11-1665 in Benschop. Claas is overleden op 11-05-1741 in Vlist, 75 jaar oud.
Hij trouwde met
777 Aeltie Dircksd Rijsveld, geboren in 1672. Aeltie is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Boef. Aaltje is overleden.
II. Neeltje Claesd Boef, geboren in Polsbroek. Zij is gedoopt in Ottoland. Neeltje trouwde op 15-03-1722 in Polsbroek met Leendert Aardsen Verhoef.
III. Marrij Boef. Zij is gedoopt op 13-12-1695 in Ottoland. Marrij is overleden in 1727, 31 of 32 jaar oud.
IV. Jannigje Claase Boef. Zij is gedoopt op 03-03-1697 in Ottoland. Jannigje is overleden op 30-10-1737, 40 jaar oud.
V. Goris Claasz Boef. Hij is gedoopt op 22-03-1699 in Ottoland. Goris is overleden op 13-12-1755, 56 jaar oud.
VI. Cornelia Claasd Boef. Zij is gedoopt op 31-05-1700 in Polsbroek. Cornelia is overleden. Cornelia begon een relatie, 23 jaar oud, op 16-01-1724 in Polsbroek met Jan Jans Clomp.
VII. Dirkje Claasd Boef. Zij is gedoopt op 24-07-1701 in Polsbroek. Dirkje is overleden.
VIII. Dirk Claesz Boef, geboren omstreeks 1702 (zie 388).
778 Bastiaan Jans Vuijren, geboren in Jaarsveld.
Beroep:
vanaf 1714     Herbergier (te Langerak)
Hij trouwde met
779 Baartje Pieters van der Pijl, geboren in Langerak.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jannichgje Bastiaansd Vuurens, geboren in Bergambacht (zie 389).
784 Pieter Goosense Springkintvelt, geboren op 25-05-1670 in Bodegraven.
Notitie bij de geboorte van Pieter: In de opgave van Ton Sopring in ’t Veld wordt Bodegraven als geboorteplaats genoemd. In de trouwacte van 1692 wordt Pieter aangeduid als: "jongeman, van Delfshave"
Pieter is overleden op 02-04-1745 in Delfshaven, 74 jaar oud. Hij is begraven op 02-04-1745 in Delfshaven [bron: GAR Rotterdam inv 6 Begraven kerk, index nummer 010].
Notitie bij overlijden van Pieter: buiten de kerk; niets.
Notitie bij Pieter: Pieter verkoopt op 3-12-1736 een huis. In de verkoopakte wordt bepaald dat Dirk Springinvelt, de zoon van zijn broer, tot 1-5-1737 het benedenhuis mag blijven bewonen.
Spelling:
30-07-1704     Pieter Goossens Springveld
27-07-1706     Pieter Goosenze Sprininvelt
Pieter trouwde (2) in Delfshaven met Sara Arentsz.
Hij trouwde (1) in Delfshaven met Aeltje Isacken Witmond (zie 785 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Aeltje en Pieter vond plaats op 19-11-1692 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven T gereformeerd, index 015].
785 Aeltje Isacken Witmond. Aeltje is overleden vóór 1715.
Spelling:
Ook: Aeltje Isaacs Wijtmond
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pleuntje Springkintvelt, geboren op 14-01-1693 in Delfshaven. Pleuntje is overleden in ?.
II. Marijtje Springkintvelt, geboren op 29-08-1694 in Delfshaven. Marijtje is overleden in ?.
III. Sara Springkintvelt, geboren op 30-11-1695 in Delfshaven. Sara is overleden vóór 21-11-1697, ten hoogste 1 jaar oud.
IV. Sara Springkintvelt, geboren op 21-11-1697 in Delfshaven. Sara is overleden in ?.
V. Catrijntje Springkintvelt, geboren op 09-07-1698 in Delfshaven. Catrijntje is overleden vóór 26-07-1702, ten hoogste 4 jaar oud.
VI. Johanna Springkintvelt, geboren op 29-08-1700 in Delfshaven. Johanna is overleden in ?.
VII. Catrina (Trijntje) Springkintvelt, geboren op 26-07-1702 in Delfshaven. Trijntje is overleden in ?. Trijntje trouwde met Loman. Hij is overleden.
VIII. Pleuntje (Pleuntien) Springkintvelt, geboren op 30-07-1704 in Delfshaven. Bij de doop van Pleuntien waren de volgende getuigen aanwezig: Neeltje Dircx den Heingst en Harmen Isaakse Wijtmond. Pleuntien is overleden in ?. Pleuntien trouwde met Claas van Beseij. Claas is overleden.
IX. Goossen Spring in ’t Veld, geboren op 27-07-1706 in Delfshaven (zie 392).
X. Willem Springkintvelt, geboren op 23-05-1708 in Delfshaven. Willem is overleden in ?.
786 Pieter Zuijdmaasland.
Spelling:
Ook: Suijdmaasland
Getuige bij:
30-05-1726     doop Andries Staalman (geb. 1726)    [grootvader moederszijde]   [bron: GAR Delfshaven Doop gereformeerd inv1, index 047]
30-10-1729     doop Pieternella Staalman (geb. 1729)    [grootvader moederszijde]   [bron: GAR Delfshaven D gereformeerd inv 1 index 047]
Hij trouwde met
787 Magtelt Schot.
Spelling:
Ook: Machteltje, Magdalena
Getuige bij:
30-05-1726     doop Andries Staalman (geb. 1726)    [grootmoeder moederszijde]   [bron: GAR Delfshaven Doop gereformeerd inv1, index 047]
Kind uit dit huwelijk:
I. Catharina Zuijdmaasland (zie 393).
800 Johannes Meeszn Valckenburg. Hij is gedoopt op 17-07-1664 in Delft. Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jaepje Cornelis Valckenburg.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Nieuwe Kerk
Johannes is overleden, 62 jaar oud. Hij is begraven op 29-11-1726 in Delft.
Notitie bij overlijden van Johannes: Nieuwe Kerk
Getuige bij:
11-06-1719     doop Ariana Valkenburg (geb. 1719) [zie 400,I]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Stadsarchief Delft te Delft; Akte: DTB Dopen [Nederduits-gereformeerd, Nieuwe Kerk], dd. 11-6-1719, folio 73v; Gebeurtenis: geboorte dd. niet vermeld, gedoopt dd. 11-6-1719 te Delft]
Johannes is weduwnaar van Lijsbeth Jansdr. Tautof (ovl. vóór 1694), met wie hij trouwde (1), 17 jaar oud, op 14-05-1682 in Overschie.
Hij trouwde (2), 29 jaar oud, op 23-05-1694 in Delft met de ongeveer 18-jarige Hilletge Cornelis van Dorp (zie 801 hieronder). Johannes en Hilletge gingen op 08-05-1694 in Delft in ondertrouw [bron: GD Delft inv 78].
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hilletge: Nieuwe Kerk
801 Hilletge Cornelis van Dorp, geboren omstreeks 20-10-1675. Zij is gedoopt op 20-10-1675 in ’s-Gravenzande. Hilletge is overleden op 18-02-1731 in Delft, ongeveer 55 jaar oud.
Getuige bij:
11-06-1719     doop Ariana Valkenburg (geb. 1719) [zie 400,I]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Stadsarchief Delft te Delft; Akte: DTB Dopen [Nederduits-gereformeerd, Nieuwe Kerk], dd. 11-6-1719, folio 73v; Gebeurtenis: geboorte dd. niet vermeld, gedoopt dd. 11-6-1719 te Delft]
25-02-1727     doop Jan Valkenburgh (geb. 1727) [zie 400,VI]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: GD Delft DTB inv.13, folio 225v]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Baartie Valkenburg. Zij is gedoopt op 31-05-1695 in Delft [bron: GD Delft D inv 59, folio 154]. Bij de doop van Baartie waren de volgende getuigen aanwezig: Ariaantie Willems en Jaepje Meesdr van Valckenburg (1647-1725) [zie 1600,II] [tante vaderszijde]. Baartie is overleden in ?.
II. Cornelis Valkenburg, gedoopt op 05-03-1697 in Delft (zie 400).
III. Ariaantje Valckenburgh. Bij de geboorteaangifte van Ariaantje was de volgende getuige aanwezig: Ariaantie Willems. Zij is gedoopt op 22-04-1698 in Delft [bron: GD Delft D inv.12 folio 175v]. Ariaantje is overleden in ?.
IV. Lijsbeth Valckenburgh. Zij is gedoopt op 31-01-1701 in Delft. Bij de doop van Lijsbeth was de volgende getuige aanwezig: Maria Meesdr Valckenburg (geb. 1659) [zie 1600,X] [tante vaderszijde]. Lijsbeth is overleden vóór 10-01-1786, ten hoogste 84 jaar oud. Zij is begraven op 13-01-1786 in De Lier.
Getuige bij:
23-09-1725     doop Willem Cornelisz Valkenburg (1725-1804) [zie 200]    [tante vaderszijde]   [bron: Stadsarchief Delft te Delft; Akte: DTB Dopen [nederduits-gereformeerd, Nieuwe Kerk] Delft, dd. 23-9-1725, nr. folio 121; Gebeurtenis: geboorte dd. niet vermeld; gedoopt dd. 23-9-1725 te Delft]
Lijsbeth ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 25-04-1727 in De Lier met Jacob Jorisz Oosterlee, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lijsbeth en Jacob: Ook ondertrouw in MAasland (Pro deo).
Jacob is een zoon van Joris Cornelisz Oosterlee en Susanna Jorisdr Lok. Hij is gedoopt op 23-08-1699 in De Lier. Jacob is overleden in ?.
