Toelichting verwerking persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 wordt nieuwe wet- en regelgeving van kracht die het verwerken van persoonsgegevens en de bewaking van de privacy beter moet borgen. Meer informatie over deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens[1].

Graag informeren we u over wat dit voor deze website betekent.

Persoonsgegevens

Deze website verzamelt geen persoonsgegevens. Wel kunt u op de site reageren d.m.v. een formulier waarin u gevraag wordt naar naam en e-mailadres. Die worden alleen gebruikt om op uw vragen of opmerkingen te antwoorden. reageren.een antwoord terug te sturen.

Deze gegevens zijn alleen in te zien door de sitebeheerder en worden in geen geval aan anderen doorgegeven.

Wanneer uw vraag of opmerking naar tevredenheid is afgehandeld en u uw persoonsgegevens verwijderd wenst te hebben uit de administratie van de sitebeheerder, zal deze uw verzoek daartoe uitvoeren.

Cookies

De website gebruikt functionele cookies om een goed gebruik van de website mogelijk te maken.

We gebruiken Google Analytics om het bezoek aan de website te meten. Er worden via cookies uitsluitend geanonimiseerde gegevens verzamelt. Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google: IP-adressen worden gemaskeerd en er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

[1] https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg