Het is ondoenlijk om allen te noemen, die ons met gegevens over ons voorgeslacht geholpen hebben.
Toch wil ik enkelen noemen, die bewust of onbewust veel hebben bijgedragen om het plaatje compleet te maken.

 • Mijn vader, Evert Klein Haneveld, heeft de eerste aanzet gegeven om de herkomst van de familie Klein Haneveld te achterhalen.
 • De familie G. van Binsbergen heeft veel informatie verzameld over de familie Kruitbosch, waarvan ik dankbaar gebruik heb gemaakt.
 • De heer W. Weerheijm deed in de jaren ’60 veel onderzoek naar de familie le Clercq. We steunen voor een groot deel op zijn werk.
 • August de Man, ook een nazaat van Gille le Clercq, heeft veel informatie met ons gedeeld.
 • E. Buitenhuis heeft op zijn uitgebreide site de wortels van dit Veluwse geslacht blootgelegd.
 • Arie Bos kon ons allerlei wetenswaardigheden rond het ontstaan van onze familienaam vertellen.
 • Van Bart Lenselink en Henk Ilbrink ontvingen we waardevolle aanvullingen op de informatie die we zelf over de familie Roeterdink achterhaald hadden.
 • Gerard Beijer heeft veel speurwerk gedaan naar de familienaam Ouwendijk in het Westland en Peter Eering publiceerde die gegevens op internet.
 • Ton Spring in ’t Velt bezorgde ons documentatie over een eeuw uit de geschiedenis van het geslacht Spring in ’t Veld.
 • Aan Theo van Yperen danken we enkele generaties Van Yperen uit het voorgeslacht van de familie Sevens, mijn oma, zeg maar..
 • Veel informatie over de familie Vermaak, voorkomend in de kwartierstaat van de familie Karssen, is uitgezocht en in 1957 gepubliceerd door Dhr. N. Vermaak en op internet toegankelijk gemaakt door een andere nazaat, S. Paulides.
 • De gegevens over een zijtak van de familie Vermaak, die van de familie Verkroost, zijn verzameld en geordend door Jos Verkroost.
 • Van een andere zijtak aan de Karssen-boom zijn er gegevens over de familie Van Ditmars afkomstig van de site van Nanda Geuzebroek .
 • Daarnaast zijn er nog een aantal zijtakken in een verder verleden, waarvoor we gebruik gemaakt hebben van speurwerk van anderen: de naam Van der Mark vonden we op de site van Daan den Hengst.
 • Onze verre voorvaderen onder de naam Verspeck kwamen we met veel details tegen op de site van Ben Wilbrink en op die van Henk van der Spek.
 • Voor de lijn Van Konijnenburg was de site van André en Marcel de Kleine een waardevolle bron, terwijl dat voor de naam Van der Marel geldt voor die van Edward van der Maarel.
 • Op de site van René Stembert stond veel informatie over het oude Sassenheimse geslacht Klinkenberg, dat ook tot het voorgeslacht van Gerda bleek te behoren.
 • Voor het uitzoeken van de diverse takken van de familie Bek ben ik Rob van der Westen heel erkentelijk.
 • Een deel van die gegevens is ook afkomstig van Aad Conijn, die alle personen met de naam Konijn in alle mogelijke variaties verzameld heeft op zijn site.
 • Gegevens omtrent de familie Oppelaar (1630-1817) zijn afkomstig van Hans Oppelaar en Aline de Kort / Henk Oppelaar.

Ongetwijfeld vergeet ik velen, maar als u meent, dat u ten onrechte hier niet genoemd bent, neem dan gerust contact met me op!