V. Grietje Valckenburg, geboren omstreeks 1702.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Jonger dan 25 in 1727
Grietje is overleden, ongeveer 91 jaar oud. Zij is begraven op 24-05-1793 in De Lier.
Notitie bij Grietje: Uit bide huwelijken meerdere kinderen. Hier alleen die vermeld, waarbij een Ouwendijk als getuige optreedt.
Grietje:
(1) ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, op 28-03-1727 in De Lier met Pieter Leenderts Stoorvogel, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Pieter: Ondertrouw ook in Maasland (pro deo)
Pieter is een zoon van Leendert Janse Stoorvogel en Teuntje Pieters Korendijck. Hij is gedoopt op 21-02-1698 in De Lier. Pieter is overleden, 39 jaar oud. Hij is begraven op 19-03-1737 in De Lier.
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 28-04-1743 met Pieter Oltshoorn.
VI. Marijtje Valckenburg. Zij is gedoopt op 11-09-1704 in Delft. Bij de doop van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje Valckenburg. Marijtje is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 09-10-1771 in De Lier. Marijtje trouwde, 24 jaar oud, op 07-11-1728 in De Lier met Arie Pieters van der Meer, 21 jaar oud, nadat zij op 22-10-1728 in Maasland in ondertrouw zijn gegaan. Arie is geboren op 29-01-1707 in Maasland, zoon van Pieter Arienz van der Meer en Jannetje [IJsbrandts] Rodenburg. Hij is gedoopt op 29-01-1707 in De Lier. Arie is overleden op 20-05-1758 in De Lier, 51 jaar oud.
802 Joris Jansz Hogendam.
Hij ging in ondertrouw op 06-05-1684 in Delft [bron: GD Delft dTb inv 76] met Marijtie Jans van Rijn.
Notitie bij het huwelijk van Joris en Marijtie: Nieuwe Kerk
803 Marijtie Jans van Rijn.
Spelling:
Ook: Maria
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Hogendam. Hij is gedoopt op 30-01-1687 in Delft [bron: GD Delft D inv 59 folio 63]. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Cornelisz Roobol en Lijsbeth Cornelis Roobol. Cornelis is overleden vóór 1688, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Cornelis Hogendam. Hij is gedoopt op 24-02-1688 in Delft [bron: GD Delft D inv 12 folio 47]. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Cornelisz Roobol en Lijsbeth Cornelis Roobol. Cornelis is overleden.
III. Marijtie Hogendam. Zij is gedoopt op 23-01-1689 in Delft [bron: GD Delft D inv 59 folio 89]. Bij de doop van Marijtie waren de volgende getuigen aanwezig: Maarte Jansz Hogendam [zie 1604,II] [oom vaderszijde] en Beelitje Jans Hogendam (geb. 1660) [zie 1604,VII] [tante vaderszijde]. Marijtie is overleden vóór 1694, ten hoogste 5 jaar oud.
IV. Joannis Hogendam. Hij is gedoopt op 02-06-1690 in Delft [bron: GD Delft D inv 59 folio 104]. Bij de doop van Joannis waren de volgende getuigen aanwezig: Maarte Jansz Hogendam [zie 1604,II] [oom vaderszijde] en Beelitje Jans Hogendam (geb. 1660) [zie 1604,VII] [tante vaderszijde]. Joannis is overleden vóór 1692, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Joannis Hogendam. Hij is gedoopt op 03-02-1692 in Delft [bron: GD Delft D inv 59 folio 123]. Bij de doop van Joannis waren de volgende getuigen aanwezig: Maarte Jansz Hogendam [zie 1604,II] [oom vaderszijde] en Beelitje Jans Hogendam (geb. 1660) [zie 1604,VII] [tante vaderszijde]. Joannis is overleden.
VI. Lijsbeth Hogendam. Zij is gedoopt op 15-02-1693 in Delft [bron: GD Delft D inv 12 folio 113v]. Bij de doop van Lijsbeth waren de volgende getuigen aanwezig: Jannitje Jans van Rijn en Maartje Kornelis Roobol. Lijsbeth is overleden vóór 1703, ten hoogste 10 jaar oud.
VII. Marijtie Hogendam. Zij is gedoopt op 14-02-1694 in Delft [bron: GD Delft D inv 59 folio 142v]. Bij de doop van Marijtie waren de volgende getuigen aanwezig: Maarte Jansz Hogendam [zie 1604,II] [oom vaderszijde] en Beelitje Jans Hogendam (geb. 1660) [zie 1604,VII] [tante vaderszijde]. Marijtie is overleden vóór 1697, ten hoogste 3 jaar oud.
VIII. Pieter Hogendam. Hij is gedoopt op 05-10-1695 in Delft [bron: GD Delft D inv 12 folio 146]. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Boon Jorisse Cleiweg (ovl. 1711) [zie 3210,I] [oudoom vaderszijde] en Beelitje Jans Hogendam (geb. 1660) [zie 1604,VII] [tante vaderszijde]. Pieter is overleden op 25-07-1772 in Rotterdam, 76 jaar oud. Hij is begraven op 25-07-1772 in Rotterdam.
Getuige bij:
25-08-1720     doop Johannis Valkenburgh (geb. 1720) [zie 400,II]    [oom moederszijde]
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 03-07-1718 in Naaldwijk met Maria Jansdr. Stelman, 21 jaar oud. Maria is geboren op 23-10-1696 in Naaldwijk. Zij is gedoopt op 23-10-1695 in Naaldwijk. Maria is overleden op 24-06-1756 in Overschie, 59 jaar oud. Zij is begraven op 24-06-1756 in Overschie.
Getuige bij:
28-10-1731     doop Marijtie Valkenburgh (1731-vóór 1735) [zie 400,VIII]    [aangetrouwde tante moederszijde]
11-04-1735     doop Marytje Valkenburg (geb. 1735) [zie 400,IX]    [aangetrouwde tante moederszijde]
IX. Maria Joris Hogendam, gedoopt op 22-12-1697 in Delft (zie 401).
X. Willem Hogendam. Hij is gedoopt op 19-10-1700 in Delft [bron: GD Delft D inv 12 folio 199v]. Bij de doop van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Sara Jans van Rijn en Jan Willem Roobol. Willem is overleden.
XI. Lijsbeth Hogendam. Zij is gedoopt op 23-12-1703 in Delft [bron: GD Delft D inv 59 folio 227v]. Bij de doop van Lijsbeth was de volgende getuige aanwezig: Sara Jans van Rijn. Lijsbeth is overleden.
810 Huych Jansz van der Houven, geboren op 17-07-1630 in ’t Woudt. Huych is overleden op 13-05-1696, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Huych: Geboortedatum is onmogelijk als de overlijdensdatum van zijn moeder klopt.
Hij trouwde met Agnissie Gerritsdr Reygersberghen.
Notitie bij het huwelijk van Huych en Agnissie: bruid: 27 jaar oud
811 Agnissie Gerritsdr Reygersberghen, geboren omstreeks 1625 in Abtswoude. Agnissie is overleden op 10-10-1700, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Agnissie: Oud 75 jaar
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Huygen van der Hoeven. Jan is overleden in 1727.
II. Gerrit Huygensz van der Hoeven. Gerrit is overleden in 1739.
III. Maria van der Hoeven.
IV. Trijntje van der Hoeven.
V. Willem van der Hoeven.
VI. Leentje Huigen van der Houven, geboren omstreeks 1670 (zie 405).
812 Jacob Arentse Swartevelt, geboren omstreeks 1650. Jacob is overleden.
Hij trouwde met Claesje Leenderts Oosthoek.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Claesje: Leeftijd 81 jaar
813 Claesje Leenderts Oosthoek, geboren in 1667 in Overschie. Claesje is overleden in 1748 in Overschie, 80 of 81 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Jacobsz Swartevelt, geboren in 1685 in Overschie (zie 406).
814 Mathijs Pas, geboren omstreeks 1650. Mathijs is overleden in 1699 in Overschie, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mathijs: Leeftijd 49 jaar
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1680 met de ongeveer 20-jarige Maria Otte van Oudgaarde.
Notitie bij het huwelijk van Mathijs en Maria: Bruidegom 30 jaar
815 Maria Otte van Oudgaarde, geboren omstreeks 1660. Maria is overleden na 1723, minstens 63 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Matthijse Pas, geboren in 1686 in Overschie (zie 407).
832 Jan Brussen. Hij is gedoopt op 05-03-1665 in Dinxperlo. Jan is overleden.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 17-01-1692 in Dinxperlo met
833 Mechteld Bruntink. Mechteld is overleden.
Spelling:
Ook: Mechtelt; ook Brunsink
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geert Brussen. Hij is gedoopt op 25-04-1697 in Dinxperlo. Geert is overleden.
II. Jan Brusse, geboren in 1700 in Dinxperlo (zie 416).
III. Berend Brussen. Hij is gedoopt in 1702. Berend is overleden.
IV. Severijn Brussen. Hij is gedoopt in 1703. Severijn is overleden.
834 Henric Rosegaarden, geboren in 1667. Henric is overleden.
Hij is de biologische vader van het kind van
835 Dercksken Hulskamp. Dercksken is overleden.
Kind van Henric en Dercksken:
I. Hendersken Rodegaart, geboren in 1697 in Rensink (zie 417).
860 Jacob Schut.
Getuige bij:
01-01-1732     doop Albertus Schut (1732-vóór 1738) [zie 430,III]    [grootvader vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 62v]
15-07-1734     doop Adrianus Schut (geb. 1734) [zie 430,IV]    [grootvader vaderszijde]   [bron: DTB Delft inv. 104 , folio 63]
Kind van Jacob uit onbekende relatie:
I. Jacob Schut (zie 430).
872 Jan Pons, geboren omstreeks 1662. Jan is overleden.
Hij trouwde met
873 Cornelia Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ari Jansz Ponse, geboren omstreeks 1689 in Dordrecht. Ari is overleden. Ari ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, op 18-03-1714 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D 11 8-10] met Cuijniera den Beedeker, ongeveer 21 jaar oud. Cuijniera is geboren omstreeks 1693. Cuijniera is overleden.
Spelling:
Ook Kniertje, Crijniera, Cuniertje, Cunira
Achternaam: ook: den Bedeker, den Bedecker
II. Jan Jansz Ponsen, geboren omstreeks 1690 in Dordrecht (zie 436).
III. Geertruid Pons. Zij is gedoopt op 01-11-1698 in Dordrecht [bron: DA Dordrecht D 11 1-7]. Geertruid is overleden.
976 Jan van Yperen. Hij is gedoopt op 12-08-1656 in Benthuizen. Jan is overleden. Jan trouwde (2), 26 jaar oud, op 11-10-1682 in Bleiswijk met Maertie Hogenwerf. Jan trouwde (3), 71 jaar oud, op 11-01-1728 in Benthuizen met Cornelia van der Spek.
Hij trouwde (1), 19 jaar oud, op 26-12-1675 in Moerkapelle met
977 Maertie Laurier, geboren in Zevenhuizen (Zh). Maertie is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ary Janze van IJperen, geboren omstreeks 1680 in Benthuizen (zie 488).
978 Ary Decker.
Hij trouwde met
979 Neeltje Visschers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Ariens Decker.
Getuige bij:
06-07-1710     doop Magdaleentje van IJperen (geb. 1710) [zie 488,I]    [tante moederszijde]   [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1710]
16-02-1716     doop Arie van IJperen (1716-vóór 1718) [zie 488,IV]    [tante moederszijde]   [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1716]
17-12-1724     doop Arij van IJperen (geb. 1724) [zie 488,IX]    [tante moederszijde]   [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd 1724]
II. Grietje Ariens Decker, geboren op 13-02-1684 in Zoetermeer (zie 489).
980 Willem Donker.
Kind van Willem uit onbekende relatie:
I. Claas Willemsz Donker, geboren omstreeks 1690 (zie 490).
982 Leendert de Bruijn.
Kinderen van Leendert uit onbekende relatie:
I. Willemina Leenderts de Bruijn (zie 491).
II. Ariaantje Leendertd de Bruijn.
Getuige bij:
08-12-1715     doop Aeltje Donker (1715-1781) [zie 245]    [tante moederszijde]   [bron: GAR Bergschenhoek D Gereformeerd]
08-03-1722     doop Leena Donker (geb. 1722) [zie 490,IV]    [tante moederszijde]   [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd]
05-03-1724     doop Grietje Donker (geb. 1724) [zie 490,V]    [tante moederszijde]   [bron: GAR Rotterdam D gereformeerd]

Generatie 11 (stamgrootouders)

1024 Berent Cloecken, geboren omstreeks 1619 in Markelo. Berent is overleden in 1698, ongeveer 79 jaar oud.
Kinderen van Berent uit onbekende relatie:
I. Mette Cloecken, geboren omstreeks 1649 in Markelo. Mette is overleden.
II. Jan Kloecken, geboren omstreeks 1661 in Diepenheim (zie 512).
III. Berend Kloecken, geboren omstreeks 1668 in Diepenheim. Berend is overleden. Berend trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1698 in Diepenheim met Fenneken Keusekamp. Fenneken is overleden.
IV. Hendrik Kloeken, geboren omstreeks 1675 in Diepenheim. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, ongeveer 34 jaar oud, in 1709 in Diepenheim met Engeltjen Toetselink. Engeltjen is geboren in Diepenheim. Engeltjen is overleden.
1086 Arent Corterinck.
Kind van Arent uit onbekende relatie:
I. Gerritjen Christina Corterinck (zie 543).
1160 Willem Velderman, geboren in Clein Duchteren (gem. Lochem). Willem is overleden. Willem is weduwnaar van Jenneken Velderman (ovl. vóór 1666).
Hij trouwde (2) op 24-10-1666 in Klein Dochteren met de 25 of 26-jarige Jutte Eggerts Nieucamps (zie 1161 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jutte: 24.10.1666 Willem Velderman, wed. van s. Jenneken Veldermans en Jutte Nieucamps , d. van s. Eggert Nieucamp, beijde in Cl. Duchteren.
1161 Jutte Eggerts Nieucamps, geboren in Clein Duchteren (gem. Lochem). Zij is gedoopt in 1640 in Lochem. Jutte is overleden op 07-09-1682 in Lochem, 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jutte: 07.09.1682 Vellermans vrou in Clein Dughteren
Jutte trouwde (2), 37 of 38 jaar oud, op 07-03-1678 in Almen met Derk Peters Velderman (±1653-vóór 1711), ongeveer 25 jaar oud, zie 672.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Peter Willems Velderman-Heetkamp (zie 580).
II. Jenneken Velderman, geboren op 22-09-1667 in Klein Dochteren (Lochem). Bij de doop van Jenneken waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Nieucamp, Agnes Nieucamp en Aeltjen Veldermans. Jenneken is overleden in 1712, 44 of 45 jaar oud.
III. Egbertjen Velderman, geboren op 10-04-1669 in Klein Dochteren. Bij de doop van Egbertjen waren de volgende getuigen aanwezig: Lijsabet Dondertmans, Herman Nieucamp en Anna Tollers. Egbertjen is overleden.
IV. Herman Velderman, geboren op 26-12-1671 in Klein Dochteren. Bij de doop van Herman waren de volgende getuigen aanwezig: Agnes Elsmans, Jan Kistemaker en Goossen Volmer. Herman is overleden.
1280 Philip Engelbertsz Bleeckman, geboren omstreeks 1619 in Warnsveld. Philip is overleden omstreeks 27-03-1680 in Leesten (gem. Warnsveld), ongeveer 61 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer op het "Bleeck", pachter op het "Walle"
Spelling:
Ook: Op ’t Bleecke
Hij trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 26-03-1637 in Warnsveld met de ongeveer 17-jarige
1281 Stijntgen Engelberts, geboren omstreeks 1620. Stijntgen is overleden op 26-03-1667 in Warnsveld, ongeveer 47 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Steven Philips Bleeckman, geboren omstreeks 1665 (zie 640).
1282 Jan Gerrits op de Borgh.
Hij trouwde met
1283 Marie Emilie Caroline Everts, geboren omstreeks 1625. Marie is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geertjen Jans op de Borgh, geboren in 1653 in Gorssel (zie 641).
1284 Willem Kooldenkolk.
Beroep:
Landbouwer op het "Bylardt"
Hij trouwde met
1285 Hendrikje Tonnisdr Bielderman.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aalbert Willems Bijlardt Roeterdink, geboren omstreeks 1653 in Harfsen (zie 642).
1286 Gerrit Claesz Roeterinck, geboren omstreeks 1612. Gerrit is overleden.
Hij trouwde met
1287 Aeltien op ’t Roeterdink, geboren omstreeks 1618. Aeltien is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Claesken Gerrits Roeterinck, gedoopt op 28-07-1644 in Gorssel (zie 643).
1300 Claes Aelberts ten Bosch. Claes is overleden vóór 1677.
Beroepen:
Bouwman op de "Hoff tho Eschede"
Landbouwer op het "Hove ten Busch"
Getuige bij:
01-04-1675     doop Aalbert Hendericks Wiltinck (1675-1783) [zie 650,III]    [grootvader vaderszijde]
Hij trouwde op 29-06-1645 in Gorssel met
1301 Derrickse Hendricks Schuringh.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henderick Claessen ten Bosch, geboren in Gorssel (zie 650).
1344 Peter Velderman. Peter is overleden vóór 1691.
Kinderen van Peter uit onbekende relatie:
I. Geerlich Velderman. Geerlich ging in ondertrouw op 11-10-1691 in Lochem [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem Trouwboek 1685-1697] met Jenneken te Kilholt.
II. Geesken Velderman. Geesken ging in ondertrouw op 28-05-1676 in Lochem [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem Trouwboek 1665-1697] met Arent Nieucamp. Zie 2322,I voor persoonsgegevens van Arent.
III. Derk Peters Velderman, geboren omstreeks 1653 in Clein Duchteren (zie 672).
1346 Jan te Draeffsel.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Grietjen Jansen te Draafsel, geboren in Groot Duchteren (zie 673).
1416 Gaert (Geurt) Jansen Buijtenhuijs, geboren omstreeks 1610 in Wormingermark. Gaert is overleden in Wormingermark.
Notitie bij Gaert: Beleend met Buytenhuys 07-05-1631
Gaert begon een relatie (1) met Merrijken -onbekend-.
Hij trouwde (2) met
1417 Derksken Lamberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frederick Geurts Buijtenhuijs. Frederick is overleden.
II. Gerritje Buijtenhuijs. Gerritje is overleden.
III. Jan Jansen Buijtenhuijs. Jan is overleden.
Beroepen:
Buurtscholtis van de Wormingermark 1683
Landbouwer op de Vogelensang, Ankelaar 1681
IV. Jentjen Buijtenhuijs. Jentjen is overleden.
V. Maria Geurts Buijtenhuijs. Maria is overleden.
VI. Reinier Buijtenhuijs. Reinier is overleden.
VII. Roelof Buijtenhuijs. Roelof is overleden.
VIII. Gerrit Geurts Buijtenhuijs, geboren omstreeks 1673 (zie 708).
1536 Symon Claeszn Ouwendijk. Symon is overleden.
Kind van Symon uit onbekende relatie:
I. Dirk Symonsz Ouwendijk (zie 768).
1540 Jan Hendricksz. Jan is overleden.
Hij trouwde met
1541 Trijntje -onbekend-. Trijntje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Huybrecht Jzn Bredervelt, geboren op 02-06-1630 in De Lier (zie 770).
1544 Leendert Arentsz van Santen, geboren omstreeks 1605. Leendert is overleden op 14-05-1658, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Leendert: "op 14-5-1658 oud omtrent 53 jaar, woont in Monster, borg 10-3-1657,
Leendert trouwde (2), ongeveer 39 jaar oud, op 18-12-1644 in Naaldwijk [bron: Gereformeerd trouwboek] met Lijsbeth Hendricxsdr (geb. 1608), 35 of 36 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1630 in Monster met
1545 NN. Zij is overleden vóór 1644.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maertje van Santen, geboren omstreeks 1634 in Monster. Maertje is overleden.
II. Joris Leendertsz van Santen, geboren op 12-01-1635 in Zandambacht (zie 772).
1546 Jacob van Geervliet.
Kind van Jacob uit onbekende relatie:
I. Neeltje Jacobsdr van Geervliet, geboren omstreeks 1640 in ’s-Gravenzande (zie 773).
1550 Pieter Pietersz Bergman, geboren omstreeks 1615. Pieter is overleden.
Hij trouwde met
1551 Trijntje Oosterlee.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maertge Pietersdr Breghman, geboren omstreeks 1645 (zie 775).
1552 Goris Claessen Boef. Hij is gedoopt in 1635 in Benschop. Goris is overleden in 1697 in Benschop, 61 of 62 jaar oud. Goris trouwde (2), 40 of 41 jaar oud, op 23-07-1676 in Polsbroek met Jannigje Jans.
Hij trouwde (1), 26 of 27 jaar oud, op 30-11-1662 in Benschop met de 26 of 27-jarige
1553 Neeltje Jansse de Reus, geboren in 1635. Neeltje is overleden in 1673, 37 of 38 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Gorisz Boef, geboren in 1664 in Benschop. Hij is gedoopt op 17-04-1664 in Benschop. Jan is overleden. Jan trouwde, 35 of 36 jaar oud, in 1700 met Annetje Jacobs.
II. Claas Gorisz Boef, gedoopt op 12-11-1665 in Benschop (zie 776).
III. Cornelis Gorisz Boeff, geboren in Vlist. Hij is gedoopt op 13-10-1667 in Benschop. Cornelis is overleden in 1756 in Benschop, 88 of 89 jaar oud. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 05-02-1693 in Benschop met Dirkje Woutersdr de Jonghe, 24 jaar oud. Dirkje is een dochter van Wouter Bouwensz Jonghe en Jannigje Cornelisse Boef. Zij is gedoopt op 08-05-1668 in Benschop. Dirkje is overleden in 1723, 54 of 55 jaar oud.
IV. Swaentje Gorisse Boef, geboren op 17-03-1672 in Benschop. Swaentje is overleden op 22-03-1672 in Benschop, 5 dagen oud.
1554 Dirk Cornelis Rijsveld.
Hij trouwde met
1555 Marichgje Jacoba (Mancken) Boonstoppel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aeltie Dircksd Rijsveld, geboren in 1672 (zie 777).
1558 Pieter Jans van der Pijl.
Hij trouwde in Langerak met Jaapje Cornelis Stout.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Jaapje: tussen 1664 en 1666
1559 Jaapje Cornelis Stout.
Kind uit dit huwelijk:
I. Baartje Pieters van der Pijl, geboren in Langerak (zie 779).
1568 Goossen Ariense Springkintvelt, geboren omstreeks 1645 in Bodegraven. Goossen is overleden in ?.
Notitie bij Goossen: Goossen Ariensz, lijndraaier, wonende te Schoonderloo, verklaarde op 20-7-1685 voor de notaris, dat hij twee vrouwen op de dijk had gezien, die met de handen omhoog stonden en "tot elkaar toetraden"......
Goossen is weduwnaar van Emmigje Daniels van Lambergh (ovl. vóór 1668), met wie hij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, op 21-01-1666 in Bodegraven.
Hij trouwde (2), ongeveer 23 jaar oud, op 19-08-1668 in Bodegraven met
1569 Pleuntje Pieters van Santen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Springkintvelt, geboren op 30-06-1669 in Bodegraven. Pieter is overleden vóór 25-05-1670, ten hoogste 10 maanden oud.
II. Pieter Goosense Springkintvelt, geboren op 25-05-1670 in Bodegraven (zie 784).
III. Catharina Springkintvelt, geboren op 20-09-1671 in Bodegraven. Catharina is overleden in ?.
IV. Trijntje Springkintvelt, geboren omstreeks 1674 in Bodegraven. Trijntje is overleden in 1739 in Bodegraven, ongeveer 65 jaar oud.
V. Ary Goossense Springkintvelt, geboren omstreeks 1677 in Delfshaven. Ary is overleden, ongeveer 51 jaar oud. Hij is begraven op 20-02-1728 in Delfshaven [bron: GAR Rotterdam inv.6 begraven kerk, index nummer 010].
Notitie bij overlijden van Ary: buiten de kerk 1.10.0 gld; voor het luiden 3.8.0 gld.
Ary trouwde in Delfshaven met Neeltje Cornelis van Beseij. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-01-1702 in Delfshaven [bron: GAR Delfshaven T gereformeerd, index 015].
Notitie bij het huwelijk van Ary en Neeltje: jongeman, van Delfshaave
jongedochter, van Oud Beirlandt
Neeltje is geboren in Oud Beirlandt.
VI. Caatje Springkintvelt, geboren omstreeks 1677 in Delfshaven. Caatje is overleden in ?. Caatje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 18-05-1698 in Delfshaven met Klaas van Beseij.
1600 Bartholomeus Cornelisz (Meeus) Valckenburg, geboren in Delfgauw. Hij is gedoopt op 31-01-1621 in Delft. Bij de doop van Meeus waren de volgende getuigen aanwezig: Tryntge Huygen en Dirck Meeusen. Meeus is overleden vóór 1673 in ?, ten hoogste 52 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer in het Zuideinde van Delfgauw in Ruiven
Spelling:
Roepnaam Meeuws ook als Mees
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 31-01-1644 in Pijnacker met de 23-jarige Grietje Jans Bleyswijk. Meeus en Grietje gingen op 16-01-1644 in Delft in ondertrouw.
1601 Grietje Jans Bleyswijk. Zij is gedoopt op 28-12-1620 in Bleiswijk. Grietje is overleden op 10-08-1682, 61 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Bartholomeusz Valckenburg. Hij is gedoopt op 03-02-1645 in Delft. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Maertje Jans, Lijsbeth Bruynsdr van der Morsch (±1575-1650) [zie 3201] [grootmoeder vaderszijde] en Bruyn Cornelisz (van) Valckenburgh (1609-1664) [zie 3200,IV] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Nieuwe Kerk
Cornelis is overleden vóór 1650 in ?, ten hoogste 5 jaar oud.
II. Jaepje Meesdr van Valckenburg. Zij is gedoopt op 16-06-1647 in Delft. Bij de doop van Jaepje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Thymonsz Bleiswijck [zie 3202] [grootvader moederszijde] en Jannetje Jans.
Notitie bij de geboorte van Jaepje: Nieuwe Kerk
Jaepje is overleden, 77 jaar oud. Zij is begraven op 30-05-1725 in Pijnacker [bron: GD Pijnacker DTB inv.9].
Getuige bij:
24-04-1661     doop Dirck Meeuszn Valckenburgh (geb. 1661) [zie 1600,XI]    [zus]
06-04-1663     doop Neeltje Meesdr Valckenburgh (1663-vóór 1681) [zie 1600,XII]    [zus]
21-08-1686     doop Mees Valckenburgh (1686-1732)    [tante vaderszijde]
31-05-1695     doop Baartie Valkenburg (geb. 1695) [zie 800,I]    [tante vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 59, folio 154]
05-03-1697     doop Cornelis Valkenburg (1697-1732) [zie 400]    [tante vaderszijde]   [bron: Gemeentearhief Delft te Delft, DTB Dopen Delft 1697, inv 12 folio 162v]
Jaepje ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 10-03-1674 in Delft met Adriaen Dircksz de Hoogh.
III. Ariaentje Meesen Valckenburg. Zij is gedoopt op 02-10-1648 in Delft. Bij de doop van Ariaentje was de volgende getuige aanwezig: Maartje Huybrechts.
Notitie bij de geboorte van Ariaentje: Nieuwe Kerk
Ariaentje is overleden in ?. Ariaentje trouwde, 30 jaar oud, op 05-03-1679 in Berkel en Rodenrijs met Pieter Gerritsz Vroom, nadat zij op 18-02-1679 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt in Delfgauw.
IV. Cornelis Meeuszn Valckenburg, geboren op 21-04-1650 in Delfgauw. Hij is gedoopt op 21-04-1650 in Delft. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Bruyn Cornelisz (van) Valckenburgh (1609-1664) [zie 3200,IV] [oom vaderszijde] en Jannetje Cornelis van Valckenburg (±1622-1682) [zie 3200,VII] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Nieuwe Kerk
Cornelis is overleden in ?. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 07-01-1674 in Rijswijk Zh met Marijtje van der Kooij, nadat zij op 23-12-1673 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Marijtje is geboren in Delfgauw, dochter van Gerrit Jacobs van der Kooij en Liedewij Dircksdr de Hoogh. Marijtje is overleden.
V. Jacobus Meeszn Valckenburg. Hij is gedoopt op 08-03-1652 in Delft. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Aryen Gerritsz van der Laen (ovl. vóór 1652) [zie 3200,V] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Dieuwertje Cornelis Valckenburch (geb. ±1615) [zie 3200,V] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Nieuwe Kerk
Jacobus is overleden in ?.
VI. Lijsbeth Meesdr Valckenburg. Zij is gedoopt op 11-05-1653 in Delft. Bij de doop van Lijsbeth waren de volgende getuigen aanwezig: Bruyn Cornelisz (van) Valckenburgh (1609-1664) [zie 3200,IV] [oom vaderszijde] en Dieuwertje Cornelis Valckenburch (geb. ±1615) [zie 3200,V] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: Nieuwe Kerk
Lijsbeth is overleden vóór 1691 in ?, ten hoogste 38 jaar oud.
Adres:
1674     Delfgauw
Getuige bij:
08-04-1685     doop Grietie Valkenburg (geb. 1685)    [tante vaderszijde]
Lijsbeth trouwde, 20 jaar oud, op 26-03-1674 in Berkel en Rodenrijs met Dirck Corneliszn de Hoogh, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 10-03-1674 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Dirck is geboren omstreeks 1650 in Delft. Dirck is overleden in ?. Dirck trouwde later in 1692 met Judith Aries van Dijck.
VII. Bruyn Meeszn Valckenburg. Hij is gedoopt op 07-03-1655 in Delft. Bij de doop van Bruyn was de volgende getuige aanwezig: Dieuwertje Cornelis Valckenburch (geb. ±1615) [zie 3200,V] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Bruyn: Nieuwe Kerk
Bruyn is overleden in ?.
VIII. Catharina Valckenburgh. Zij is gedoopt op 27-10-1656 in Delft. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Maartje Huybrechts, Jan Cornelisz van Valckenburgh (geb. ±1608) [zie 3200,III] [oom vaderszijde] en Jannetje Cornelis van Valckenburg (±1622-1682) [zie 3200,VII] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Nieuwe Kerk
Catharina is overleden, 91 jaar oud. Zij is begraven op 09-02-1748 in Delft.
Notitie bij overlijden van Catharina: Oude Kerk
Catharina:
(1) ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 05-03-1678 in Delft met Jan Cornelisz de Hoogh.
(2) ging in ondertrouw, 32 jaar oud, op 01-10-1689 in Delft met Pieter Jansz Goeselo. Pieter is overleden.
IX. Timon Meesz Valckenburgh. Hij is gedoopt op 04-04-1658 in Delft. Bij de doop van Timon waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Thymonsz Bleiswijck [zie 3202] [grootvader moederszijde] en Neeltje Dirckx.
Notitie bij de geboorte van Timon: Nieuwe Kerk
Timon is overleden vóór 1681, ten hoogste 23 jaar oud.
X. Maria Meesdr Valckenburg. Zij is gedoopt op 03-10-1659 in Delft. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Cornelisz van Valckenburgh (geb. ±1608) [zie 3200,III] [oom vaderszijde] en Dieuwertje Cornelis Valckenburch (geb. ±1615) [zie 3200,V] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria: Nieuwe Kerk
Maria is overleden in ?.
Getuige bij:
16-04-1688     doop Anna Valckenburg (1688-1752)    [tante vaderszijde]
31-01-1701     doop Lijsbeth Valckenburgh (1701-vóór 1786) [zie 800,IV]    [tante vaderszijde]
Maria ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 14-11-1682 in Delft met Ary Dircksz Hogerscheyt.
XI. Dirck Meeuszn Valckenburgh. Hij is gedoopt op 24-04-1661 in Delft. Bij de doop van Dirck waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Gerritsz van der Laen (ovl. 1682) [zie 3200,VII] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Jaepje Meesdr van Valckenburg (1647-1725) [zie 1600,II] [zus].
Notitie bij de geboorte van Dirck: Nieuwe Kerk
Dirck is overleden in ?.
XII. Neeltje Meesdr Valckenburgh. Zij is gedoopt op 06-04-1663 in Delft. Bij de doop van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Dieuwertje Cornelis Valckenburch (geb. ±1615) [zie 3200,V] [tante vaderszijde] en Jaepje Meesdr van Valckenburg (1647-1725) [zie 1600,II] [zus].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Nieuwe Kerk
Neeltje is overleden vóór 28-05-1681, ten hoogste 18 jaar oud.
XIII. Johannes Meeszn Valckenburg, gedoopt op 17-07-1664 in Delft (zie 800).
1602 Cornelis Jansz van Dorp, geboren in 1650. Hij is gedoopt op 01-01-1651 in Maasland. Cornelis is overleden op 26-02-1718 in Delft, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Gedoopt op 1 januari 1651 in Maasland, Cornelis Pieterszn Dorp , jongman , oud 14 jaren , wonende ten huize van Cornelis Jansz van Aert binnen Vlaardingen , compereerde 14 juli 1665 tot het meken van zijn testament , waarin hij ten eerse aakt en legateert aan zijn meuije Stijntge Cornellisdr. al zijn klederen en daarenboven nog 1600 carolijnse gulden (bedoelde meuije is de huisvrouw van Cornelis Jansz van Aert) en mocht deze voor hem testaeur komen te overlijden , dan zal genoemd legaat komen aan de beide zonen van Cornelis Jansz van Aert , namelijk Heijndrick Cornelisz en Jacob Cornelisz van Aert , benoemt tot zijn universeel erfgenaam zijn volle zuster Leentge Pieters van Dorp

Cornelis Pietersz van Dorp , jongman , zullende met Kerstmis 1665 vijftien jaren worden , wonen ten huize van de weduwe van Cornelis Jansz van Aert binnen Vlaardingen , compareerde 28 augustus 1665 tot het maken van zijn testament , revorcerende en te niet doende alle voorgaande testamenten , en nu opnieuw disponerende over zijn natelaten goederen , zo vermaakt hij als legaat aan zijn meuije (tante) Stijntge Cornelisdr weduwe van Cornelis Jansz van Aerd al zijn klederen en daarenboven nog 2000 carolijnse guldens , en mocht zijn tante voornoemd voor hem komen te overlijden , dan zal dit legaat komen aan Heijndrick en Jacob Cornelisz van Aerd benoemt tot zijn universele erfgenaam zijn volle zuster Leentje Pieters van Dorp in al zijn natelaten goederen.wonende ten huize van Cornelis JAnsz van Aert.
Hij trouwde met
1603 Adriaentje Willems NN. Adriaentje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hilletge Cornelis van Dorp, geboren omstreeks 20-10-1675 (zie 801).
1604 Jan Maertense Hogendam. Jan is overleden in 1681 in Kethel. Hij is begraven op 22-03-1681 in Kethel. Jan trouwde (1) op 31-01-1644 in Vlaardingen met Maertge Cornelisdr Berckhout.
Hij ging in ondertrouw (2) op 17-11-1647 in Overschie met
1605 Maertgen Jorisdr -onbekend-. Maertgen is overleden in 1702 in Kethel. Zij is begraven op 19-07-1702 in Kethel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joris Jansz Hogendam (zie 802).
II. Grietje Jansen Hogendam, geboren op 26-07-1648. Zij is gedoopt op 26-07-1648 in Overschie. Bij de doop van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Boon Jorisse Cleiweg (ovl. 1711) [zie 3210,I] [oom moederszijde]. Grietje is overleden.
III. Maertje Jansen Hogendam, geboren op 05-09-1649. Zij is gedoopt op 05-09-1649 in Schiedam. Bij de doop van Maertje was de volgende getuige aanwezig: Pieter Jorissen (geb. 1631) [zie 3210,III] [tante moederszijde]. Maertje is overleden.
IV. Neeltje Jansen Hogendam. Zij is gedoopt op 27-09-1651 in Schiedam. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Immetje Beunen [zie 3211] [grootmoeder moederszijde]. Neeltje is overleden op 26-08-1718 in Schiebroek, 66 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Ariensz. Geervliet [zie 1604,V] [echtgenoot]. Neeltje trouwde met Cornelis Ariensz. Geervliet. Cornelis is overleden.
Getuige bij:
overlijdensaangifte Neeltje Jansen Hogendam (1651-1718) [zie 1604,V]    [echtgenoot]
V. Maarte Jansz Hogendam.
Getuige bij:
23-01-1689     doop Marijtie Hogendam (1689-vóór 1694) [zie 802,III]    [oom vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 59 folio 89]
02-06-1690     doop Joannis Hogendam (1690-vóór 1692) [zie 802,IV]    [oom vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 59 folio 104]
03-02-1692     doop Joannis Hogendam (geb. 1692) [zie 802,V]    [oom vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 59 folio 123]
14-02-1694     doop Marijtie Hogendam (1694-vóór 1697) [zie 802,VII]    [oom vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 59 folio 142v]
22-12-1697     doop Maria Joris Hogendam (geb. 1697) [zie 401]    [oom vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 59 folio 175v]
Maarte trouwde op 03-03-1679 in Hilligersberg met Geertie Leenderts.
VI. Immetje Jansen Hogendam. Zij is gedoopt op 17-12-1656 in Kethel. Immetje is overleden.
VII. Beelitje Jans Hogendam. Zij is gedoopt op 01-01-1660 in Kethel. Beelitje is overleden.
Spelling:
Ook: Belitje, Belijtie
Getuige bij:
23-01-1689     doop Marijtie Hogendam (1689-vóór 1694) [zie 802,III]    [tante vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 59 folio 89]
02-06-1690     doop Joannis Hogendam (1690-vóór 1692) [zie 802,IV]    [tante vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 59 folio 104]
03-02-1692     doop Joannis Hogendam (geb. 1692) [zie 802,V]    [tante vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 59 folio 123]
14-02-1694     doop Marijtie Hogendam (1694-vóór 1697) [zie 802,VII]    [tante vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 59 folio 142v]
05-10-1695     doop Pieter Hogendam (1695-1772) [zie 802,VIII]    [tante vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 12 folio 146]
VIII. Pieter Jansen Hogendam. Hij is gedoopt op 28-05-1662 in Kethel. Pieter is overleden. Pieter ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 27-11-1688 in Delft met Neeltje Leenderts Oudenbroeck.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Neeltje: Nieuwe Kerk
1620 Jan Heymansz van der Houven, geboren omstreeks 1603. Jan is overleden in 1657, ongeveer 54 jaar oud.
Hij trouwde met
1621 Maritgen Huygensdr de Bloys, geboren omstreeks 1600. Maritgen is overleden op 27-05-1630 in Woudharnas, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maritgen: 30 jaar oud
Datum overlijden is onmogelijk als de geboortedatm van haar zoon Huych klopt.
Kind uit dit huwelijk:
I. Huych Jansz van der Houven, geboren op 17-07-1630 in ’t Woudt (zie 810).
1622 Gerrit Maertensz Reygersberghen. Gerrit is overleden.
Hij trouwde met
1623 Trijntgen Cornelisdr. Langevelt. Trijntgen is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Agnissie Gerritsdr Reygersberghen, geboren omstreeks 1625 in Abtswoude (zie 811).
1624 Arien Engelen Swartvelt, geboren in 1612 in Delfshaven. Arien is overleden.
Hij trouwde met
1625 Neeltje Jacobsdr -onbekend-, geboren in 1620. Neeltje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Arentse Swartevelt, geboren omstreeks 1650 (zie 812).
1626 Leendert Dirksz Oosthoek, geboren omstreeks 1635. Leendert is overleden in 1707 in Overschie, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Leendert: Leeftijd 72 jaar
Hij trouwde in 1622 in Overschie met Maartje Cornelis -onbekend-.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Maartje: Bruidegom 27 jaar
Bruid 17 jaar
1627 Maartje Cornelis -onbekend-, geboren omstreeks 1645. Maartje is overleden in 1716 in Overschie, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maartje: Leeftiijd 71 jaar
Kind uit dit huwelijk:
I. Claesje Leenderts Oosthoek, geboren in 1667 in Overschie (zie 813).
1630 Otto Laurense -onbekend-, geboren omstreeks 1630. Otto is overleden vóór 1684, ten hoogste 54 jaar oud.
Hij trouwde met
1631 Arijaentje -onbekend-. Arijaentje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Otte van Oudgaarde, geboren omstreeks 1660 (zie 815).
1664 Harmen Brussen. Hij is gedoopt omstreeks 1630. Harmen is overleden vóór 01-12-1715, ten hoogste 85 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 12-01-1662 in Dinxperlo met de 24 of 25-jarige
1665 Willemken ter Heurne. Zij is gedoopt in 1637 in Aalten. Willemken is overleden.
Spelling:
Ook (ter) Hoorne, Hoorn
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geesken Brussen, geboren in De Heurne.
Spelling:
Ook: Brusse, Brussink
Geesken trouwde op 30-12-1712 in Dinxperlo met Roelof Goossens. Roelof is overleden.
II. Hendrik Brusse. Hij is gedoopt op 12-10-1662 in Dinxperlo. Hendrik is overleden.
Spelling:
Ook: Hendrick, Henricus. Ook: Brussen
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 18-10-1691 in Dinxperlo met Elsken Kleinhesselink.
Spelling:
Kleijn Hesselinck
III. Jan Brussen, gedoopt op 05-03-1665 in Dinxperlo (zie 832).
IV. Wendel Brusse. Zij is gedoopt op 07-03-1669 in Aalten. Wendel is overleden.
Spelling:
Ook: Brussen
Wendel trouwde, 20 jaar oud, op 25-08-1689 in Dinxperlo met Hendrick Kempers. Hendrick is overleden.
V. Arend Brussen. Hij is gedoopt op 24-10-1678 in Dinxperlo. Arend is overleden vóór 10-05-1681, ten hoogste 2 jaar oud.
Spelling:
Ook: Arent
VI. Berend Brussen, geboren in 1680. Berend is overleden.
VII. Arend Brusse. Hij is gedoopt op 10-05-1681 in Dinxperlo. Arend is overleden.
Spelling:
Ook: Brussen
Arend trouwde, 25 jaar oud, op 10-10-1706 in Dinxperlo met Garritien Klein Ruessink.
VIII. Gerrit Brusse. Hij is gedoopt in 1685. Gerrit is overleden.
1952 Pieter van Yperen. Hij is gedoopt op 27-01-1630 in Benthuizen. Pieter is overleden, 26 jaar oud. Hij is begraven op 07-12-1656 in Benthuizen.
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 12-12-1649 in Benthuizen met
1953 Marijtje Pietersdr -onbekend-. Marijtje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan van Yperen, gedoopt op 12-08-1656 in Benthuizen (zie 976).

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2048 Roelof Cloecken.
Kinderen van Roelof uit onbekende relatie:
I. Roelof Cloecken, geboren omstreeks 1608 in Neede. Roelof is overleden. Roelof trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1638 met NN. Zij is overleden.
II. Trine Cloecken, geboren omstreeks 1614 in Neede. Trine is overleden. Trine trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 03-11-1639 met Johan Derricksen. Johan is overleden.
III. Berent Cloecken, geboren omstreeks 1619 in Markelo (zie 1024).
IV. Jan Kloeken, geboren omstreeks 1625. Hij is gedoopt in Markel. Jan is overleden in 07-1688, ongeveer 63 jaar oud. Hij is begraven op 03-08-1688 in Markelo. Jan trouwde, ongeveer 54 jaar oud, in 1679 met Maria Cloeke. Maria is overleden in 09-1720. Zij is begraven op 18-09-1720 in Markelo. Maria trouwde later op 23-12-1688 in Markelo(?) met Jan ten Cate.
2322 Eggert Nieucamps. Eggert is overleden.
Hij trouwde met
2323 Agnis -onbekend-. Agnis is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. -privacy-.
II. Jutte Eggerts Nieucamps, geboren in Clein Duchteren (gem. Lochem) (zie 1161).
2560 Engelbert Bleeckman, geboren omstreeks 1598. Engelbert is overleden. Engelbert is weduwnaar van Engele -onbekend-.
Hij trouwde (2) met
2561 Aeltien Berents, geboren omstreeks 1556. Aeltien is overleden omstreeks 1628, ongeveer 72 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Philip Engelbertsz Bleeckman, geboren omstreeks 1619 in Warnsveld (zie 1280).
2566 Jacob Everts.
Kind van Jacob uit onbekende relatie:
I. Marie Emilie Caroline Everts, geboren omstreeks 1625 (zie 1283).
2568 Willem Kolenkolk.
Hij trouwde met
2569 Hendrickje Willems.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Kooldenkolk (zie 1284).
2570 Tonnis Jansen op de Bijler.
Hij trouwde met
2571 Grietje Jans op ’t Heuvel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrikje Tonnisdr Bielderman (zie 1285).
2572 Claes Roeterink. Claes is overleden.
Kind van Claes uit onbekende relatie:
I. Gerrit Claesz Roeterinck, geboren omstreeks 1612 (zie 1286).
2832 Jan Janszen then Buijtenhuijs, geboren omstreeks 1585 in Wormingermark. Jan is overleden.
Hij trouwde met
2833 Trijntje Freriks, geboren in Apeldoorn. Trijntje is overleden na 20-04-1636.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltie Buijtenhuijs. Aeltie is overleden.
II. Crijt Buijtenhuijs. Crijt is overleden.
III. Fredericus Johannes Buijtenhuijs. Fredericus is overleden.
IV. Geertje Buijtenhuijs. Geertje is overleden.
V. Mechteld Buijtenhuijs. Mechteld is overleden.
VI. Merritien Buijtenhuijs. Merritien is overleden.
VII. Stijntje Jans Buijtenhuijs. Stijntje is overleden.
VIII. Tonnissie Buijtenhuijs. Tonnissie is overleden.
IX. Gaert (Geurt) Jansen Buijtenhuijs, geboren omstreeks 1610 in Wormingermark (zie 1416).
X. Geart Rijnder Buijtenhuijs, geboren in 1613. Geart is overleden na 1681, minstens 68 jaar oud.
3072 Claes Symonszn Ouwendijk. Claes is overleden.
Hij trouwde met
3073 Geertje Dircks. Geertje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Symon Claeszn Ouwendijk (zie 1536).
3088 Arent Willems van Santen, geboren omstreeks 1575. Arent is overleden.
Kind van Arent uit onbekende relatie:
I. Leendert Arentsz van Santen, geboren omstreeks 1605 (zie 1544).
3100 Pieter Pietersz Bregman, geboren in 1588. Pieter is overleden in 1664 in Vlaardingen, 75 of 76 jaar oud.
Hij trouwde met
3101 Elisabeth Pieterdr de Zeeuw, geboren in 1592. Elisabeth is overleden in 1671, 78 of 79 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaen Bergman. Adriaen is overleden.
II. Cornelis Pietersz Bergman. Cornelis is overleden.
III. Pieter Pietersz Bergman, geboren omstreeks 1615 (zie 1550).
3104 Claes Gorisz Boef, geboren in 1613. Claes is overleden op 08-05-1677 in Benschop, 63 of 64 jaar oud. Hij is begraven op 14-05-1677 in Benschop. Hij trouwde met Jannigje Cornelisdr Pieterse.
Kind van Claes uit onbekende relatie:
I. Goris Claessen Boef, gedoopt in 1635 in Benschop (zie 1552).
3106 Jan Jans de Reus.
Hij trouwde met
3107 Swaentje Woutersdr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Neeltje Jansse de Reus, geboren in 1635 (zie 1553).
3116 Jan Arien Sanderse.
Hij is de biologische vader van het kind van
3117 Gerrigje Ariens -onbekend-.
Kind van Jan en Gerrigje:
I. Pieter Jans van der Pijl (zie 1558).
3118 Cornelis Jans Stout, geboren omstreeks 1596 in Langerak. Cornelis is overleden.
Hij trouwde met
3119 Baertje Ariens -onbekend-.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jaapje Cornelis Stout (zie 1559).
3136 Ary Spring int veld.
Spelling:
Spellingsvarianten: Spring(h)(k)intvel(d)(t)
Kinderen van Ary uit onbekende relatie:
I. Aaffje Ariens Spring int veld, geboren in Bodegraven. Aaffje is overleden in ?. Aaffje trouwde op 24-01-1666 in Bodegraven met Gerrit Claesz v.d. Tocht. Gerrit is geboren in Swammerdam.
II. Dirck Ariensz Spring int veld, geboren in Bodegraven. Dirck is overleden in ?.
Spelling:
Ook: Arijense
Dirck:
(1) trouwde vóór 1669 met Geertje Harmens van Bekenes. Geertje is overleden.
(2) trouwde op 14-01-1669 in Bodegraven met Maertje Waarnaarts.
III. Evert Ariensz Spring int veld, geboren in Bodegraven. Evert is overleden in ?. Evert:
(1) trouwde op 16-10-1667 in Bodegraven met Annigje Jans van Parijs. Annigje is overleden vóór 1695.
(2) trouwde op 24-04-1695 met Grietje Barouts van Barten. Grietje is overleden.
IV. Jacob Ariensz Spring int veld, geboren in Bodegraven. Jacob is overleden in ?. Jacob trouwde op 29-05-1661 in Bodegraven met Meijnsje Krijnen de Vries.
V. Maririchjen Ariens Spring int veld, geboren omstreeks 1642 in Bodegraven. Maririchjen is overleden op 21-07-1716 in Bodegraven, ongeveer 74 jaar oud. Maririchjen trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 24-06-1663 in Bodegraven met Johannes Gerritsz Oudshoorn.
VI. Goossen Ariense Springkintvelt, geboren omstreeks 1645 in Bodegraven (zie 1568).
3200 Cornelis Meesz van Valckenburg, geboren omstreeks 1575 in Valkenburg (Zh). Cornelis is overleden in ?, ongeveer 74 jaar oud. Hij is begraven op 22-05-1649 in Valkenburg (Zh).
Notitie bij overlijden van Cornelis: Nieuwe Kerk
Notitie bij Cornelis: Ook genoemd: Valkenburg
Huw voorwaarden:
06-12-1599     Cornelis Meesz: "1000 gulden en een bed met toebehoren"; Lijsbeth Bruinsdr.: "¼ deel van 17 hond weiland, ¼ deel van van ca. 14 hond maailand (gelegen op de Zijl in Oegstgeest), de helft van ruim 1000 gulden hoofdsom met zeven vierendeels jaars verloop vandien, de helft van 300 gulden en nog 25 gulden in ’t geheel."
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 26-12-1599 in Valkenburg (Zh) met de ongeveer 24-jarige
3201 Lijsbeth Bruynsdr van der Morsch, geboren omstreeks 1575 in Rijnsburg. Lijsbeth is overleden, ongeveer 75 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-1650 in Delft.
Huw voorwaarden:
06-12-1599     Cornelis Meesz: "1000 gulden en een bed met toebehoren"; Lijsbeth Bruinsdr.: "¼ deel van 17 hond weiland, ¼ deel van van ca. 14 hond maailand (gelegen op de Zijl in Oegstgeest), de helft van ruim 1000 gulden hoofdsom met zeven vierendeels jaars verloop vandien, de helft van 300 gulden en nog 25 gulden in ’t geheel."
Spelling:
Ook: Elisabath Bruijnsdr
Getuige bij:
doop Aryaentje Vranckendr Noordermaes (±1613-1652) [zie 3200,IV]
20-02-1643     doop Lijsbeth Bruynsdr van Valckenburgh (1643-±1683)    [grootmoeder vaderszijde]
23-12-1644     doop Cornelis Bruynszn Valckenburgh (geb. 1644)    [grootmoeder vaderszijde]
03-02-1645     doop Cornelis Bartholomeusz Valckenburg (1645-vóór 1650) [zie 1600,I]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mees Cornelisz van Valkenburg, geboren omstreeks 1600 in Valkenburg (Zh). Mees is overleden in ?.
II. Cornelis van Valkenburg, geboren omstreeks 1602 in Valkenburg (Zh). Cornelis is overleden in ?.
III. Jan Cornelisz van Valckenburgh, geboren omstreeks 1608 in Delfgauw. Jan is overleden in ?.
Getuige bij:
doop Aryaentje Vranckendr Noordermaes (±1613-1652) [zie 3200,IV]
22-10-1640     doop Jacob van Valckenburgh (geb. 1640)    [oom vaderszijde]
23-12-1644     doop Cornelis Bruynszn Valckenburgh (geb. 1644)    [oom vaderszijde]
27-10-1656     doop Catharina Valckenburgh (1656-1748) [zie 1600,VIII]    [oom vaderszijde]
03-10-1659     doop Maria Meesdr Valckenburg (geb. 1659) [zie 1600,X]    [oom vaderszijde]
IV. Bruyn Cornelisz (van) Valckenburgh, geboren in 1609 in Delfgauw. Bruyn is overleden op 16-05-1664 in De Lier, 54 of 55 jaar oud. Hij is begraven op 16-05-1664 in De Lier.
Beroep:
Landbouwer in Delfgauw, later Den Hoorn onder Schipluiden, later De Lier
Functie:
vanaf 31-12-1661     Voogd over de kinderen van zijn zuster Dieuwertje Cornelisdr. Valckenburch
Getuige bij:
03-02-1645     doop Cornelis Bartholomeusz Valckenburg (1645-vóór 1650) [zie 1600,I]    [oom vaderszijde]
21-04-1650     doop Cornelis Meeuszn Valckenburg (geb. 1650) [zie 1600,IV]    [oom vaderszijde]
11-05-1653     doop Lijsbeth Meesdr Valckenburg (1653-vóór 1691) [zie 1600,VI]    [oom vaderszijde]
Bruyn:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 10-02-1630 in Delft met Maritge Claesdr. Langelaen, 24 jaar oud, nadat zij op 26-01-1630 in ondertrouw zijn gegaan. Maritge is geboren in 12-1605 in Pijnacker, dochter van Claes Cornelis Langelaen en Annetge Arijens van Pijnacker. Maritge is overleden in 01-1631 in Delft, 25 jaar oud.
(2) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 27-04-1634 in Delft met Aryaentje Vranckendr Noordermaes, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 08-04-1634 in ondertrouw zijn gegaan. Aryaentje is geboren omstreeks 1613 in ’t Woudt. Bij de doop van Aryaentje waren de volgende getuigen aanwezig: Lijsbeth Bruynsdr van der Morsch (±1575-1650) [zie 3201] en Jan Cornelisz van Valckenburgh (geb. ±1608) [zie 3200,III]. Aryaentje is overleden, ongeveer 39 jaar oud. Zij is begraven op 27-09-1652 in De Lier.
(3) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 18-07-1657 in Delft met Jannetje Cornelisdr van der Breems, ongeveer 42 jaar oud, nadat zij op 30-06-1657 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Jannetje is geboren omstreeks 1615 in Overschie. Jannetje is overleden, ongeveer 93 jaar oud. Zij is begraven op 13-04-1708 in De Lier. Jannetje is weduwe van Willem Cornelis van Vliet (ovl. vóór 1657).
Getuige bij:
03-04-1675     doop Bruijn Cornelissen Valckenburgh (1675-1727)    [stiefmoeder van vader]
V. Dieuwertje Cornelis Valckenburch, geboren omstreeks 1615 in Delfgauw. Dieuwertje is overleden in ?.
Getuige bij:
22-10-1640     doop Jacob van Valckenburgh (geb. 1640)    [tante vaderszijde]
08-03-1652     doop Jacobus Meeszn Valckenburg (geb. 1652) [zie 1600,V]    [tante vaderszijde]
11-05-1653     doop Lijsbeth Meesdr Valckenburg (1653-vóór 1691) [zie 1600,VI]    [tante vaderszijde]
07-03-1655     doop Bruyn Meeszn Valckenburg (geb. 1655) [zie 1600,VII]    [tante vaderszijde]
03-10-1659     doop Maria Meesdr Valckenburg (geb. 1659) [zie 1600,X]    [tante vaderszijde]
06-04-1663     doop Neeltje Meesdr Valckenburgh (1663-vóór 1681) [zie 1600,XII]    [tante vaderszijde]
Dieuwertje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 20-01-1641 in Delft met Aryen Gerritsz van der Laen, nadat zij op 06-01-1641 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Dieuwertje en Aryen: Nieuwe Kerk
Aryen is geboren in Leiden. Aryen is overleden vóór 1652.
Notitie bij overlijden van Aryen: 12-12-1652: JAn Cornelisz Valkenburg, voogd van de kinderen van Dieuwertje Cornelisdr, weduwe van Arij Gerritsz van den Laan, verklaart schuldig te zijn aan Lenert Adriaensz Qualm de som of 332 Karolusguldens.
Beroep:
Bakker
Getuige bij:
08-03-1652     doop Jacobus Meeszn Valckenburg (geb. 1652) [zie 1600,V]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
VI. Bartholomeus Cornelisz (Meeus) Valckenburg, geboren in Delfgauw (zie 1600).
VII. Jannetje Cornelis van Valckenburg, geboren omstreeks 1622 in Delfgauw. Jannetje is overleden, ongeveer 60 jaar oud. Zij is begraven op 02-11-1682 in Delft.
Getuige bij:
21-04-1650     doop Cornelis Meeuszn Valckenburg (geb. 1650) [zie 1600,IV]    [tante vaderszijde]
27-10-1656     doop Catharina Valckenburgh (1656-1748) [zie 1600,VIII]    [tante vaderszijde]
Jannetje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 07-03-1642 in Delft met Cornelis Gerritsz van der Laen, nadat zij op 15-02-1642 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Cornelis: Niuewe Kerk
Cornelis is overleden op 02-11-1682.
Beroep:
Vleeshouwer
Getuige bij:
24-04-1661     doop Dirck Meeuszn Valckenburgh (geb. 1661) [zie 1600,XI]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
3202 Jan Thymonsz Bleiswijck.
Getuige bij:
16-06-1647     doop Jaepje Meesdr van Valckenburg (1647-1725) [zie 1600,II]    [grootvader moederszijde]
04-04-1658     doop Timon Meesz Valckenburgh (1658-vóór 1681) [zie 1600,IX]    [grootvader moederszijde]
Hij trouwde omstreeks 1615 met
3203 Ariaantje Jansdr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Grietje Jans Bleyswijk, gedoopt op 28-12-1620 in Bleiswijk (zie 1601).
3208 Maerten Jansz -onbekend-.
Adres:
van 1625 tot 1635     Vlaardingen Ambacht
Hij ging in ondertrouw op 26-11-1617 in Vlaardingen met
3209 Neeltje Pietersdr -onbekend-.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Maertense Hogendam (zie 1604).
II. Pieter Maertensz Hoogendam. Pieter is overleden in 1690 in Vlaardingen. Pieter ging in ondertrouw op 25-07-1643 in Vlaardingen met Aryaentge Pietersdr -onbekend-.
III. Dirck Maertensz Hoogendam. Dirck ging in ondertrouw op 11-10-1665 in Vlaardingen met Grietje Isaqs van Drongelen.
IV. Heyndrick Maertensz Hoogendam. Heyndrick is overleden in 1666. Heyndrick ging in ondertrouw op 30-06-1658 in Vlaardingen met Trijntge Huygen.
V. Leendert Maertensz Hoogendam. Leendert ging in ondertrouw op 24-10-1653 in Vlaardingen met Ariaentge Maertensdr van der Meulen.
VI. Ariaentge Maertensdr Hoogendam. Ariaentge trouwde op 14-08-1654 in Vlaardingen met Christiaen Leendertsen de Greeck.
VII. Cornelis Maertensz Hoogendam. Cornelis is overleden.
3210 Joris Claesse -onbekend-.
Functie:
vanaf 1646     Ambachtsbewaarder 64 Hoeven
Hij trouwde met
3211 Immetje Beunen.
Getuige bij:
27-09-1651     doop Neeltje Jansen Hogendam (1651-1718) [zie 1604,V]    [grootmoeder moederszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Boon Jorisse Cleiweg. Boon is overleden in 1711 in Overschie. Hij is begraven op 16-06-1711 in Overschie.
Functie:
Ambachtsbewaarder 64 Hoeven (In 1662, 1679)
Spelling:
Ook bekend als Bonefaas
Getuige bij:
26-07-1648     doop Grietje Jansen Hogendam (geb. 1648) [zie 1604,III]    [oom moederszijde]
05-10-1695     doop Pieter Hogendam (1695-1772) [zie 802,VIII]    [oudoom vaderszijde]   [bron: GD Delft D inv 12 folio 146]
Boon:
(1) trouwde met Annetien van der Schans. Annetien is overleden.
(2) ging in ondertrouw op 16-04-1662 in Overschie met Geertie Arients -onbekend-.
II. Maertgen Jorisdr -onbekend- (zie 1605).
III. Pieter Jorissen. Zij is gedoopt op 11-05-1631 in Overschie. Pieter is overleden.
Getuige bij:
05-09-1649     doop Maertje Jansen Hogendam (geb. 1649) [zie 1604,IV]    [tante moederszijde]
IV. Claes Jorissen Kleijwegh. Hij is gedoopt op 30-12-1634 in Overschie. Claes is overleden, 77 jaar oud. Hij is begraven op 31-08-1712 in Alphen aan den Rijn. Claes ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 09-12-1657 in Schiedam met Neeltje Gillis van Halfwegen.
3240 Heyman Jacobsz van der Hoeve, geboren omstreeks 1570 in Woudharnas. Heyman is overleden op 29-04-1643, ongeveer 73 jaar oud.
Hij trouwde met
3241 Maritgen Cornelisdr. van Dorp, geboren in 1585 in Woudharnas. Maritgen is overleden op 19-04-1643, 57 of 58 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arij van der Hoeve. Arij is overleden.
II. Jan Heymansz van der Houven, geboren omstreeks 1603 (zie 1620).
III. Jan Heymansz van der Houven, geboren omstreeks 1603. Jan is overleden in 1657, ongeveer 54 jaar oud.
IV. Leendert Heymansz (Leendert) van der Houven, geboren omstreeks 1610. Leendert is overleden in 1655, ongeveer 45 jaar oud.
V. Aechge Heymansdr van der Houven, geboren omstreeks 1625 in Woudharnas. Aechge is overleden op 18-07-1655, ongeveer 30 jaar oud.
VI. Jaapje Heymansdr van der Houven, geboren omstreeks 1635. Jaapje is overleden in 1661 in Schipluiden, ongeveer 26 jaar oud.
3242 Huych Willemsz de Bloys, geboren omstreeks 1560. Huych is overleden na 1621, minstens 61 jaar oud.
Hij trouwde met
3243 Aeltgen Pietersdr van der Meer. Aeltgen is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maritgen Huygensdr de Bloys, geboren omstreeks 1600 (zie 1621).
3244 Maerten Maertensz Reygersberghen, geboren omstreeks 1560. Maerten is overleden.
Hij trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1587 met de ten hoogste 22-jarige
3245 Leuntgen Jans -onbekend-, geboren omstreeks 1565. Leuntgen is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Maertensz Reygersberghen (zie 1622).
3248 Engel Willemsz Swartvelt, geboren omstreeks 1580. Engel is overleden.
Hij trouwde met
3249 Maertge Gerrits. Maertge is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arien Engelen Swartvelt, geboren in 1612 in Delfshaven (zie 1624).
3252 Dirk Claesz Oosthoel, geboren in 1610 in Overschie. Dirk is overleden vóór 1684, ten hoogste 74 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1635 met Neeltje Willems -onbekend-.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Neeltje: Bruidegom 25 jaar
Bruid
3253 Neeltje Willems -onbekend-. Neeltje is overleden vóór 1671.
Kind uit dit huwelijk:
I. Leendert Dirksz Oosthoek, geboren omstreeks 1635 (zie 1626).
3260 Laurens Pouwelsz -onbekend-, geboren omstreeks 1600. Laurens is overleden na 1670, minstens 70 jaar oud.
Hij trouwde met
3261 Maertge Otten, geboren omstreeks 1610. Maertge is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Otto Laurense -onbekend-, geboren omstreeks 1630 (zie 1630).
3328 [misschien] Derck Brussinck, geboren op 02-10-1614 in Dinxperlo. Hij is gedoopt op 02-10-1614 in Dinxperlo. Derck is overleden.
Spelling:
Ook: Dirck; ook Brussen, Brussink, Brus, Brussingh, Brussing
Hij trouwde met
3329 [misschien] Fijtien Brussen. Fijtien is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wendel Brussen, geboren in Dinxperlo. Wendel is overleden.
II. Dirck Brussen, geboren in Dalen. Dirck is overleden.
III. Geert Brussen, geboren in Dalen.
IV. [vader:misschien] Wessel Brussen, geboren in 1625. Wessel is overleden.
V. [misschien] Harmen Brussen, gedoopt omstreeks 1630 (zie 1664).
VI. [vader:misschien] Hendrik Brussen, geboren omstreeks 1630 in Dinxperlo. Hendrik is overleden.
3330 Derck ter Heurn.
Spelling:
Ook: ter Heurne, ter Huern
Kind van Derck uit onbekende relatie:
I. Willemken ter Heurne, gedoopt in 1637 in Aalten (zie 1665).
3904 Daniël van Yperen, geboren omstreeks 1600 in Benthuizen. Daniël is overleden. Daniël trouwde (2), ongeveer 58 jaar oud, op 29-03-1658 in Benthuizen met Grietje Carels.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op 08-10-1623 in Benthuizen met de ongeveer 23-jarige
3905 Saertgen van der Helm, geboren omstreeks 1600. Saertgen is overleden, ongeveer 56 jaar oud. Zij is begraven op 08-09-1656 in Benthuizen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter van Yperen, gedoopt op 27-01-1630 in Benthuizen (zie 1952).

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

5664 Jan Gerrits (Geurts) then Butenhues, geboren omstreeks 1560. Jan is overleden na 1610, minstens 50 jaar oud.